שוורץ זאב פרויקטים בע"מ - קיטיביץ פנחס

 
שוורץ זאב פרויקטים בע"מ - קיטיביץ פנחס
תיקים נוספים על שוורץ זאב פרויקטים בע"מ | תיקים נוספים על קיטיביץ פנחס

1255/04 א     08/02/2006
א 1255/04 שוורץ זאב פרויקטים בע"מ נ' קיטיביץ פנחס
בעניין:

2בתי המשפט


בית משפט השלום באר שבע
א
001255/04


בפני
:
השופט יעקב שפסר
תאריך:
08/02/2006
התובע/ת/ים:
שוורץ זאב פרויקטים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד כהנא

נ
ג
ד


הנתבע/ת/ים:
קיטיביץ פנחס
ע"י ב"כ עוה"ד תאומי


החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 19.1.06 הנני מורה בזאת על מינויו של המומחה המהנדס מר אלכס הלפרט מרח' המלך יהויכין 12/20 אשדוד, טלפון 8557706.


המהנדס יקבל מב"כ הצדדים את כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת
המומחים מטעמם,לצורך הכרעה בשאלות המפורטות להלן:

א.
מה היה היקף העבודה שהתובעת ביצעה בפועל, מכח ההסכם בינה לבין הנתבע?
ב.
ככל שהיו איחורים בביצוע העבודה, מה היה הגורם להם?
ג.
האם החלקים שסיפק הנתבע לתובעת להרכבה, עמדו בדרישות התקן והמפרט עליו חתמו הצדדים?
ד.
האם בוצעו במהלך העבודה שינויים מתכנית העבודה המקורית?
ה.
בהנחה שנמצאו ליקוים בעבודה, מה שווי כל ליקוי?
ו.
מהי עלות העבודות שהושלמו ו/או תוקנו על ידי הנתבע, בהנחה שהיו כאלה, או על ידי חב' "חיש" או מי מטעמה?
ז.
האם ביצעה התובעת עבודות נוספות ואם כן, מה היה היקפן ושווין.


הצדדים יהיו רשאים להיות נוכחים באתר העבודה, ולהעביר לעיונו כל מסמך לפי שיקול דעתם, ובלבד שכל מסמך כאמור יועבר אף לצד שכנגד.

הצדדים ישאו בשלב זה בשווה בשכרו של המומחה, ולצורך כך יפקיד כל צד בקופת בית המשפט סך של 2500 ש"ח, בתוספת מע"מ,בתוך 15 יום מהיום.

המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שיקבל את כתב המינוי שיומצא לו לאחר שתבוצע
ההפקדה כאמור.

המומחה ימציא חוות דעת לתיק בית המשפט תוך 60 ימים.

המזכירות תעביר עותק החלטתי לב"כ הצדדים ולמומחה ותביא התיק בפני
בחלוף 90 יום, או בקבלת חוות דעת המומחה לפי המוקדם.

ניתנה היום י' בשבט, תשס"ו (8 בפברואר 2006) בהעדר הצדדים.יעקב שפסר
, שופט
א בית משפט שלום 1255/04 שוורץ זאב פרויקטים בע"מ נ' קיטיביץ פנחס (פורסם ב-ֽ 08/02/2006)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על שוורץ זאב פרויקטים בע"מ      דוח מידע משפטי על קיטיביץ פנחס

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על שוורץ זאב פרויקטים בע"מ      דוחות בדיקת רקע על קיטיביץ פנחס


להסרת פסק דין זה לחץ כאן