מנורה חברה לביטוח בע"מ - אופיר רונן, לי רונן ייזום וניהול פרויקטים, פניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

 
מנורה חברה לביטוח בע"מ - אופיר רונן, לי רונן ייזום וניהול פרויקטים, פניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
תיקים נוספים על מנורה חברה לביטוח בע"מ | תיקים נוספים על אופיר רונן, לי רונן ייזום וניהול פרויקטים, פניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

181237/02 א     31/07/2007
א 181237/02 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' אופיר רונן, לי רונן ייזום וניהול פרויקטים, פניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
8
בתי המשפט
א 181237/02
בית משפט השלום תל אביב-יפו
31/07/2007
תאריך:
כב' השופטת רונית פינצ'וק - אלט

בפני
:

מנורה חברה לביטוח בע"מ

בעניין:
התובע/ים
קורץ אריה

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
1 . אופיר רונן

2 . לי רונן ייזום וניהול פרויקטים

3 . פניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ


הנתבע/ים
צבי זינגר

גנות מרדכי

נתבעים 1,2 ע"י ב"כ עו"ד
נתבעת 3 ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ


הצד השלישי
גנות מרדכי

הצד השלישי ע"י ב"כ עו"ד
פסק דין
התשתית העובדתית.
בתקופות הרלבנטיות לתביעה זו, התובעת ביטחה את רכבו של מר שושן חיים, רכב מסוג מיצובישי סופר לנסר (להלן: "רכב המיצובישי"). לטענת התובעת, הנתבע 1 היה הנהג ו/או המחזיק של רכב מסוג טיוטה; הנתבע 2 היה הבעלים של רכב זה; והנתבעת 3 ביטחה את השימוש ברכב הטויוטה (להלן: "הטויוטה").

ביום 12/5/2001 סמוך לשעה 12:30 חנה רכב המיצובישי בחנית נכה מוסדרת ברח' עמיחי ברמלה. באותה עת נהג הנתבע 1 בטויוטה ברח' משה דיין ברמלה וביצע פניה שמאלה לרח' עמיחי, תוך ביצוע הפניה פגע בקדמת רכב המיצובישי והדפו לרכב נוסף שנהדף אף הוא.

לטענת התובעת, הדבר נבע כתוצאה מנהיגה רשלנית של הנתבע 1 שנהג במהירות מופרזת ובחוסר זהירות.

כתוצאה מהתאונה נגרמו נזקים לרכב המיצובישי, אשר הוערכו על ידי המומחה מטעם התובעת בסך של 31,524.3 ₪ וכן מפאת גובה הנזק הוכרז הרכב כאובדן כללי ושרידיו נמכרו. בהתאם לתנאי הפוליסה בין התובעת למבוטחה, שילמה התובעת למבוטחה סך של 30,675 ₪ וכן נשאה בשכ"ט השמאי בסך של 425 ₪. בגין מכירת שרידי המיצובישי, קיבלה התובעת סך של 3600 ₪. סך כל נזקי התובעת עומדים על 27,500 ₪, אשר נכון ליום התביעה עומדים על 29,830 ₪. עם התשלום למבוטחה, עברה לתובעת הזכות לקבל שיפוי. התובעת פנתה בדרישה לנתבעים לשלם לה סכום התביעה, אך לא נענתה בחיוב.

הנתבעת 3 הכחישה את טענות התובעת. לטענת הנתבעת 3 יש להורות על דחייתה התביעה מחמת כך שבמועד ארוע התאונה הנטען כלל לא היתה לנתבעים 1 - 2 או למי מהם כל פוליסת ביטוח תקפה אצלה וכי הפוליסה מכוחה לכאורה קמה עילת התביעה לתובעת, בוטלה ע"י הנתבעת 3 עוד ביום 15/4/2001 כחודש לפני מועד התאונה הנטען בשל פיגור בתשלום ו/או אי כיבוד הוראות הקבע ע"י הנתבעת 2, וזאת לאחר שנמסרו לה ו/או למי מטעמה הודעות כדין על כוונת הנתבעת 3 לבטל הפוליסה, באם לא יוסדר חוב תשלום דמי הביטוח עד 21 יום קודם לביטולה, בהתאם לדרישת סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח. משכך, מאחר ונמסרה הודעה כדין לנתבעת 2, והיות וחלפו למעלה מ- 15 יום ממועד ידיעתם על ביטול הפוליסה ועד לקרות התאונה, הרי שגם על פי סעיף 10 לחוק חוזה הביטוח, ביטול הפוליסה היה כדין ונכנס לתוקפו קודם למועד התאונה. נוסף על כך, מיום ביטול הפוליסה ועד למועד התאונה, מעולם לא חודשה הפוליסה ולא הוצאה כל פוליסה אחרת לרכב הטויוטה והוא נותר ללא כיסוי ביטוחי מטעם הנתבעת 3 במועדים הרלבנטיים לתובענה.
בנוסף הכחישה הנתבעת 3 את הנזק הנטען.

תחילה לא הגישו הנתבעים 1 -2 כתב הגנה, וניתן נגדם

פסק דין
בהעדר הגנה. בשלב מאוחר בוטל פסק הדין בהסכמה, והנתבעים 1 - 2 הגישו כתב הגנה והודעה לצד ג' כנגד הנתבעת 3.

הנתבעים לא הכחישו את תאור התאונה, אך הכחישו כי נגרמה מחמת חוסר זהירותו ואחריותו של הנתבע 1. בנוסף הכחיש את שיעור הנזק. כמו כן טוען הנתבע 1 כי טענות הנתבעת 3 בדבר אי קיומו של ביטוח אינן נכונות, וכי עליה לשאת בתשלום לתובעת ככל שהיא זכאית לו.

הנתבעים הגישו גם הודעה לצד ג' כנגד הנתבעת 3. לטענתם היה לרכב אצלה ביטוח מקיף עפ"י פוליסה שהופקה בתאריך 21/12/2000. שולחי ההודעה פיגרו בתשלומי הפרמיה למשך שלושה חודשים, עקב קשיים כלכליים והפוליסה בוטלה ביום 15/4/2001. שולחי ההודעה פנו לסוכן הביטוח שלהם, מר דוד כהן (להלן: "הסוכן") וביקשו לשלם את הפיגורים ולחדש את הפוליסה. לאור זאת על פי ההסדר שנערך בין שולחי ההודעה לבין הצד השלישי, בתיווכו של סוכן הביטוח, הפקידו שולחי ההודעה לחשבונו של סוכן הביטוח סך של 2000 ₪ על פי דרישתו, וכן היו אמורים להעביר אליו שיק דחוי משוך לתאריך 1/6/2001 על סך 1000 ₪, לחתום על הצהרה כי בתקופת הפיגור לא היתה לרכב הטויוטה תאונה ו/או תביעה ולחדש את הוראת הקבע. הסדר זה הובא לידיעת שולחי ההודעה בשיחת טלפון שקיבלו מהסוכן. בהתאם לכך הבינו כי עליהם להפקיד מיידית 2000 ₪ לחשבון הסוכן, והודיעו לי כי הם עושים כן מייד. את נוסח ההצהרה והוראת הקבע היו אמורים שולחי ההודעה לקבל מהסוכן, לחתום ולהחזיר אליו ואת השיק הדחוי לשלוח בדואר. לדאבונם בדיעבד התברר כי הסוכן לא העביר את הסכום הנ"ל לנתבעת 3. ביום 12/5/2001 ארעה התאונה ונשלחה הודעה על התאונה גם לנתבעת 3 וגם לסוכן. הצד השלישי מצידו הודיע לשולחי ההודעה כי הפוליסה בוטלה ביום 15/4/2001 ולכן הוא דוחה את תביעתם בגין התאונה. לטענת שולחי ההודעה, עפ"י ההסדר שהגיעו עם הסוכן, הרי שבמועד הפקדת סך ה- 2000 ₪ חודשה הפוליסה. לעניין יתר שלושת התנאים- שליחת השיק הדחוי- במועד התאונה טרם הגיע זמנו ויתר התנאים, לטענתם, אינם תנאים מהותיים וגם לא רלוונטים וכן הסוכן לא שלח אליהם את ההצהרה לחתימה וגם לא את טופס הוראת הקבע. לטענתו, התנהגות הצד השלישי הינה התנהגות בחוסר תום לב ונסיון להתחמק מתשלום.

הצד השלישי הגיש כתב הגנה מטעמו הכחיש את טענות שולחי ההודעה כנגדו. הצד השלישי חזר על טענותיו עניין ביטולה של הפוליסה וטען כי הפוליסה בוטלה כחודש לפני התאונה וכי לא נערך בינה לבין המודיעים כל הסדר, ואם וככל שנערך הסדר עם הסוכן בנסיון להחיות את תוקף הפוליסה, הרי שזה נערך על דעת הסוכן בלבד ללא ידיעתה או הסכמתה ולא חלים עליה בעניין זה הוראות חוק השליחות וזאת לאחר שהצד השלישי שלחה מכתבי ביטול כדין למודיעה 2 ולסוכן. נוסף על כך, לא יכלה לדעת קיומו של הסדר כאמור שבפועל גם לא התממש וממילא אינו מחייבה לא מכוח הפוליסה ולא מכוח כל דין. לחלופין טוענת כי בכל מקרה כשל נסיון החייאת הפוליסה בהתאם לפרטי ההסדר על כל סעיפיו, ולפיכך לא מתקיימת כל חבות של הצד השלישי כלפי המודיעים.

הצדדים הסכימו ביניהם על הגשת תצהירו של הנתבע 1 ללא חקירתו, על קבלת חוו"ד השמאי ללא חקירה, וכן על כך שאין מחלוקת לעניין האחריות.

המחלוקת העיקרית הינה בין הנתבעים 1 - 2 לנתבעת 3, שגם נתבעה ע"י הנתבעים 1- 2 בהודעה לצד ג'. כאמור חווה"ד של השמאי של התובעת לא היתה שנויה במחלוקת ולא נתבקשה חקירתו, ולא שאלת האחריות.
לאור זאת אין חולק כי על התביעה כנגד הנתבעים 1-2 להתקבל במלואה, והשאלה היא חבותה של הנתבעת 3.

לאחר שבחנתי את הראיות והעדויות שבפני
, אני קובעת כי התביעה מתקבלת וכן ההודעה לצד ג'.

השאלות שבפני
נו הן:
1) 1) האם הפוליסה בוטלה כדין? ואם יש להשיב לכך בחיוב, נשאלת השאלה:
2) 2) האם הוחייתה הפוליסה?

האם הפוליסה בוטלה כדין?

הנתבעת 3 טוענת כי ביחס לטענותיה בעניין ביטול הפוליסה וצרוף המסמכים אל כתב הגנתה כי לא הוגש כתב תשובה ולפיכך גרסת התובעת והנתבעים 1 -2 בעניין היא בגדר הרחבת חזית. עם זאת, הנתבעת 3 היא זו שחקרה בדיון את מר רונן באשר למכתבי הביטול והליכי הביטול, משכך אין מקום לטענתה בדבר הרחבת חזית.

השאלה היא האם בוצע הביטול כנדרש על פי חוק חוזה הביטוח. סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק חוזה הביטוח") קובע:
"15 (א) לא שולמו דמי הביטוח או חלק מהם במועדם ולא שולמו גם תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מן המבוטח בכתב לשלמם, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי החוזה יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.
(ב) נקבע מוטב שאינו המבוטח והקביעה היתה בלתי חוזרת, אין המבטח רשאי לבטל את החוזה אלא אם הודיע על הפיגור למוטב בכתב והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה."

אין להקל ראש בהסדר הקבוע בסעיף 15 להלן ובעניין זה ראה שחר ולר פירוש לחוקי החוזים - ביטוח כרך ראשון, עמ' 416 (עורך ג. טדסקי, תשס"ה) [להלן: "ספרו של ולר"]:
"... אולם, כאמור, סעיף 15 פותר מחלוקת זו ביחס לפיגור התשלום דמי ביטוח. הוא אינו מסתפק בדרישה למתן ארכה סתם, אלא תובע מן המבטחת ליתן למבוטח שתי ארכות לתקופות זמן קבועות מראש. בניגוד לדיני התרופות הכלליים, כפי שגובשו בפסיקה, אין חשיבות לשאלה אם הפיגור בתשלום נעשה בזדון או בשוגג, אם הוא ממושך או זניח, או אם הוא תולדה של נסיבות אובייקטיביות."

על מנת שניתן יהיה לראות בביטול כתקף, על הנתבעת 3 להוכיח קיומם של חמישה תנאים מצטברים (ראה ספרו של ולר, עמ' 416 - 420):

(1) התנאי הראשון - דמי הביטוח או חלקם לא שולמו במועד. "התנאי הראשון מתקיים אפוא אם דמי הביטוח לא שולמו לאחר שחלף זמן סביר ממועד כריתת החוזה". (ספרו של ולר, עמ' 417). מהעדויות והראיות שבפני
, אין חולק כי דמי הביטוח לא שולמו במועדם כנדרש ותנאי זה מתקיים.

(2) התנאי השני - המבטחת המציאה למבוטח דרישה בכתב לתשלום דמי הביטוח. דרישת הכתב הינה דרישה דווקנית.

(3) התנאי השלישי- הוא שהמבוטח לא שילם את דמי הביטוח גם בחלוף 15 ימים מיום הדרישה בכתב. הימים נמנים החל מהמועד שהמבוטח קיבל את ההודעה בכתב.

שני תנאים אלו מתייחסים להודעה הראשונה, ובאשר אליהם מתעוררת מחלוקת. לטענת הנתבעת 3 היא העבירה למר רונן את ההתראה הראשונה בדואר. הנתבעת 3 צרפה לתצהיר העדה מטעמה מכתב מיום 18/2/2001 בדרישה לפרעון החוב, בו פרוט מה יארע אם לא ישלמו. עם זאת לא עלה בידה להמציא אישור דואר על משלוחו של מכתב זה. מאידך, מר רונן אינו מודה כי קיבל התראה זו וגם ב"טופס גביית עדות" שחתום עליו ואשר הוגש על ידי הנתבעת 3 (מוצג נ/2) מציין כי לא זכור לו אם נשלחה אליו הודעה כלשהי מחברת הביטוח לגבי התראה או אזהרה בהקשר לאי כיבוד החיוב הראשון. לא הוכח בפני
כי אכן מכתב ההתראה הראשון של הנתבעת 3 אכן הומצא למר רונן. זה המקום לציין כי עדותו של מר רונן היתה רצופה סתירות, עם זאת בנקודה זו, לעניין אי קבלת המכתב ההתראה הראשון, דווקא התרשמתי כי עדותו אמינה וחוזקה אף בראיות אובייקטיביות. משכך, הנתבעת 3 לא עמדה בחובת מכוח החוק לשלוח את הודעת ההתראה הראשונה, ולפיכך היא לא עמדה בדרישות סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח.

למעלה מן הצורך אציין, כי הנתבעת 3 לא התייחסה בסיכומיה למכתב הסוכן מיום 13/3/2001 בהקשר לדיון זה, משכך מתייתר הצורך בדיון בו. אציין, כי גם לו היתה טוענת הנתבעת 3 בסיכומיה כי יש לראות במכתב הסוכן 13/3/2001 כ"הודעת התראה ראשונה", דבר שלא טענה, הרי שעדיין לא התקיימו יתר תנאי סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח. ביום ה- 13/3/2001 הוציא הסוכן תדפיס חזרות חיובי הוראות הקבע של מר רונן בנוגע לפוליסה נשוא התביעה. על גבי תדפיס זה כתב למר רונן, כי הבנק לא כיבד את הוראות הקבע ועל פי נוהלי החברה, הפוליסה לפני ביטול אלא אם כן ישלם סך במזומן של 2000 ₪ עד ל- 20/3/2001. מר רונן אישר ב"טופס גביית העדות" כי אכן קיבל פקס זה. בחקירתו ניסה להתחמק ממענה על השאלה שנשאל בעניין. אציין מבחינת הראויות והעדויות שוכנעתי כי מר רונן אכן קיבל פקס זה. עם זאת אין ראיה לגבי מועד קבלתו המדוייק אצל מר רונן, אך ברור הדבר שלא נשלח קודם ליום ה- 13/3/2001. משכך, הרי שגם אם אראה במכתב זה כמכתב התראה ראשון, הרי שכפי שיפורט, עדיין לא עמדה הנתבעת 3 בחובות המוטלות עליה מכוח סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח.

(4) התנאי הרביעי-
" ... עם חלוף 15 ימי הארכה הראשונה תודיע המבטחת למבוטח בכתב על ביטול החוזה תוך 21 ימים. ההודעה חייבת להבהיר למבוטח שאם לא ישלם את דמי הביטוח או חלקם תוך 21 ימים- יתבטל החוזה. בניגוד להלכה הכללית ביחס לביטול חוזה, המכירה בצורות שונות של ביטול, כאן על הביטול להיות בהודעה בכתב, והוא חייב להיות מפורש וחד משמעי" (ספרו של ולר, עמ' 418).

בהתאם לתנאים השלישי והרביעי, לאחר קבלת ההתראה הראשונה, למבוטח עומדים 15 יום להסדיר את העניין ורק בחלוף 15 ימים יכולה לשלוח חברת הביטוח את מכתב הביטול. כאמור, גם אם אקבל את העובדה כי התדפיס מיום 13/3/2001 שהוציא הסוכן נשלח בו ביום למר רונן, דבר אשר לא נטען בסיכומים ולא הוכח בפני
, עדיין לא עמדה הנתבעת 3 בתנאים הנ"ל. על המכתב השני היה לצאת לכל המוקדם ביום 28/3/2001 ולציין כי הביטול יעשה בתוך 21 יום. מכתבה של חברת הביטוח נושא תאריך 18/3/2001, ולגרסת הנתבעת 3 נשלח מכתב זה סמוך למועד הוצאתו, ומודיע על ביטול הפוליסה ביום 15/4/2001. משלא עמדה הנתבעת בתנאים הנ"ל, ובהיות התנאים מצטברים, הרי שלא עמדה בחובתה מכוח סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח. ממילא משלא מתקיימים שני תנאים אלו הרי שמתייתרת בדיקת התנאי החמישי - שדמי הביטוח לא שולמו בתוך 21 יום, תקופת הארכה השניה.

לאור האמור לעיל אני קובעת כי הפוליסה לא בוטלה כדין בהתאם לסעיף 15 לחוק חוזה הביטוח. כל עוד לא בוצע והושלם תהליך הביטול כדבעי כקבוע בחוק, זכאי המבוטח לתגמולים. לאור זאת מתייתר הצורך בדיון בשאלה האם הוחייתה הפוליסה.

פסיקתא .
לאור כל האמור לעיל ישלמו הנתבעים, יחד ולחוד לתובעת סך של 29,830 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה (6/6/2002) ועד ליום התשלום בפועל, הוצאות משפט לרבות הוצאות אגרה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד התשלום ע"י התובעת ועד למועד התשלום ע"י הנתבעים, וכן שכ"ט עו"ד בשעור של 20% מסכום פסק הדין בתוספת מע"מ כחוק, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

מאחר וגם התביעה בהודעת צד ג' מתקבלת הרי שככל שהנתבעים 1- 2 ישלמו לתובע סכום כלשהו על פי

פסק דין
זה, תשפה אותם הנתבעת 3 בסכומים שישלמו, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום התשלום ע"י הנתבע לתובעת ועד למועד התשלום ע"י הנתבעת 3 - צד ג', ובניכוי סכום ההשתתפות העצמית בסך 1,526 ₪ כשהוא משוערך על פי הפוליסה.
כן ישלם הצד השלישי לנתבעים 1- 2 הוצאות משפט לרבות הוצאות אגרה בהודעת צד ג' בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום התשלום ע"י הנתבעים 1-2 ועד למועד התשלום ע"י הנתבעת 3 - צד ג'.

ניתנה היום טז' באב, תשס"ז (31 ביולי 2007) בהיעדר הצדדים.
המזכירות תשלח עותק ההחלטה לב"כ הצדדים.
_________________________________
רונית פינצ'וקֿֿאלט, שופטת
א בית משפט שלום 181237/02 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' אופיר רונן, לי רונן ייזום וניהול פרויקטים, פניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ (פורסם ב-ֽ 31/07/2007)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על מנורה חברה לביטוח בע"מ      דוח מידע משפטי על אופיר רונן, לי רונן ייזום וניהול פרויקטים, פניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על מנורה חברה לביטוח בע"מ      דוחות מידע עסקי על אופיר רונן, לי רונן ייזום וניהול פרויקטים, פניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן