לוי יורם - החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
לוי יורם החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ
 
לוי יורם - החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ
תיקים נוספים על לוי יורם | תיקים נוספים על החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ

2297/02 עב     05/02/2003
עב 2297/02 לוי יורם נ' החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ
3


בתי הדין לעבודה
בית הדין האזורי לעבודה - חיפה
עב 002297/02


בפני
:
השופטת מרגלית פיקרסקי

תאריך:
05/02/03בעניין:
לוי יורם

התובע

ע"י ב"כ עו"ד
שגית רשף- נ ג ד -


החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ

הנתבעת

ע"י ב"כ עו"ד
קרן אבידןנוכחים:
התובע ובאת כוחו עו"ד רשף
באת כח הנתבעת עו"ד אבידן ומר שמש מנכ"ל הנתבעת

פרוטוקול

ב"כ הנתבעת:
לשאלת ביה"ד, האם החוזה שצורף כנספח א' לכתב התביעה, צורף לתנאי המכרז, התשובה היא שלילית. המכרז נעשה על בסיס של הגשת קורות חיים ובחירתו של העובד נעשתה עפ"י כישוריו ועפ"י דרישתו לשכר. כל מציע הגיש את קורות חייו ואת דרישתו לשכר וראיינה אותם וועדה וכך היא בחרה את התובע.

התובע:
בוועדה שאלו אותי כמה אני רוצה להרוויח, הדברים לא עלו בכתב, אמרתי שאני רוצה להתחיל בשכר של 6,000 נטו ולא קיבלתי תשובה מיידית ויומיים לאחר מכן קיבלתי שיחה טלפונית ממר שמש שאמר לי שהתקבלתי ושבוע לאחר מכן הם הכינו את החוזה הזה ואמרתי שאנו סיכמנו על 8,000 ₪ ברוטו ונכתב 7,000 ברוטו ומר שמש אמר "תשאיר, תשאיר".
לא ידעתי שמדובר בחצי שנה, הבנתי שאני מתחיל וממשיך הלאה.
אשר לכלי עבודה - בתחילת העבודה, עבדתי עם כלים שלי, שבועיים לפני הפיטורים שכבר טענתי שהכל מתערבב עם הכלים שלי ביקשתי מיעקב לקנות כלים והוא אמר לי "לך לדוד לדוד" תביא הצעות, כך עשיתי, קניתי משם כלים, אני לא שילמתי והם הגישו חשבונית.
אמפרמטר הוא שלי פרטי, גם מר שמש ראה את הכלי הזה, והוא נעלם לאחר שבועיים שהתחלתי לעבוד בנתבעת וביקשתי שישלמו לי עבור הכלי הזה ואמרו לי שאין בעיה, אך בסופו של דבר לא שילמו ודרשתי את זה לאחר שפוטרתי. בחודש הנותר שעבדתי לא עבדתי עם האמפרמטר, עבדתי עם כלים אחרים.
ארגז הכלים אצלי, שנקנה מדוד את דוד, אני מוכן להחזירו, הוא סגור אצלי.

מר שמש:
כאשר קיבלנו את מר גבי אוחנה לעבודה, קיבלנו אותו גם על יסוד תנאי החוזה שצורף כנספח א' לכתב התביעה, קיבלנו אותו לחצי שנה, אך בשכר שונה.

התובע:
מר גבי אוחנה היה שכנו של מר שמש, עד שהוא התחתן, אך הוריו שכניו עד היום, הם חברים עד היום. מר אוחנה גם עשה שיפוצים בביתו של מר שמש.

הצדדים מודיעים לביה"ד, כי מבלי להודות באף טענה מטענות הצדדים, קיבלו את המלצת ביה"ד והגיעו לידי הסכם פשרה כלדקמן:
1. הנתבעת תשלם לתובע לסילוק סופי, מלא ומוחלט של תביעות התובע מכל מן וסוג שהוא בגין יחסי עבודה שהיו בין התובע לנתבעת ובגין סיומם, לרבות בגין כל אחת ואחת מעילות התביעה שבתיק זה, סך של 8,250 ₪ ברוטו.
2. הסכום הנ"ל ישולם לתובע באמצעות באת כוחו, תוך 30 ימים מהיום.
אם לא ישולם הסכום הנ"ל במועד, הוא ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
3. התובע מתחייב להחזיר לנתבעת, תוך 7 ימים מהיום, את כלי העבודה שנמצאים ברשותו, והשייכים לנתבעת, עפ"י הרשימה המצורפת להסכם פשרה זה ומסומנת א'.
4. התובע מבקש להחזיר לו את האגרה ששולמה על-ידו.
5. הצדדים מבקשים מביה"ד לאשר הסכם הפשרה הנ"ל וליתן לו תוקף של פס"ד.

_______________ ___________________
התובע ובאת כוחו באת כח הנתבעת ומר שמש


פסק דין


אני מאשרת את הסכם הפשרה ונותנת לו תוקף של

פסק דין
.

האגרה ככל ששולמה, תוחזר על ידי המזכירות לתובע, בכפוף לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשכ"ט - 1969 ובשיעור ככל שנקבע בתקנות אלה.


ניתן היום ג' ב אדר א, תשס"ג (5 בפברואר 2003) במעמד הצדדים

מרגלית פיקרסקי
- שופטת


002297/02עב 710 גלית בן שימול
עב בית דין אזורי לעבודה 2297/02 לוי יורם נ' החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ (פורסם ב-ֽ 05/02/2003)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן