פינחסוב אדוארד - פנחס פיגומים 88 בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פינחסוב אדוארד פנחס פיגומים 88 בע"מ
 
פינחסוב אדוארד - פנחס פיגומים 88 בע"מ1551/00 עב     27/02/2001תיקים נוספים על פינחסוב אדוארד
תיקים נוספים על פנחס פיגומים 88 בע"מ
עב 1551/00 פינחסוב אדוארד נ' פנחס פיגומים 88 בע"מ
בעניין:

3בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה באר-שבע


בפני
: כבוד השופט הראשי מרדכי כליף

עב 001551/00
דמ 001862/00


27/02/01
בעניין:
פינחסוב אדוארד
(ת.ז. 312985237)
התובע


נ ג דפנחס פיגומים 88 בע"מ

הנתבעת


מנהל הנתבעת
פנחס סלם
פסק- דין


1.
הצדדים הסכימו להצעת בית-הדין לפיה יפסוק בית-הדין לפשרה על-פי סעיף 79א לחוק בתי-המשפט. כן הסכימו הצדדים כי בית-הדין יפסוק ללא נימוקים.

2.
בהביאי בחשבון את כלל הנסיבות שבתיק זה, אני פוסק כדלקמן:

א.
הנתבעת תשלם לתובע סך של
-.25,000 ש"ח נטו, נכון להיום.
אם יהא צורך לגלם את הסכום הנ"ל, הוא יגולם ע"י הנתבעת ובלבד שהתובע יקבל לידיו סך של -.25,000 ש"ח נטו, כאמור.
ב.
הסכום הנ"ל ישולם לתובע לא יאוחר מיום 1.4.01 ואם לא ישולם במועד, כאמור, יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק לתקופה שהחל מיום מתן פסק-דין זה ואילך ועד ליום התשלום בפועל.

3.
אין צו להוצאות.

4.
העתק פסק-הדין יישלח לצדדים.


ניתן היום ד' באדר, תשס"א (27 בפברואר 2001) בהעדר הצדדים.
מרדכי כליף
– שופט ראשי


001551/00עב 734 ויקי גוטפלייש

עב בית דין אזורי לעבודה 1551/00 פינחסוב אדוארד נ' פנחס פיגומים 88 בע"מ (פורסם ב-ֽ 27/02/2001)תיקים נוספים על פינחסוב אדוארד
תיקים נוספים על פנחס פיגומים 88 בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט