ראש קש מסחר 88 בע"מ, אייל ארד - רוכביץ ישראל (סיוון)

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ראש קש מסחר 88 בע"מ אייל ארד רוכביץ ישראל (סיוון)
 
ראש קש מסחר 88 בע"מ, אייל ארד - רוכביץ ישראל (סיוון)

מידע על אייל ארד   


7264/95 רעא     27/03/1996תיקים נוספים על ראש קש מסחר 88 בע"מ
תיקים נוספים על אייל ארד
תיקים נוספים על רוכביץ ישראל (סיוון)
רעא 7264/95 ראש קש מסחר 88 בע"מ, אייל ארד נ' רוכביץ ישראל (סיוון)
(פ"ד מט (5) 793)

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

רשות ערעור אזרחי מס' 7264/95
השופט: כבוד השופט י' טירקל

המבקשים: 1. ראש קש מסחר 88 בע"מ

2. אייל ארד

ע"י ב"כ עו"ד ד' נאור
נגד
המשיב: רוכביץ ישראל (סיוון)

ע"י ב"כ עו"ד ד' איצקוביץ
, ב"כ עו"ד פ' קפלן


בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופט ג' קלינג) מיום 24.10.95 בת"א 2146/89, המ' 11707/95.
פסק -דין
1. המשיב הגיש בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו תביעה נגד המבקשים ושלושה אחרים, ובה תבע להצהיר שהוא שותף אתם באמצאה של תחליף ארעי למשקפיים אופטיים, בצורת כרטיס פלסטיק שלתוכו הושתלו עדשות (להלן – משקפי החירום). כן עתר למתן חשבונות. בית המשפט קמא (כבוד השופט ד"ר ג' קלינג), בפסק-דינו מיום 21.6.94, הורה למבקשים, בין היתר, להמציא למשיב "דו"ח מפורט על מכירות, הענקת זכויות ייצור ושיווק במשקפי החירום, תוך פירוט תקבולים ועלויות".

המבקשים הגישו דו"ח מפורט הכולל מאות עמודים. בעקבות דיונים שנערכו בקשר לדו"ח והחלטות נוספות שניתנו הגיש המשיב בקשה ליתן צו המורה למבקשים לאפשר לו לעיין במסמכים של המבקשים ושל חמש חברות נוספות (להלן – החברות), שאינן בעלות דין בתובענה – שהן ראש קש בע"מ, משכיות בע"מ, אופטיקה בע"מ, ברקנט בע"מ ודיסקבר בע"מ – הכוללים דיווחים תקופתיים שוטפים למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי בגין תשלומי שכר עבודה. לפי הנטען, ניצלו המבקשים את האמצאה של משקפי החירום גם באמצעות החברות, ויש לעיין במסמכיהן כדי לעמוד על היקף פעילותן המסחרית. בית המשפט קמא, בהחלטתו מיום 24.10.95, הורה כמבוקש.

המבקשים ביקשו להרשות להם לערער על ההחלטה. לאחר עיון בתשובת המשיב החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה הרשות וכאילו הוגש ערעור על-פי הרשות שניתנה.

2. דין הערעור להידחות.

אכן, הליכי גילוי מסמכים ושאלונים לפי תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן – התקנות), אינם נוהגים אלא בין בעלי דין (אינם נוהגים אלא בין בעלי דין (ע"א 307/66 שניאורסון נ' בית-החולים "שערי צדק", פ"ד כ (4) 167; י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (אמינון, מהדורה 7, בעריכת ש' לוין, 1995) 434, ה"ש 25-31). אולם כאן לא כוון הצו שנתן בית המשפט קמא כלפי החברות, אשר כאמור אינן בעלות דין, אלא כלפי המבקשים, שהם בעלי דין. כמו כן אין מחלוקת שהחברות הן בבעלותו ובשליטתו המלאה של המבקש 2, במישרין ובאמצעות המבקשת 1, שאף היא בבעלותו ובשליטתו המלאה. לפיכך בא העיון במסמכיהן של החברות בגדר עיון במסמכים "המצויים, או היו ברשותו או בשליטתו" של המשיב 2 ושל המשיבה 1 (תקנות 112-118 לתקנות).

וכבר היו דברים מעולם. במסגרת התדיינות מסוימת ביקשה תובעת צו המורה לבדוק ולהעתיק רישומים בנקאים בחשבונות במספר בנקים של אנשים שלא היו צדדים לאותה התדיינות, על יסוד הטענה שהנתבע באותה תביעה הזרים כספים דרך החשבונות האמורים, תוך שימוש, בין היתר, באותם אנשים כב"אנשי קש". ניתן צו כמבוקש, והערעור על כך נדחה (ע"א 174/88 ה' גוזלן ואח' נ' קומפני פריזיאן דה פרטיסיפסיון, פ"ד מב (1) 563).

3. אשר לטענת המבקשים כי העיון שעליו הורה בית המשפט קמא פוגע בפרטיותן של החברות, בניגוד להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 (להלן – החוק), ייאמר כי לפי סעיף 32 לחוק רשאי בית המשפט להתיר מטעמים שיירשמו שימוש בחומר שהושג בתוך פגיעה בפרטיות. מכאן שההגנה מפני פגיעה בפרטיות אינה ערך מוחלט. עוד ייאמר כי לפי סעיף 35 לחוק אין הוראות החוק גורעות מהוראות כל דין אחר, וממילא גם לא מחובותיו של בעל דין לפי תקנות 112-118 לתקנות. על השאלה אם זכאיות החברות, אשר כזכור אינן בעלות דין בתובענה, ליהנות מהגנת הפרטיות, יש להשיב בשלילה, מן הטעם שהן בשליטתם של המבקשים, כאמור לעיל (גם לעניין סוגיות אלה, עיין ע"א 174/88 הנ"ל).

4. הערעור נדחה.

המבקשים יישאו בהוצאות המשיב בסך 7,500 ₪.

ניתנה היום, ז' בניסן תשנ"ו (27.3.96)
רעא בית המשפט העליון 7264/95 ראש קש מסחר 88 בע"מ, אייל ארד נ' רוכביץ ישראל (סיוון), [ פ"ד: מט 5 793 ] (פורסם ב-ֽ 27/03/1996)תיקים נוספים על ראש קש מסחר 88 בע"מ
תיקים נוספים על אייל ארד
תיקים נוספים על רוכביץ ישראל (סיוון)
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט