עזרא יוסף - יה"ב פרויקטים ומחשוב 1991 בע"מ

 
עזרא יוסף - יה"ב פרויקטים ומחשוב 1991 בע"מ
תיקים נוספים על עזרא יוסף | תיקים נוספים על יה"ב פרויקטים ומחשוב 1991 בע"מ

300101/99 עב     23/04/2002
עב 300101/99 עזרא יוסף נ' יה"ב פרויקטים ומחשוב 1991 בע"מ
בעניין:

22בתי המשפט


בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע
עב 300101/99


בפני
:
כב' השופטת יהודית גלטנר-הופמן
תאריך:
23/04/02
בעניין
:
עזרא יוסף


התובע/ת


נגד1. יה"ב פרויקטים ומחשוב 1991 בע"מ

2. יהב מרכז מיחשוב והדרכה (1993) בע"מ
3. יהב תכנון ופיקוח הנדסי בע"מ
הנתבע/ת
החלטה


1.
בתיק זה הסתיימה שמיעת הראיות.

2.
במהלך הדיון מיום 18/4/02, בטרם החלה חקירתו הנגדית של מנהל הנתבעת פנה ב"כ התובע בבקשה לסלק חלק מהמסמכים שצורפו לתצהירו של מנהל הנתבעת אמנון כהן במקום עדות ראשית. מדובר במסמכים שצורפו לחלק מארבעת התצהירים שהגיש מנהל הנתבעת במסגרת הגנת הנתבעות או מי מהן
ובתמיכה לתביעה שכנגד מטעמן.

3.
מדובר במסמכים שמטרתם להוכיח עילות התביעה שכנגד שהוגשה מטעם הנתבעות. מדובר במאזנים של הנתבעות ובדוחות כספיים שלהן שאושרו על ידי רואה החשבון של החברה בחתימתו.

4.
לטענת ב"כ התובע ההזדמנות הראשונה להעלאת הטענה הינה במועד בו מתייצב המצהיר מאשר תצהירו במקום עדות ראשית כעדות הראשית ומתייצב לחקירה נגדית. לפיכך, מועד זה הינו מועד הדיון האחרון שהתקיים ביום 18/4/02. לפיכך, העלה טענה רק במועד זה.

5.
ב"כ התובע טוען, כי המסמכים שמבקש לסלק מהתצהיר הינם מסמכים שלא נערכו על ידי המצהיר. מדובר בדוחות כספיים שהוגשו שלא בדרך המצאת חוות דעת ושלא באמצעות רואה החשבון באופן שלא ניתן לחקור את עורך המסמך (עמוד 22 לפרוט').

6.
מנהל הנתבעת המצהיר טוען, כי יש לדחות הבקשה שכן מדובר בתצהיר ובמסמכים שהומצאו לפני כשלש שנים לתיק בית הדין. המסמכים חתומים על ידי רואה החשבון ויכול היה התובע לזמן רואה החשבון לחקירה. מדובר במסמכים ודוחות כספיים שהמצהיר קיבל באופן אישי ולפיכך, יהא זה עוול לסלק המסמכים הנ"ל מתצהירו.

7.
על מנת שלא לעכב הדיון החליט בית הדין לסיים שמיעת הראיות וליתן החלטה לאחר סיום הדיון.

8
לאחר עיון בטענות הצדדים ולאור האמור בפרוטוקול הדיונים המקדמיים בתיק זה אין מקום להעתר לבקשת התובע אף אם צודק בטענתו, כי מדובר במסמך שמן הראוי להגישו בדרך של חוות דעת מומחה בדרך הקבועה בתקנות סדרי הדין (עדות מומחים).


אין מחלוקת, גם לגרסת מנהל הנתבעת, כי אין מדובר במסמכים שנערכו על ידו אלא מסמכים שהומצאו לו על ידי רואה החשבון מטעמו.


דין בקשת התובע להידחות הן מהטעם שבקשתו הוגשה באיחור רב. מועד הגשת בקשה למחיקת סעיפים בתצהירים או לסילוק מסמכים הינה במסגרת קיום הליכי ביניים. כמו כן, בית הדין אינו כבול בדיני הראיות הנהוגים בבתי המשפט הכלליים ולפיכך יכול ויעתר להגשת מסמך כראיה אף אם לא הוגש בידי עורכו או מקבלו ובתנאי, כי ראוי לצד שכנגד תהיה הזדמנות להתייחס למסמך באמצעות עדיו או ראיה כתובה אחרת.


בנסיבות אלה אין מקום לסלק המסמכים בשלב זה של הדיון לאחר שהבקשה הועלתה רק במועד הדיון האחרון ולפיכך, הצדדים יטענו למשקלם הראייתי של המסמכים הנ"ל בסיכום טענותיהם, הצעה שהציעה בית הדין במהלך הדיון, אך סורבה על ידי מי מהצדדים.

9.
לפיכך, הצדדים יגישו סיכום טענותיהם בכתב. התובע תוך 30 יום. הנתבעת תוך 30 יום מיום קבלת סיכומי התובע.


המזכירות תרשום בפני
ה כתובת הנתבעות למסירת כתבי בית-דין כפי שפורטה בפרוט' מיום 18/4/02.


המזכירות תמציא החלטה לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה היום י"א באייר, תשס"ב (23 באפריל 2002) בהעדר הצדדים.


י. גלטנר-הופמן
, שופטת


300101/99עב 734 אירית ו.עב בית דין אזורי לעבודה 300101/99 עזרא יוסף נ' יה"ב פרויקטים ומחשוב 1991 בע"מ (פורסם ב-ֽ 23/04/2002)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על עזרא יוסף      דוח מידע משפטי על יה"ב פרויקטים ומחשוב 1991 בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על עזרא יוסף      דוחות מידע עסקי על יה"ב פרויקטים ומחשוב 1991 בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן