אמוילס אורית, אמויאלס דוד - "ר.א. שליט פיתוח בניה ויזום פרויקטים בע

 
אמוילס אורית, אמויאלס דוד - "ר.א. שליט פיתוח בניה ויזום פרויקטים בע
תיקים נוספים על אמוילס אורית, אמויאלס דוד | תיקים נוספים על "ר.א. שליט פיתוח בניה ויזום פרויקטים בע

4740/06 א     24/06/2007
א 4740/06 אמוילס אורית, אמויאלס דוד נ' "ר.א. שליט פיתוח בניה ויזום פרויקטים בע
1
בתי המשפט

א 004740/06
בית משפט השלום ירושלים
24/06/2007

כב' השופט עודד שחם

לפני:

1 . אמוילס אורית

2 . אמויאלס דוד

בעניין:
התובעים
נ ג ד
"ר.א. שליט פיתוח בניה ויזום פרויקטים בע
הנתבעים
פסק דין
בפני
י תביעה כספית.

1. (א) התובעים רכשו דירה מאת החברה הנתבעת. לטענתם, נמסרה החזקה בדירה לידם ביום 13.7.97. התובעים טוענים כי מאז קיבלו את הדירה, סבלו מרטיבות קשה בה, שנה אחר שנה. לטענתם, פנו פעמים רבות לנתבעת בדרישות לתקן את הליקויים, ואולם ניסיונות הנתבעת לתקן את הליקויים לא הועילו, ובעיית הרטיבות שבה לדירה פעם אחר פעם. לטענת התובעים, בעקבות חוות דעת מומחה של המהנדס יגאל ברגמן, מיום 15.1.04, ובהמשך למגעים בינם ובין הנתבעת, סוכם בין הצדדים כי לנתבעת תינתן הזדמנות נוספת לבצע את התיקונים המבוקשים בדירתם. הדברים אמורים בעיקר בביצוע איטום יסודי של הגג העליון של הדירה.

(ב) לטענת התובעים, בראשית חודש נובמבר 2004 הודיעה הנתבעת לתובעים כי השלימה את ביצוע התיקונים הנדרשים בגג. נטען, כי סוכם בין הצדדים שתתבצע בדיקת הצפה בנוכחות המומחה ברגמן כדי לוודא את הצלחת התיקונים. מספר ימים אחרי כן, בתיאום בין הצדדים ובין ברגמן, בוצעה הצפה של הגג. התברר כי בעיית הרטיבות נותרה בעינה, וכי התיקון שבוצע על ידי הנתבעת, ככל שבוצע, לא הביא לפתרון בעיית הרטיבות (סעיף 6(א) לכתב התביעה). בהמשך לכך, הודיעו התובעים לנתבעת כי בכוונתם לבצע את התיקונים באמצעות חברת אילוז בע"מ, כאשר עלות התיקונים היא 8,300 ₪. באין מענה לפנייה זו, בוצעו התיקונים האמורים בחודש דצמבר 2004. לטענת התובעים, הביאו התיקונים האמורים לפיתרון המיוחל.

(ג) על רקע זה הוגשה התביעה, בה התובעים דורשים שיפוי בגין עלות בדיקת ההצפה והתיקון האמור על ידי חברת האחים אילוז, עלות הכנת שתי חוות דעת של מומחה, ועלות ביצוע תיקונים חוזרים ונשנים במהלך השנים. כן נתבע פיצוי בגין נזקי רטיבות לבגדים וריהוט, ועגמת נפש.

2. המחלוקת העיקרית היא בשאלת הגורם לבעיית הרטיבות בדירת התובעים. עמדת התובעים היא, כי המדובר בעבודה לקויה שבוצעה על ידי הנתבעת. עמדת הנתבעת היא, כי הסיבה לבעיית הרטיבות היא התקנת מזגן לקויה שבוצעה על ידי קבלן עצמאי, אשר פגעה בעבודות האיטום בגג וגרמה לחדירת הרטיבות.

3. התובעים תמכו טענותיהם בחוות דעת מומחה של המהנדס יגאל ברגמן (להלן - המומחה או ברגמן) מיום 15.1.04 (להלן - חוות הדעת העיקרית). אעמוד על עיקרי חוות הדעת האמורה.

4. בפרק המוקדמות בחוות הדעת, צויין כי מיד עם הכניסה לדירה התובעים התקינו יחידות מיזוג אויר על הגג. נטען כי ההכנה בוצעה באמצעות הקבלן הבונה, היא הנתבעת. התקנת ציוד המיזוג בוצעה באמצעות חברת שחם שהומלצה על ידי הקבלן. צויין בחוות הדעת כי חדירת הרטיבות לתקרת הקומה העליונה החלה מיד עם הגשם הראשון. לעניין זה אעיר, כי כבר במכתב של התובעים מיום 12.2.98, בחורף הראשון לשהותם בדירה, קבלו על חדירת מים מן הגג בכמה מוקדים. יוצא, כי קיימת ראייה מזמן אמת, התומכת בקביעה זו שבחוות הדעת.

5. ברגמן מציין בפרק הממצאים בחוות דעתו דליפות מים מתקרת הפרוזדור באזור בו מותקנת יחידת מיזוג האוויר. הוא מתאר חלחול מים דרך חורי הקידוח שבוצעו בתקרה לשם עיגון יחידת המיזוג (תמונות 2, 3, 5 לחוות הדעת). תואר חלחול מים משמעותי דרך צינור השרוול החוצה את התקרה, דרכו יוצאת הצנרת לכיוון הגג (תמונה 4). כן מציין המומחה סימנים לרטיבות קלה בהיקף תקרת חדר ילדים דרומי מזרחי.

6. (א) בפרק מקורות הרטיבות המומחה מציין כי מעל תקרת הקומה העליונה גג בטון שטוח. איטום הגג נעשה באמצעות יריעות ביטומניות מרותכות. על הגג מותקנת יחידת מיזוג האוויר. באגף המזרחי של הגג מבנים המשמשים מסתור למערכות סולריות (תמונות 13, 14 לחוות הדעת). רצפת המבנים נמצאת בהמשך למפלס הגג. גם האיטום שלה נעשה באמצעות יריעות ביטומניות.

(ב) המומחה תיאר התנפחות של יריעות האיטום. צויין כי "איטום הגג המרכזי בוצע כהלכה ולמעט מספר בודד של פגמים נקודתיים (תמונות 15, 16) מצבו תקין. התנפחות היריעות באיזור הנמצא מעל הפרוזדור מעידה על קיומם של מים הכלואים מתחת ליריעות האיטום". לגבי הסיבה להתנפחות זו, ציין המומחה כי "התנפחויות יריעת האיטום בשטח הגג עקב היווצרות לחצי אידים כלואים. ההתנפחויות גורמות להינתקות היריעות מהתשתית ומאפשרת 'זחילת' מים מתחת לאיטום".

(ג) עוד ציין המומחה, כי מי גשמים הנקווים במשטחי הגג הנפרדים, באזור המסתורים באגף המזרחי של המבנה, שם מותקנות המערכות הסולריות, מחלחלים דרך ה"רולקות" שבהיקף המשטחים, במפגש עם קירות האבן תוחמים המסתור. המומחה ציין כי מים אלה עוקפים את מערכת האיטום וזוחלים מתחת ליריעות האיטום (תמונות 17, 18, 19). מחוות הדעת עולה, כי זו הסיבה לחדירת הרטיבות לדירת התובעים.

(ד) המומחה הוסיף, כי על מנת לעמוד על היקף הפעולות הנדרשות יש לערוך בדיקת הצפה במשטחי גגות דודי השמש. הוא הוסיף, כי במידה וסימני הרטיבות בדירה מתחדשים עקב בדיקת ההצפה, יש לבצע מחדש את איטום הרולקות במפגש רצפת הגגות עם קירות האבן של המסתור. לצורך זה ציין המומחה כי יהיה צורך לסתת בתחתית הקירות התוחמים את המסתור לצורך השתפלות מספקת של היריעות עד לגובה 15 ס"מ מעל מפלס הגג. המומחה הוסיף, כי לאחר בדיקת הצפה חוזרת, ניתן יהיה להשיב המצב לקדמותו תוך יצירת שיפועים מתאימים לניקוז המים. עוד ציין כי העבודה מחייבת פירוק והתקנה מחדש של המערכות.

(ה) המומחה העריך, כי עלות האיטום והעבודות הנלוות, שהן פירוק והתקנה מחדש של המערכות הסולריות מסתכם בסך של 1,600 דולר בצירוף מע"מ. המומחה העריך כי פירוק והרכבת דוד השמש מהווה כ - 300$ מתוך סך זה (פרוטוקול, עמוד 4, שורות 19 - 21).

7. (א) המומחה נחקר על ידי נציג הנתבעת. הוצגה לו התיזה, לפיה מקור הרטיבות בדירת התובעים הוא בעבודות לקויות של התקנת מזגן בדירת התובעים. המומחה שלל תיזה זו באופן ברור וחד משמעי. הוא לא אישר כי היה פגם כלשהו בהתקנת המזגן (פרוטוקול, עמוד 3, שורה 27). לשאלה אם חדירת מים דרך שרוולי המזגן מלמדת על התקנה לקויה או שגויה של המזגן, השיב המומחה בשלילה. הוא הסביר כי חדירת המים דרך השרוול אינה קשורה כלל להתקנת המזגן אלא להכנות שבוצעו בגג לצורך העברת השרוול ואיטום הגג, ללא קשר להתקנה (פרוטוקול, עמוד 4, שורות 3 - 5). המומחה הסביר, כי הכוונה היא לעבודות הכנה למזגן שנעשות על ידי הקבלן הבונה את הבית. מתקין המזגן מחדיר את הצינורות דרך השרוולים שהוכנו על ידי הקבלן הראשי (פרוטוקול, עמוד 5, שורות 6 - 7). יש להעיר, כי נציג הנתבעת, אופיר שליט (להלן - שליט), העיד כי הנתבעת היא שעשתה את עבודת ההכנה למזגן, וכי היא שהכינה את ה"שרוול" (למעשה, חור בגג) (פרוטוקול עמוד 19 שורות 21 - 25).

(ב) המומחה הסביר, כי חורי הקידוח של המזגן מנקזים את המים הכלואים בתקרה ומעבירים אותם לדירה (פרוטוקול, עמוד 1, שורה 15). עם זאת הבהיר, כי בבדיקה שערך לכיוון הגג, לא מצא סימנים לכך שחורי הקידוח פגעו באיטום (פרוטוקול, עמוד 1, שורות 15 - 16). הוא עמד על כך, כי "חד משמעי החורים לא פגעו באיטום" (פרוטוקול, עמוד 2, שורה 9). יוצא, כי על פי חוות דעת המומחה, לא היה בהתקנת המזגן כדי לגרום לרטיבות בדירת התובעים.

(ג) לכך יש להוסיף, כי המומחה שלל בחקירתו את הטענה, כי החורים האמורים מהווים את מקור הרטיבות. אכן, בחקירתו חזר המומחה על ההבחנה שבחוות דעתו, בין הממצאים שנמצאו ובין מקורות הרטיבות. בחוות הדעת צויינו, כגורמים לרטיבות, ליקויים באיטום הגג באזור דודי השמש. המומחה עמד על כך גם בחקירתו (ראו פרוטוקול, עמוד 2, שורה 11 ואילך). לדבריו, מקור הפגם הוא באיטום שגוי באזור של מסתור הקולטים של השמש. באזור זה שולי האיטום בוצעו בגובה נמוך מדי, באופן שמי הגשמים חודרים בקו מפגש הגג עם קירות מסתור הקולטים. משם המים זוחלים מתחת ליריעות, עקב העובדה שהיריעות אינן מרותכות ומעוגנות לגג (פרוטוקול, עמוד 2, שורות 11 - 15). המומחה הסביר כי המים מוצאים דרכם לאזור בו נמצא צינור השרוול למזגן, ומשם דולפים לכיוון הדירה. לפיכך, הסביר, מקור הפגם מרוחק מאזור מוצא צנרת המזגן (פרוטוקול, עמוד 2, שורות 16 - 18). המומחה הסביר כי החורים שנקדחו עבור המזגן מהווים נתיב ניקוז נוח למים הכלואים בתקרה (פרוטוקול, עמוד 2, שורה 23). ברם, אין הם מהווים את מקור הרטיבות. גם בחוות הדעת, אין המומחה קובע כי קדיחת החורים עבור המזגן מהווה מקור לרטיבות.

(ד) הנתבעת טוענת כי איטום הגג בוצע פעמים ובשיטת הגג הכפול, כך שגם במקרה של כשל באיטום היריעות ישנו איטום נוסף. לטענת הנתבעת, רק פגיעה על ידי התקנת המזגן גרמה לרטיבות ושום דבר מעבר לכך. המומחה מטעם התובעים הסביר, כי אין באיטום הכפול, אשר לא שלל את אפשרות ביצועו במקרה זה, כדי לשנות ממסקנותיו (פרוטוקול, עמוד 2, שורה 28). אף דברים אלה של המומחה לא נסתרו.

(ה) המומחה היה עקבי, אפוא, בעדותו עם חוות דעתו. הוא עורר רושם אמין. עולה מחוות דעתו כי הוא בעל ניסיון רב במתן חוות דעת בנושא הנדון. אין לי יסוד כלשהו לפקפק במומחיותו. אני נותן לחוות דעתו את מלוא המשקל.

8. הנתבעת בחרה שלא להגיש חוות דעת מומחה מטעמה. במצב זה, אין בפני
י עדות מומחה העשויה לשלול את העולה מחוות דעת ברגמן. גם על רקע זה, יש לתת לחוות דעת ברגמן את מלוא המשקל. אני קובע, אפוא, על יסוד חוות הדעת האמורה, כי המקור לרטיבות בדירת התובעים הינו כשל באיטום הגג, בחלק שבו מותקנות מערכות סולריות.

