ביבר תקווה - מדינת ישראל -משרד העבודה והרווחה, י.ת.ב יעוץ ניהול ופיקוח על פרויקטים בע"מ

 
ביבר תקווה - מדינת ישראל -משרד העבודה והרווחה, י.ת.ב יעוץ ניהול ופיקוח על פרויקטים בע"מ
2599/02 עב     10/05/2007
עב 2599/02 ביבר תקווה נ' מדינת ישראל -משרד העבודה והרווחה, י.ת.ב יעוץ ניהול ופיקוח על פרויקטים בע"מ
בעניין:

33בתי המשפט


בית דין אזורי לעבודה באר שבע
עב 002599/02

בפני
:
כב' השופט משה טוינה
תאריך:
10/05/2007בעניין:
ביבר תקווהע"י ב"כ עו"ד
דני אליגון
התובעתנ
ג
ד1 . מדינת ישראל -משרד העבודה והרווחה


2. י.ת.ב יעוץ ניהול ופיקוח על פרויקטים בע"מ


ע"י ב"כ עו"ד

יחיא - פרקליטות מחוז הדרום
הנתבעות


נוכחים:
התובעת וב"כ
ב"כ הנתבעת 1


פרוטוקול

ב"כ הצדדים:
אנו מבקשים להודיע לבית הדין כי הגענו בינינו להסכמה לפיה לסילוק מלא וסופי של כל טענות התובעת בגין העסקתה בבית הספר
לעובדים סוציאליים, תשלם הנתבעת 1, מדינת ישראל, סך של 180,000 ₪ שיועברו בהעברה בנקאית ישירה לפקודתו של ב"כ התובעת, בתוך 60 יום מהיום.
אין בכך כדי לגרוע מזכויותיה של התובעת מכל מקור אחר. למען הסר ספק, אין בהסכמה זו כדי להודות בטענות הצד שכנגד. ההסכמה היא לצורכי פשרה בלבד, בהתאם להמלצת בית הדין.

אנו מבקשים כי בית הדין יתן תוקף של

פסק דין
להסכמה זו.

התביעה כנגד הנתבעת 2 תידחה ללא צו להוצאות.פסק דין

בית הדין נותן תוקף של

פסק דין
להסכמה בין הצדדים, כמבוקש.

ניתן היום כ"ב באייר, תשס"ז (10 במאי 2007) במעמד הצדדים.


____________________
___________________
_______________________

נציג עובדים – ס. גוזלן
השופט - משה טוינה

נציג מעבידים – ש. כץ


העתק הפרוטוקול נמסר לצדדים הנוכחים.002599/02עב 734 נורית יפרח-רזניקעב בית דין אזורי לעבודה 2599/02 ביבר תקווה נ' מדינת ישראל -משרד העבודה והרווחה, י.ת.ב יעוץ ניהול ופיקוח על פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 10/05/2007)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על ביבר תקווה      דוח מידע משפטי על מדינת ישראל -משרד העבודה והרווחה, י.ת.ב יעוץ ניהול ופיקוח על פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על ביבר תקווה      דוחות מידע עסקי על מדינת ישראל -משרד העבודה והרווחה, י.ת.ב יעוץ ניהול ופיקוח על פרויקטים בע"מ