לוזון ליסינג בע"מ - ירדון ת.ס. פרויקטים בע"מ, איתן באני, עדי חכמון

 
לוזון ליסינג בע"מ - ירדון ת.ס. פרויקטים בע"מ, איתן באני, עדי חכמון
תיקים נוספים על לוזון ליסינג בע"מ | תיקים נוספים על ירדון ת.ס. פרויקטים בע"מ, איתן באני, עדי חכמון

57708/06 א     03/04/2008
א 57708/06 לוזון ליסינג בע"מ נ' ירדון ת.ס. פרויקטים בע"מ, איתן באני, עדי חכמון
בעניין:

3בתי המשפט


בית משפט השלום תל אביב-יפו
ת.א. 057708/06


בפני
:
כבוד השופט מֹשה סובל


03/04/2008
בעניין:
לוזון ליסינג בע"מ

תובעת

נ
ג
ד


1. ירדון ת.ס. פרויקטים בע"מ

2. איתן באני
3. עדי חכמון
נתבעים

פסק דין

1.
פסק דין
זה המתייחס לנתבעים 2 ו- 3 ניתן על דרך הפשרה בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), כפי שהסכימו ב"כ הצדדים בתום דיון ההוכחות ביום 26.3.08, ולאחר שהוגשו סיכומיהם של ב"כ הצדדים.

עילת התביעה, הסכם שכירות מיום 22.11.04 לפיו שכרה נתבעת 1, ירדן ת.ס. פרויקטים בע"מ מהתובעת שישה רכבים בערבותם של הנתבעים איתן באני
ועדי חכמון
.


סכום התביעה, נכון למועד הגשת התביעה הינו 118,553 ₪, כמפורט בסעיף 21 לכתב התביעה.

2.
בעקבות ולאחר הליכים מקדמיים מסר ב"כ התובעת ביום 25.12.07, הודעה לפיה יש להפחית מסכום התביעה סך של 76,623 ₪ שהינו הפקדת דמי שכירות של 3 חודשים שהפקידה החברה בעת עריכת ההסכם, וסכום נוסף של
2,058 ₪ בגין דוחות העירייה.

סה"כ ההפחתה 78,681 ₪.


אשר על כן בתחילת דיון ההוכחות עומד סכום התביעה על סך של
39,872 ₪ בלבד.

3.
בדיון אישר מנהלה של התובעת, מר יעקב לוזון כי יש להפחית מרכיב התביעה של קנס לחודשיים סך של
3,476 ₪. ראה עמ'
13 שורה
24-23 לפרוטוקול.


בדיון מיום 18.12.07, הצהיר ב"כ התובעת כי אם לא ימציא את המסמך המאשר את גובה הנזק לגבי הרכב מסוג הונדה אקורד, אזי יופחת הסכום מהתביעה.


בעמ' 24 לפרוטוקול אישר העד לוזון כי אין ברשותו את המסמך ועפ"י נספח ה לתצהירו עלות התיקון הינו 4,700 ₪, ולכן יש להפחית מסכום התביעה את הסך של
4,700 ₪.


הפחתת שני הסכומים הנ"ל מסכום התביעה מעמידה את סכום התביעה הנכון ע"ס של 31,696 ₪, סכום ממנו יש לגזור את הסכום בו יחויבו הנתבעים.

4.
שקלתי את טענותיהם של הצדדים לגבי כל אחד מרכיבי התביעה, כפי שעלו מתצהיריהם ומחקירתם הנגדית.

כמו כן הבאתי במסגרת שיקולי את אופן התנהלותה הלא ראויה של התובעת במסגרת ההליכים המקדמיים והעובדה שלא גילתה כי ברשותה מקדמה בסכום ניכר שצריך היה להיות מופחת על ידה מהחובות אותם היא תובעת.


העובדה כי החוב הנכון, לשיטתה של התובעת, הינו 31,696 ₪ בלבד ובפועל תבעה
118,553 ₪ מדברת בעד עצמה.

5.
עפ"י ההסדר הדיוני הסכימו בעלי הדין כי חיובו של כל אחד מהנתבעים יהיה בנפרד ולא מצאתי סיבה להבדיל בגובה החיובים בין הנתבעים.


לאחר שקלול כל השיקולים הדרושים אני מחייב את כל אחד מהנתבעים 2 ו- 3 לשלם לתובעת סך של 10,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק שיחושבו מיום הגשת התביעה 18.10.06 ועד לתשלום המלא בפועל.


בנסיבות העניין ישא כל צד בהוצאותיו ובשכ"ט פרקליטו.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.
ניתן היום כ"ז ב אדר ב, תשס"ח (3 באפריל 2008) בהעדר הצדדים.

סובל משה, שופטא בית משפט שלום 57708/06 לוזון ליסינג בע"מ נ' ירדון ת.ס. פרויקטים בע"מ, איתן באני, עדי חכמון (פורסם ב-ֽ 03/04/2008)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על לוזון ליסינג בע"מ      דוח מידע משפטי על ירדון ת.ס. פרויקטים בע"מ, איתן באני, עדי חכמון

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על לוזון ליסינג בע"מ      דוחות מידע עסקי על ירדון ת.ס. פרויקטים בע"מ, איתן באני, עדי חכמון


להסרת פסק דין זה לחץ כאן