מפרם בע"מ, מפרם פרויקטים בע"מ ואח' - י.ת. אחסון הליכים מבצעיים ושרותי ניהול, גרניט 92 בע"מ ואח'

 
מפרם בע"מ, מפרם פרויקטים בע"מ ואח' - י.ת. אחסון הליכים מבצעיים ושרותי ניהול, גרניט 92 בע"מ ואח'
תיקים נוספים על מפרם בע"מ, מפרם פרויקטים בע"מ ואח' | תיקים נוספים על י.ת. אחסון הליכים מבצעיים ושרותי ניהול, גרניט 92 בע"מ ואח'

3097/06 עא     27/03/2007
עא 3097/06 מפרם בע"מ, מפרם פרויקטים בע"מ ואח' נ' י.ת. אחסון הליכים מבצעיים ושרותי ניהול, גרניט 92 בע"מ ואח'
1
בתי המשפט

עא 003097/06
בית משפט מחוזי חיפה
בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים
27/03/2007
תאריך:
כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

כבוד השופטת שושנה שטמר

כבוד השופטת ברכה בר-זיו

בפני
:

1. מפרם בע"מ

2. מפרם פרויקטים בע"מ
3. מפרם סוכנויות בע"מ
4. מפרם פרוייקטים ושינוע בע"מ
5. מפרם שווק בע"מ
בעניין:
המערערים
נח ליפשיץ

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
המשיבים
1. י.ת. אחסון הליכים מבצעיים ושרותי ניהול

2. גרניט 92 בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד איתמר בן גוזי

3. פל-עם פרוייקטים בע"מ
4. נערן עבד אל רחמן
ע"י ב"כ עו"ד בשאראת עיסא

5. אבו איסמעיל עומר
ע"י ב"כ עו"ד בראנסה ג'מיל

6. אזולאי עופר
ע"י ב"כ עו"ד אהוד שרף

7. מטנאס ואסף
ע"י ב"כ מטאנס ראנא
ב"כ המערערות: עו"ד דוד ליפשיץ
ב"כ המשיבה 1: אין הופעה
ב"כ המשיבה 2: עו"ד איתמר בן גוזי

ב"כ המשיבה 3: אין הופעה
ב"כ המשיב 4: אין הופעה
ב"כ המשיב 5: עו"ד ג'מיל בראנסה
ב"כ המשיב 6: עו"ד רפאל מרון
ב"כ המשיב 7: עו"ד רנא מטאנס
נוכחים:

ערעור מיום 29/01/06 על

פסק דין
מיום 07/12/05 של בית משפט שלום בחדרה (כב' השופטת הדסה אסיף) בה.פ 141/05

פרוטוקול
ליפשיץ:
לתיק הוגשה היום הודעה בכתב מאת המשיבה 3 (בחתימת עו"ד אסף קפרוב) לפיה מסכימה המשיבה 3 לקבלת הערעור. כמו כן, אני מגיש הודעה בכתב מאת המשיבה 1 בערעור (בחתימת עו"ד מיכאל דינציס) לפיה מסכימה המשיבה 1 לקבלת הערעור.

לגבי משיבה 2 - טענתנו היא שאין חוב כלפיה ולכן אני מבקש למחוק את הערעור כלפיה, ללא צו להוצאות. הן לגבי משיבה 7, שאני גם מבקש למחוק את הערעור כלפיה. מדובר בחוב פעוט.
המשיב 6 בבימ"ש השלום לא מסר תגובה, לא הגיש סיכומים ולכן כאן הוא לא יכול לטעון.
התבקש פס"ד בהעדר, שם.
לשאלת ביהמ"ש אני משיב כי אני לא יודע כמה שווה הציוד. זו חברת ענק.
זה לא אותם בעלי שליטה במערערות ובמשיבה 1.
לא הוכחש שי.ת. היתה קבלן משנה של המערערות. גם בדיון שהיה לגבי הכתובת של הנתבעת. היחיד שהתייצב לדיון זה המשיב 2.
יש להבחין בין שתי מטריות: האחת היא הבעלות והשליטה בחברה, והשניה היא הבעלות במטלטלין. אף אחד מהמשיבים 5 או 6 לערעור לא הטיל עיקול בתיק ההוצל"פ. גם בדיון עצמו היחיד שהגיש גרסה וטען אותה בבימ"ש קמא זה המשיב 2, וגם הוא בחקירה פרט את הכתובת של משיבה 1 שהיא לא נמצאת בכתובת של יוסף לוי 6. מפנה לסע' 22 לעיקרי הטיעון. כך גם טענה העדה מטעם המערערות.
לו היו מגישים חשבוניות (כמו שצריך) לא היה ספק שהתביעה היתה מתקבלת. השאלה כאן היא לא מי הבעלים. מדובר בהליכי הוצל"פ ויש להוכיח של מי הרכוש.
נמצאים כאן משיבים שלא הטילו עיקול ולא הגישו תגובה בבימ"ש קמא והמשיבה העיקרית, 3, שחובה גבוה יותר ויתרה על ההליכים.

עו"ד ליפשיץ:
בעקבות דברים ששמענו בבית המשפט, ואחרי שהתייעצתי מחוץ לאולם המשפטים, החליטו המערערות למשוך את הערעור.

__________
עו"ד ליפשיץ

עו"ד בן גוזי+ עו"ד בראנסה+עו"ד מרון+ עו"ד מטאנס:
כל אחד מאיתנו מבקש הוצאות בערעור.

ליפשיץ:
אני מבקש שלא לפסוק הוצאות בערעור.
הבנתי שהצעת ביהמ"ש היא למשוך את הערעור ללא הוצאות. בין המשיב 2 לבין המערערות נכרת הסכם שבו הסתיימו הטענות ההדדיות ביניהם. הגעתי להסכמה עם ב"כ משיבה 2 כי הערעור כלפיו יימחק ללא צו להוצאות.
לגבי שאר המשיבים לא הוגשו עיקרי טיעון מצידם ולאור העובדה כי משיב 6 לא ניהל כל הליך בבימ"ש קמא יש להתחשב בכך.
אבקש להתחשב בהסכמת המערערות לקבל הצעת ביהמ"ש ובזמן השיפוטי שנחסך.

בן גוזי:
הסכם הפשרה שנחתם עם המערערות נחתם הרבה לפני שנודע על הערעור הזה. הגעתי כי זימנו אותי לערעור כמשיב. אם לא הייתי מופיע היה מתקבל הערעור והיה חשוב לי אם פסה"ד היה מתבטל כך גם הפשרה שלי היתה מתבטלת.

מטאנס:
אני מסכימה לדחיית הערעור. אני משאירה את עניין ההוצאות לשיקול דעת ביהמ"ש.

ליפשיץ:
אתמול שוחחתי עם עו"ד מטאנס ואמרתי לה כי אין צורך בהופעתה לדיון היום לאור גובה החוב.

מטאנס:
קיבלתי רק ביום א' את עיקרי הטיעון.

בראנסה:
אבקש הוצאות בערעור. נכון שלא הגשנו עיקרי טיעון בערעור.

מרון:
אני מסכים לדחיית הערעור. אבקש הוצאות בערעור לפי שיקול דעת ביהמ"ש. מצטרף לנושא עיקרי הטיעון שהתקבלו אצלנו ביום א'.
פסק דין

1. על יסוד הודעתו דלעיל של ב"כ המערערות, לפיה הוא מושך את הערעור, הודעה המהווה חלק בלתי נפרד של

פסק דין
זה גופו, הערעור נמחק.

2. לעניין ההוצאות בערעור לקחנו בחשבון הן את העובדה שבסופו של טיעון קצר הסתיים ההליך, הן את העובדה שאיש מהמשיבים לא הגיש עיקרי טיעון בערעור, ולגבי המשיבה 2 נלקחה בחשבון עובדת קיומו של הסכם פשרה לגופו של עניין בתיק ההוצאה לפועל הרלבנטי. קיימים חיובים משמעותיים בתיקי הוצאה לפועל המנוהלים על ידי המשיבות 5 ו- 6, כזוכות שם.
בשים לב לנתונים אלה איננו עושים צווים בדבר הוצאות בין המערערות מזה לבין המשיבות 1,2,3,4 ו- 7 מזה. לגבי המשיבות 5 ו-6 אנו מורים שהמזכירות תעביר מחצית של הערבון בערעור לידיהם הנאמנות של כל אחד מבאי כוח המשיבות 5 ו- 6 בערעור, והחיוב בהוצאות משפט בערעור נעשה על ידינו בהתאם.

ניתן היום ח' בניסן, תשס"ז (27 במרץ 2007).
(כל אחד מהנוכחים קיבל העתק הפרוטוקול דלעיל במעמד השימוע).
שופטת

שופטת

סגן נשיא

אלה ר.ל.
עא בית משפט מחוזי 3097/06 מפרם בע"מ, מפרם פרויקטים בע"מ ואח' נ' י.ת. אחסון הליכים מבצעיים ושרותי ניהול, גרניט 92 בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 27/03/2007)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על מפרם בע"מ, מפרם פרויקטים בע"מ ואח'      דוח מידע משפטי על י.ת. אחסון הליכים מבצעיים ושרותי ניהול, גרניט 92 בע"מ ואח'

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על מפרם בע"מ, מפרם פרויקטים בע"מ ואח'      דוחות מידע עסקי על י.ת. אחסון הליכים מבצעיים ושרותי ניהול, גרניט 92 בע"מ ואח'


להסרת פסק דין זה לחץ כאן