אצולת העמק בע"מ - אסולין רחל, מירקוב אלון

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אצולת העמק בע"מ אסולין רחל מירקוב אלון
 
אצולת העמק בע"מ - אסולין רחל, מירקוב אלון
תיקים נוספים על אצולת העמק בע"מ | תיקים נוספים על אסולין רחל | תיקים נוספים על מירקוב אלון |

1304/05 א     19/02/2006
א 1304/05 אצולת העמק בע"מ נ' אסולין רחל, מירקוב אלון
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום בית שאן
א
001304/05


בפני
:
כב' סגנית
הנשיא עיריה מרדכי
תאריך:
19/02/2006
בעניין
:
אצולת העמק בע"מ


התובע/ת


נ
ג
ד


אסולין רחל
מירקוב אלון

הנתבע/ת

החלטה
בנסיבות אלה אין מנוס מקביעת התיק להוכחות.
בתוקף סמכותי לפי תקנה 168 לתקנות סדר הדין האזרחי אני מורה כדלקמן:

1.
הצדדים יקדימו ויגישו תצהירי עדות ראשית של כל העדים שיש בכוונתם להעיד.

לתצהירים יצורפו מסמכים שאותם ניתן להגיש כראיה באמצעות
אותם המצהירים.

2.
התובע יגיש תצהירו תוך 30 יום מהיום.

הנתבע יגיש את תצהיריו בתוך 30 יום נוספים מיום קבלת תצהירי התובע.

3.
בתוך המועדים האמורים יגישו הצדדים כל חוו"ד מומחה במקביל להגשתם לבית המשפט.

4.
הצדדים יעבירו במישרין זה לזה העתקי התצהירים חוו"ד במקביל להגשם לבית משפט.

5.
כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו אלא אם ב"כ הצד שכנגד הודיע כי הוא מוותר על חקירת המצהיר.

6.
מצהיר של יתייצב יוצא תצהירו מתיק בית משפט ויוחזר לצד שהגישו.

7.
בפתח הישיבה שתקבע לשמיעת חקירתם הנגדית של המצהירים יוכל כל צד מהצדדים להשמיע טענות שיש לו ככל שיש לו כנגד קבילות ראיות שנכללו או צורפו לתצהיר. בית המשפט יישמע טענות אלה בפתח הישיבה כאמור.

8.
לא הגיש בעל דין תצהיר של עד כאמור בהחלטה זו, לא יורשה להביא את העד לעדות אלא אם כן שוכנע בית המשפט על פי בקשתו של בעל דין הנתמכת בתצהירו, כי התצהיר לא הוגש מסיבות מוצדקות.

9.
ישיבת ההוכחות תקויים ביום 23.5.06 שעה 10.30.


מובהר לצדדים כי עליהם לדאוג לזמן את העדים לישיבת ההוכחות האמור בעוד מועד ולחזור ולוודא דבר התייצבותם.

10.
התיק יובא לעיוני ביום 3.5.06.


היה ובמועד העיון לא יהיו בפני
התצהירים תינתן החלטה בהתאם לכך שהוראות החלטה זו לא קויימו.


לא יתקבלו בקשות דחיה שלא תוגשנה בעוד מועד.
ניתנה היום כ"א בשבט, תשס"ו (19 בפברואר 2006) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

עיריה מרדכי
,סגנית נשיא001304/05א
117 איריס סויסא הרוש


א בית משפט שלום 1304/05 אצולת העמק בע"מ נ' אסולין רחל, מירקוב אלון (פורסם ב-ֽ 19/02/2006)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן