איליא סארג'י - אגודת המים בעמק הירדן

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
איליא סארג'י אגודת המים בעמק הירדן
 
איליא סארג'י - אגודת המים בעמק הירדן
תיקים נוספים על איליא סארג'י | תיקים נוספים על אגודת המים בעמק הירדן

292599
2655/04 עב     02/11/2005
עב 2655/04 איליא סארג'י נ' אגודת המים בעמק הירדן
בעניין:

1בתי הדין לעבודהבבית הדין האזורי לעבודה בנצרת
עב 002655/04

בפני
: כב' השופטת עידית איצקוביץ

בעניין
:
איליא סארג'יע"י ב"כ עוה"ד
חליחל עדנאן

התובע-
נ
ג
ד
-אגודת המים בעמק הירדןע"י ב"כ עוה"ד
דדו אורי

הנתבעת


החלטה

1.
התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעת בגין פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת לפיטורים.
הנתבעת טענה בכתב ההגנה כי לא היו יחסי עובד-מעביד בין הצדדים, התובע נתן לנתבעת שירותים כנגד חשבוניות במשך שנים רבות. לחילופין טענה הנתבעת כי – אם ייקבע כי התקיימו יחסי עובד-מעביד, הרי שנוכח סיום ההתקשרות על רקע גניבה ו/או מעילה באמון שביצע התובע הוא אינו זכאי ו/או נשללת זכותו לתשלום פיצויי פיטורים ו/או דמי הודעה מוקדמת.

2.
בדיון המוקדם אשר התקיים בתיק בתאריך 4.9.05 ניתן צו לגילוי מסמכים הדדי, תוך 30 ימים.

3.

במהלך התקופה שנקבעה לגילוי מסמכים בין הצדדים, ביקשה הנתבעת לפטור אותה מהגשת תצהיר חוקר וראיות שאסף ולאפשר להעיד את החוקר בעל פה. לחילופין ביקשה הנתבעת להתיר הגשת תצהיר החוקר והראיות שאסף לאחר סיום ראיות התביעה ולחילופי חילופין כי התצהיר והראיות יוכנו וייחתמו כעת אך יועברו לידי התובע רק לאחר סיום פרשת התביעה.

4.
הבקשה הועברה לתגובת ב"כ התובע, שהתנגד לה וטען כי הוא לא יכול לתת את עמדתו לבית הדין, בהתאם להחלטה מיום 4.9.05 מבלי לעיין בדו"ח החקירה הנטען.

5.
טרם ניתנה החלטה על הגשת תצהירי עדות ראשית ובהחלטה מיום 4.9.05 חויב ב"כ התובע להודיע על עמדתו באשר להמשך ההליכים בתיק לאחר סיום הליכי גילוי המסמכים.
לכן, אין בשלב זה לקבוע הוראות באשר לפטור מהגשת תצהיר מטעם החוקר, או מועד הגשתו, כפי שמבוקש על ידי הנתבעת.

6.
בנוסף על כן, מבקשת הנתבעת לפטור אותה מלגלות לצד שכנגד את דו"ח החקירה אשר קשור, כביכול, למעשים של התובע.

7.
תקנה 46 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב- 1991 קובעת:

"בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעלי דין אף לגילוי או לעיון במסמכם, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".

לנוכח הסמכות הרחבה שהוענקה לבית הדין בעניין גילוי מסמכים, יש להשתמש בסמכות זו בזהירות. במסגרת שיקול-דעת זה אין להורות על גילוי מסמכים "כשאין זה דרוש לשם דיון הוגן בתביעה" וכאשר הגילוי "עלול לסבך את בירור התביעה ללא צורך" (ראו א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית (תשס"ה), ע' 188.

על בית הדין לערוך איזון בין מידת ההכבדה שתיגרם למי שמתבקש להציג מסמכים לבין מתן אפשרות לתובע להוכיח את טענותיו (בשא 330/99 אברהם קליינר נ' קמי פולבש, פד"ע לו 11).

8.
דו"ח החקירה, המסמכים והקלטות אשר מהוות חלק ממנו מטרתם להוכיח את טענת הנתבעת כי התובע גנב ו/או מעל באמון בה וכתוצאה מכך הסתיימה ההתקשרות איתו.

מסמך שהוכן לקראת המשפט נהנה מחיסיון מפני גילויו, כדי לאפשר לבעל דין להכין עצמו לקראת משפט, כשהוא חופשי מהחשש שהכנתו תיחשף בפני
בעל הדין שכנגד. הלכה זו חלה גם
שעה שבעת הכנת המסמך היה סיכוי של ממש כי אכן תוגש תובענה בעתיד, כמו במקרה שבפני
נו (ראו א' גורן, הוזכר לעיל, בע' 193).
דו"ח חקירה אינו נחוץ לתובע כדי להוכיח את תביעתו, שאינה מבוססת כלל עליו, אלא כדי להעריך את הסיכויים של הנתבעת להוכיח את הגנתה ועל כן, להחליט בעניין המשך ההליכים בתיק.
העובדות נשוא המחלוקת ידועות לצדדים ולא מהוות כלל הפתעה להם. דו"ח החקירה אינו אמור להיות אלא בדיקה של עובדות אשר התרחשו בעבר, כאשר היה קיים סיכוי של סכסוך בין הצדדים והתדיינות משפטית בהתאם.

אם הנתבעת תחוייב לגלות את אמצעי ההוכחה שברשותה, ייגרם יתרון ראייתי לתובע, והכבדה בלתי מוצדקת לנתבעת. ברם, העדר גילוי לא יפגע כליל באפשרות של התובע להוכיח את תביעתו.

9.
לאור זאת, תוך הפעלת שיקול דעת כפי שנקבע בתקנות ועשיית איזון בין האינטרסים המעורבים, אני סבורה כי אין בגילוי המבוקש כדי לייעל את הדיון ויש לקבל את
בקשת הנתבעת לפטור אותה מגילוי דו"ח החוקר ומסמכים וקלטות הקשורים אליו.

לאור זאת, הבקשה מתקבלת.

הוצאות המשפט תשקלנה בסוף ההליך.

10.
על ב"כ התובע להודיע על עמדתו, אם הוא מבקש המשך הליכים בתיק, תוך 15 ימים מקבלת החלטה זו.
לא תוגש בקשה/הודעה, התביעה תימחק.

11.
מעקב ב - 21.11.05.

ניתנה היום ל' בתשרי, תשס"ו (2 בנובמבר 2005) בהעדר הצדדים.


עידית איצקוביץ
, שופטת

מירית


עב בית דין אזורי לעבודה 2655/04 איליא סארג'י נ' אגודת המים בעמק הירדן (פורסם ב-ֽ 02/11/2005)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן