ליודמילה ברודסקי - א. מ. חטיפי העמק בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ליודמילה ברודסקי א. מ. חטיפי העמק בע"מ
 
ליודמילה ברודסקי - א. מ. חטיפי העמק בע"מ
תיקים נוספים על ליודמילה ברודסקי | תיקים נוספים על א. מ. חטיפי העמק בע"מ

2446/01 דמ     02/01/2003
דמ 2446/01 ליודמילה ברודסקי נ' א. מ. חטיפי העמק בע"מ
1
בתי הדין לעבודה
דמ 002446/01
בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת
02/01/2003

כב' השופטת שפר ורד

נציג ציבור (עובדים): מר וקנין מרדכי
נציג ציבור (מעבידים): מר לוין נפתלי
בפני
:
ליודמילה ברודסקי

בעניין:
התובעת
מר פורטל ממועצת הפועלים
ע"י ב"כ
נ ג ד
א. מ. חטיפי העמק בע"מ
הנתבעת
פסק דין
1. בפני
נו תביעה לתשלום פיצויי פיטורים , אשר התבררה בדרך של דיון מהיר.
התביעה תוקנה בהסכמה בשלב שלאחר שמיעת עדויות הצדדים , כך שיתווסף אליה רכיב של תמורת הודעה מוקדמת.

אין חולק כי התובעת עבדה בשירות הנתבעת בין החודשים 03/99 ו - 06/01 , תמורת שכר שעתי כמפורט בתלושי השכר שלה אשר הוגשו לבית הדין.

לטענת התובעת , ביום 27/06/01 יצאה לחופשה בת כחודש ימים , ונסעה לרוסיה על מנת ללוות את בעלה החולה לטיפולים רפואיים שקיבל שם.
לטענתה , קיבלה מראש אישור של הממונה עליה , ולמרות זאת , עם שובה מהחופשה , נאמר לה כי קיבלו עובדת חדשה במקומה , וכי אין עוד עבודה עבורה אצל הנתבעת.

לטענת הנתבעת , התובעת לא קיבלה אישור לצאת לחופשה כה ארוכה , ואף נאמר לה מראש כי אם תצא לפרק זמן כה ממושך - יאלצו לקבל עובדת אחרת במקומה.
להשקפתה - בנסיבות העניין יש לראות את התובעת כמי שהתפטרה , ועל כן איננה זכאית לפיצויי פיטורים.
2. העובדות -
שמענו את עדותה של התובעת , ואת זו של הגב' וולפסון ולנטינה , אשר הייתה הממונה עליה מטעם הנתבעת.
בעדותה , אישרה התובעת כי נכון למועד יציאתה לחופשה עמדה לזכותה יתרת חופשה בת 10.5 ימים , אולם טענה כי למרות זאת , הממונה עליה , הגב' וולפסון , אישרה לה לצאת לחופשה לכל פרק זמן לו תיזקק , "אבל היא אמרה לי שכשאחזור , שאתקשר אליה , כי היא לא יודעת אם יהיה לי עבודה , כי במפעל כל הזמן אין עבודה".

כאמור , גם הגב' וולפסון העידה בפני
נו , ולדבריה התובעת באה אליה כחודש לפני יציאתה לחופשה ואמרה שעליה ליסוע לרוסיה , לפרק זמן בן כ - חודש , במטרה לבקר את אמה ולערוך שם סידורים בקשר לדירה .
לדבריה , הבהירה לתובעת כי מחובתה לאפשר לה לצאת לחופשה , אולם לא יהא באפשרותה לשמור לה את מקום העבודה לפרק זמן שכזה.
לדבריה , המפעל עובד 24 שעות וגם בתקופה בה נסעה התובעת - הייתה עבודה רבה.

זה המקום לאמר שככל שהדבר נוגע להתרשמותנו מעדות שתי העדות שהופיעו בפני
נו , העדפנו העדפה של ממש את עדות הגב' וולפסון על פני עדותה של התובעת , והתרשמותנו הייתה שדברי הגב' וולפסון נאמרו ביתר כנות מאשר אלה של התובעת.
נוסיף ונציין כי גרסתה של התובעת לפיה "כל הזמן לא הייתה עבודה במפעל" , נסתרה ע"י הנתונים העולים מתלושי השכר ודו"חות הנוכחות שלה , מהם עולה שבמחצית שנת עבודתה שקדמה ליציאתה לחופשה , עבדה בממוצע מעל 160 שעות בחודש.

אשר על כן אנו קובעים שהנסיבות העובדתיות בענייננו , היו כעולה מעדות הגב' וולפסון , שעיקריה הובאו לעיל.
3. המצב המשפטי -

על פי ההלכה הפסוקה , ניתוק קשר עבודה, בין על ידי פיטורים ובין על ידי התפטרות, מחייב הבעת כוונה חד-משמעית מאת המעביד או מאת העובד.
"התפטרות" של עובד אינה נקבעת על ידי אמירתו או קביעתו של המעביד בכך שהוא "רואה" את העובד כמתפטר (דב"ע לה/3-45, נטשה מוחמד ואח' - "יזרום", פד"ע ז', 64, 75; דב"ע לה/3-85, עירית כפר סבא - יעקב כהן, פד"ע ז', 175, 181; דב"ע שם/3-116, שלום סלמה - מדינת ישראל, פד"ע י"ב. 375, 387).

השאלה האם "זניחה" של העבודה על-ידי העובד נחשבת כהתפטרות שלו, למעשה, נבחנת על-פי נסיבותיו של כל מקרה, והמאפיינים העיקריים שלה הם התנהגותו של העובד ואורך הזמן של הזניחה (ר' דב"ע מו/3-10; המכללה לטכנולוגיה ע"ש שנקר - משה אוסטפלד, פד"ע י"ז, 353, 357). התנהגות של עובד היכולה להצביע על התפטרות, היא, לדוגמא, קבלת עבודה אצל מעבידה אחר (ר' דב"ע לח/2-2, בית החולים ביקור חולים - מגדלנה הגלברג, פד"ע ט', 276, 280)".

" יחד עם זאת, לא כל העדרות מהעבודה יכולה להיחשב כ"זניחה" של העבודה הנחשבת כהתפטרות, משום ש"במסגרת המקובלת של יחסי עבודה בישראל רואים העדרות מעבודה,בנסיבות מסוימות, כהפרת משמעת, על תוצאותיה" (דב"ע לה/3-45, בעמ' 77). האבחנה בין העדרות מעבודה המהווה "הפרת משמעת" או העדרות המהווה "זניחה" של העבודה, נעשית בשים לב למכלול הנסיבות, כאשר "בדרך כלל יראו בהעדרות מהעבודה בנסיבות מסוימות 'הפרת משמעת', אך יכול וההעדרות תחרוג מעבירת משמעת" (דב"ע מד/3-29, מדינת ישראל - נביל חטיב ואח', פד"ע ט"ו, 393, 407 (מול האות א'); בג"צ 525/84, נביל חטיב ואח' נ' ביה"ד הארצי לעבודה ואח', פ"ד מ'(1), 673, 702"
(ראה , דב"ע נה/3-122 בעניין טאהה זבון נ. נפתלי מוצניק , פד"ע כט' עמ' 228).
4. מן הכלל אל הפרט -

בענייננו , סבורים אנו כי נוכח ההלכה הפסוקה , כפי שצוטטה לעיל , אין לראות בנסיבות העניין את התובעת כמי שהביעה , בהתנהגותה , כוונה חד משמעית לעזוב את עבודתה בשירות הנתבעת , אלא כמי שזנחה את עבודתה לפרק זמן של חודש , ללא אישור.
עם שובה מחו"ל , ביקשה התובעת לשוב לעבודתה , והנתבעת היא זו שלא הסכימה לקבל אותה לעבודתה בנסיבות האמורות.

המסקנה היא , אם כן , שהתובעת פוטרה מעבודתה , ולא התפטרה ממנה.
5. יחד עם זאת, סבורים אנו כי פיטורים בנסיבות אלה אינם מביאים בהכרח לתשלום פיצויי פיטורים בשיעור מלא.

בהסתמך על סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 ותקנון העבודה בתעשיה, שהוא ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, נראה לנו כי אין לראות במעשה של התובעת רק "העדרות מעבודתו בלי רשות" אלא שנראה לנו כי ניתן לייחס לה "הפרת משמעת באופן חמור", אשר גוררת אחריה פיטורים ללא הודעה מוקדמת, ושלילה חלקית של פיצויי הפיטורים (סעיף 53 לתקנון העבודה).

לפיכך , ובשים לב למכלול העובדות ונסיבות העניין כפי שקבענו לעיל , הגענו למסקנה כי התובעת , אינה זכאית לתמורת הודעה מוקדמת, וכן כי יש לשלול את מחצית פיצויי הפיטורים המגיעים לה בגין פיטוריה.
6. מתלושי השכר שהוצגו בפני
נו , והמתייחסים לחודשים ינואר עד יוני (כולל) 2001 , דהיינו מחצית שנת עבודתה האחרונה של התובעת , עולה כי עבדה בממוצע 161 שעות בחודש , ושכר היסוד שלה עמד על שכר המינימום השעתי (17.56 ₪ לשעה) , כך שה"שכר הקובע" לצורך חישוב פיצויי הפיטורים המגיעים לה עומד על סך של 2,827 ₪.

בהתחשב , אם כן , בתקופת עבודתה , פיצויי הפיטורים המלאים שהיו מגיעים לתובעת עמדו על סך של 6,596 ₪ , ומחציתם על סך של 3,298 ₪.

אשר על כן אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 3,298 ₪ , וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 01/07/01 ועד לתשלום המלא בפועל.

בנסיבות העניין , לא מצאנו לנכון לחייב מי מבין הצדדים בהוצאות הצד השני.

התובעת פטורה מאגרה דחויה.

7. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיננו זה עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.
ניתן היום כ"ח בטבת, תשס"ג (2 בינואר 2003) בהעדר הצדדים.
______________ ______________ _______________
ורד שפר - ש ו פ ט ת נציג ציבור (עובדים) נציג ציבור (מעבידים)
פאדיה סכראן
דמ בית דין אזורי לעבודה 2446/01 ליודמילה ברודסקי נ' א. מ. חטיפי העמק בע"מ (פורסם ב-ֽ 02/01/2003)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן