ביילין דינה, בן עטר זקלין, מעוז מנחם ואח' - מנרב פרויקטים 88 בע"מ, הוק דורית, הוק דורון ואח'

 
ביילין דינה, בן עטר זקלין, מעוז מנחם ואח' - מנרב פרויקטים 88 בע"מ, הוק דורית, הוק דורון ואח'
9559/02 א     20/03/2008
א 9559/02 ביילין דינה, בן עטר זקלין, מעוז מנחם ואח' נ' מנרב פרויקטים 88 בע"מ, הוק דורית, הוק דורון ואח'
בעניין:


בתי המשפט


25
בבית משפט השלום בירושלים
א
009559/02


בפני
:
כב' השופט יצחק מילנוב
תאריך:
20/03/2008
בעניין:
1 . ביילין דינה

2 . בן עטר זקלין
3 . מעוז מנחם
4 . גורלט פייר
5 . ברודט נירה
6 . בכר עליזה
7 . פז חיים
8 . דרוקר לאור
9 . דנון יוכי
10 . נציגות בעלי הדירות
התובעים


נגד


מנרב פרויקטים 88 בע"מ

הנתבעת

נגד1. הוק דורית
2. הוק דורון

צד ג'
לתובעים
: עו"ד
ט' ליפרלנתבעת

: עו"ד י' עקיבא
לצד ג'
: עו"ד ש' נוביק

פסק-דין


1.
ביום 18/02/08 ניתנה הצעת בית המשפט.
2.
ביום 27/02/08 הודיעו התובעים בכתב כי הם מקבלים את הצעת בית המשפט .
3.
ביום 04/03/08 הודיעה הנתבעת בכתב כי היא מקבלת את הצעת בית המשפט .
4.
ביום 11/03/08 הודיעו צדדים ג' כי אינם מסכימים להצעת בית המשפט והציעו כי נושא ההוצאות בהליך שבין הנתבעת לבין צדדים ג' ידון על פי סעיף 79 א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ועל פי טיעונים קצרים שיוגשו.
5.
ביום 18/03/08 הודיעה גם הנתבעת כי היא מסכימה לדיון בשאלת ההוצאות, בין הנתבעת לבין צדדים ג' לפי סעיף 79 א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ובמצורף הגישה טיעוניה.
6.
טיעוני צדדים ג' הוגשו אתמול.
7.
על יסוד ההצעה מיום 18/02/08 ועל יסוד הסכמת התובעים והנתבעת, מחייבת הנתבעת לשלם לתובעים סך של 180,000 ₪ בצירוף 18,000 ₪ שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק, כאשר שני הסכומים הנ"ל נושאים הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לפרעון, כל זאת לחיסול וסילוק התביעה.
8.
לאחר עיון בטיעוני הנתבעת ובטיעוני צד ג' ולאחר שקילת הטיעונים מחייב הנתבעת לשלם לצד ג'
את סכום ההשתתפות העצמית שעליהם לשלם לחברת הביטוח שלהם בסך 1,500$ לפי השער היציג של דולר ארה"ב כשיעורו היום ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לפרעון.
9.

ניתן היום, י"ג ב אדר ב תשס"ח (20 במרץ 2008) בשעה 13:11 בהעדר בעלי הדין וב"כ.
המזכירות

תמציא העתקים לב"כ בעלי הדין.


יצחק מילנוב
, שופט

א בית משפט שלום 9559/02 ביילין דינה, בן עטר זקלין, מעוז מנחם ואח' נ' מנרב פרויקטים 88 בע"מ, הוק דורית, הוק דורון ואח' (פורסם ב-ֽ 20/03/2008)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על ביילין דינה, בן עטר זקלין, מעוז מנחם ואח'      דוח מידע משפטי על מנרב פרויקטים 88 בע"מ, הוק דורית, הוק דורון ואח'

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על ביילין דינה, בן עטר זקלין, מעוז מנחם ואח'      דוחות מידע עסקי על מנרב פרויקטים 88 בע"מ, הוק דורית, הוק דורון ואח'