ווזניוק ולדימי - מצליח - שירותי כח אדם וניהול פרויקטים בע"מ ואח'

 
ווזניוק ולדימי - מצליח - שירותי כח אדם וניהול פרויקטים בע"מ ואח'
2163/02 בשא     25/08/2002
בשא 2163/02 ווזניוק ולדימי נ' מצליח - שירותי כח אדם וניהול פרויקטים בע"מ ואח'
בעניין:

1בתי הדין לעבודה


בית הדין האזורי לעבודה - חיפה
בשא002163/02

בתיק עיקרי: דמ
002163/01

בפני
:
כב' השופט מיכאל שפיצר
תאריך:
25/08/02
בעניין:
ווזניוק ולדימי


ע"י ב"כ עו"ד

המבקש

נ
ג
ד


1. מצליח - שירותי כח אדם וניהול פרויקטים בע"מ
2. מצליח משה


ע"י ב"כ עו"ד

המשיביםהחלטה

1.
בפני
בקשה לביטול

פסק דין
שניתן בעקבות הליך פישור בפני
נציגי ציבור ביום 28.5.02, ולפיו הוסכם בין הצדדים כי הנתבעת תשלם לתובע סכום של 5,000 ש"ח, בשני תשלומים.

2.
בבקשתו , ביקש המבקש כי בסעיף
4 להסכם הפשרה סוכם כי במידה והסכום לא ישולם במועדו, יהיה רשאי התובע לפנות למשרד העבודה לצורך חילוט הערובה.

3.
אלא, שלאחר שהתשלומים אומנם לא שולמו במועד, פנה התובע למשרד העבודה וביקש לחלט את הערבות, אולם ב יום 17.7.02, קיבל את תשובת משרד העבודה ולפיה החברה הנתבעת אינה מופיעה ברישומי משרד העבודה, וכפועל יוצא מכך, אין ערבות מתאימה, אותה ניתן לממש.

4.
טענת המבקש היא, כי הצהרותיו של נתבע 2, מר מצליח משה, במהליך הדיון נועדו לשכנע את התובע ביכולתה הכספית של החברה לשלם את סכום הפשרה, ועתה מתברר כי ההצהרות שניתנו נגועות בהטעיה ומן הדין לבטל את פסק הדין.

5.
המשיבים בתגובתם מעלים מספר טענות
ובהן, כי היה על המבקש להגיש בקשה להארכת מועד קודם להגשת הבקשה לביטול פסק הדין וכן שהדרך הנכונה במקרה כגון זה היא להגיש תביעה לביטול ההסכם ולא באמצעות בקשה לביטול

פסק דין
.

6.
עוד מציינים המשיבים כי המבקש פנה ללשכת ההוצל"פ למימוש פסק הדין.

7.
הגם שדעתי אינה נוחה מתגובת המשיבים, שהרי ברור שביסודה של ההסכמה להסיר את התביעה נגד נתבע 2 היתה ההבנה כי הסכום של 5,000 ש"ח ישולם לתובע על פי הסכם הפשרה, אין מנוס מלדחות את הבקשה.

8.
סדר הדין הנכון במקרה כגון זה הוא הגשת תביעה לביטול הסכם הפשרה שמכוחו ניתן פסק הדין, שכן פסק הדין שואב את קיומו מההסכמה אליה הגיעו הצדדים ולכן נקבעה בפסיקה דרך זו, של הגשת תביעה לביטול ההסכם, כדרך המלך.

9.
סוף דבר – הבקשה נדחית.

10.
אין צו להוצאות.


ניתנה היום י"ז באלול, תשס"ב (25 באוגוסט 2002) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.


מיכאל שפיצר
, שופט

002163/02בשא710


בשא בית דין אזורי לעבודה 2163/02 ווזניוק ולדימי נ' מצליח - שירותי כח אדם וניהול פרויקטים בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 25/08/2002)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על ווזניוק ולדימי      דוח מידע משפטי על מצליח - שירותי כח אדם וניהול פרויקטים בע"מ ואח'

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על ווזניוק ולדימי      דוחות מידע עסקי על מצליח - שירותי כח אדם וניהול פרויקטים בע"מ ואח'