חוק החברות - פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
חוק החברות פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ
 
חוק החברות - פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ1077/03 פשר     30/01/2003תיקים נוספים על חוק החברות
תיקים נוספים על פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ
פשר 1077/03 חוק החברות נ' פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ

חוק החברות
, התשנ"ט-1999
בעניין:
החברה
פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ
עו"ד בראונשטיין בשם החברה
עו"ד פריש ב"כ הכנ"ר
עו"ד צפריר ועו"ד שפירא בשם משרד עורכי דין צלם, מאייר פילוסוף
עו"ד גולדשטיין ועו"ד פלדינגר בשם קלנוי

נוכחים:

פרוטוקול

עו"ד בראונשטיין: חוזר על הבקשה. המטרה של הבקשה להכין פלטפורמה שתאפשר מכירת החברה למשקיע. מכירת מניות השליטה בחברה למשקיע.
היום הגענו לשלב שיש שני משקיעים שמעונינים לרכוש את השלד הבורסאי. הדרישה שלהם לקנות בפלטפורמה של הסדר נושים על מנת שלא יתעוררו בעתיד בתביעות וטענות כנגד החברה.
בנסיבות אלה זו הסיבה המרכזית שהוגשה הבקשה במועד הנ"ל ולא לפני מספר חודשים. לא מצאנו גורם שיהיה מעוניין לרכוש את החברה. לכן המועד המבוקש הוא קצר. להביא הצעה בפני
בית המשפט ונושי החברה הסדר במסגרתו ישולם חלק מחובם של הנושים הבלתי מובטחים ולמעשה לגרום לכך שעד אוגוסט השנה החברה תחזור למסחר בבורסה.

עו"ד שפירא: אנו מייצגים את עצמנו. אנו נושים של החברה. אחד היחידים ואם איני טועה, הגדול ביותר, בסכום של כ- 900,000 ש"ח. למקרא הבקשה יכולים לטעות ולחשוב שמדובר בחברה פעילה שעוסקת באופן שוטף בעסקים רגילים כלשהם. למיטב ידיעתנו החברה המבקשת היא חברה שאינה פעילה מזה זמן רב ביותר. החברה הזו לא מנהלת עסקים שאמורים להפגע כתוצאה מהליכים כאלה או אחרים. חשוב לא פחות מכך, בעל השליטה הקיים בחברה לפי מיטב ידיעתנו, רכש את החברה בצורתה זו ובמצבה כפי שהיא. בלשון המעטה, אפשר להעיר שכנראה לא בשביל מקרים כגון אלה יצר המחוקק את האפשרות לקבל הקפאת הליכים נגד חברה.
נקודה שניה שחשוב לציין שהחוב שבעל השליטה טוען לו הוא לא מוכר והוא מוכחש וצריך בדיקה לגופו של ענין. בכל מקרה גם בסיטואציה של פירוק וגם הסדר נושים עשוי להיות צורך לבדוק מאין הגיע החוב הזה בנסיבות האלה שאין פעילות. מדובר בטענה על חוב עתק של 5.5 מיליון ש"ח וזה לא ברור מאין הגיע.

משרדנו נושה לא מובטח של החברה וחרף זאת ההנחה שיתכן שבמסגרת הליך פירוק אפשר יהיה לקבל משהו. בכל מקרה אין לנו התנגדות שהמבקש בעל השליטה בחברה יפעל בתוך תקופה קצרה להשגת הסדר נושים שבמסגרתו יפרעו חובות (כמובן שלא חובות לו עצמו כבעל מניות).
דהיינו, אם בית המשפט יקבע תקופה קצרה של 30 יום לא תהיה לנו התנגדות להקפאת הליכים בכפוף לשתי הערות: כל ההוצאות שמוזכרות בבקשות וקשורות להקפאת ההליכים שכ"ט עו"ד או נאמן או כל בעל תפקיד ישולמו אך ורק מחשבונו של בעל השליטה. בעל השליטה קנה את החברה בצורה זו ואם הוא רוצה לעשות הסדר שיעשה זאת על חשבונו ולא על חשבון הנושים.
הערה שניה, הקפאת הליכים כזו לא תחול על הליכים אפשריים נגד בעלי שליטה בחברה בהווה ובעבר.

עו"ד בראונשטיין: בסעיף 41 לבקשה מצויין שבעל השליטה מוכן לשאת בכל ההוצאות.
אני מסכים שצו הקפאת ההליכים לא יחולו על ערבים כפי שמשתמע מדברי חברי.

עו"ד גולדשטיין: מרשתי נושה מובטח נוסף של החברה מעבר לבנק לאומי. הנשיה שלנו בקרקע בלבד. רשום שעבוד לטובת מרשתי בגין אותם מקרקעין.
יתרת התשלום בגין הקרקע לא יוכל להיות מקור לחלוקה בין הנושים כיוון שברובה צריכה להיות משולמת לבנק לאומי וכמו כן למרשתי טענות רבות כנגד החברה לרבות טענות קיזוז.
אנו לא מתנגדים לבקשה להקפאת ההליכים למשך 30 יום.

עו"ד פריש: לא מצאתי ממש בבקשה. כבר בבקשת החברה במסגרת פש"ר 2731/99 צוין כי במהלך שנת 97 הפסיקה החברה את פעילותה היצרנית והשיווקית ועובדיה פוטרו. למעשה מהבקשה עולה כי מטרתה בשלב זה לאפשר ליקוט מידע אודות החברה ופעילותה. הנכס העיקרי של החברה הוא המקרקעין אלה משועבדים על פי הבקשה לבנק לאומי. ובהתאם לאמור בסעיף 18 סיפא לבקשה מוחרגים המקרקעין מכל סוגיית הסדר הנושטים.
סעיף 40 לבקשה אך מדגיש את העובדה כי בפועל מדובר בחברה שאינה פעילה כיום וגם במסגרת הקפאת הליכים לא צופים פעילות לחברה. חברי מתייחס בבקשתו לענין מכירת השלד הבורסאי לענין החזרי מס ולענין הצורך בגביית חובות וכו' אלה סעדים שיכולים להיות נלווים במקרים המתאימים אך לא לשמם נועד הליך של הקפאת הליכים.
למעשה בקשת הקפאת ההליכים אינה מגלה כל נתונים כספיים בכלל על מצבה של החברה. ניתן לראות זאת היטב בטפסים שמצרף המבקש לבקשתו כפי שהוא מחוייב לעשות על פי דין. למעשה אין בטפסים אלה דבר וחצי דבר לחברה. בנסיבות הענין, ובהתחשב בעובדה שמדובר בחברה שלא פעילה מזה שנים רבות, נראה שאין ממש בבקשת הקפאת ההליכים, לפחות לא בשלב זה וכפי שהבקשה הוגשה.

עו"ד בראונשטיין: לענין טענת הכנ"ר שלא הוגשו נתונים כספיים מפנה לנספח ו' שצורף לבקשה. אלה דוחות לשנת 2001 כולל בירורים ופירוט של כל הנכסים וכל הנתונים המספריים אודות החברה וזו למעשה הסיבה שרוב רובו של הטופס שצורף לבקשה לא מולא. כל הנתונים הרלבנטיים והכספיים אודות החברה פורטו בנספח ו'.
אני חולק על טענת הכנ"ר שזה לא ההליך הנאות. כאשר חברה שלמעשה היא לא פעילה מזה תקופה ארוכה והותירה אחריה שובל של חובות, והדרך היחידה שנמצאת שהחברה תכנס להליך של פירוק אני לא חושב שיש מניעה כלשהי לאפשר לחברה להגיע להסדר עם נושיה.

לאחר הפסקה קצרה;

עו"ד בראונשטיין: הגענו להסכמה עם כלל הנושים שנמצאים פה שהם לא ינקטו בהליך כלשהו כנגד החברה בתקופה של 30 יום. במהלך תקופה זה ננסה לגבש הסדר מחוץ לכותלי בית המשפט. היה ונגיע להסכמה עם הנושים נבקש לאשר את ההסדר בפני
בית המשפט במסגרת סעיף 350 לחוק נגיש בקשה בהתאם. היה ולא בתוך 30 היום נעתור למחיקת הבקשה.
במידה ויקרה משהו דרסטי בתקופה זו על ידי כל צד ג' נעתור בהתאם לבית המשפט.

החלטה

אני מאשרת את ההסדר אליו הגיעו הצדדים ונותנת לו תוקף של החלטה.

התיק יובא בפני
בתום 30 יום מהיום, ועו"ד בראונשטיין ירשום לעצמו את הדבר, ואז תמצא בו אחת משתי הבקשות עליה דיבר כאן עו"ד בראונשטיין אליה הסכימו הנושים.

ניתנה היום כ"ז בשבט, תשס"ג (30 בינואר 2003) במעמד הצדדים.
אלשיך ורדה
, שופטת
1
בתי המשפט
פשר 001077/03
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
30/01/03
תאריך:
כב' השופטת אלשיך ורדה

בפני
:

פשר בית משפט מחוזי 1077/03 חוק החברות נ' פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ (פורסם ב-ֽ 30/01/2003)תיקים נוספים על חוק החברות
תיקים נוספים על פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט