עיריית מגדל העמק - מינהל מקרקעי ישראל , תבור שאן חרוד - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ , מבני רם לוגיסטיקה בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מינהל מקרקעי ישראל תבור שאן חרוד - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ מבני רם לוגיסטיקה בע"מ
 
עיריית מגדל העמק - מינהל מקרקעי ישראל , תבור שאן חרוד - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ , מבני רם לוגיסטיקה בע"מ
תיקים נוספים על עיריית מגדל העמק | תיקים נוספים על מינהל מקרקעי ישראל | תיקים נוספים על תבור שאן חרוד - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ | תיקים נוספים על מבני רם לוגיסטיקה בע"מ |

3611/07 רעא     20/08/2007
רעא 3611/07 עיריית מגדל העמק נ' מינהל מקרקעי ישראל , תבור שאן חרוד - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ , מבני רם לוגיסטיקה בע"מ
בבית המשפט העליון

רע"א 3611/07

בפני
:
כבוד השופט א' גרוניס
המבקשת:
עיריית מגדל העמקנ ג ד

המשיבים:
1. מינהל מקרקעי ישראל
2. תבור שאן חרוד - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
3. מבני רם לוגיסטיקה בע"מ


בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 15.3.07 בבש"א 1086/06 ת.א. 507/07 שניתנה על-ידי כבוד השופט ב' ארבל

בשם המבקשת:
עו"ד יאיר אבני
ועו"ד לימור פורר
בשם המשיב 1:
עו"ד מ' חשין
בשם המשיבה 2:
עו"ד י' כהן
בשם המשיבה 3:
עו"ד ש' כרוב
החלטה

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת (כבוד השופט ב' ארבל), לפיה נדחתה בקשת המבקשת למתן צו מניעה נגד המשיבים, אשר יאסור על המשיבות 2 ו-3 להמשיך ולהפעיל מסוף מכולות במקרקעין שבבעלות המשיבה 1, ואשר יאסור על שינוע המכולות דרך הכבישים הנמצאים בתחום השיפוט של המבקשת. המקרקעין בהם נמצא מסוף המכולות מצויים באזור התעשייה "מפעלי העמק", בתחום שיפוטה של המועצה האזורית עמק יזרעאל, וגובלים בתחום השיפוט של המבקשת (להלן - המקרקעין). המקרקעין מצויים במרחב התכנון של הועדה המקומית לתכנון ובניה יזרעאלים.

2. בשלהי חודש אוגוסט 2006 או סמוך לכך נודע למבקשת כי בכוונת המשיבה 2 להקים במקרקעין, באמצעות המשיבה 3, מסוף מכולות. המבקשת פנתה לועדה המקומית לתכנון ובניה יזרעאלים ודרשה לעצור את הקמת מסוף המכולות, בנימוק שהתשתית התחבורתית במקום איננה מתאימה למעבר אינטנסיבי של כלי תחבורה כבדים הכרוך בהפעלת מסוף מכולות מעין זה. אין צורך לפרט כאן את כל השתלשלות העניינים, ודי בכך שנאמר כי בסופו של דבר נבנה מסוף המכולות ללא היתר בניה כדין. ביום 28.12.06 הגישה המבקשת בבית משפט השלום בקשה לצו מניעה זמני נגד המשיבים כמפורט בפיסקה 1 לעיל, וזאת עד למתן

פסק דין
בתובענה העיקרית, במסגרתה התבקש צו מניעה קבוע. בשלב מאוחר יותר הסכימו בעלי הדין על העברת הדיון בתובענה לבית המשפט המחוזי. בנוסף הגישה המבקשת ביום 28.12.06 עתירה מינהלית נגד המשיבים, וכן נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה יזרעאלים והמועצה האזורית עמק יזרעאל. באותה עתירה נתבקש בית המשפט לעניינים מנהליים להורות לועדה המקומית לתכנון ובניה יזרעאלים ולמועצה האזורית עמק יזרעאל לאכוף על המשיבים את דיני התכנון והבניה ואת דיני רישוי העסקים, בנימוק שהתשתית התחבורתית במקום איננה מתאימה להפעלת מסוף המכולות. בית המשפט לעניינים מינהליים בנצרת (כבוד השופט א' אברהם) דחה את העתירה, וערעור על פסק הדין תלוי ועומד בבית משפט זה (עע"מ 2671/07).

3. במסגרת הבקשה למתן צו מניעה זמני טענה המבקשת כי עומדת לה עילה מכוח עוולת היפר חובה חקוקה, בהתאם לסעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. אחד מיסודותיה של עוולה זו הוא נזק שנגרם כתוצאה מהפרת החובה החקוקה. לעניין זה טענה המבקשת, שהתשתית התחבורתית בה עושים המשיבים שימוש לשם הפעלת מסוף המכולות אינה ערוכה להכיל נפח גדול של תחבורה כבדה, וכי כתוצאה מהפעלת מסוף המכולות נגרמים עומסי תנועה כבדים במקום, ונגרמת סכנה בטיחותית למשתמשים בכביש, באופן המסכן את חייהם ופוגם בנוחיותם ובהנאתם מהשימוש בכביש זה. אין חולק כי תושבי מגדל העמק משתמשים בכביש האמור. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה. בית המשפט ציין, כי המבקשת נהגה בחוסר ניקיון כפיים משלא הציגה לפני בית המשפט את פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים, במסגרתו נדחתה, בין היתר, טענתה של המבקשת בנוגע לסיכון התחבורתי הנשקף מהפעלת מסוף המכולות. בית המשפט הוסיף, כי קביעה זו של בית המשפט לעניינים מנהליים מהווה השתק פלוגתא. עם זאת בחן בית המשפט את הראיות שהמבקשת הניחה בפני
ו לעניין זה, וקבע שהמבקשת לא הציגה ראיות של ממש, לפיהן הפעלת מסוף המכולות תגדיל את נפח התעבורה במקום, באופן שיגרום למפגעי תעבורה ולסיכון למשתמשים בכביש. בית המשפט המחוזי ציין, כי דרך הגישה למסוף המכולות מקובלת על משרד התחבורה, והוסיף כי המבקשת לא הציגה חוות דעת מקצועית כלשהי התומכת בטענותיה העובדתיות. בית המשפט קבע עוד, כי תצהירו של ראש עיריית מגדל העמק
, אשר צורף לבקשה, אינו מהווה תשתית ראייתית הולמת למתן הצו בשלב מקדמי זה של הדיון, באשר לא הובאו בתצהיר נתונים כלשהם בנוגע לנפח התעבורה במקום בהווה ובעבר, ואף לא הובאו בו נתונים בנוגע למאפייניה של הדרך בה מדובר מבחינת הסכנות הבטיחותיות הכרוכות בשימוש בה. נתונים מעין אלה לא נמסרו גם במהלך עדותו של ראש העירייה. בית המשפט ציין, כי גם מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבים. בהקשר זה קבע בית המשפט, כי משמעותו של מתן צו מניעה זמני הינה הפסקת ניהולו של עסק המפרנס משפחות רבות, בעוד המבקשת לא הראתה כי ייגרם לה נזק של ממש מהמשך הפעלת המסוף. עוד ציין בית המשפט כי בקשת המבקשת לוקה בשיהוי, שכן המבקשת הגישה את הבקשה רק כחודש לאחר שמסוף המכולות החל לפעול, אף שהיתה ערה להקמתו של המסוף מספר חודשים קודם לכן, עוד טרם הוקם המסוף האמור. מכאן הבקשה שלפניי.

4. דין הבקשה להידחות. תובע המבקש לקבל סעד זמני במסגרת תביעה עיקרית נדרש לעמוד בראש ובראשונה בשני תנאים מצטברים. תנאי ראשון הוא קיומה של זכות לכאורה, היינו סיכוי של ממש לזכות בתביעה. תנאי שני הוא כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו. היינו, שנזקו, אם לא יינתן הסעד הזמני והוא יזכה בבוא היום בתביעה, יהיה גדול יותר מהנזק שייגרם לבעל הדין שכנגד אם יינתן הסעד הזמני והתביעה תידחה בסופו של דבר. ככל שבית המשפט יתרשם כי סיכויו של מבקש הסעד לזכות בתביעתו גבוהים, כך יקל עימו בדרישת מאזן הנוחות, ולהיפך (ראו למשל רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות 1993 בע"מ (לא פורסם, ניתן ביום 6.6.2006). בענייננו קבע בית המשפט המחוזי כי המבקשת לא הניחה תשתית ראייתית הולמת לטענתה בדבר הנזק הנגרם והצפוי להיגרם לה בשל הפעלת מסוף המכולות. בקביעה זו אין יסוד להתערב. קביעה זו עומדת למבקשת לרועץ הן במישור התנאי בדבר קיומה של זכות לכאורה, והן במישור התנאי בדבר מאזן הנוחות. מצב זה, של התלכדות התנאים למתן סעד זמני, אופייני לתובענות המושתתות על עילה שאחד מרכיביה הוא קיומו של נזק לתובע. נוכח המסקנה לפיה בשלב זה לא הוכיחה המבקשת נזק מוחשי לכאורי כלשהו בעטיה של הפעלת מסוף המכולות, אין צורך לקבוע מסמרות בשאלה מה טיבו של הנזק שעל המבקשת להוכיח שנגרם לה כאמור על מנת שתוכל לזכות בתובענה העיקרית (לעניין זה ראו, בין היתר, ע"א 140/53 אדמה חברה בינלאומית בישראל בע"מ נ' לוי פ"ד ט 1666; ע"א 416/58 ג'דעון נ' סלימאן פ"ד יג 916; בר"ע 62/83 ברוך בעל טכסא נ' גונן פ"ד לח(1) 281; ע"א 711/82 י. בלומנטל בי"ח בע"מ נ' תיכון פ"ד לט(2) 477). יחד עם זאת ולמען הסר ספק נבהיר, כי אין בדברים שאמרנו כדי לשלול את האפשרות שבהליך העיקרי תשכיל המבקשת להוכיח את טענותיה.

5. הבקשה נדחית. המבקשת תשלם שכר טרחת עורך דין בסך 10,000 ש"ח לזכות כל אחד מן המשיבים.

ניתנה היום, ו' באלול התשס"ז (20.8.2007).

ש ו פ ט
_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 07036110_s07.doc/צש
מרכז מידע, טל' 02-6593666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il

??

??

??

??

1
4
1

רעא בית המשפט העליון 3611/07 עיריית מגדל העמק נ' מינהל מקרקעי ישראל , תבור שאן חרוד - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ , מבני רם לוגיסטיקה בע"מ (פורסם ב-ֽ 20/08/2007)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן