לוי יעקב, כנפי נשרים אחזקות בע"מ, שיל"ת יעקב אחזקות בע"מ - לוי שלומי

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
לוי יעקב כנפי נשרים אחזקות בע"מ שיל"ת יעקב אחזקות בע"מ לוי שלומי
 
לוי יעקב, כנפי נשרים אחזקות בע"מ, שיל"ת יעקב אחזקות בע"מ - לוי שלומי
תיקים נוספים על לוי יעקב | תיקים נוספים על כנפי נשרים אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על שיל"ת יעקב אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על לוי שלומי

289913
2279/06 בשא     01/05/2006
בשא 2279/06 לוי יעקב, כנפי נשרים אחזקות בע"מ, שיל"ת יעקב אחזקות בע"מ נ' לוי שלומי
בעניין:
1בתי המשפטבית משפט השלום באר שבע
בשא002279/06

בתיק עיקרי: א
001786/06

בפני
:
כב' הרשם עדו כפכפי
תאריך:
01/05/2006

בעניין
:
1 . לוי יעקב
2 . כנפי נשרים אחזקות בע"מ

3 . שיל"ת יעקב אחזקות בע"מע"י ב"כ עו"ד
עו"ד זומר ירון

המבקשים/הנתבעים

נ
ג
ד


לוי שלומי


ע"י ב"כ עו"ד
עו"ד צידון תומר

המשיב/התובע
החלטה
1.
המבקשים עותרים, לפי תקנה 367 (ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן:"התקנות"), לביטול צו העיקול שניתן ביום 27.02.06 במסגרת בש"א 1781/06.

2.
צו העיקול הוטל על בסיס תצהירו של התובע אשר מפרט את עילת התביעה שהינה בתמצית, הלוואה בסך 130,000 ₪ אשר נתן התובע למבקשת 3 (להלן: "שילת") באמצעות המבקש 1 (להלן: "יעקב") וקובי יצחקי (להלן: "יצחקי") אשר היו בעלי השליטה בשילת.

3.
כאמור בנספחי תצהירו של התובע, 50,000 ₪ הועברו ביום 01.04.04 לחשבונה של שילת ו- 50,000 ₪ נוספים נמסרו במזומן לידי יעקב באותו יום לצורך הפקדתם בחשבונה של שילת.

בנוסף נתן התובע ביום 26.09.05 שיק ע"ס 30,000 לפקודת שילת. כנגד ההלוואה האמורה ניתנו שיקים נגדיים על ידי שילת, 30,000 ₪ ז.פ. 27.09.05 ו- 100,000 ₪ ז.פ. 01.10.05.

4.
שיקים אלו חוללו ונפתח בגינם תיק הוצל"פ
25-00563-06-9
כנגד שילת. שילת לא הגישה התנגדות במסגרת תיק ההוצל"פ וההליכים נמשכים כנגדה שם.

הואיל ובתובענה דנן מבוקש לחייב את שילת בגין אותן המחאות, אין צורך בהליך זה כנגד שילת ונראה כי יש למחוק את התביעה כנגדה מחמת מיצוי העילה השטרית. שכן, הדרך לתביעה על פי עסקת היסוד נסללת רק על ידי טיעון שהשטר חולל, ועל התובע לצרף את השטר לתיק בית המשפט, על מנת למנוע מצב בו יחוייב הנתבע פעמיים, פעם על פי עסקת היסוד ופעם על פי עילת השטר במסגרת תביעתו של אוחז כשורה. (דוד בר אופיר, סדר דין מקוצר
בהלכה הפסוקה, מהודרה שביעית (2004) עמ' 25).
ככל שמבקש התובע להטיל עיקולים על נכסי שילת במסגרת תיק ההוצל"פ, רשאי הוא לעשות כן גם על הנכסים שנתפסו במסגרת העיקול הזמני ולאחר הטלת עיקולים כאמור יבהיר מדוע לא יבוטלו העיקולים הזמניים כלפי שילת ומדוע לא תימחק כנגדה התביעה.

5.
באשר לעילת התביעה כנגד יעקב והמבקשת 2 (להלן: "כנפי נשרים), נסמך התובע על אישורו של יצחקי מיום 05.04.04 כי הוא ויעקב ערבים באופן אישי להלוואה ועל ההסכם מיום 06.12.05 במסגרתו מכר יצחקי ליעקב את מניותיו בשילת. בהסכם זה נקבע בסעיף 3 כי יעקב ערב לפרעון החובות של שילת וכן כי יתן עדיפות לפרעון החובות כלפי התובע.
העובדה כי התובע ויצחקי מיודדים והתובע סייע בעריכת ההסכם מיום 06.12.05, אינה גורעת מעילת תביעתו. כמו כן טענות התובע בגין נפקותו של ההסכם כחוזה לטובת צד ג', אינן בגדר הרחבת חזית אלא טענות משפטיות הנובעות מהמסכת העובדתית המפורטת בכתב התביעה.

6.
לגבי העילה כנגד כנפי נשרים, נסמכת היא על העובדה כי נוסדה ביום 04.12.05 על ידי יעקב, לאחר ששילת הפכה לחדלת פרעון וזאת כדי להפעיל את מלון נאות מדבר ובית החייל במקום שילת ולהעביר את התקבולים מהפעלתו לחברה חדשה שנוסדה.
ביום 11.04.06 התקיים דיון בבקשה לביטול העיקול במסגרתו נחקרו המצהירים. עדותו של התובע חיזקה את עילת התביעה בכל הנוגע למעורבותו של יעקב בקבלת הכספים ובאחריות אישית להשבתם. כמו כן העובדה כי כנפי נשרים לקחה על עצמה את פעילות שילת, ולטענת המבקשים, שילמה 1,100,000 ₪
בגין רכישת ציוד משילת, אולם בחרה לשלם רק לחלק מנושיה מקימה עילת תביעה כנגדה.
טענתו של יעקב כי היה "שותף שקט" בשילת אינה מתיישבת עם מעורבותו בקבלת ההלוואה מהתובע ומפרוטוקול של שילת מיום 10.01.05 (במ/2). מעדותו של יעקב עולה כי מפצל הוא את שליטתו והפעלתו את מלון נאות מדבר ובריכת בית החייל תחת חברות שונות ואף ייסד חברה חדשה לניהול המלון, ו.א.ל קלאב לאירועים ונופש בע"מ, שנוסדה ביום 29.12.05 (במ/3) ובניגוד לעדותו של יעקב, מחזיק הוא במחצית ממניותיה.

יעקב הודה בחקירתו כי כנפי נשרים שילמה לנושים שונים סך של כ- 3,000,000 ₪ בגין חובות שילת, והוא זה אשר מחליט מי יקבל את כספו ואילו חובות אינם כשרים בעיניו.

טענתו של יעקב כלפי עצם קיומו של החוב אינה מפורטת ומעלה הוא טענה עמומה לפיה התובע, סוכן ביטוח, החזיר לשילת 130,000 ₪ בגין פוליסות ביטוח.

גם אם שילת העבירה את זכויותיה להפעלת מלון נאות מדבר לידי כנפי הנשרים בידיעת כונס הנכסים של המלון וכנגד תשלום בגין הציוד, טענות שטרם הוכחו, אין בעובדה כי לכאורה אין הברחת נכסים כדי לאיין את עילת התביעה כנגד כנפי נשרים, שכן לכאורה קיימת העדפת נושים לפי ראות עיניו של יעקב.

7.
לאחר עיון בכתבי הטענות ובנספחיהם ולאור הדיון שהתקיים בפני
, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות. התנאי הבסיסי והראשוני למתן סעד זמני הוא כי בית המשפט שוכנע "על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה" (תקנה 362 (א) לתקנות). נוכח האמור לעיל עומד התובע בתנאי זה.

באשר לדרישת ההכבדה המעוגנת בתקנה 374 (ב) לתקנות, התובע לא נחקר על עניין זה בתצהירו ולא נסתרה טענתו כי יעקב ענה לדרישותיו בהתרסה "תתבע אותי". זאת ועוד, לא נסתרה טענה כי כנפי נשרים בוחרת לאילו מנושיה לשלם. נוכח התנהגות יעקב, והעדפת הנושים על ידי כנפי כנפי נשרים הוכח רכיב ההכבדה הנדרש.

השווה החלטתו של כב' הרשם עודד גרשון, במסגרת ת.א. 1057/98, בש"א 4961/98 אוחנה נ' מזור, דינים מחוזי, כרך כו (10) 63:

"חזקה היא, חזקה הנובעת מניסיון החיים והשכל הישר, שמקום שהוכח כי הנתבע רימה, לכאורה, את שותפי לעסקים, והוליך את בעל חוזהו בכחש, הרי שאם לא יובטח כי נכסים מסוימים של הנתבע יעוקלו כדי לאפשר לתובע (הצד המרומה) לממש מתוכם את פסק הדין שינתן לזכותו, אם יינתן, יקשה על התובע לבצע את פסק הדין. זאת , משום החשש שכפי שהנתבע הוליך את התובע בכחש לגופה של עילת התביעה, כך לכאורה, יעשה הנתבע להכביד על התובע לכשיבוא לבצע את פסק הדין".


גם בבחינת מאזן הנוחות, לא שוכנעתי כי יגרם למבקשות נזק גדול יותר מאשר נגרם לתובע אשר טרם זכה להחזר סך של 130,000 ₪ אשר נתן להצלת שילת מקריסה.
ככל שנתפסו נכסים בסכום העולה על גובה החוב ניתן לעתור להמרתם או צמצום העיקול אולם לא פורטו היקף הנכסים שנתפסו ומדוע מאזן הנוחות נוטה לכיוון המבקשות.
פועל יוצא מהאמור לעיל הוא כי הבקשה נדחית, בכפוף לאמור לעיל בנוגע לעילה כנגד שילת.
הוצאות הבקשה בסך 2500 ₪ בצירוף מע"מ לפי התוצאות בהליך העיקרי.
לאור גובה העיקול ונוכח נסיבות העניין מצאתי לנכון לדרוש כי תנאי להשארת העיקול על כנו הינו הפקדת עירבון נוסף, במזומן או בערבות בנקאית, בסך של 7,000 ₪ מעבר לסכום שהופקד. עירבון כאמור יופקד תוך 3 ימים.
ניתנה היום ג' באייר, תשס"ו (1 במאי 2006) בהעדר הצדדים
_____________

עדו כפכפי
, רשם
קלדנית: חיה דמריבשא בית משפט שלום 2279/06 לוי יעקב, כנפי נשרים אחזקות בע"מ, שיל"ת יעקב אחזקות בע"מ נ' לוי שלומי (פורסם ב-ֽ 01/05/2006)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן