רבנן יזמות בע"מ, גד שיוביץ, איוב - מ.ט.ח. ביצוע פרויקטים בע"מ, מ.ס.ל.ע יזמות והנדסה בע"מ, יואב סלומון, עו"ד, כונס בתיק הוצל"פ חיפה - קרן הסיטי בע"מ , איוב מג'יד , איוב חאלד , חליחל מוחמד ואח'

 
רבנן יזמות בע"מ, גד שיוביץ, איוב - מ.ט.ח. ביצוע פרויקטים בע"מ, מ.ס.ל.ע יזמות והנדסה בע"מ, יואב סלומון, עו"ד, כונס בתיק הוצל"פ חיפה - קרן הסיטי בע"מ , איוב מג'יד , איוב חאלד , חליחל מוחמד ואח'
תיקים נוספים על רבנן יזמות בע"מ, גד שיוביץ, איוב - מ.ט.ח. ביצוע פרויקטים בע"מ, מ.ס.ל.ע יזמות והנדסה בע"מ, יואב סלומון, עו"ד, כונס בתיק הוצל"פ חיפה | תיקים נוספים על קרן הסיטי בע"מ , איוב מג'יד , איוב חאלד , חליחל מוחמד ואח'

280/08 עא     20/05/2008
עא 280/08 רבנן יזמות בע"מ, גד שיוביץ, איוב - מ.ט.ח. ביצוע פרויקטים בע"מ, מ.ס.ל.ע יזמות והנדסה בע"מ, יואב סלומון, עו"ד, כונס בתיק הוצל"פ חיפה נ' קרן הסיטי בע"מ , איוב מג'יד , איוב חאלד , חליחל מוחמד ואח'
בעניין:

1בתי המשפטבית משפט מחוזי חיפה
בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים


עא 000280/08


בפני

כבוד סגן הנשיא גדעון גינת
תאריך
20/05/2008בעניין
:
1. רבנן יזמות בע"מ

2. גד שיוביץ
3. איוב - מ.ט.ח. ביצוע פרויקטים בע"מ
4. מ.ס.ל.ע יזמות והנדסה בע"מ
5. יואב סלומון
, עו"ד
, כונס בתיק הוצל"פ חיפה

מערערים


- נ ג ד -


קרן הסיטי בע"מ

1. איוב מג'יד
2. איוב חאלד
3. חליחל מוחמד
4. אחים רויכמן תשתיות בע"מ
5. עו"ד
מ' קורנהאוזר
6. מע"מ נצרת
7. א.ע. סמארה בע"מ
8. משרד מיסוי מקרקעין חיפה

משיבים


נוכחים:
ב"כ המערערים 1, 2: עו"ד אשר נוטוביץ

+עו"ד אורי שילה

+מערער 2 בעצמו
ב"כ המערערים 3,4,5: עו"ד יואב סלומון
ב"כ המשיבה קרן הסיטי: עו"ד שמואל אלקלעי
אין הופעה מטעם בעלי דין נוספים

ערעור מיום 20/2/08
על החלטה
מיום 28/1/08 של רשמת בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופטת תמר שרון-נתנאל) בתיק בשא 18483/07

פרוטוקול

אלקלעי:
מבקש לדחות הערעור על הסף. לא קיבלתי את עיקרי הטעון בזמן. הם הוגשו לביהמ"ש בזמן. היו צריכים להימסר באותו מועד לי והמסירה לצד השני חשובה יותר.
התביעה נמחקה/נדחתה. ניתן פס"ד בתביעה שכנגד ויותר לא קורה כלום. בזה הסתיימו ההליכים.
הגשנו מספר בקשות

נוטוביץ:
יש בש"א 18483/07, שהיא ההחלטה נשוא הערעור הנוכחי.
בקשה זו מתייחסת למס' החלטות של כב' הרשמת.
במסגרת בקשת הביטול של אותן החלטות מיום 14/11/07, שניתנו עפ"י צד אחד, החליטה הרשמת מיום 28/1/08, על ההחלטה הזו שהיא החליטה ביחס לכל הבקשות, הוגש הערעור בבימ"ש כאן.
לגופו של עניין: חוזר על טענותיי בעיקרי הטיעון ובכתב הערעור.
מדובר בתביעה שעניינה מקרקעין שבה עותרת התובעת לסעד של אכיפה של הסכם שבו היא רכשה זכויות מקרקעין בנכס מסויים. המוכרת של אותן זכויות היא חברה אחרת שרכשה את הזכויות מהמשיבה , קרן הסיטי. הטענה של קרן הסיטי היא שאותה רוכשת היתה צריכה לשלם תמורת הרכישה בעבודה. והיא לא ביצעה והשלימה את כל התמורה. קרן הסיטי טוענת שהחברה שמכרה למערערת את הקרקע, לא היתה רשאית למכור לה משום שלה עצמה היו זכויות מסופקות ובנוסף משום שבהסכם המכר מופיע סעיף שאומר שהמכירה טעונה הסכמה של בעלת הזכויות. התביעה טעונה בירור.
אין ספק שיש כאן מחדל באי הגשת התשובה לתביעה שכנגד במועד. לא הוגשה תגובה לבקשה של קרן הסיטי למחיקת התביעה על הסף. העובדה הזו משמשת להם כקרדום לחפור בו ולמנוע מאיתנו יומנו בבימ"ש.
אפשר לרפא את המחדל בתשלום הוצאות לעורכי הדין.
נניח שביהמ"ש ידחה את הבקשה,
אז ייצא שמי שנהנה מכל העסקה זו קרן הסיטי. נהנתה מעבודה שביצעו לה, אנו שילמנו כ - 250 אלף דולר.
אני מראה לביהמ"ש תצהירו של יואב סלומון
מתאריך 4/12/07 התומך בבקשה לביטול פסקי דין.
מפנה להחלטה העיקרית. אנו ביקשנו לבטל ההחלטות מיום 14/11/07:
בתיק בש"א 10945/07, תביק בש"א 12730/07 ובתיק בש"א 10949/07.
ההחלטה נשוא הערעור לא מתייחסת לבקשותינו לביטול החלטות אחרונות אלה.
כן אני מראה לביהמ"ש את פסה"ד שניתן בהליך העיקרי ביום 14/11/07, בתביעה שכנגד, ושאותו ביקשנו לבטל.
לגופו של ענין
- הרשמת קובעת בהחלטה שאמנם המבחן העיקרי לביטול החלטה/פס"ד הוא סיכויי ההצלחה. הרשמת שגתה פה בשלושה:
היא לא שמעה הגירסה שתומכת בסיכויי ההצלחה שלנו. מצד אחד מפנה לתצהיר של שיוביץ שתמך בבקשה להטלת עיקול, עם הגשת התביעה העיקרית, אך היא אומרת שזה אינו רלבנטי. הרשמת מפנה לתגובות של משיבים אחרים בתיק העיקרי 8,9, 11. שורות 5,6.
לא נתתי לו את עיקרי הטיעון בזמן. זה הוגש בזמן לשופט. היתה הבנה שגויה בין המזכירות.

אלקלעי:
חוזר על טענתי המקדמית.
ביהמ"ש מקפח באורח מהותי את זכויות המשיבה. ביהמ"ש קיים דיון לגופו של עניין מבלי שניתן לי להשלים טענתי המקדמית שמתחלקת ל- 2:
לדחות הערעור על הסף, לחילופין לדחות הדיון תוך חיוב הוצאות לדוגמא לאוצר המדינה ולנו, ואז אגיש עיקרי טיעון משלימים. לא יעלה על הדעת שחבריי יטענו לגופו של עניין ואני מנוע מלהתייחס לעניין לגופו. את עיקרי הטיעון קיבלתי לפני שבוע. את שלי הגשתי באותו יום.
חברי טוען שרשמו בגין ההסכם הערת אזהרה. זה נעשה תוך זיוף על ידי המערער 2. הוגשה תלונה למשטרה שלא בוררה עד היום.
אם ביהמ"ש שואל אותי מדוע לא ליישם את הכלל שבמקרה של טעות בהליך הדיוני, רצוי לפסוק הוצאות ולמחול על הטעות אני עונה: חבריי הודו פה שנעשה פה מעשה רשלנות. הודו פה שהנזק שנגרם להם הוא בסביבות 250 אלף דולר. יש פוליסת ביטוח לעורכי הדין. הנזקים שלנו הם מליוני שקלים.
הדבר האלמנטרי הוא להצביע על סיכויי הצלחה, הם לא הגישו תשובות במועד והם מצפים לקבל עזרת ביהמ"ש. אבקש לדחות לגופו של עניין תוך חיוב בהוצאות ואבקש לדחות, לחלופין, את מועד הדיון גם תוך חיוב בהוצאות.
נכון שיכולתי לקרוא את עיקרי הטעון של הצד שכנגד לקראת הדיון דהיום. עשו לי תרגיל "עוקץ" בכוונה שמרו את עיקרי הטיעון ולא מסרו אותם במועד, כדי שלא אוכל, בעיקרי הטעון שלי להתייחס לשלהם, כיאות. וזה מחזק טענתי לגבי צידקת החלטת הרשמת בעניין מחדליהם הדיוניים.

סלומון:
זה לא היה עוקץ.

פסק-דין


1.
כבוד הרשמת בהחלטתה נשוא הערעור דחתה בקשה לביטול פסק-דין בתביעה שכנגד, שניתן על ידיה בהעדר כתבי הגנה לתביעה שכנגד זו, בתאריך 14/11/07

2.
הבקשה לביטול פסקי דין והחלטות שניתנו בהעדר ההגנה כאמור ותשובה, נתמכה בתצהיר מתאריך 4/12/07 שנעשה על ידי בא כוח המערערת 1. התצהיר מנמק את אי הגשת כתבי הטענות במועד ב"טעות במשרד החתום מטה". עוד מציין התצהיר, סע' 4, כי הכותב סבור שהתביעה הנדונה מגלה "עילה שיש לדון בה".

3.
כב' הרשמת ציינה בהחלטתה כי המילה "טעות" איננה מילת קסם וכי היה צורך בפירוט נוסף המבהיר את מהותה של הטעות וכיצד ארעה. עוד כתבה הרשמת המלומדת כי גם בשאלת סיכויי ההצלחה של המערערות יש להחליט לחובתן.

4.
אחרי ששמעתי בהרחבה את טענות הצדדים, אני סבור כי ראוי גם בעניין זה לפסוק לפי הכלל שראוי לכפר על מחדלים
דיוניים של עורכי דין בניהול ההליך, בדרך של פסיקת הוצאות ולא באופן שימנע את הבירור הענייני לגופו של עניין.
עורך הדין שפעל בעניין מטעם המערערות טעה בהגשת כתב טענות במועד. אינני סבור שהיה מקום להרחבה נוספת בעניין זה. אמת הדבר, שהיו "סימני דרך" כלשונה של כב' הרשמת, שהיה בהם כדי להזכיר את הצורך להגיש כתב
טענות במועד, אך ברור שחלק מהטעות מתבטא בכך שהטועה לא שם לב לסימני הדרך הדרושים, או שלא נקט בדרך פעולה שתאפשר לו מציאת תקלות כאשר הן מתרחשות.

5.
גם החלטת כב' הרשמת בשאלת סיכויי ההצלחה, שהיא אחת השאלות הרלבנטיות להחלטה, מתבססת על דיון בעמדות השונות של בעלי הדין החלוקים, דיון שראוי לעשות בתום ההליך המשפטי ולא במקומו.

6.
מפאת כוחם המצטבר של השיקולים דלעיל, אני מקבל את הערעור, מבטל את החלטת כב' הרשמת מיום 28/1/08 וכן אני מבטל את פסק-הדין שניתן על ידי כב' הרשמת בתביעה שכנגד ביום 14/11/07.

7.
ב"כ המערערים הצביעו על כך שבקשתם לכב' הרשמת התייחסה גם לשלוש החלטות נוספות שניתנו על ידיה בתאריך 14/11/07, כאשר בהחלטה נשוא הערעור אין התייחסות להחלטות אלה. מסקנתי בהקשר זה היא שכב' הרשמת תדון מחדש בהחלטות מיום 14/11/07 בתיקי בש"א 10945/07, 12730/07, 10949/07, אחרי שתינתן אורכה נוספת למערערים להגיש כתבי טענות, שם.

דיון מחודש זה ייערך בהתאם לכללים שנקבעו בהחלטה הנוכחית.

8.
כפי שבאי כוח המערערים מסכימים, ראוי לפסוק הוצאות לחובת המערערים בהתחשב בכך שהתקלות בעניין זה נגרמו בשל מחדל בניהול ההליך המשפטי מטעם המערערים. אני לוקח
בחשבון בעניין זה מחדל נוסף של המערערים שעניינו אי המצאת עיקרי טיעון בערעור שבפני
י לבעל הדין שכנגד במועד. בשים לב לשיקולים אלה, וגם בהתחשב בתוצאה בערעור הנוכחי, שהיא לחובת המשיבים בערעור, אני מחייב את המערערים ביחד ולחוד, לשלם למשיבה 1 הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד
בערעור (כאשר סכום זה כולל גם פיצוי בגין המחדלים הדיוניים לפני כב' הרשמת), בסך של 10,000 ₪+מע"מ, להיום.

9.
רשמתי לפניי את הודעת המערערים כי יגישו את כתבי הטענות החסרים בכל ההליכים הנדונים כאן, במישרין לבעל הדין שכנגד ולתיק בית המשפט, עד שעה 14.00 ביום 11/6/08.

ניתן היום ט"ו באייר, תשס"ח (20 במאי 2008) במעמד הצדדים.
סגן נשיאאלה ר.ל.

עא בית משפט מחוזי 280/08 רבנן יזמות בע"מ, גד שיוביץ, איוב - מ.ט.ח. ביצוע פרויקטים בע"מ, מ.ס.ל.ע יזמות והנדסה בע"מ, יואב סלומון, עו"ד, כונס בתיק הוצל"פ חיפה נ' קרן הסיטי בע"מ , איוב מג'יד , איוב חאלד , חליחל מוחמד ואח' (פורסם ב-ֽ 20/05/2008)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן