נמרוד רגב - חברת ע.נ.ב 3 ניהול פרויקטים בע"מ

 
נמרוד רגב - חברת ע.נ.ב 3 ניהול פרויקטים בע"מ
157421/08 בשא     10/06/2008
בשא 157421/08 נמרוד רגב נ' חברת ע.נ.ב 3 ניהול פרויקטים בע"מ
בעניין:
1


בתי-המשפט
בית משפט השלום תל אביב-יפו
בשא157421/08

לפני:
כבוד השופט עודד מאור


תאריך:

10/06/2008


נמרוד רגב
בעניין

:

ע"י ב"כ עו"ד
גרא אהוד
מבקש


נ
ג
דחברת ע.נ.ב 3 ניהול פרויקטים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד
עופר פיק

משיבההחלטה

התנגדות לביצוע שטר.

המשיבה הגישה ללשכת ההוצאה לפועל בקשה לביצוע שטר על סך 26,250 ₪ למועד פירעון בתאריך 10.1.2007.

המבקש, נמרוד רגב
, הגיש התנגדות לביצוע השטר.
המבקש נחקר על תצהירו, והצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה.

טענות המבקש בהתנגדות

:

בחודש פברואר 2004 הקימו רונן אשכנזי (להלן: "אשכנזי"), יצחק רוקח (להלן: "רוקח") והמבקש את חברת "ע.נ.ב. 3 (2004) (ניהול פרוייקטים) בע"מ ח.פ 513591230; לימים שונה שמה של החברה הנ"ל לשם: "רגב הנדסה ניהול ותיאום ופיקוח בע"מ (להלן תקרא החברה בשם: "חברת ענב 2004 רגב").

המבקש הוא מנהל ובעל מניות בחברת ט.י.ר.ן הנדסה בע"מ (להלן: "חברת טירן") ובחברת ענב 2004 רגב.

המשיבה היא חברה לניהול פרויקטים.

בעלת המניות של המשיבה היא חברת רוקח אשכנזי אחזקות בע"מ (להלן: "חברת רוקח"), ומנהליה אשכנזי ורוקח.

במסגרת הקמת ענב 2004 רגב סוכם בין השותפים, בין היתר, כי כל אחד מהם ידאג להביא עבודות ופרויקטים לחברה. החלוקה ביניהם תהא 2/3 לרוקח ואשכנזי
ו- 1/3 למבקש, אולם לאחר כשנה החליטו הצדדים לפרק את השותפות.

במסגרת תהליך פירוק השותפות, נחתם ביום 10.5.06 הסכם בין המשיבה ו/או חברת רוקח אשכנזי אחזקות בע"מ (להלן: "חברת רוקח") מצד אחד, המבקש וחברת רגב הנדסה ניהול תיאום ופיקוח בע"מ מצד שני, וחברת ט.י.ר.ן הנדסה בע"מ מצד שלישי (להלן: "הסכם מאי").

הסכם מאי כלל התייחסות להסכם קודם בין הצדדים מיום 2.4.05 שכונה "ההסכם המשולש", לפיו התחייבה חברת רוקח להעביר למבקש את הכספים המגיעים לחברת ענב 2004 רגב ממשרד הביטחון ומחברת נתיבי אילון בקיזוז סכומים מסויימים כמפורט בהסכם מאי.

במסגרת הסכם מאי הפקיד המבקש 8 שיקים בסך 26,250 ₪ + מע"מ כל אחד בידי רוקח ו/או המשיבה, משוכים לפקודת ענב 3 או רוקח, שמועד פירעונם ב-4 בכל חודש החל מחודש יוני 2006 ואילך.

לטענת המבקש, בכפוף להפקדת 8 השיקים התחייבו המשיבה ו/או חברת רוקח, בין היתר על פי סעיף 2.4 להסכם מאי, להעביר למבקש תשלום בעבור חלקו בניהול התכנון והכנת המכרז המשלים של רחוב ומנהרת המעיין, מייד עם אישור החשבון על ידי חברת נתיבי איילון ולא יאוחר מחמישה ימים מיום העברת התשלומים מאת חברת נתיבי איילון.

לטענת המבקש, המשיבה נמנעה מלגבות את השכר מחברת נתיבי איילון, בגין העבודות שביצעו עבורה.

עוד טען המבקש, כי מאחר והצדדים הינם הצדדים הישירים לעסקת היסוד, ההסכם ביניהם הוא הקובע והמסדיר את היחסים על אף שמדובר בעילה שטרית.

עיקרי טענות המשיבה :

עולה באופן ברור וחד משמעי הן מההסכם והן מהחקירה הנגדית כי התחייבות המשיבה לשלם את שכר הטרחה, איננה מול המבקש אלא מול חברת טירן.

המשיבה התחייבה להעביר את התשלום לאחר שתקבל אליה את הכספים מחברת נתיבי איילון, המשיבה לא קיבלה כספים אלה מחברת נתיבי איילון, ולכן טרם קמה החובה להעבירם לחברת טירן.

דיון והכרעה

הלכה היא שבבחינתה של רשות להתגונן מספיקה הגנה לכאורה להצדקת הבירור המשפטי, ואין צורך לפסוק בדבר טיב הזכויות והטענות לגופן. הרשות תוענק אם התצהיר על פניו, יחד עם החקירה הנגדית, מגלה טענה שאם תוכח במשפט תהווה הגנה בפני
התביעה.

המבקש איננו חייב לשכנע את בית המשפט בנכונות טענותיו העובדתיות, כבר בשלב הדיון בבקשה לרשות להתגונן. על בית המשפט לברר אם יש בטענותיו של המבקש, אם תוכחנה במשפט, כדי לשמש הגנה בפני
התביעה.
(ע"א 594/85 זהבי נ' מגרית בע"מ ואח', פ"ד מ"ב (1) 721,722).

גם אם נראית ההגנה מפוקפקת בשלב הדיון בבקשה לרשות להתגונן, אולם אינה באה בגדרה של "הגנת בדים", אין לנעול את שערי בית המשפט בפני
הנתבע המעוניין להוכיח הגנתו, והוא יקבל רשות להתגונן. (ע"א 295/65 חברת חלקות 56, 57 בגוש 6912 בע"מ ואח' נ' פוגל, פ"ד י"ט(4) 236,238).

לעיצומה של בקשה, הרי טענתו המרכזית של המבקש היא שמכיוון שהמשיבה חייבת לו כ- 86,000 ₪ הוא ביטל את השיק נשוא התיק.

יצויין שהמבקש הגיש כנגד המשיבה תביעה על מלוא הסכום שלטענתו מגיעו לו בגין שכר טרחה.

בחקירתו הנגדית עולה שהתחייבות המשיבה לשלם את שכר הטרחה אינה מול המבקש אלא מול חברת טירן (ראה סעיף 2.4 להסכם, עליו מסתמך המבקש).

לפי סעיף 2.4 הנ"ל התחייבות המשיבה להעברת הכספים לטירן רק לאחר קבלת הכספים
מחברת נתיבי אילון.
הכספים טרם התקבלו מחברת נתיבי איילון, ועל כך אין חולק.

המבקש מלין על כך המשיבה לא פעלה לגביית הכספים מחברת נתיבי איילון. המדובר בטענה כללית וסתמית, ושאינה מפורטת כלל.

ממילא ההתחייבות אינה מול המבקש אלא מול חברת טירן, באשר לו היתה ההתחייבות מול המבקש ניתן היה לקבל את טענתו הכללית הנ"ל, בשלב מוקדם זה, אולם אמור ההתחייבות היא מול חברת טירן.

המבקש טוען כי המדובר בחוב כלפיו בסכום משוער של
כ- 86,000 ₪.
המבקש לא צירף ולא הראה מסמכים מהם ניתן ללמוד על ההתחשבנות בין הצדדים ולא ניתן ללמוד כי המדובר בסכום הנטען או כי המדובר בסכום שאושר לתשלום על ידי חברת נתיבי אילון.
המבקש לא פירט כיצד הגיע לסכום זה, ולא צורף כל חישוב לביסוס טענותיו.
למעשה, המבקש הגיש יחד עם חברת טירן תביעה לבית המשפט כנגד המשיבה לתשלום הסכום של 86,000 ₪ בגין שכר הטרחה, הרי שאלת שכר הטרחה תתברר לפני בית המשפט בתביעה זו.

לאור כל האמור לעיל, ובהעדר הגנה, נדחית ההנגדות.
ההליכים בתיק ההוצאה לפועל מספר 0110668084 יימשכו כסדרם.

אני מחייב את המבקש בהוצאות המשיבה בסכום של 1,200 ₪ + מע"מ.

ניתנה והודעה היום, ז' סיון תשס"ח (10.6.08) בלשכתי, בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.


עודד מאור
, שופט
בשא בית משפט שלום 157421/08 נמרוד רגב נ' חברת ע.נ.ב 3 ניהול פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 10/06/2008)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על נמרוד רגב      דוח מידע משפטי על חברת ע.נ.ב 3 ניהול פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על נמרוד רגב      דוחות מידע עסקי על חברת ע.נ.ב 3 ניהול פרויקטים בע"מ