עקרבי שי - ד. רבין ייזום וניהול פרויקטים ועמותות , א. ניטי בע"מ , רבין דן

 
עקרבי שי - ד. רבין ייזום וניהול פרויקטים ועמותות , א. ניטי בע"מ , רבין דן
57382/07 א     20/05/2008
א 57382/07 עקרבי שי נ' ד. רבין ייזום וניהול פרויקטים ועמותות , א. ניטי בע"מ , רבין דן
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום תל אביב-יפו
א
057382/07


בפני
:
כב' השופטת נועה גרוסמן
תאריך:
20/05/2008
בעניין:
עקרבי שיע"י ב"כ
עו"ד ישראלי
תובע / נתבע שכנגד

נ
ג
ד


1 . ד. רבין ייזום וניהול פרויקטים ועמותות

2 . א. ניטי בע"מ
3 . רבין דן


ע"י ב"כ
עו"ד המלי
נתבעים / תובעים שכנגד


החלטה


בהמשך לישיבת יום 11.5.08 ולהודעות שנתקבלו, אני מורה כדלקמן:

בש"א 159756/08
נמחקת בזאת ללא צו להוצאות.
שמורות לנתבעים, המבקשים באותה בקשה, זכויותיהם להעלות טענות אלה במסגרת ההליך העיקרי.


בש"א 161116/08
, הוגשה ע"י התובע. לטענתו, הליכים מקדמיים לא מולאו כהלכה ע"י הנתבעים.
הנתבעים מצידם הביעו נכונות למלא את החסר.
לאחר שהבקשה לסילוק על הסף נמחקה, נפתח הפתח לביצוע הנ"ל וזאת תוך 30 יום מקבלת החלטה זו, במשרד ב"כ הנתבעים/המשיבים בבש"א.

אי לזאת הדיון בבש"א 161116/08 מתייתר בזה ואני מורה על מחיקתה, ללא צו להוצאות.


בש"א 161119/08
, הוגשה ע"י התובע כמעמדו כנתבע שכנגד, עותר הוא לסילוק התביעה על הסף, כאשר
הבקשה מושתתת בעיקרה, על בקשת הנתבעים בבש"א 159756/08 לסילוק התביעה נגדם על הסף.
דומני, כי לאחר מחיקת הבש"א דנן, מתייתר הדיון בבקשה הנוכחית.
טענות כל הצדדים זה כלפי זה, תלויות ועומדות ומצריכות הכרעה במשפט גופו.
אני משהה איפוא את החלטתי מיום 30.4.08 להגשת תגובה ותשובה לתגובה לבש"א 161119/08, וממליצה למבקש למשוך בקשה זו ללא צו להוצאות.


בש"א 161118/08,
עניינה בקשה לחיוב הנתבעים במעמדם כתובעים שכנגד להפקדת ערובה להוצאות.
הבקשה נסמכת על סעיף 353 א' לחוק החברות.
אף בקשה זו טופלה ביום 30.4.08 וניתנה בה הוראה להגשת תגובה ותשובה לתגובה.
ברם, לאור העובדה שבין התובעים שכנגד מצויות לא רק חברות בע"מ, אלא גם התובע 3 דן רבין, שהוא בשר ואדם, דומה, כי ראוי שהמבקש ישקול שנית את בקשתו לחיוב החברות בהפקדת ערובה.
עיקר טענתו של המבקש בתביעתו העיקרית, כי דן רבין היה הרוח החיה מאחורי אותן חברות וזהו הבסיס לבקשה לחיובו האישי.
בנסיבות אלה, מעמדו כתובע שכנגד 3 עשוי לספק מענה סביר לחשש אותו ביקש המחוקק לבלום באמצעות סעיף 353א' לחוק החברות, ואין צורך בחיוב הפקדת ערובה.

אני משהה איפוא את החלטתי מיום 30.4.08 להגשת תגובה ותשובה לתגובה לבש"א 161118/08, וממליצה למבקש למשוך בקשה זו ללא צו להוצאות.
סיכום:
הצדדים ימשיכו בקידום ההליכים המקדמיים ביניהם.
צד שאינו זוכה לשיתוף פעולה עם חברו, יגיש בקשה מסודרת לתיק בית המשפט.
אני קובעת לתזכורת פנימית ליום 15.7.08, עד אז יודיעו הצדדים האם ההליכים המקדמיים הושלמו ובהתאם אתן הוראותיי להגשת תצהירי עדות ראשית וקביעת מועד לקדם משפט על יסודם.
ניתנה היום ט"ו באייר, תשס"ח (20 במאי 2008) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.גרוסמן נועה, שופטת
קלדנית:
תמי פדלא בית משפט שלום 57382/07 עקרבי שי נ' ד. רבין ייזום וניהול פרויקטים ועמותות , א. ניטי בע"מ , רבין דן (פורסם ב-ֽ 20/05/2008)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על עקרבי שי      דוח מידע משפטי על ד. רבין ייזום וניהול פרויקטים ועמותות , א. ניטי בע"מ , רבין דן

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על עקרבי שי      דוחות מידע עסקי על ד. רבין ייזום וניהול פרויקטים ועמותות , א. ניטי בע"מ , רבין דן