פטושקין לאוניד - "נפרו" - נגב פרויקטים הנדסה פיתוח בע"מ

 
פטושקין לאוניד - "נפרו" - נגב פרויקטים הנדסה פיתוח בע"מ
3356/02 דמ     15/06/2003
דמ 3356/02 פטושקין לאוניד נ' "נפרו" - נגב פרויקטים הנדסה פיתוח בע"מ
בעניין:

2בתי הדין לעבודה


בבית הדין האזורי לעבודה
ב ב א ר – ש ב ע
דמ 003356/02

בפני
:
כב' הרשם זיידרמן ישראל15/06/2003

בעניין:
פטושקין לאוניד
ת.ז. 312147095

התובע


נ
ג
ד


"נפרו" - נגב פרויקטים הנדסה פיתוח בע"מע"י ב"כ עוה"ד
אריאל שמר ואח'

הנתבעתפסק דין

1.
התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעת ביום 2.12.03 .
לנתבעת נשלחה דרישה להגשת כתב-הגנה תוך 30 יום.

2.
ביום 8.1.03 , הגישה ב"כ הנתבעת בקשה למתן ארכה להגשת כתב הגנה וביה"ד נעתר לבקשה וניתנה ארכה עד ליום 2.2.03 .

בתאריך 2.2.03 , הגישה ב"כ הנתבעת בקשה נוספת למתן ארכה להגשת כתב הגנה וביה"ד שוב נעתר לבקשה ונתן ארכה עד ליום 23.2.03,
בציון שלא תנתן ארכה נוספת .

3.
בנסיבות אלה, איעתר לבקשת התובע, ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית-הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, אתן בידי התובע, פסק-דין על יסוד כתב-התביעה שהגיש.

4.
הנתבעת
תשלם לתובע כדלקמן :
א.
פיצויי פיטורים בסך 5,420 ₪
ב.
שכר עבודה בסך של
6,563 ₪


הסכומים הנ"ל ישולמו לתובע בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.7.02
ועד ליום התשלום המלא בפועל .
אם לא ישולם הסכום הנ"ל תוך 14 ימים מיום שיומצא פסה"ד לידי הנתבעת , ישולם סכום זה בצירוף פיצויי הלנה בשיעור 3% לחודש מיום 31.7.02 ועד ליום התשלום המלא בפועל .

5.
בנוסף , תשלם הנתבעת לתובע פדיון חופשה שנתית בסך של 1,683.75 ₪ , בצירוף
הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 31.7.02 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

6.
כמו כן, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך 500 ₪, אשר ישאו הפרשי הצמדה
וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ט"ו בסיון, תשס"ג (15 ביוני 2003), בהעדר הצדדים .


ישראל זיידרמן, רשם

003356/02עב 734 שוש משיח


דמ בית דין אזורי לעבודה 3356/02 פטושקין לאוניד נ' "נפרו" - נגב פרויקטים הנדסה פיתוח בע"מ (פורסם ב-ֽ 15/06/2003)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על פטושקין לאוניד      דוח מידע משפטי על "נפרו" - נגב פרויקטים הנדסה פיתוח בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על פטושקין לאוניד      דוחות מידע עסקי על "נפרו" - נגב פרויקטים הנדסה פיתוח בע"מ