9. ברגמן ערך חוות דעת נוספת (להלן - חוות הדעת המשלימה), בעקבות ביקור במקום ביום 7.11.04. הביקור נערך לאחר שלטענת הנתבעת ביצעה תיקונים במקום. בחוות הדעת המשלימה, צויין כי בגג העיקרי בוצעה אטימה במקום מוצא צינור "4. מדובר באטימה בחומר אלסטי בהיקף הצינור. כן צויין כי בגג המתוחם במסתור דוד השמש, בוצע איטום בחומר אלסטי בתפרים בין יריעות ביטומניות ובמקומות חדירת הצנרת ביריעות. המומחה חיווה דעתו כי עבודות האיטום שבוצעו (על ידי הנתבעת) לא יצליחו לעצור חדירת הרטיבות בדירה. הוא הוסיף, בפרק המסקנות, כי יש לבצע בדיקת הצפה בגג העיקרי ובגג מסתור הדודים, על מנת לקבוע היקף פעולת התיקון שיש לבצע. המומחה ציין, כי חדירת רטיבות עקב בדיקת ההצפה תחייב ביצוע ההמלצות המצויינות בחוות הדעת המקורית.

10. (א) על רקע מסקנות המומחה, יש לבחון האם בוצעה בדיקת הצפה כנדרש, ומה היו תוצאותיה? התובעים טוענים בכתב התביעה, המאושר בתצהיר של התובעת, כי בראשית חודש נובמבר 2004 הודיעה הנתבעת לתובעים כי השלימה את ביצוע התיקונים הנדרשים בגג. נטען, כי סוכם בין הצדדים שתתבצע בדיקת הצפה בנוכחות המומחה ברגמן כדי לוודא את הצלחת התיקונים. נטען בכתב התביעה, כי מספר ימים אחרי כן, בתיאום בין הצדדים ובין ברגמן, בוצעה הצפה של הגג. התברר כי בעיית הרטיבות נותרה בעינה, וכי התיקון שבוצע על ידי הנתבעת, ככל שבוצע, לא הביא לפתרון בעיית הרטיבות (סעיף 6(א) לכתב התביעה).

(ב) גירסה זו, לפיה בוצעה בדיקת הצפה מתואמת בין הצדדים ובין ברגמן, התבררה במשפט כבלתי נכונה. בעדותה טענה התובעת, כי סוכם על ביצוע תיקונים לאחר בדיקת הצפה בנוכחות נתבעת, אך זו לא הגיעה (עמוד 15, שורה 11). התובעת העידה גם, כי התובעים פנו למשרד הנתבעת, אך נציגיה לא הגיעו (פרוטוקול עמוד 15, שורה 11). עוד העידה, כי התובעים פנו טלפונית למשרד הנתבעת, וזו קיבלה רגלים קרות ונעלמה מן השטח (עמוד 15, שורה 21). אין בפני
י הסבר כלשהו לפער בין הנטען בעדות התובעת, לפיה בדיקת ההצפה בוצעה שלא במעמד הנתבעת, ובין הנטען בכתב התביעה, לפיו בדיקת ההצפה בוצעה בתיאום בין הצדדים וברגמן.

(ג) קושי זה מתחדד, נוכח העובדה, אשר אין עליה חולק, לפיה ברגמן לא נטל חלק בבדיקת הצפה. ברגמן הסביר לעניין זה כי לא רצה להכביד בהוצאות נוספות על התובעים (עמוד 3, שורות 10 - 14). גם מבחינה זו, הרושם שנוצר בכתב התביעה, כאילו בדיקת ההצפה נעשתה בתיאום עם הנתבעת ועם ברגמן, אינו תואם את העדויות שנשמעו במשפט.

(ד) זאת ועוד. גירסת התובעת במשפט, כאילו הנתבעת קיבלה רגלים קרות, והתחמקה מביצוע בדיקת ההצפה, היא גירסה כבושה. אין לה זכר בכתב התביעה. גירסה זו אף מעוררת סימן שאלה מכיוון נוסף. התובעים צירפו לתביעתם מספר רב של מכתבים אותם שלחו לנתבעת. התמונה הכוללת העולה מעיון בנספחי כתב התביעה היא, כי התובעים ובא כוחם העלו על הכתב את טענותיהם, ולא הירפו מן העניין. בולט, על רקע זה, היעדרה של פנייה כתובה כלשהי של התובעים מזמן אמת, ובה טענה כאילו הנתבעת לא שיתפה פעולה עם בדיקת ההצפה. חסר זה בולט במיוחד במכתב ששלח בא כוח התובעים ביום 17.11.04 (נספח ח' לתביעה). במכתב זה מפורטות תוצאותיה של בדיקת ההצפה. אין בו טענה, ולו ברמז, בדבר התחמקות כביכול של הנתבעת מהשתתפות בבדיקה זו. בהתחשב בכך שאך ימים לפני כן, ביום 9.11.04, דרשו התובעים מן הנתבעת לתאם מועד לבדיקה כאמור (נספח ו' לכתב התביעה), חסר זה אומר דרשני. הוא מקשה על קבלת גירסת התובעים בנקודה זו.

11. (א) אשר לגירסת הנתבעת. לטענת שליט, נציג הנתבעת, ביקש ממזכירתו לתאם בדיקת הצפה עם התובעת. בשיחת טלפון, בה עמד ליד מזכירתו, אמרה התובעת, כי ביצעה את בדיקת ההצפה והם מתחילים את העבודה (עמוד 17, שורות 23 - 25). שליט העיד כי השיחה הזו התקיימה מספר ימים ולא יותר משבוע לאחר שהסתיים ביצוע התיקונים על ידי הנתבעת (עמוד 17, שורה 27). אין הוא מוסר מידע מדוייק על מועד ביצוע התיקונים (עמוד 18, שורות 1 - 3; ראו גם עמוד 18, שורה 17). עם זאת, לוח הזמנים שנמסר על ידי שליט תואם בעיקרו את המועד בו בוצעו התיקונים (עובר ליום 7.11.04, בו ביצע ברגמן ביקור במקום), ואת המועד בו בוצעה בדיקת ההצפה (עובר ליום 17.11.04, עת פנו התובעים בכתב לנתבעת לאחר ביצוע הבדיקה האמורה). הוא תואם גם את הנטען בכתב התביעה, לפיו בוצעו התיקונים בתחילת חודש נובמבר.

(ב) אין בכל האמור לעיל כדי לקבל את טענת הנתבעת כי הועמדה, כביכול, בפני
י עובדה מוגמרת בשל מעשי התובעים. אין חולק, כי הנתבעת קיבלה את כל מכתבי התובעים ובא כוחם (פרוטוקול עמוד 17, שורה 1). במכתב בא כוח התובעים מיום 17.11.2004, נספח ח' לכתב התביעה, מודיעים התובעים על בדיקת ההצפה שנעשתה, ועל כוונתם לתקן את הליקויים בהתאם להצעת מחיר שצורפה. בשלב זה, על פי המכתב האמור, טרם בוצעו עבודות התיקון. בזמן אמת, הנתבעת לא הביעה כל התנגדות לאמור במכתב זה. היא לא העלתה טענה כלשהי, בזמן אמת, לגבי הצעת המחיר האמורה. היא לא עמדה על קיום בדיקת הצפה בנוכחותה. היא לא מחתה על קיום בדיקה בהעדרה. יש להוסיף, כי לא נסתר הנטען בכתב התביעה, ולפיו העבודות בוצעו בפועל בחודש דצמבר 2004 (סעיף 7(ג) לכתב התביעה). יוצא כי לנתבעת היתה שהות מספקת לפעול על מנת להתרשם ממצב הדברים במקום בפועל. בהמשך לכך, היתה הנתבעת גם יכולה להציע דרך פעולה.

11. (א) יוצא, כי התובעים לא תיאמו את בדיקת ההצפה עם הנתבעת. הם פעלו, לעניין זה, באופן חד צדדי. גם במצב זה, לא נסתתמו דרכי הפעולה של הנתבעת, כמוסבר. בכל מקרה, בחינת עובדות המקרה, על רקע ההלכה המשפטית, מעלה כי אין במצב זה כדי להשמיט את הבסיס מתחת לתביעה. המדובר בעיסקת מכר דירה. על היחסים בין הצדדים חולש חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973 (ע"א 472/95 זלוצין נ' דיור לעולה בע"מ, נ(2) 858, בעמוד 862). סעיף 4ב לחוק המכר (דירות) קובע, כי "מיום 2.8.1990
תיקון מס' 3
ס"ח תש"ן מס' 1327 מיום 2.8.1990 עמ' 184
הוספת סעיף 4א

התגלתה אי-התאמה או אי התאמה יסודית הניתנות לתיקון, על הקונה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה, ועל המוכר לתקנה תוך זמן סביר".

(ב) ממכלול הראיות שבפני
י עולה, כי בביתם של התובעים היתה רטיבות משך שנים, החל משנת 1998 ועד לשנת 2004. התובעים פנו לנתבעת פעמים רבות לאורך השנים, כפי שעולה מנספחי כתב התביעה. נשלחו פניות בשנים 1998, 2000, 2001. במכתב משנת 2001, אף עולה טענה בדבר ניסיון תיקון על ידי הנתבעת, אשר לטענת התובעים לא צלח. התובעת לא נחקרה על מכתבים אלה, אשר נשלחו בזמן אמת. אמיתותם לא הופרכה. אף מכתב התובעים מפברואר 2004 לא זכה להתייחסות כלשהי של הנתבעת, אף שצורפה לו חוות דעתו של מומחה. גם כאשר פנו התובעים לייצוג משפטי באותה שנה, לא זכו בתחילה למענה (ראו נספח ד' לכתב התביעה, מכתב בא כוח התובעים מיום 20.7.04). בחומר שבפני
י אין מכתב תשובה לפנייה זו. יש להדגיש בהקשר זה, כי שליט הודה כי כל הפניות האמורות התקבלו בידי הנתבעת (עמוד 17, שורה 1). מן החומר עולה, כי תגובתה הראשונה של הנתבעת לפניות התובעים בשנת 2004 היתה ביום 23.8.04, כחצי שנה לאחר פנייתם הראשונה של התובעים.

(ג) עד שטרחה הנתבעת להגיב לפניות התובעים, ניתנה לה הזדמנות נאותה לבצע את התיקונים, ואף מעבר לכך. אילו היו התובעים מגישים תביעתם סמוך לחודש אוגוסט 2004, לא היתה לנתבעת כל טענה כי לא קיבלה הזדמנות נאותה לבצע תיקונים. התובעים פעלו מעבר לנדרש על פי החוק, כאשר בחרו לתת לנתבעת הזדמנות נוספת לתקן את הטעון תיקון. אין בכך כדי לגרוע מן העובדה, שעוד בטרם המהלכים שנעשו בהמשך לתגובת הנתבעת מיום 23.8.04, קיבלה האחרונה, למצער, הזדמנות נאותה לבצע את התיקונים הנדרשים. בפסיקה צויין, בהקשר זה, כי "כאשר ניתנה לקבלן הזדמנות לתקן את הטעון תיקון והוא ביצע זאת באופן חלקי תוך סחבת בלתי סבירה או באיכות שאינה נאותה, אין מקום לכפות על רוכש הדירה ליתן לקבלן הזדמנויות חוזרות ונשנות לבצע תיקונים שכבר ניתנה לו הזדמנות לבצעם." (ע"א 8939/01 אביצור נ' חפציבה חברה לבניין עבודות ופיתוח בע"מ, נז(6) 83, בעמוד 92). דברים אלה יפים למקרה שבפני
י.

(ד) לכך יש להוסיף, כי גם חוות דעתו העיקרית של ברגמן לא הביאה לפעולה ממשית של הנתבעת. התיקון שביצעה הנתבעת בהמשך לחוות דעת זו לא היה אפקטיבי. הדבר עולה הן מחוות דעתו המשלימה של ברגמן, והן מתוצאות בדיקת ההצפה, אשר הצביעה על חדירת רטיבות לדירת התובעים. במצב זה, בראיית הדברים כמכלול, אין קושי לקבוע כי ניתנה לנתבעת הזדמנות נאותה לתקן את הטעון תיקון.

(ה) אכן, נפל פגם בדרך הפעולה של התובעים, אשר ביצעו בדיקת הצפה באופן חד צדדי ובלא תיאום או השתתפות של הנתבעת. לנוכח מצגי התובעים עצמם באותה עת, פגם זה עולה כדי חוסר תום לב. לעובדה זו אתן משקל בקביעת הפיצויים להם זכאים התובעים בגין נזק לא ממוני, כפי שעוד יפורט להלן. עם זאת, אין בכך כדי לגרוע מן המסקנה, כי במשך תקופה ארוכה אכן ניתנה לנתבעת הזדמנות מספקת לבצע את התיקונים.

(ו) שקלתי, האם יש בחוסר תום ליבם של התובעים כדי ליצור מניעות החוסמת את דרכם מקבלת סעד מאת הנתבעת. אני סבור כי תוצאה זו תהיה בלתי מידתית בנסיבות העניין. התובעים נתנו לנתבעת הזדמנויות רבות, במשך שנים, לתקן את הטעון תיקון. בפועל הוכח, כפי שיפורט להלן, כי הפעולות שביצעה הנתבעת בתחילת חודש נובמבר בגג הבית לא הביאו לפתרון הבעייה. על רקע עובדה זו, לא אוכל לקבוע כי השתתפות של הנתבעת בבדיקת ההצפה היתה מביאה לשינוי מהותי במצב הדברים בשטח. אוסיף גם, כי מן הראיות עולה כי תיקון שבוצע על ידי התובעים הביא גם הביא לפתרון. על רקע נתונים אלה, איני סבור כי הפגם בהתנהלות התובעים משמיט את הבסיס מתחת לתביעתם. השתקת התובעים אינה מהווה פתרון מידתי. יש בה פגיעה חמורה מדי בתובעים, אשר אינה עומדת ביחס סביר לחומרת התנהגותם. הדברים אמורים ביתר שאת, נוכח אורך הרוח והתנהגותם ההוגנת של התובעים משך שנים ארוכות, עת נתנו לנתבעת הזדמנויות חוזרות ונשנות לתקן את הטעון תיקון.

(ז) עוד אוסיף, כי התובעים עמדו במכתביהם על מימד הדחיפות בפעולת התיקון (ראו גם מכתב בא כוחם מיום 15.10.04). המדובר לשיטת התובעים במתן הזדמנות אחרונה לנתבעת לבצע את התיקונים (שם, שם). ספק אם פעולת הנתבעת, אשר המתינה, גם לשיטתה, מספר ימים לפחות עד שפנתה לתובעים, מתיישבת עם רוח הדחיפות העולה מדברים אלה. יש להזכיר כי השיג ושיח בין הצדדים התנהל בחודש נובמבר 2004, בעיצומו של הסתו, בעת שעונת הגשמים הולכת וקרבה. גם על רקע זה, איני סבור כי הפגם בדרך התנהלותם של התובעים חמור במידה המשמיטה את הבסיס מתחת לתביעתם.

12. בהמשך לאמור לעיל, אבחן עתה את הראיות שהוצגו לעניין עצם קיומה של הבדיקה ולעניין תוצאותיה.

13. (א) התובעים נשענים, בכל האמור לביצוע בדיקת ההצפה, על מכתב של חברת אחים אילוז בע"מ מיום 16.11.04. מכתב זה צורף לכתב התביעה. לא ברור מי חתום על מסמך זה. בשולי המסמך מצוי שמו של אילן אילוז. לעומת זאת, מתנוססת עליו חתימה השייכת, על פניה, לאדם אחר. על פי המכתב האמור, בהמשך לביצוע בדיקת הצפה בחלק התחום של ריכוז קולטי השמש הופיעו חדירות מים אל הדירה בתקרת המסדרון (דרך הרולקות וצנרת המזגן). כן מצויין מעבר מים דרך מרזב הניקוז, והופעת מים ברצפת המטבח.

(ב) מכתב זה הוא עדות שמיעה. לא הוברר מי ערך אותו. לא הובא לעדות אדם אשר נטל חלק בעריכתו. ככזה, אין המסמך קביל כראייה, ולא ניתן לייחס לו משקל ראייתי.

14. לעניין בדיקת ההצפה הובא לעדות אדם בשם עדיאל שרעבי (להלן - שרעבי). שרעבי הציג עצמו כמי שעבד כעצמאי אצל האחים אילוז. לטענתו, ביצע בדיקת הצפה בגג של התובעים, הן בגג העיקרי והן בגג הקטן יותר בו מצויים קולטי השמש (פרוטוקול, עמוד 6 שורה 3). הוא מסר כי באחת הבדיקות תוך שעות ספורות החלו לנזול מים במטבח דירתם של התובעים (עמוד 6, שורות 4 - 5, 12 - 14). העד ביצע את הבדיקה בשני הגגות (עמוד 7, שורה 1). הוא לא זכר את הסדר בו ביצע את הבדיקה (שם). הוא לא ידע לומר באופן פוזיטיבי לאיזה מן ההצפות - של הגג העיקרי או של הגג הקטן - קשורים הממצאים של רטיבות שנמצאו (פרוטוקול, עמוד 7, שורות 11 - 12).

15. (א) עדות זו, מלמדת כי בדיקת ההצפה הראתה על בעיית רטיבות. עם זאת, באין מידע על מקום ההצפה אשר הביא לחדירת המים, לא ניתן לקבוע על יסוד העדות לבדה את היקף פעולות התיקון אשר יש לבצע, כפי שנדרש בחוות דעתו המשלימה של המומחה. עם זאת, על פי הראיות שבפני
י ניתן לקבוע במאזן ההסתברויות, כי המדובר בבדיקה המתייחסת לגג בו מצויים קולטי השמש. הטעם לכך הוא, שעל פי העדויות שבפני
י, בהמשך לבדיקה האמורה בוצעו התיקונים אשר פורטו בהצעת מחיר של אחים אילוז מיום 13.10.04 (ראו עדות חנן אזרד, פרוטוקול עמוד 13 שורה 23). תיקונים אלה מתמקדים באזור הגג הקטן, עליו מצויים קולטי השמש (ראו במיוחד סעיף 4 להצעת המחיר). הם פתרו את הבעייה בדירת התובעים (ראו האמור בסעיף 7(ג) לכתב התביעה, אשר לא נסתר).

(ב) זאת ועוד, הן מחוות דעתו העיקרית של המומחה, והן מטענות הנתבעת עצמה, עולה כי האיטום בגג העיקרי היה בעיקרו תקין. שילובם של נתונים אלה מעלה מסקנה מסתברת, הנעוצה בשילוב עדותו של שרעבי עם הראיות הנסיבתיות עליהן עמדתי, ולפיה בעיית הרטיבות שעלתה בבדיקת ההצפה אכן קשורה לגג הקטן יותר. מסקנה זו אף עולה בקנה אחד עם ממצאי חוות הדעת העיקרית של ברגמן בדבר הגורמים לרטיבות והדרך לתקנם, אשר לא נסתרו.

16. יוצא, כי הוכח ליקוי באיטום הגג, אשר גרם לרטיבות בבית התובעים. התובעים זכאים לשיפוי בגין הוצאות סבירות שהוציאו, לצורך טיפול בעניין זה. הם זכאים גם לפיצוי על נזקים שנגרמו בשל הרטיבות האמורה, ככל שהוכחו. לדיון בנזקים אלה אפנה עתה.

17. (א) הוכח כי התובעים שילמו סך של 9,000 ₪ בגין עבודות האיטום. המדובר בעבודות שפורטו בהצעת מחיר, אשר העתק ממנה צורף לכתב התביעה. סכום זה חורג מהערכתו של ברגמן בחוות דעתו העיקרית (1,600$ בצירוף מע"מ 17% כדין). סבירותה של הערכת ברגמן לא נשללה. הפעולות המפורטות בה בוצעו (ראו פרוטוקול, עמוד 13, שורה 1[1]23). היא מתחזקת על רקע עדותו של חנן אזרד, אשר נטל חלק בביצוע התיקונים בפועל בגג האמור. העד העריך כי עלות הפעולה של איטום קיר מסתור דוודים עומדת, לבדה, על סך של 4,500 ₪ בצירוף מע"מ כדין (פרוטוקול עמוד 13 שורות 11 - 12). לכך מצטרפות פעולות נוספות שנדרשו, כמו פירוק והרכבה של מערכות (עניין אותו העריך ברגמן ב - 300$), ניקיון גג כללי וביצוע תיקוני איטום נקודתיים (ראו הצעת המחיר מיום 13.10.04). כל אלה מלמדים, כי הערכתו של ברגמן, העומדת על סך בשקלים של 8,175 ₪ (כולל מע"מ), במחירי דצמבר 2004, הינה הערכה סבירה. יש לפסוק לתובעים פיצוי על יסודה.

(ב) התובעים הוכיחו כי שילמו סך נוסף של 2,758 ₪ בגין עבודות איטום, ביום 28.6.05. מהותו של סכום זה וטיבו לא הובררו. אין הוא נתמך בחוות דעתו של ברגמן. לא אוכל לפסוק לתובעים סכום זה.

(ג) התובעים הוכיחו כי שילמו למומחה ברגמן סך של 2,118 ₪ (1,416 ₪ ביום 19.1.04, 702 ₪ ביום 2.12.04). הם זכאים לשיפוי בגין סכום זה.

(ד) התובעים טוענים כי בצעו תיקוני גבס, טיח וצבע בעקבות הצפות חוזרות ונשנות לאורך השנים. לא הומצא תיעוד מינימלי על הוצאות כלשהן שהוציאו התובעים בקשר לעניין זה. יש לדחות ראש נזק זה של התביעה.

(ה) התובעים טוענים לנזקי רטיבות לבגדים וריהוט בסך של 5,000 ₪. אף ראש נזק זה לא הוכח. לא הומצא תיעוד מינימלי לגבי הנזקים הנטענים. לא נמסר פירוט מינימלי לגבי הפריטים שנפגעו, טיב הפגיעה בהם, ושוויים. גם ראש נזק זה נדחה בזה.

(ו) עוגמת נפש, אי נוחות, סבל ומטרד. התובעים דורשים פיצוי בסך של 5,000 ₪ בגין עניין זה. יש להניח, כי בשנים בהם סבלו התובעים מרטיבות בדירתם, נגרמה להם אכן עוגמת נפש, ואי נוחות ניכרת. הסכום הנתבע בהקשר זה אינו בלתי סביר. עם זאת, בכל הנוגע לראש נזק זה, אני סבור כי יש להביא בחשבון את חוסר תום הלב של התובעים, אשר פעלו באופן חד צדדי בביצוע בדיקת ההצפה בדירתם. דרך פעולה זו גרמה, כך יש להניח, עוגמת נפש לצד השני, ומכך אין להתעלם. במצב דברים זה, יש לפסוק לתובעים פיצוי מופחת, בסך של 2,000 ₪.

18. התוצאה היא, כי התביעה מתקבלת בחלקה. על הנתבעת לשלם לתובעים סך של 13,694 ₪, הכולל הפרשי רבית והצמדה כחוק עד ליום

פסק דין
זה. כמו כן, תישא הנתבעת בהוצאות משפט בסך של 1,482 ₪, ובשכר טירחת עורך דין בסך של 900 ₪. כל הסכומים ישולמו עד ליום 1.8.07.

ניתן היום ה' בתמוז, תשס"ז (21 ביוני 2007) בהעדר הצדדים.

עודד שחם
, שופט
1[1] התשובה מתייחסת לביצוע כל סעיפי הצעת המחיר של האחים אילוז. עם זאת, הצעת המחיר כוללת את כל הפעולות המפורטות בחוות דעת ברגמן. יוצא, כי התשובה מאשרת את ביצוע המפורט בחוות דעת ברגמן.
א בית משפט שלום 4740/06 אמוילס אורית, אמויאלס דוד נ' "ר.א. שליט פיתוח בניה ויזום פרויקטים בע (פורסם ב-ֽ 24/06/2007)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על אמוילס אורית, אמויאלס דוד      דוח מידע משפטי על "ר.א. שליט פיתוח בניה ויזום פרויקטים בע

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על אמוילס אורית, אמויאלס דוד      דוחות בדיקת רקע על "ר.א. שליט פיתוח בניה ויזום פרויקטים בע


להסרת פסק דין זה לחץ כאן