מ.א.ג. (88) בע"מ - אברמוביץ ליאוניד

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מ.א.ג. (88) בע"מ אברמוביץ ליאוניד
 
מ.א.ג. (88) בע"מ - אברמוביץ ליאוניד3158/02 בשא     18/12/2002תיקים נוספים על מ.א.ג. (88) בע"מ
תיקים נוספים על אברמוביץ ליאוניד
בשא 3158/02 מ.א.ג. (88) בע"מ נ' אברמוביץ ליאוניד
בעניין:

1בתי הדין לעבודה


בית הדין האזורי לעבודה - חיפה
בשא003158/02

בתיק עיקרי: עב
001299/02

בפני
:
כב' השופט מיכאל שפיצר


30/12/02
בעניין:
מ.א.ג. (88) בע"מע"י ב"כ עו"ד
אסף אדר
המבקשת/הנתבעת

נ
ג
ד


אברמוביץ ליאוניד


ע"י ב"כ עו"ד
יאיר ארן

המשיב/התובע

החלטה

1.
בפני
בקשה לביטול

פסק דין
שניתן ביום 17.09.02 בהעדר הגנה.

2.
ביום 26.11.02, הגישה הנתבעת בקשה לביטול פסק הדין ולעיכוב ביצוע
הליכי הגביה. כן ביקשה הנתבעת להאריך המועד להגשת כתב ההגנה. הנתבעת טוענת כי כתב ההגנה לא הוגש עקב תקשורת לקויה עם בא כוחה הקודם, אשר הביא בסופו של דבר להפסקת הייצוג על ידיו, וכי בא כוחה הנוכחי קיבל את הייצוג רק ביום 20.11.02.

3.
הנתבעת מעלה טענות לגופה של התביעה, ולטענתה, הגם שהעדר כתב ההגנה נובע ממחדלה שלה, הרי שבנסיבות הענין לא ראוי לחייב אותה בתשלום הסכומים הקבועים בפסק הדין.

4.
כמו כן, טוענת הנתבעת כי היות והתובע טרם החל בהליכי גביה של פסק הדין, אין מניעה לביטול פסק הדין גם מבחינת מאזן הנוחות.

5.
התובע מתנגד לביטול פסק הדין. לטענתו, הנתבעת התעלמה לחלוטין מהוראות בית הדין. כך לדוגמא, הנתבעת לא הגישה כתב הגנה גם לאחר שנשלחה לה התראה כי אם לא יוגש כתב ההגנה תוך 14 יום יינתן

פסק דין
כנגדה.
6.
עוד טוען התובע כי ייצוגה של הנתבעת ע"י עו"ד נג'ם הופסק לאחר מתן פסק הדין כנגד הנתבעת, וכי בכל מקרה, משיחה שערך ב"כ התובע עמו, התברר כי ממילא לא התבקש להגיש כתב הגנה בתביעה זו. לטענת התובע רק חודש לאחר פיטורי עו"ד נג'ם מונה בא כוחה הנוכחי של התובעת, והבקשה לביטול פסק הדין הוגשה כחודשיים לאחר מסירת פסק הדין לנתבעת.

7.
כאמור, הנתבעת טענה בפני
נו כי הרקע לאי הגשת כתב ההגנה במועד נוגע לעובדת הקשר הלקוי עם בא כוחה הקודם, ואשר בסופו של דבר הביא לסיום קשר זה. טענתה של הנתבעת ולפיה בא כוחה הנוכחי מונה רק ביום 20.11.2002, נתמכה בתצהירו של מנהל הנתבעת, מר גידי ברקוביץ. בנוסף, העלתה הנתבעת טענות לגופו של כתב התביעה.

8.
לפי ההלכה שנקבעה בבית הדין הארצי אין לשלול את זכות הגישה לבית הדין, וגם אם נופל פגם במהלך הדיון הגורם לשיבושו, הרי שניתן לפצות על כך בהוצאות. לעניין זה נפסק כי:


".. הרי שהדין וההלכה הם כי גם שעה שהיו מחדלים מצד בעל דין או בא כוחו, יישמע הדיון לגופו תוך קביעת פיצוי בהוצאות..." (דב"ע נב9-155/ סולתם בע"מ - אסרף, פד"ע כד 279, 280).


וכן כי: -


"הצדק דורש כי שעה שקיימת הגנה לכאורה, ישמע התיק לגופו, תוך פיצוי כספי של הצד אשר לזכותו ניתן

פסק דין
בהעדר הגנה..." (דב"ע מט/112-9 גזאונה - אלה תעשיות פלסטיק, לא פורסם, ניתן ביום 19.6.1989).

9.
בית המשפט העליון קבע לאחרונה כי זכות הגישה לערכאות היא זכות יסוד העומדת לאדם וכי: -"גם אם נתקיימו התנאים הפורמליים לדחיית התובענה, אין בכך משום סוף פסוק. שומה על בית המשפט להוסיף ולבחון האם קיימים אמצעים חלופיים, העשויים אף הם לרפא את הנזק שנגרם על ידי הפגם הדיוני אך בכוחם למזער את הפגיעה בזכות היסוד" (רע"א 1958/00).

10.
מטיעוניה של הנתבעת עולה כי יש לה הגנה המצדיקה את בירור העניין לגופו, ולפיכך, נראה כי מן הצדק להיעתר לבקשה. יחד עם זאת, העובדה כי הנתבעת לא סיפקה כל הסבר לכך שלא הגיבה להודעות בית הדין, ואף לא פנתה בבקשה להארכת המועדים מצדיקה את חיובה בהוצאות בקשה זו.

11.
לפיכך – אני מורה על ביטול פסק הדין, ובלבד שהמבקשת תישא בהוצאות הבקשה בסכום של 1,000 ש"ח בצירוף מע"מ עד ליום 20/1/2003, ותמציא לבית הדין אסמכתא על ביצוע התשלום, שאם לא כן – תימחק הבקשה ופסק הדין ייוותר בעינו.

12.
לאחר קבלת האסמכתא האמורה, ייקבע התיק לדיון.

13.
לעיון ביום 21/1/2003.


ניתנה היום י"ג בטבת, תשס"ג (18 בדצמבר 2002) בהעדר הצדדים.

מיכאל שפיצר
, שופט

003158/02בשא710 ר.ס


בשא בית דין אזורי לעבודה 3158/02 מ.א.ג. (88) בע"מ נ' אברמוביץ ליאוניד (פורסם ב-ֽ 18/12/2002)תיקים נוספים על מ.א.ג. (88) בע"מ
תיקים נוספים על אברמוביץ ליאוניד
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט