אבו דרפיל אבראהים - מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אבו דרפיל אבראהים מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ
 
אבו דרפיל אבראהים - מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ
תיקים נוספים על אבו דרפיל אבראהים | תיקים נוספים על מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ

214037
1123/04 עב     30/09/2007
עב 1123/04 אבו דרפיל אבראהים נ' מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ


בתי הדין לעבודה
בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
עב 001123/04


בפני
:
כב' השופטת ורד שפר
, נשיאה

30/09/2007


בעניין:
אבו דרפיל אבראהיםע"י ב"כ עו"ד
עו"ד יוספיה סמיר

התובע


נ ג דמובילי השלום בקעת הירדן בע"מע"י ב"כ עו"ד
עו"ד מסאלחה ראיד

הנתבע

פסק דין


1. 1. התובע עבד בשירות הנתבעת, שהנה חברת הובלות, כנהג משאית.
לטענתו, פוטר לאחר תקופה בת 23 חודשי עבודה מבלי ששולמו לו פיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת, ועל כן מבקש הוא לשלמם לו.
כן טוען התובע כי לא קיבל כלל חופשה בתשלום ודמי הבראה, ועל כן מבקש הוא לחייב הנתבעת לשלמם לו.

הנתבעת, מצידה, טוענת כי תקופת העבודה של התובע בשירותה לא הייתה רצופה, וכי בתום שנת העבודה הראשונה עזב את העבודה על אתר מבלי שנתן הודעה מוקדמת על התפטרותו, ועל כן יש לקזז מכל סך שיפסק לזכותו תמורת הודעה מוקדמת.
עוד טענה הנתבעת כי לאחר התפטרותו של התובע ובחלוף שלושה חודשים ממועד התפטרותו חזר התובע לעבוד בשירותה, ועבד על משאית קטנה, ובחודש 10/03 הוסכם בינו לבין הנתבעת כי מאחר והחזקתה של משאית זו אינה רווחית היא תימכר, והתובע יעשה רישיון נהיגה למשאית גדולה יותר ואז ישוב לעבודתו בשירות הנתבעת, אלא שהוא נעלם מאז, וכל ניסיונות הנתבעת להשיבו לעבודה עלו בתוהו.
הנתבעת טענה כי התובע קיבל את מלוא התשלומים להם היה זכאי.
2. 2. הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית, ובמעמד שנקבע לשמיעת העדים, הגיעו הצדדים לידי הסכם דיוני לפיו ויתרו על חקירת המצהירים, והסמיכו את בית הדין להכריע בתביעה לאור החומר המצוי בתיק, מסמכים נוספים שיוגשו על ידיהם בהמשך, וסיכומים בכתב שיוגשו ע"י באי כוחם.
3. 3. השאלות הטעונות הכרעה בענייננו הן כדלקמן –
א. א. מה הייתה תקופת עבודתו המדויקת של התובע בשירות הנתבעת, ובאילו נסיבות נקטעה רציפותה?
ב. ב. מה היו נסיבות סיום יחסי העבודה בין הצדדים, והאם יש בהן כדי לזכות את התובע בפיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת?
ג. ג. האם קיבל התובע את מלוא החופשה בתשלום לה היה זכאי?
ד. ד. האם קיבל התובע את מלוא דמי ההבראה להם היה זכאי?

נדון בשאלות אלה כסדרן.
4. 4. מה הייתה תקופת עבודתו המדויקת של התובע בשירות הנתבעת, ובאילו נסיבות נקטעה רציפותה?
א. א. התובע, בתצהירו, מודה בהפסקת רציפות של חודש, לטענתו משום שהוסכם שיצא לטיול באירופה, והוא יצא אליו בהסכמה ובאישורו של אחד ממנהלי הנתבעת.
לטענתו, שב מהטיול לאחר כחודש, ואז הודע לו כי לקחו נהג אחר במקומו.
לאחר כ – 20 ימים יצר עימו קשר מנהל הנתבעת, הודיע כי הוא מתנצל, וביקש שישוב לעבודתו, וכך היה, והוא שב בתחילת חודש פברואר .
מרישומי משטרת הגבולות עולה שהתובע יצא את הארץ ביום 27/12/02 ושב ביום 08/01/03.
ב. ב. מנהל הנתבעת, מר שלום אלימלך בתצהירו, טוען כי התובע עבד החל מיום 19/11/01, וביום 31/12/02 הודיע לאחראי על העבודה בנתבעת כי הוא עוזב את העבודה כדי לנסוע לגרמניה שם שוהה חברתו, ולא שעה לבקשות לדחות נסיעתו עד שימצא לו מחליף.
עוד הצהיר, כי לאחר שלושה חודשים שב התובע וביקש לחזור לעבודה, והוסכם כי יעבוד על משאית קטנה עד שיעשה רישיון למשאית גדולה יותר.
בחודש אוקטובר הוחלט למכור את המשאית הקטנה, והוסכם שהתובע יעשה רישיון על משאית גדולה, אלא שהוא לא עשה כן, וכאשר חיפשו אותו מסרה אימו כי נסע לירדן והיא אינה יודעת מתי ישוב.
בהקשר זה הוגש גם תצהירו של בנו של מנהל הנתבעת, מר אבי אלימלך, שניהל את העבודה בפועל, ובו מוצהר כי בסוף חודש דצמבר 2002 הודיע לו התובע כי הוא נוסע לגרמניה כדי להתחתן, ועזב עבודתו על אתר.
עוד הצהיר, כי לאחר חודשיים או שלושה התקשר התובע וביקש לחזור לעבודה, והוסכם כי יחזור לעבודה וינהג על משאית קטנה עד שיסדיר רישיון למשאית גדולה.
ג. ג. הלכה פסוקה היא, כי משאין חולק בדבר מועד תחילת העבודה וסיומה, עובר נטל הראיה לעניין הפסקת הרציפות בעבודה ומשכה - למעביד.
עיון בסיכומי הנתבעת מראה כי אין חולק, למעשה, שהתובע עבד עד לחודש דצמבר 2002 והחל מחודש פברואר 2003, כך שבעצם גם לדידה מדובר בהפסקה ברציפות העבודה בת כחודש ימים.
הפסקה שכזו, בין אם נבעה מיציאה לחופשה כגרסת התובע ובין אם נבעה מהתפטרות כגרסת הנתבעת - אינה בעלת נפקות לעניין מניין הוותק לצורך הזכאות לפיצויי הפיטורים.

סיכומו של דבר – התובע עבד בשירות הנתבעת מחודש נובמבר 2001 ועד לחודש אוקטובר 2003, כאשר רציפות עבודתו הופסקה בחודש ינואר 2003, למשך חודש ימים, במהלכו לא עבד ולא שולם לו שכר עבודה.
5. 5. מה היו נסיבות סיום יחסי העבודה בין הצדדים?
א. א. לטענת התובע בתצהירו, עבד עד לסוף חודש אוקטובר 2003, שאז הודיע לו מנהל הנתבעת כי המשאית עליה עבד נמכרה, והוא מפוטר בשל צמצומים.
התובע לא התייחס לטענה לפיה הוסכם שיעשה רישיון שיאפשר לו לנהוג על משאית גדולה יותר.
ב. ב. מנהל הנתבעת, מצידו, הצהיר כי בחודש אוקטובר הוחלט למכור את המשאית הקטנה, והוסכם שהתובע יעשה רישיון על משאית גדולה, אלא שהוא לא עשה כן, וכאשר חיפשו אותו מסרה אימו כי נסע לירדן והיא אינה יודעת מתי ישוב.
בנו של מנהל הנתבעת הצהיר כי הוא זוכר היטב שבחודש אוקטובר 2003 הוסכם בין התובע לבין מר שלום אלימלך שהוא יעשה רישיון למשאית גדולה וישוב לעבודה מיד על קבלת הרישיון.
עוד הצהיר, כי הוא באופן אישי ביקר בבית התובע ואימו מסרה שנסע לירדן ואינה יודעת מתי ישוב.
יצוין כי מרישומי משטרת הגבולות עולה שהתובע יצא את הארץ ביום 12/12/03 ושב ב – 15/12/03, ואז יצא שוב ב – 27/12/03 ושב ב – 01/01/04.
ללמדנו – שנכון למועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים היה התובע בארץ, וגם לאחר מכן יצא את גבולותיה לימים ספורים ובודדים בלבד.
ג. ג. עיננו הרואות כי אין חולק שבחודש אוקטובר 2003 הופסקה עבודת התובע ביזמת הנתבעת, כאשר נמכרה המשאית שעליה עבד, ולא היה עוד בידי הנתבעת לספק לתובע עבודה כקדמת דנא, מהסוג שביצע משך כל תקופת עבודתו בשירותה - על המשאיות שבחזקתה, אלא רק עבודה שתצריך רכישת כשירות חדשה על ידיו.
אין חולק שהנתבעת הפסיקה לשלם לו שכר.
סבורני כי בנסיבות אלה עובר נטל ההוכחה לנתבעת, שאין מדובר באקט של פיטורים אלא בהפסקה זמנית של יחסי העבודה, וגם אם נקבל את גרסתה, מדובר , למעשה, בהסכמה לפיה יחסי העבודה יפסקו, וככל שהתובע ירכוש כשירות חדשה (שעלותה הבלתי מבוטלת עליו ומשך רכישתה לא ברור)- יוכל לחזור לעבודה בשירותה, ועוד לא ברור מה יהיו אז תנאי העבודה, אופייה המדויק ושכרו של התובע.
לאמור לעיל יש להוסיף שטענת הנתבעת, לפיה התובע לא עמד בהסכמות הנטענות שכן עזב את הארץ לתקופה בלתי ידועה ומוגדרת – לא נתמכו ע"י רישומי משטרת הגבולות, מהם עולה שהתובע יצא את הארץ לימים ספורים בלבד.
בנסיבות אלה סבורני שהורם ע"י התובע הנטל להראות כי יחסי העבודה הסתיימו בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים ובהודעה מוקדמת.
ד. ד. אשר לשיעור פיצויי הפיטורים להם זכאי התובע - מתלושי השכר עולה שכר היסוד של התובע, במרבית חודשי העבודה האחרונים, עמד על סך של 4,104 ₪, ויתר הרכיבים היו בגדר שעות נוספות, אש"ל ואחזקת טלפון, שאין לקחתם בחשבון לצורך השכר הקובע לחישוב פיצויי הפיטורים.
נוכח האמור לעיל אני קובעת שעל הנתבעת לשלם לתובע פיצויי פיטורים בסך של 7,866 ₪ , וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 01/11/03 ועד לתשלום המלא בפועל.
בנסיבות העניין עולה בבירור כי בין הצדדים היו חילוקי דעות של ממש אשר לעצם זכאות התובע לפיצויי פיטורים, ועל כן הופחתו פיצויי ההלנה שנושאים פיצויי הפיטורים כדי הפרשי הצמדה וריבית כדין.
משלא הוכח כי התובע קיבל הודעה מוקדמת כלשהי בדבר סיום העסקתו, על הנתבעת לשלם לו תמורת הודעה מוקדמת בשיעור שכר עבודה בגין חודש ימים ובסך של 4,104 ₪.
6. 6. האם קיבל התובע את מלוא החופשה בתשלום ודמי ההבראה להם היה זכאי?
הנתבעת לא התיימרה לטעון שהתובע קיבל חופשה בתשלום או דמי הבראה כלל, למרות שנטל ההוכחה בעניין זה מוטל עליה.
עיון בתלושי השכר שהוצגו בפני
נו לא מראה כל תשלומים שהם בגין חופשה או הבראה.
יש לפסוק, אם כן, לתובע, את מלוא התשלומים להם היה זכאי בגין חופשה בתשלום והבראה, בהתחשב בתשתית העובדתית שנקבעה לעיל, לעניין תקופת העבודה והשכר הקובע.
התוצאה היא שהתובע זכאי לפדיון חופשה בשיעור שכר עבודה בגין 23 ימים, ועל בסיס שכר יומי שעומד על 164 ₪ (השכר הקובע בחלוקה ל – 25 ימי עבודה בחודש), המסתכם בסך של 3,772 ₪.
אשר לדמי הבראה - בהתחשב בתקופת עבודתו (שנקטעה, כפי שקבענו לעיל, רק לצורך יציאה לחופשה ללא תשלום) ובשיעור דמי ההבראה שהיה קבוע בעת הרלבנטית, על הנתבעת לשלם לתובע דמי הבראה בסך של 3,213 ₪.
7. 7. סיכומו של דבר -
על הנתבעת לשלם לתובע סך של 18,905 ₪, וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 01/11/03 ועד לתשלום המלא בפועל.
כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 2,500 ₪ בצירוף מע"מ.
התובע פטור מתשלום האגרה הדחויה.
8. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על

פסק דין
זה עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.
ניתן היום י"ח בתשרי, תשס"ח (30 בספטמבר 2007) בהעדר הצדדים.
ורד שפר
, שופטת
נשיאה

עב בית דין אזורי לעבודה 1123/04 אבו דרפיל אבראהים נ' מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ (פורסם ב-ֽ 30/09/2007)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן