ניצנים, חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ - המועצה האזורית שער הנגב , המכללה האקדמית ספיר , ח.א.ש. מערכות ושירותים בע"מ

 
ניצנים, חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ - המועצה האזורית שער הנגב , המכללה האקדמית ספיר , ח.א.ש. מערכות ושירותים בע"מ
תיקים נוספים על ניצנים, חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ | תיקים נוספים על המועצה האזורית שער הנגב , המכללה האקדמית ספיר , ח.א.ש. מערכות ושירותים בע"מ

277/08 עתמ     30/04/2008
עתמ 277/08 ניצנים, חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ נ' המועצה האזורית שער הנגב , המכללה האקדמית ספיר , ח.א.ש. מערכות ושירותים בע"מ
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט מחוזי באר שבע
עתמ 000277/08

בשא 1228/08
בפני
:
כבוד השופט ברוך אזולאי
-ס.נשיא


22/05/2008בעניין:
ניצנים
, חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מע"י ב"כ עו"ד
ד. אליגון

העותרת

נגד1. המועצה האזורית שער הנגב

2. המכללה האקדמית ספיר
(ע"ר)
ע"י ב"כ עו"ד ש. קדם


3. ח.א.ש. מערכות ושירותים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד א. צפדיה


המשיבות


פסק דין

העותרים ביקשו בעתירה מנהלית מיום 14.4.08 להורות כי החלטת ועדת המכרזים של משיבה 1 מיום 26.3.08 שקבעה את משיבה 3 כזוכה במכרז לשירותי אבטחה בקרית החינוך ובמוסדות החינוך בשער הנגב, בטלה, כי העותרת הינה הזוכה במכרז מס' 3/07, וכי ההסכם שנערך בין העותרת לבין משיבה 1 בהתנהגות בעל פה
ובתימוכין בכתב חל עד לתום מועד המכרז הנ"ל, ועל כן זכאית העותרת להמשיך ולספק שירותיה למשיבה 1 עד לתום המועד שנקבע במכרז הנ"ל.
לחלופין, זכאית העותרת להמשיך ולספק את שירותיה עד תום שנת הלימודים, בכפוף לכך שיוצא מכרז חדש לשנת הלימודים הבאה ולאחריה.

בבקשה לצו ביניים שהוגשה באותו יום ביקשה העותרת לעכב את החלטת המשיבה 1 הנ"ל, ולהורות כי המבקשת זכאית להמשיך ולספק את שירותיה למשיבה 1 עד למתן

פסק דין
בעתירה.

המשיבים הגישו תגובות מקדמיות לעתירה ותשובה לבקשה לצו ביניים, ובדיון מיום 27.4.08 הסכימו הצדדים שאפסוק הן בבקשה לצו ביניים והן בעתירה כאילו שהוגש כתב תשובה לאחר הגשת סיכומים בכתב.

מעיון בכתבי הטענות ובסיכומי הצדדים, עולה שהעותרת נתנה את השירות נשוא המכרז הנ"ל על פי מכרז קודם עד ליום 31.8.07, בעוד שעל פי המכרז החדש נשוא הדיון, היה צריך הזוכה במכרז להתחיל במתן השירות ביום 1.9.07.
בתחילת חודש 8/07 ביקש קב"ט קרית החינוך שער הנגב ממנכ"ל העותרת להאריך את מתן השירות עד ליום 31.12.07, ומנכ"ל העותרת הסכים לכך.
בסוף חודש 11/07 פורסם המכרז החדש נשוא הדיון, בו היתה הצעתה של חברת "רשת בטחון בע"מ" הזולה ביותר, הצעתה של משיבה 3 היתה ההצעה השניה הזולה ביותר, והצעת העותרת היתה השלישית הזולה ביותר.
ביום 12.12.07 הודיעה משיבה 1 לעותרת כי לא זכתה במכרז הנ"ל וכי הזוכה במכרז הינה חברת רשת בטחון בע"מ. במצב הנ"ל נערכה העותרת לסיום מתן השירות ביום 31.12.07, אך באותו יום בשעות הערב פנה לקציני הבטחון של משיבות 1 ו-2
למנכ"ל העותרת והודיעו לו כי חברת "רשת בטחון" אינה ערוכה לספק את השירות ועל כן בוטל זכייתה במכרז, וגם משיבה 3 שהצעתה היתה השניה הזולה ביותר, לא היתה ערוכה להתחיל במתן השירות ביום המחרת, היינו ביום 1.1.08, ועל כן נתבקשה העותרת להמשיך במתן השירות.
המבקשת המשיכה במתן השירות, ולטענתה היא עשתה כן בידיעה ברורה של העותרת ושל משיבה 1, כי העותרת הינה הזוכה במכרז לאור אי עמידת שתי המציעות האחרות בתנאי המכרז.
במצב זה, ביטלה העותרת את מכתבי הפיטורים שהוציאה לעובדים ונערכה להמשיך במתן השירות.
במהלך חודש 2/08 הביעה משיבה 3 את רצונה להיקבע כזוכה במכרז בהיות הצעתה השניה הזולה ביותר, לאחר הצעתה של "רשת בטחון".
במצב זה, נוהל משא ומתן בין העותרת ובין משיבות 1 ו-2, בו הועלתה הצעה כי העותרת תמשיך במתן השירות עד ליום 31.8.08, בעוד שמשיבה 3 תתחיל במתן השירות כזוכה במכרז לתקופה של 3 שנים, החל ביום 1.9.08, אך העותרת לא הסכימה לכך.
במצב האמור, הודיעה משיבה 1 לעותרת ביום 27.3.08 כי בישיבת ועדת המכרזים מיום 26.3.08 הוחלט לקבוע את משיבה 3 כזוכה, כך שמשיבה 3 תתחיל במתן השירותים החל ביום 1.5.08, בעוד שהעותרת תסיים את מתן השירותים שניתנו על ידיה ביום 30.4.08.

לטענת העותרת, היא המשיכה במתן השירותים החל ביום 1.1.08 בידיעה ברורה של כל הצדדים כי הינה הזוכה במכרז, ועל כן החלטת ועדת המכרזים לקבוע את משיבה 3 כזוכה במכרז בטלה.
כמו כן, טענה העותרת שההחלטה הנ"ל התקבלה תוך הפרת חובת ההגינות והפרת כללי הצדק הטבעי ובניגוד לכל דין, תוך העדפתה של משיבה 3 שלא היתה מוכנה להתחיל בביצוע העבודה בחודש 1/08.
כמו כן, היה פגם בכך שנוהל משא ומתן עם המשתתפים במכרז בטרם נקבע הזוכה במכרז, שההחלטה התקבלה תוך שיהוי ניכר.

מנגד, טענו המשיבות כי לא היה כל יסוד לטענת העותרת כי היא נקבעה כזוכה במכרז או כי היה לה יסוד לכך.
לטענתם, לא ניתן היה לקבוע את הזוכה במכרז בתחילת חודש 1/08, הואיל ורשת בטחון פנתה בעתירה מנהלית כנגד החלטת משיבה 1 לבטל את זכייתה במכרז, ורק משנדחתה עתירתה, נעשה נסיון להגיע להסדר מוסכם עם העותרת ועם משיבה 3, ומשלא הגיעו להסכמה כזאת, הוחלט לקבוע את משיבה 3 כזוכה במכרז.

לאחר עיון בכתבי הטענות ובהודעות הצדדים, נראה לי כי טענת העותרת כי המשך מתן השירותים על ידיה החל בחודש 1/08 נעשה בידיעה ברורה שלה ושל משיבות 1 ו-2 כי הינה הזוכה במכרז אינה מעוגנת בראיות מספקות, ובמצב זה לא ניתן לקבוע כי נפל פגם
בהחלטת המשיבה 1 לקבוע את משיבה 3 כזוכה במכרז.
כמו כן, לא ניתן לקבוע כי נפל פגם בהליך קבלת ההחלטה שיש בו כדי להצדיק ביטול ההחלטה לקבוע את משיבה 3, שהצעתה היתה ההצעה השניה הזולה ביותר, כזוכה במכרז.

לאור זאת, אני דוחה את העתירה ואני מחייב את העותרת לשלם למשיבות
1 ו-2 הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ ולמשיבה 3 הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪.

ניתן היום כ"ה בניסן, תשס"ח (30 באפריל 2008) בהעדר הצדדים
ברוך אזולאי
, שופט

ס. נשיא

עתמ בית משפט מחוזי 277/08 ניצנים, חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ נ' המועצה האזורית שער הנגב , המכללה האקדמית ספיר , ח.א.ש. מערכות ושירותים בע"מ (פורסם ב-ֽ 30/04/2008)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על ניצנים, חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ      דוח מידע משפטי על המועצה האזורית שער הנגב , המכללה האקדמית ספיר , ח.א.ש. מערכות ושירותים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על ניצנים, חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ      דוחות מידע עסקי על המועצה האזורית שער הנגב , המכללה האקדמית ספיר , ח.א.ש. מערכות ושירותים בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן