טעם 88 (1998) בע"מ - georgalos hnos.s.a.i.c.a

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
טעם 88 (1998) בע"מ georgalos hnos.s.a.i.c.a
 
טעם 88 (1998) בע"מ - georgalos hnos.s.a.i.c.a16029/06 א     03/03/2008תיקים נוספים על טעם 88 (1998) בע"מ
תיקים נוספים על georgalos hnos.s.a.i.c.a
א 16029/06 טעם 88 (1998) בע"מ נ' georgalos hnos.s.a.i.c.a
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום תל אביב-יפו
א
016029/06


בפני
:
כבוד השופטת חנה פלינר
תאריך:
03/03/2008
בעניין:
טעם 88 (1998) בע"מ


המבקשת/הנתבעת

נ
ג
ד


georgalos hnos.s.a.i.c.a
.
המשיבה/התובעת

החלטה


בפני
י
מונחת בקשת הנתבעת-המבקשת לעיכוב ביצוע פסק הדין אשר ניתן על ידי ביום 23/12/07. בבקשתה טוענת המבקשת כי סיכויי הערעור להתקבל גבוהים וכן שהיות והתובעת המשיבה אשר זכתה בפסק הדין הינה חברה זרה שמקום מושבה בארגנטינה, יהיה קושי רב להחזיר המצב לקדמותו במקרה שהמבקשת תזכה בערעור.

המשיבה חלקה על המבקשת בנוגע לסיכויי הערעור ואילו לעניין השבת המצב לקדמותו הפנתה היא, בין השאר, לסעיף 28 (א) לתקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי) תשכ"ט 1968, הדנות בנושא ערובה להבטחת הוצאות משפט ובקשה ללמוד גזירה לעניין עיכוב הביצוע.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתשובת המשיבה ובתגובת המבקשת לתגובת המשיבה, קובעת אני כי במקרה הנדון יש למצוא את האיזון הנכון בין זכותה של התובעת להבטיח את פירות זכייתה ומאידך זכותה של הנתבעת להבטיח שבמידה והערעור יתקבל, תוכל להיפרע מהמשיבה. זאת ניתן לעשות על ידי חיוב המשיבה בהפקדת מלוא סכום פסק הדין בקופת בית המשפט, כתנאי לעיכוב ביצוע.
אנמק קביעתי זו.
ראשית, לעניין סיכויי הערעור – אין זה מתפקידו של בית המשפט אשר נתן את פסק הדין להעריך את סיכויי הערעור.
לעניין מאזן הנוחות, השליכה המבקשת את כל יהבה על היות המשיבה חברה זרה. המבקשת לא הציגה כל ראיה ממנה ניתן ללמוד על חוסנה הכלכלי של המשיבה. בעניין זה נפסק כדלקמן, מפי כב' השופט ד' חשין:

"
ככלל, אין זה סביר לחייב בעל דין שזכה בפסק-דין כספי בערכאה הראשונה להמתין למימושו עד לאישור זכייתו בערכאת הערעור אך בשל היותו תושב חוץ. כלל גורף שכזה אין לו מקום, במיוחד כשהחיוב הכספי הנו תולדה של סכסוך בין בעלי דין אשר התקשרו ביניהם באופן רצוני בקשרי מסחר, בידיעה ברורה מראש כי אחד מהם הנו תושב חוץ (בשונה ממקרה שבו הנושה על-פי פסק-הדין הכספי איננו רצוני, כגון חיוב נזיקי שמקורו בתאונת דרכים, שאז יהיה מקום להתחשבות רבה יותר בתושבותו הזרה של הנושה). עם זאת, אין משמעות הדבר כי אין לתושבות הזרה כל נפקות, ונראה כי יש ליתן על כך את הדעת בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה (השוו ע"א 6824/97 בן שחר נ' סוחה, החלטה מיום 26.3.1998, מפי השופט י' גולדברג; ע"א 8680/03 איסמעיל נ' סוב לבן, החלטה מיום 12.5.2004, מפי השופטת פרוקצ'יה; ע"א 3354/05 אחים אום עבודות בניין ופיתוח, שותפות רשומה נ' פומיצב, החלטה מיום 1.6.2005, מפי השופט עדיאל). בענייננו, מעבר לטענות המבקש כי המשיב הנו תושב חוץ והמשיבות 2 ו- 3 הנן חברות זרות, לא עלה בידו להראות כי מצבם הכלכלי לא יאפשר להם להשיב את הכספים והוא אף לא הגיש תצהיר לתמיכה בטענותיו אלו, כמו גם בטענותיו האחרות. בנסיבות אלו, הנני סבור כי בית-המשפט המחוזי נתן את הביטוי ההולם להיות המשיב תושב חוץ והמשיבות 2 ו-3 חברות זרות, ונכון עשה משעיכב ביצועו של מחצית הסכום שנפסק בלבד
". (הדגשות שלי).

ראו ע"א 06 / 4705 יונה אטלנוב נ' שמואל חורש [פדאור (לא פורסם) 06 (17) 606].

הוא הדין גם לעניננו: לא די בעובדה שהמשיבה הינה חברה זרה כדי להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין. עם זאת, לעובדה זו יש נפקות, ולו לצורך הקושי בניהול הליכים כנגד חברה זרה. משכך, הגעתי לכלל מסקנה שהדרך הנכונה לאזן בין האינטרסים המתנגשים של הצדדים היא בדרך של התניית עיכוב ההליכים בהפקדת מלוא סכום פסק הדין בקופת בית המשפט וכך אני מורה.

במידה והכספים יופקדו תוך 30 יום מיום מתן החלטתי זו, יעוכב ביצוע של פסק הדין כאמור.

לאור התוצאה אליה הגעתי, איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ו ב אדר א, תשס"ח (3 במרץ 2008), בהעדר הצדדים.חנה פלינר
, שופטת

א בית משפט שלום 16029/06 טעם 88 (1998) בע"מ נ' georgalos hnos.s.a.i.c.a (פורסם ב-ֽ 03/03/2008)תיקים נוספים על טעם 88 (1998) בע"מ
תיקים נוספים על georgalos hnos.s.a.i.c.a
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט