נארימן כבוב - יורב אחזקות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
נארימן כבוב יורב אחזקות בע"מ
 
נארימן כבוב - יורב אחזקות בע"מ
תיקים נוספים על נארימן כבוב | תיקים נוספים על יורב אחזקות בע"מ

23784
11214/02 רעא     22/01/2003
רעא 11214/02 נארימן כבוב נ' יורב אחזקות בע"מ


בבית המשפט העליון בירושלים

רע"א ‎11214/02

כבוד השופט א' ריבלין

בפני
:

‎1. נארימן כבוב

המבקשים:
‎2. חאלד כבוב
נ ג ד
יורב אחזקות בע"מ

המשיבה:

בקשה לעיכוב ביצוע במסגרת בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר-שבע בבש"א ‎11039/02 בבר"ע ‎746/02 שניתנה על ידי כבוד סגן הנשיא י' פלפל
בשם המבקשים: עו"ד מ' בורנשטיין-בסון

בשם המשיבה: עו"ד עו"ד א' הלפן
החלטה

‎1. המבקשים הם בעלים של דירת גג המצויה בבניין בן שלוש קומות ביפו. מרפסת הדירה משקיפה אל הים. המשיבים הם בעלים של מגרש הגובל בבניין בו מצויה דירת המבקשים, והחוצץ בין הבניין לים. בימים אלה מוקם על המגרש בניין בן ‎5 קומות, הכולל ‎2 קומות מרתפים, ‎3 קומות מגורים וקומת גג חלקית, וזאת בהתאם לשני היתרי בנייה שקיבלה המשיבה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב. בשלב הראשון קיבלה המשיבה היתר לבנות שני מרתפים. בנית המרתפים נסתיימה זה מכבר. לפני מחצית השנה לערך, ניתן למשיבה היתר לבניית שלוש קומות נוספות, וכן קומת גג חלקית. הבקשה להיתר בניה זה עברה, בשל התנגדויות שונות - ובכללן התנגדות מצד המבקשים - גלגולים שונים בוועדה המקומית, בוועדת הערר ובבית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב, עד שאושרה בסופו של דבר. כארבעה חודשים לאחר מתן היתר הבנייה, הגישו המבקשים תובענה כנגד המשיבים, שמטרתה למנוע את המשך הקמת הבניין, ובמסגרתה עתרו למתן צו מניעה זמני שיאסור על המשך ביצוע עבודות הבנייה בבניין עד להכרעה בתובענה העיקרית. בקשתם לסעד זמני נדחתה על-ידי בית משפט השלום באשדוד (סגן הנשיא כבוד השופט חמדני) ואחר כך על-ידי בית המשפט המחוזי בבאר-שבע (סגן הנשיא כבוד השופט פלפל). על החלטה זו של בית המשפט המחוזי נתבקשה רשות לערער. במסגרת בקשת רשות קודמת, שנמחקה בינתיים, הוצא צו זמני האוסר על המשכן של עבודות הבנייה בבניין. במסגרת בקשת רשות הערעור, נתבקש שוב צו מניעה זמני כאמור, וניתן על-ידי צו ארעי חלקי האוסר על המשיבה להמשיך בעבודות בנייה של קומת הגג החלקית בבניין.

‎2. המבקשים טוענים, כי הליך הוצאת היתרי הבנייה לבניין שנבנה על-ידי המשיבה נעשה בחוסר תום-לב, וכי ההיתרים שניתנו פגומים הם ומנוגדים לתכנית הבנייה העירונית החלה במקום. בשל פגמים אלה צפוי הבניין החדש - לטענת המבקשים - לחסום את המבט אל הים, אליו ניתן להשקיף, כאמור, ממרפסת דירתם של המבקשים. פגמים אלה בהיתרי הבנייה הם, לטענת המבקשים, שלושה. הפגם הראשון נוגע לגובה הבניין. לדברי המבקשים, הגובה המירבי המותר לבנייה באזור הוא ‎10.5 מטרים, בנוסף לקומה חלקית בגג המבנה בגובה של ‎3 מטרים. תכנית הבנייה העירונית קובעת - כך הם מסבירים - כי חישוב גובה הבניין ייעשה על-פי המרחק האנכי בין הנקודה הנמוכה שעל ציר הדרך בסמוך ועד למפלס העליון של גג המבנה. ומדידת גובה הבניין דווקא מהנקודה הנמוכה שעל ציר הדרך בסמוך למבנה - נועדה להבטיח - כך גורסים המבקשים - כי לא יוסתר המבט מהבניין המצוי בעורף - הוא הבניין שבו מתגוררים המבקשים, ובפרט המבט אל הים. בפועל, הם טוענים, חורג גובהו של הבניין בשני מטרים מעל הגובה המירבי, מאחר שמדידת הגובה נעשתה מנקודה אחרת, גבוהה יותר מהנקודה הנמוכה שעל ציר הדרך, ולפיכך, צפוי הבניין החדש להסתיר את התצפית אל הים. הפגם השני נוגע לקומת האחרונה בבניין החדש - היא קומת הגג החלקית. לדברי המבקשים, מותנית - על-פי תכנית הבנייה העירונית - בניית קומה חלקית בגג הבניין בכך שהבנייה תהיה בנסיגה של ‎2.5 מטרים לפחות מהקיר החיצוני של הבית לאורך חזית הרחוב, ובתכסית של ‎50% משטח הגג. בפועל - טוענים המבקשים - לא בוצעה נסיגה שכזו. לבסוף טענת המבקשים לגבי פגמים שנפלו בבניית קומות המרתפים בבניין החדש. לטענתם, חרגה המשיבה מתכנית המרתפים של העיר תל-אביב-יפו ומתכנית הבנייה העירונית שהייתה בתוקף בעת שניתן למשיבה ההיתר לבניית המרתפים, משום שהמרתפים נבנו, בניגוד לתכניות אלה, מעל פני הקרקע. המשיבה טוענת, מנגד, כי בניית הבניין נעשתה - ונעשית - בהתאם להיתר הבנייה ולתכנית הבנייה העירונית. כן היא טוענת, כי יש לדחות את הבקשה בשל שיהוי מצד המבקשים. בשל שיהוי זה, ייגרמו למשיבה - כך היא טוענת - נזקים רבים, אם יינתן צו מניעה זמני.

‎2. בחנתי את טענות המבקשים ואת תגובת המשיבה, והחלטתי כי בשלב זה ראוי להותיר בעינו את הצו הארעי החלקי המתייחס למקצת עבודות הבניה - אלו המתבצעות בגג הבית בלבד. הצו האוסר את המשך הבנייה כולה בוטל על ידי עוד בסוף חודש דצמבר הקודם. לא שוכנעתי כי ניתן לקבוע בשלב זה, באופן ודאי, כי אין ממש באף לא אחת מטענות המבקשים. מקצת מן הטענות האלה לא נבחנו לגופן בשל השיהוי שיוחס למבקשים. לפיכך, ומבלי לקבוע כל עמדה במחלוקת לגופה, תועבר בקשת רשות הערעור לדיון בפני
הרכב שלושה - וזאת בהקדם האפשרי.

עד להחלטה אחרת יישאר הצו הארעי - החלקי - בעינו.

ניתנה היום, י"ט בשבט תשס"ג (‎22.1.2003).

ש ו פ ט
_________________________
רעא בית המשפט העליון 11214/02 נארימן כבוב נ' יורב אחזקות בע"מ (פורסם ב-ֽ 22/01/2003)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן