ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ, מנרב פרוייקטיפ 88 בע"מ ואח' - משרד הבינוי והשיכון, המנהל הכללי של משרד השיכון ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ מנרב פרוייקטיפ 88 בע"מ משרד הבינוי והשיכון המנהל הכללי של משרד השיכון
 
ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ, מנרב פרוייקטיפ 88 בע"מ ואח' - משרד הבינוי והשיכון, המנהל הכללי של משרד השיכון ואח'

מידע על משרד הבינוי והשיכון   


3276/05 בשא     13/12/2005תיקים נוספים על ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ
תיקים נוספים על מנרב פרוייקטיפ 88 בע"מ
תיקים נוספים על משרד הבינוי והשיכון
תיקים נוספים על המנהל הכללי של משרד השיכון
בשא 3276/05 ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ, מנרב פרוייקטיפ 88 בע"מ ואח' נ' משרד הבינוי והשיכון, המנהל הכללי של משרד השיכון ואח'
בעניין:

1בתי המשפט


בית המשפט המחוזי בירושלים
בש"א 3276/05
בתיק עיקרי: ת"א 4205/02

ת"א 3437/01

ת"א 5091/03

בפני
:
כב' השופט בעז אוקון
תאריך:
13/12/2005
בעניין:

ב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ
מנרב פרוייקטים 88 בע"מ
יובל הנדסה בע"מע"י ב"כ עוה"ד
עו"ד שרף אבי

המבקשות


נ
ג
ד1 . משרד הבינוי והשיכון

2 . המנהל הכללי של משרד השיכון
3 . הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי ביו"ש


באמצעות
פרקליטות מחוז ירושלים

המשיבות


החלטה


זוהי בקשה לתיקון כתב התביעה על דרך הוספת סעד כספי וכן הוספת טענה בדבר ביטול החוזים מחמת זניחתם על-ידי המשיבות [הנתבעות]. החלטתי להתיר את תיקון כתב התביעה כמבוקש, וזאת אף בהתייחס לטענה בדבר זניחת הפרוייקט.

מלשון תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 ומהפרשנות לה, כפי שעוגנה בפסיקה, עולה כי כאשר בעל דין מבקש לתקן את כתב תביעתו, כך שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין, בית המשפט ייעתר לו ברוחב לב (ראו: ע"א 3092/90
אגמון נ' פלדבוי
, פ"ד מו (3) 214; רע"א 330/85
אלבו נ' רבינטקס תעשיות בע"מ
, פ"ד לט(2) 556; ע"א 498/83
אמישרגז החברה האמריקאית נ' מלבין
, פ"ד מב(4) 269). שלב הדיון בתיק זה הוא מוקדם וטרם החלה מסכת הבאת הראיות. הנתבעות תוכלנה להתייחס לטענה בדבר הזניחה בכתב ההגנה מטעמן, ובמידת הצורך אף בתצהירים משלימים. במצב דברים זה לא תגרום הרשאת התיקון הכבדה רבה וסרבול.

המבקשות יגישו אפוא את כתב התביעה המתוקן בתוך 15 ימים. בתוך אותו פרק זמן רשאיות המבקשות להגיש תצהירי עדות ראשית משלימים, וזאת בהתייחס לטענה בדבר זניחת הפרוייקט.

המשיבות יגישו את כתב הגנתן בתוך 30 ימים מהמועד בו יומצא להן העתק מכתב התביעה המתוקן. בתוך אותו פרק זמן רשאיות המשיבות, במידה והן חפצות בכך, להגיש תצהירי עדות משלימים מטעמן.

התיק ייקבע להוכחות ליום 31.1.06 בשעה 11:30.

ניתנה היום י"ב בכסלו, תשס"ו (13 בדצמבר 2005) בהיעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.


בעז אוקון
, שופטבשא בית משפט מחוזי 3276/05 ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ, מנרב פרוייקטיפ 88 בע"מ ואח' נ' משרד הבינוי והשיכון, המנהל הכללי של משרד השיכון ואח' (פורסם ב-ֽ 13/12/2005)תיקים נוספים על ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ
תיקים נוספים על מנרב פרוייקטיפ 88 בע"מ
תיקים נוספים על משרד הבינוי והשיכון
תיקים נוספים על המנהל הכללי של משרד השיכון
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט