רותי בן יצחק - המרכז הרוחני דימונה

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
רותי בן יצחק המרכז הרוחני דימונה
 
רותי בן יצחק - המרכז הרוחני דימונה1066/01 דמ     30/05/2001תיקים נוספים על רותי בן יצחק
תיקים נוספים על המרכז הרוחני דימונה
דמ 1066/01 רותי בן יצחק נ' המרכז הרוחני דימונה
בעניין:

4בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה באר-שבע
דמ 001066/01


בפני
:
כבוד השופט הראשי מרדכי כליף

תאריך:

30/05/01בעניין:
רותי בן יצחק
(ת.ז. 009016973)

התובעת


נ ג דהמרכז הרוחני דימונה
מס' עמותה 0- 342- 012 - 58

הנתבעת

ע"י ב"כ
יעקב חמד - יו"ר העמותה
פסק-דין

1.
הצדדים הסכימו להצעת בית-הדין לפיה יפסוק בית-הדין לפשרה על-פי סעיף 79א לחוק בתי-המשפט. כן הסכימו הצדדים כי בית-הדין יפסוק ללא נימוקים.

2.
בהביאי בחשבון את כלל הנסיבות שבתיק זה, אני פוסק כדלקמן:
א.
הנתבעת תשלם לתובעת סך של
-.2,500 ש"ח נטו, נכון להיום. אם יהא צורך לגלם את הסכום הנ"ל, הוא יגולם ע"י הנתבעת ובלבד שהתובעת תקבל לידיה סך של -.2,500 ש"ח נטו, כאמור.
ב.
הסכום הנ"ל ישולם לתובעת לא יאוחר מיום 20.6.01 ואם לא ישולם במועד, כאמור, יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק לתקופה שהחל מיום מתן פסק-דין זה ואילך ועד ליום התשלום בפועל.
3.
אין צו להוצאות.
4.
העתק פסק-הדין יישלח לצדדים.

ניתן היום ח' בסיון, תשס"א (30 במאי 2001) בהעדר הצדדים.


מרדכי כליף
– שופט ראשי


001066/01דמ 734 ויקי גוטפלייש


דמ בית דין אזורי לעבודה 1066/01 רותי בן יצחק נ' המרכז הרוחני דימונה (פורסם ב-ֽ 30/05/2001)תיקים נוספים על רותי בן יצחק
תיקים נוספים על המרכז הרוחני דימונה
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט