מלר עופר - איתן טבע אחזקות וניהול בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מלר עופר איתן טבע אחזקות וניהול בע"מ
 
מלר עופר - איתן טבע אחזקות וניהול בע"מ
תיקים נוספים על מלר עופר | תיקים נוספים על איתן טבע אחזקות וניהול בע"מ

23997
9154/01 דמ     26/01/2003
דמ 9154/01 מלר עופר נ' איתן טבע אחזקות וניהול בע"מ
1
בתי הדין לעבודה
דמ 009154/01
בית הדין האזורי לעבודה ת"א-יפו
26/01/2003

כבוד השופטת חגית שגיא

נ.צ.: מר יהושע גולדרט
נ.צ.: מר אלי ארליך
בפני
:

מלר עופר

בעניין:
התובע
נ ג ד
איתן טבע אחזקות וניהול בע"מ


הנתבעת
עו"ד אבישי יעיש

ע"י ב"כ
פסק דין
1. התובע הגיש תביעה לתשלום שכר עבודה, דמי נסיעות, קופת גמל, הודעה מוקדמת ופדיון חופשה.

2. הנתבעת הגישה כתב הגנה בו הכחישה את זכאות התובע לכספים הנתבעים על ידו וטענה כי התובע חב לה כספים בגין הלוואות שקיבל ממנה, מוצרים שלקח ולא שילם עבורם וימים בהם החסיר מהעבודה אך דיווח על נוכחות.

3. בתחילת הדיון שהתקיים בפני
נו ביום 28.11.02 נמחק נתבע 2 בהסכמה מכתב התביעה.

4. בעדותו טען התובע כי עבד מיוני 2001 ועד פיטוריו בסוף אוקטובר 2001.
התובע טען כי השתכר כל חודש 4,000 ₪ שנרשמו בתלוש המשכורת +
1,000 ₪ במזומן.
התובע טען כי לא קיבל את משכורת אוקטובר, לא קיבל הודעה מוקדמת, יתרת חופשה של יומיים, נסיעות וקופת גמל שהובטחה לו.
בחקירה הנגדית הסכים התובע כי לקח מוצרים שונים מהנתבעת, אך טען שעלותם שולמה או קוזזה מהמשכורת.
לגבי נוכחותו בעסק באוגוסט 2001 העיד התובע:
" בחודש אוגוסט עבדתי מעט ימים בחנות ורוב העבודה נעשתה בבית מאחר ובאותו חודש נולד בני.
עבודתי היתה למכור בחנות וכן גם לצאת לשטח.
כאשר היה צורך הייתי בשטח בחודש אוגוסט.
עשיתי עבודה גם מהבית.
אישתי היתה אחרי ניתוח ולכן הייתי בבית.
נכון שבחודש אוגוסט נעדרתי שבועיים.
באוגוסט קיבלתי 2,300 ₪".

5. עד ההגנה מר אלי להב העיד כי סוכם עם התובע על שכר חודשי של 4,000 ₪ לחודש כולל נסיעות + הלואה חודשית של 1,000 ₪ במזומן, כעזרה.
העד טען כי התובע היה אמור להתחיל את יום עבודתו ב- 8:00 בבוקר ולסיימו ב- 17:00 אך לא מילא נכונה את כרטיסי הנוכחות שלו, איחר לעבודה ונעדר בלי לציין זאת בכרטיסי הנוכחות.
העד טען כי התובע לא החזיר את ההלואות שקיבל במזומן ולא את חובו בגין מוצרי ההשקייה שנטל מהעסק.
6. לאחר שעיינו בחומר הראיות ובטיעוני הצדדים אנו קובעים כדלהלן:

א. גובה שכרו של התובע:
שני הצדדים מסכימים כי התובע קיבל סך של 4,000 ₪ לחודש כשכר עבודה + סך של 1,000 ₪ במזומן.
הנתבעת טוענת כי הסכום ששולם במזומן היה הלואה, ואילו התובע טוען כי מדובר בשכר עבודה.
מכיוון שההלואות הנטענות אינן רשומות בספרי הנתבעת - אנו דוחים את הטענה כי מדובר בהלואות וקובעים כי מדובר בתמורה שקיבל התובע עבור עבודתו, קרי: חלק משכר העבודה ששולם לו.

ב. שכר אוקטובר 2001:
אין חולק כי שכר אוקטובר 2001 לא שולם לתובע.
הנתבעת טענה כי התובע סירב לקבל את השכר אשר הוצע לו.
טענה זו לא הוכחה, והתובע כלל לא נשאל לגביה.
משכך - זכאי התובע למלוא שכרו בגין אוקטובר 2001, בהתאם לתביעה בה נתבע סך של 4,000 ₪ בלבד.
לאור המחלוקות לעניין ההלואות וקיזוז עלויות המוצרים שנרכשו - איננו פוסקים פיצויי הלנה.
ג. דמי נסיעות:
בתלושי השכר שקיבל התובע אין רישום לעניין נסיעות.
הנתבעת לא הוכיחה כי סוכם שכר התובע יכלול דמי נסיעה, ולפיכך על הנתבעת לשלם לתובע דמי נסיעה בהתאם לתביעה בסך 3,608 ₪.

ד. קופת גמל:
הנתבעת טוענת כי לא התחייבה מעולם להפריש לתובע לקופת גמל את הסכומים הנטענים על ידו. העובד לא הציג כל חוזה עבודה המעיד התחייבות של הנתבעת להפריש עבורו תשלומים לקופת גמל.
כמו כן לא הוכיח כי חל עליו הסכם קיבוצי הכולל את חובת ביטוחו בקופת הגמל. תביעתו ברכיב זה נדחית.

ה. תמורת הודעה מוקדמת:
בסעיף 18 לכתב ההגנה מודה הנתבעת כי פיטרה את התובע. לפי כרטיס הנוכחות של חודש אוקטובר, עבד התובע עד היום האחרון בחודש והפסיק לעבוד. גם אם ויתרה הנתבעת על עבודת התובע בתקופת ההודעה המוקדמת לפיטוריו, אין היא פטורה מתשלום התמורה. התובע זכאי ליום לכל חודש עבודה (שהרי עבד פחות מששה חודשים), לכן הוא זכאי ל - 5 ימי הודעה מוקדמת, שהם
908 ש"ח.
ו. פדיון חופשה:
בגין חמשת חודשי העבודה זכאי התובע לסך של 5 ימי חופשה.
תביעתו ל-2 ימי חופשה מקובלת עלינו, מאחר שלפי כרטיסי הנוכחות אכן יצא לשלושה ימי חופשה. זאת ועוד: נטל הראיה, כי מלוא החופשה השנתית ניתן בפועל לתובע, מוטל על הנתבעת, אשר חייבת לנהל פנקס חופשה (ראו דב"ע לג/ 65 -3 פרחי נ' אשל, פד"ע ה 113). הנתבעת לא הציגה פנקס חופשה, לכן התביעה בגין רכיב זה מתקבלת.

ז. משלא קיבלנו את טענות הנתבעת לעניין ההלואות - נדחות גם הטענות לעניין קיזוז ההלואות מהמגיע לתובע.

ח. איננו מקבלים את טענת הנתבעת לעניין קיזוז עלות המוצרים שנלקחו ע"י התובע על פי נ/1: בעדותו אמר התובע כי יתכן ונטל את המוצרים, אך עלותם קוזזה מהסכום המזומן ששולם לו.
עיון ב-נ/1 מלמד כי התאריך הרשום בו הוא 30.10.01, מועד בו פוטר התובע מעבודתו. אין זה סביר שבאותה עת קיבל התובע את שלל המוצרים המפורטים ב- נ/1 מבלי שיידרש לשלם עבורם.
הנתבעת לא ערכה רישום של הכספים שקיבל התובע במזומן ולפיכך מקובלת עלינו טענת התובע כי עלות המוצרים קוזזה מהסכום המזומן ששולם לו.
ט. אנו דוחים אף את טענת הנתבעת לעניין כרטיסי הנוכחות:
הנתבעת לא הוכיחה כי התובע דיווח דיווחים לא נכונים או לא מדוייקים.
עיון בכרטיסי הנוכחות נ/3 מעלה כי מספר שעות העבודה שדווחו השתנה מיום ליום, וכי לעיתים דיווח התובע על חצאי ימים או על חופשה.
כרטיס העבודה לאוגוסט 2001 מלמד על העדרויות רבות שדווחו, והתובע אכן קיבל באוגוסט רק את הסך של 2,384 ₪.
יצויין כי בתלוש אוגוסט 2001 מצויינים ימי חוסר בגינם הופחת משכרו של התובע סך של 1,616 ₪, ומכאן - שדיווחי התובע היו נכונים ושיקפו את נוכחותו בעבודה.

7. לאור כל האמור הננו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים דלהלן:

א. שכר עבודה בגין אוקטובר 2001 בסך 4,000 ₪.

ב. דמי נסיעות בסך 3,608 ₪.
ג. תמורת הודעה מוקדמת בסך 908 ₪.

ד. פדיון חופשה בסך 362 ₪.

הסכומים הנקובים לעיל ישאו ריבית והצמדה כדין מיום 31.10.01 ועד לפרעון.

ה. כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך 1,000 ₪.

8. ניתן לבקש רשות ערעור משופט של בית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום מקבלת

פסק דין
זה.
ניתן ביום _____________ בהעדר הצדדים.
ח. שגיא - שופטת, אב"ד

נ.צ. - מר י. גולדרט

נ.צ. - מר א. ארליך
009154/01דמ 720 בת-שבע.ד
דמ בית דין אזורי לעבודה 9154/01 מלר עופר נ' איתן טבע אחזקות וניהול בע"מ (פורסם ב-ֽ 26/01/2003)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן