פרקליטות מחוז הצפון - א.ד.מ גליל אחזקות בע"מ, ח.ג.בע"מ, ג'י.אם אחזקות בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פרקליטות מחוז הצפון א.ד.מ גליל אחזקות בע"מ ח.ג.בע"מ ג'י.אם אחזקות בע"מ
 
פרקליטות מחוז הצפון - א.ד.מ גליל אחזקות בע"מ, ח.ג.בע"מ, ג'י.אם אחזקות בע"מ ואח'
תיקים נוספים על פרקליטות מחוז הצפון | תיקים נוספים על א.ד.מ גליל אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על ח.ג.בע"מ | תיקים נוספים על ג'י.אם אחזקות בע"מ |

291675
4317/03 פ     09/11/2006
פ 4317/03 פרקליטות מחוז הצפון נ' א.ד.מ גליל אחזקות בע"מ, ח.ג.בע"מ, ג'י.אם אחזקות בע"מ ואח'
בעניין:

1בתי המשפטבית משפט השלום נצרת
פ
004317/03


בפני
:
כבוד השופט ג'ורג' אזולאי
- ס. נשיא
תאריך:
09/11/2006
בעניין
:
פרקליטות מחוז הצפון


המאשימהנ
ג
ד1 . א.ד.מ גליל אחזקות בע"מ

2 . ח.ג.בע"מ
3. ג'י.אם אחזקות בע"מ
4. חיר מזיידעו"ד עראף אמיר

הנאשמים


נוכחים
:
מטעם המאשימה: מפרקליטות מחוז צפון
ומטעם אגף המע"מ– מתמחה מר אלדד אוחיון
הנאשם 4 : הופיע
מטעם הנאשמים: עו"ד עראף אמיר

גזר דין

לאחר שנשמעו חלק מראיות התביעה, חזרו בהם הנאשמים מכפירתם והודו בעבירות שיוחסו להם בכתב האישום המתוקן, מהם עולה כדלקמן:
באישום הראשון הורשעו נאשמת 1 ונאשם 4 כמנהלה, בעבירה של הכנת פנקסי חשבונות כוזבים תוך שימוש במרמה ערמה ותחבולה כדי לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, לפי סעיף 220 (4)+(5) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א- 1961 (להלן:"הפקודה") וכן עבירה של אי הגשת דו"ח במועד לפי סעיף 216 (4) לפקודה. בנוסף הורשע נאשם 4 באחריות מנהל לעבירות הנ"ל, לפי סעיף 224 א לפקודה. נאשם מספר 4, שהיה מנהלה של הנאשמת 1, מכר בשנת 2000 חשבוניות של נאשמת 1 ללקוחות שונים, בסך כולל של 509,815 ₪, תמורת עמלה ומבלי שבוצעה עבודת תמורתן. הלקוחות כללו את החשבוניות הכוזבות בספריהם, במטרה להגדיל הוצאותיהם שלא כדין. כמו כן, בשנים 2001-1997, ביצעה הנאשמת 1 עבודות בניין ללקוחות שונים ולא הגישה לפקיד השומה דין וחשבון על הכנסותיה.
באישום השני הורשעו נאשמת 2, ונאשם 4 כמנהלה, בעבירה של אי הגשת דו"ח במועד לפי סעיף 216 (4) לפקודה. בנוסף הורשע נאשם 4 באחריות מנהל לעבירות הנ"ל, לפי סעיף 224 א לפקודה. בשנים 1999-1997, ביצעה הנאשמת 2 עבודות בניין ללקוחות שונים ולא הגישה לפקיד השומה דין וחשבון על הכנסותיה.
באישום השלישי הורשעו נאשמת 3 ונאשם 4 כמנהלה, בעבירה של אי הגשת דו"ח במועד לפי סעיף 216 (4) לפקודה. בנוסף הורשע נאשם 4 באחריות מנהל לעבירות הנ"ל, לפי סעיף 224 א לפקודה. בשנים 2003-2002, ביצעה הנאשמת 3 עבודות בניין ללקוחות שונים ולא הגישה לפקיד השומה דין וחשבון על הכנסותיה.
באישום הרביעי הורשעו נאשמת 1 ונאשם 4 כמנהלה, בעבירה של שימוש במרמה בכוונה להתחמק מתשלום מס, לפי סעיף 220 (5) לפקודה ובעבירה של הצגת מסמך כוזב למשלם ההכנסה, לפי סעיף 220 (6) לפקודה. בשנים 2001 ו2003, ביצעה נאשמת 1 עבודות בניין אצל לקוח בשם רזקאללה עארף (להלן:"הלקוח"). נאשם 4 הציג ללקוח אישורי ניכוי מס במקור מזוייפים ולפיהם פטורה נאשמת 1 מניכוי מס במקור והלקוח שילם את מלוא הסכום הרשום בחשבונית, בלא ניכוי מס.

טענות הצדדים:
ב"כ המאשימה טענה כי המדובר בעבירות חמורות על חוקי המס במספר חברות. הוגשה הרשעתם הקודמת של הנאשמת 3 ונאשם 4, בתיק פלילי 4925/97 בית משפט שלום בעכו, שם תלוי ועומד כנגד הנאשם 4 מאסר על תנאי של שלושה חודשים בר הפעלה.
לדברי ב"כ המאשימה, לא נרתע נאשם 4 מלשוב ולבצע עבירות נוספות על אף הרשעתו ועל אף העונש המותנה


העומד ותלוי נגדו. המדובר ברצף של עבירות חמורות ולא במעידה חד פעמית, והנאשמים לא הסירו את המחדל, על אף הזמן הרב שניתן להם לעשות כן.
לאור האמור לעיל, בקשה ב"כ המאשימה להחמיר בעונשם של הנאשמים, ולהטיל על נאשם 4 עונש מאסר בפועל לתקופה ממושכת, מאסר על תנאי וקנס משמעותי. עוד ביקשה ב"כ המאשימה להפעיל את המאסר על תנאי התלוי ועומד כנגדו בתיק פלילי 4925/97 מבית משפט שלום עכו במצטבר ולא בחופף.
הסנגור טען כי הנאשמים הודו בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום, ובכך חסכו זמן שיפוטי.
הנאשם צעיר יחסית, אב לשלושה ילדים. אחיו נפטר באופן מפתיע לפני זמן קצר והוא עוזר למשפחת אחיו. מבחינה כלכלית מצבו קשה, והוא נמצא בהליכי פשיטת רגל.
הסנגור הוסיף וטען כי הנאשם 4 התכוון להסיר את המחדל, אך בעקבות המצוקה הכלכלית אליה נקלע, נבצר ממנו לעשות כן.
ב"כ הנאשמים ביקש להתחשב במצבו של הנאשם 4, לאפשר לו להסיר את המחדל ועל כן ביקש שלא להטיל עליו מאסר בפועל ולהאריך את התנאי התלוי ועומד כנגדו. לחילופין בקש להסתפק בתקופת מאסר קצרה, אותה יוכל לבצע בדרך של עבודות שירות.
הנאשם הביע בפני
י חרטה על מעשיו וטען כי ביצע את המעשים בשל מצוקתו הכלכלית, ולא הסיר את המחדל מאותה סיבה. הנאשם בקש להתחשב במצבו ובעובדה כי הוא מתקיים מהבטחת הכנסה, עומד כנגדו צו פינוי מהבית בשל פיגור בתשלומי משכנתא ובנו הבכור עומד להתגייס לצה"ל.

דיון:
המדובר בעבירות חמורות ביותר לפי חוק מס ערך מוסף, הונאה ושימוש בעורמה ובתחבולה בכדי להתחמק מתשלום מס, שימוש בערמה בכדי לעזור לאדם אחר להתחמק מתשלום מס וכן אי הגשת דו"חות מס במועד והצגת מסמך כוזב למשלם ההכנסה.
חומרתן של עבירות המס ידועה ונקבעה שוב בבית המשפט העליון ברע"פ 512/04 מוחמד בן נבהאן אבו עבייד ואח'
נ' מדינת ישראל
תק-על 2004(2), 209 ,עמ' 211:
"
בית משפט זה חזר והדגיש לאורך השנים את החומרה שבה יש להתייחס לעבריינות כלכלית, ועבריינות מס בכלל זה, נוכח תוצאותיה ההרסניות למשק ולכלכלה ולמירקם החברתי, ופגיעתה הקשה בערך השוויון בנשיאת נטל חובות המס הנדרש לצורך מימון צרכיה של החברה ופעילותן התקינה של הרשויות הציבוריות. העבריינות הכלכלית, ועבריינות המס בכללה, איננה מסתכמת אך בגריעת כספים מקופת המדינה. היא פוגעת בתודעת האחריות המשותפת של אזרחי המדינה לנשיאה שוויוניות בעול הכספי הנדרש לסיפוק צורכי החברה, ובתשתית האימון הנדרשת בין הציבור לבין השלטון האחראי לאכיפה שוויונית של גביית המס – פגיעה הנעשית לרבו באמצעי מרמה מתוחכמים, קשים לאיתור. כבר נאמר לא אחת בפסיקת בית משפט זה כי על מדיניות הענישה לשקף את הסכנה הגדולה הטמונה בעבריינות הכלכלית לפרט ולציבור כאחד, ואת יסוד ההרתעה הנדרש ביחס לביצועה ".

למעשה קיים קושי רב בגילוי עבירות מס, שכן כל המעורבים הינם בעלי אינטרס שלא לגלות את העבירות. יש לשקול ענישה מכאיבה שיש בה כדי להרתיע עבריינים בכח למול הפיתוי לרווחים קלים ומהירים, וכן למול הסיכוי הקלוש להיתפס.
וכך נקבע ע"י כב' הנשיא ברק בע"פ 624/80 חברת וייס ארנסט נ' מדינת ישראל
פ"ד לה (3) 218:
" בהטלת עונשי מאסר אלה, מביעה החברה המאורגנת, את סלידתה מהתנהגותם העבריינית של מעלימי המס ומטביעה עליהם אות של קלון. יידעו נא עברייני הצווארון הלבן כי צווארונו של עושה העבירה הזו אינו לבן והרי הוא כצווארונו של כל פורץ ושודד, שהאחד שודד את קופתה של המדינה והאחד שודד את קופתו של הפרט ".

יש להבהיר לעברייני מס בכח כי אין כדאיות כלכלית במעשיהם הנלוזים, ועל כן העונשים המועדפים בעבירות אלה יהיו מאסר בפועל מאחורי סורג
ובריח וכן קנסות גבוהים, וכפי שנקבע רק לאחרונה ברע"פ 254/06 רומל קעדאן נ' מדינת ישראל תק-על 2006(2), 4065 ,עמ' 4067 מפי כבוד השופט ס' ג'ובראן:
"ההחמרה בענישה על עבירות מס נועדה בראש ובראשונה לשמש כאמצעי הרתעתי כלפי כולי עלמא מפני ביצוע עבירות אלו בעתיד. כמו-כן, מטרתה לבטא את הגמול ההולם על הנזק הרב שמסיבות העבירות האמורות לקופת הציבור".

כך גם לעניין קיומן של נסיבות אישיות, ומשקלן של אלו בקביעת העונש נקבע בע"פ 6474/03, יוסף מלכה נ' מדינת ישראל,
פ"ד נח(3), 721 עמ' 726-727:
"עבירות המס הכלכליות, הפכו בשנים האחרונות להיות רעה חולה ומכאן יש מקום ליתן לכך משקל בענישה על הפן ההרתעתי. כך שבבוא בית המשפט לגזור את דינו של אדם אשר הורשע בעבירות מסוג זה לא ייתן משקל לנסיבות אישיות ולמצוקה כלכלית".

אכן יש לבחון כל מקרה לגופו ובענייננו, לנאשמת 3 ולנאשם 4 הרשעה קודמת בעבירות אי הגשת דוחות מס, ונראה כי הרשעתו של נאשם 4 בדין ואף עונש המאסר המותנה שהוטל עליו, לא הרתיעוהו מלשוב ולבצע עבירות חמורות ואף בהיקף ניכר יותר.
אתחשב בזמן הרב שחלף מאז ביצוע העבירה, אולם אין לשכוח כי כתב האישום הוגש בשנת 2003, וכי העובדה שהנאשמים בחרו לנהל תחילה הוכחות ורק לאחר מספר ישיבות בקשו לחזור בהם מכפירתם. אתחשב בכל זאת בזמן שחלף, אם כי במידה פחותה.
הנאשמים לא מצאו לנכון להסיר את המחדל במשך שנים ועד עצם היום הזה, על אף ששלב הטיעונים לעונש נדחה, לבקשתם, בחמישה חודשים נוספים, כדי לאפשר להם לעשות כן.

לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ושקלתי את הנסיבות של המקרה, אני מטיל עונש כדלהלן:

אני מטיל על כל אחת מהנאשמות 1, 2 ,3, קנס בסך 40,000 ₪.

לגבי הנאשם 4:
אני מטיל על הנאשם מאסר בפועל של 8 חודשים.

אני מורה להפעיל מאסר על תנאי של 3 חודשים אשר הוטל בתיק 4925/97 בימ"ש השלום בעכו, וזאת בחופף לעונש המאסר שהוטל היום, שסך הכל על הנאשם לרצות מאסר בפועל של 8 חודשים.

אני מטיל על הנאשם מאסר על תנאי של 9 חודשים למשך 3 שנים מיום שחרורו ממאסרו, שלא יעבור על אותן עבירות.

אני דן את הנאשם
לקנס בסך 10,000 ש"ח או 90 ימי מאסר תמורתם.
הקנס ישולם בעשרה תשלומים, תשלום ראשון בעוד חודש.
במידה ולא ישלם תשלום אחד במועדו, יעמוד כל הקנס לפרעון מיידי יחד עם תוספת הפיגורים.
במידה והופקדו כספים במסגרת תיק זה, יש לקזזם עם הקנס.


זכות ערעור תוך 45 יום מהיום בבית משפט מחוזי בנצרת.

ניתנה היום, י"ח בחשון, תשס"ז (9 בנובמבר 2006), במעמד הצדדים.

ג. אזולאי, ס. נשיא

הסנגור
: מבקש עיכוב ביצוע, בנו של הנאשם אמור לעבור ניתוח, בנוסף לכך הוא צריך להסדיר דברים חשובים כולל הנושא של פשיטת רגל, ולמצוא מי שיבטל לו פקודה זו, מבקש חודש ימים.

התובע
: מתנגד.

החלטה


לעכב ביצוע גזר הדין עד 22/11/06 , באותו מועד יתייצב בשעה 08:00 במשטרת מעונה לריצוי עונשו, אלא אם יוחלט אחרת על ידי בית המשפט המחוזי בנצרת.המזכירות תודיע למשטרת מעונה.ניתנה היום, י"ח בחשון, תשס"ז (9 בנובמבר 2006), במעמד הצדדים.
ג. אזולאי, ס. נשיא
מרטיןפ בית משפט שלום 4317/03 פרקליטות מחוז הצפון נ' א.ד.מ גליל אחזקות בע"מ, ח.ג.בע"מ, ג'י.אם אחזקות בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 09/11/2006)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן