רובננקו שמואל אחזקות בע"מ - רובננקו שמואל אחזקות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
רובננקו שמואל אחזקות בע"מ רובננקו שמואל אחזקות בע"מ
 
רובננקו שמואל אחזקות בע"מ - רובננקו שמואל אחזקות בע"מ
תיקים נוספים על רובננקו שמואל אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על רובננקו שמואל אחזקות בע"מ

24693
2118/02 פשר     29/01/2003
פשר 2118/02 רובננקו שמואל אחזקות בע"מ נ' רובננקו שמואל אחזקות בע"מ
בעניין:
חוק החברות, התשנ"ט-1999

1. רובננקו שמואל אחזקות בע"מ
2. שמואל רובננקו ושות' בניין והשקעות בע"מ
3. ש. רובננקו שהם בע"מ
4. רוב דן בנייה בע"מ
5. ש. רובננקו מהנדסים ושות' בע"מ
6. בנייני ש. רובננקו (1984) בע"מ
7. פוטרמן - רובננקו ניהול בע"מ
נוכחים:
עו"ד ורדי עו"ד טישמן ועו"ד דב
יורוביץ ב"כ החברות
רו"ח קמיל – הנאמן
עו"ד כצמן ב"כ הכנ"ר
עו"ד דביר בשם בנק הפועלים
עו"ד פינס בשם בנק מזרחי
עו"ד גרנות ועו"ד לידרמן בשם בנק מרכנתיל
עו"ד הורנשטיין בשם עובדי חב' שמואל רובננקו ושות' בניין
עו"ד גולדשטיין ב"כ מס הכנסה
עו"ד אבירם ב"כ נוימן תעשיות
עו"ד שבולת ב"כ ע.נ.ג. תעשיות ושאול וולפשטיין בע"מ – נושים מובטחים
עו"ד בלודז בשם ויו
עו"ד אלון הוכמן תמיר בשם חב' חליפה פוגל בע"מ
עו"ד אשכנזי ועו"ד רוזנברג בשם בנק אדנים וכונסים בפרוייקט אלעד
עו"ד מדואל בשם רוכשי הדירות בפרוייקט רובננקו פארק הוד השרון
עו"ד רוזין ב"כ מע"מ
עו"ד שרגאי בשם מרדכי יונה
עו"ד פיגל ב"כ יובלים
עו"ד אזולאי בשם חברות כ"א ועובדים זרים
עו"ד טננבאום ב"כ בנק לאומי

פרוטוקול

עו"ד ורדי: הוגשו דוחות לבית המשפט ומבקשים אורכה ואישור תוכנית ההפעלה.
אנו מבקשים שבית המשפט יקצוב זמן להגשת תביעות חוב ואת האפשרות לקדם את מתווה מכירת המניות מלמעלה כאפשרות אופציונלית לגיבוש הסדר נושים מול אפשרות אחרת של מימוש נכסים כאלה ואחרים כמפורט בדוחות שהגשנו.

לענין בשא 2774/03 – קבלתי את הבקשה לפיה יובלים מבקשים לא לבטל את צו ההקפאה אלא ככל שהוא נוגע להליכים מטעמה, להחרגת הנכסים שמשועבדים ליובלים. אני מבין שאין התנגדות להארכת הצו אלא להחרגת הנכסים שמשועבדים ליובלים.
למעשה הבקשה של יובלים לוקה בצורה משמעותית בעובדות שהיא מציגה בפני
בית המשפט. יובלים לא ציינה שמעבר להיותה נושה מובטחת שהיא בעלת מניות בחברה. מר יוסף סמוחה בעל ענין ביובלים. הוא דירקטור בחברה. הם לא ציינו שמכח הסכמי הצבעה הם בעלי שליטה בחברה הציבורית. לא טרחו לציין שהפרוייקטים בחו"ל לפחות בארה"ב ובהונגריה היו באחריות מר סמוחה. לא ציינו בפני
בית המשפט את העובדה שהשעבודים שלהם נרשמו ימים ספורים לפני שהוגשה הבקשה להקפאת ההליכים. הקשיים בחברה היו קשיים שהיו יודעים למי שהיה בתפקידים בכירים בחברה הרבה לפני שהוגשה הבקשה לבית המשפט.
אדם שהיה שותף להנהגת החברה לא יכול לבוא היום בידיים לא נקיות ולא להציג את הדברים האמיתיים בחברה. העובדות לא הובאו בפני
בית המשפט וזה חמור מאד. חמור יותר שהדו"ח של המומחה שהוגש מוטעה. לדעתנו חסר פרטים עובדתיים קריטיים.
הוגש דו"ח מומחה לפיו החברה הציבורית בסדר, סולבנטית. המומחה לא היה ער כנראה שכל הפרוייקטים של החברה. הפעילות בהם הופסקה כ- 10 לפני הגשת הבקשה להקפאת הליכים. המומחה כנראה לא היה ער לעובדה שכל השיקים של כל החברות חוללו לפני הקפאת ההליכים. ככל הנראה לא נמסרה לו העובדה שיש חוב למע"מ בסך של כ- 2.5 מיליון ש"ח וחובות נוספים. ככל הנראה לא היה ער לעובדה שלפני שהוגשה בקשה להקפאת הליכים הוגשה בקשה לצו כינוס על ידי בנק אדנים ובית משפט זה החריג את אגרת החוב נשוא הבקשה. ככל הנראה לא היה ער לעובדה שהפרוייקט ההונגרי היה ערב קריסה. ולמרות התנגדות יובלים שלא טרחה להשוות את ההצעה הצלחנו להציל כ- 750,000$ בפרוייקט זה ולהניב תשואה של 10% מרווחי הפרוייקט. היום כשאני מקבל את בקשת יובלים מפנה לעמ' 2 – בית המשפט איפשר להם לקנות את הפרוייקט הזה באותו מחיר. פניתי יחד עם הנאמן לחב' יובלים לקנות באותו מחיר. במשך יומיים במקום להשוות את ההצעה הם פנו לבית המשפט וניסו למנוע את המכירה והיום הם טוענים שהפרוייקט נמכר בנזיד עדשים, אם כך מדוע לא השוו אותה? ככל הנראה המומחה לא מודע שהפרוייקט בארה"ב נמצא בקשיים. העובדות הללו מוכיחות שהחברה היתה בקשיים. יותר מכך, בא מומחה לבית המשפט טוען טענות אבל מתעלם מעובדות שמצויות בתשקיפים שהוגשו לבורסה לניירות ערך. המומחה לא מפנה את בית המשפט לעובדה שבתשקיף יש גרעון בהון כאשר בכל רבעון שעור הגרעון שונה, אבל תמיד הוא בערכים של מיליוני שקלים. כוונתי ל- 4 רבעונים רצופים. בית המשפט מודע לעובדה שגרעון הוא עודף התחייבויות על נכסים.
חמור מכך, אם אני מתייחס להתחייבויות השוטפות ולא רק לגרעון בהון אנו מדברים על התחייבויות שוטפות של כ- 117 מיליון ש"ח אל מול כ- 128 מיליון ש"ח רכוש שוטף. אבל אותו מומחה שכח לציין בפני
בית המשפט שמתוך 128 מיליון ש"ח 112 מיליון ש"ח זה בנינים למכירה.
היום מצויים הרבה בנינים למכירה שלא נמכרים בשוויים האמיתי אלא בפחות.
לא ראיתי דו"ח שמוגש בלי לבקר, קרי, בלי לבוא למשרדי החברה לקבל נתונים עדכניים לפנות לנאמן ולראות מה קורה. הוגש דו"ח מבלי שהדברים נבדקו לגופם.
הדו"ח הזה הוכן ב- 20.1.03 והוגש ב- 23.1.03 והוגש לנו ביום חמישי בלילה. לא יכולנו להגיב.
אנו סוברים שהדו"ח לוקה בליקוי מהותי והוא בהבנת הליכי הקפאה. יש הבחנה בין שווי נוכחי לבין שווי עתידי. כל מפעל שמבקש הקפאה המצב שלו רע אך המצב העתידי שלו יכול להיות טוב. אנו סוברים שהמצב העתידי של החברה מצויין. אך היום יש גרעון בהון. אם ימונה לכל פרוייקט כונס הוא ימכר בערך פחות. זאת מוכח היטב בעצם העובדה שיש מתענינים רבים בחברה. יש לנו מתעניין חשוב שאנו מקווים שהדברים יהיו חיוביים. יש הרבה מתענינים בחברה. יש מתענינים שקבענו עם נציגיהם פגישות. אך זה לא משנה את העובדה שיש קשיים היום ולכן יש צו הקפאה.
מטרת חווה"ד היא לא לתקוף את צו ההקפאה אלא להחריג את הנכסים שלהם. קבוצת יובלים מודעת לכך שהנאמן מתכוון להגיש בקשה לביטול שעבודים. אמרנו את הדברים בריש גלאי. השעבודים נרשמו סמוך להגשת בקשת ההקפאה על ידי גורם בעל שליטה בחברה. מה הוא יכול להתגונן? זה לא הענקה? בעת רישום השעבודים לא ניתנו אשראים, לכאורה השעבוד בטל. המטרה לקבוע שיש חדלות פרעון, כך אני מבין את המטרה. אם יש מטרה צריך להציגה בפני
בית המשפט בתום לב בזמן הנכון ולא בהליך סרק שהמטרות שלו זרות.
חברת יובלים מציגה עצמה כעתידה לרכוש את פרוייקט ארה"ב. הם מבקשים שגם ב"כ יהיה הכונס. האם יעלה על הדעת שחברת יובלים תמנה כונס שירכוש את הפרוייקט מטעמה.
הם דירקטורים בעלי מניות בעלי שליטה משותפת מבקשים היום כובע נוסף להיות כונסים של הנכס כדי למכור אותו לעצמם.

יש פה הרבה נושים מובטחים בסדר גודל בלמעלה מ- 200 מיליון ש"ח. אנו מבקשים להקדיש לכך הרבה תשומת לב. הזמן האנרגיות שאנו נאלצים להשקיע בנושה יובלים לרבות נסיון למנוע את מכר הונגריה אנו נמצאים באותו סרט לגבי הפרוייקט בארה"ב.
אין לנו כוונה למרות הכל לפגוע בשום נושה. המטרה שלנו טבעית להציל כמה שיותר ואנו מאמינים שנוכל להחזיר 100%, או סדר גודל דומה, של החברה הציבורית ולמכור את גרעין השליטה כפי שבית המשפט אישר בתיקים אחרים וצלחו. אנו מאמינים באפשרות הזו.

עו"ד פיגל: אנו לא בעלי שליטה בחברה הציבורית. אנו נושים בחברה. מר יוסף סמוחה הוא דירקטור בחברה הציבורית. עצם הבקשה לביטול הקפאת ההליכים יוצאת מהעובדה שהחברה רחוקה מלהיות חדלת פרעון והיא חברה רווחית. כפי שנאמר מחווה"ד של המומחה. על כך אין מקום לטענות של חברי מדוע אנו לא מסתכלים לנו בעיניים. אנו טוענים שמשתמשים בחברה הציבורית על מנת להציל את החברות הפרטיות.
כל הנושים של החברה הציבורית ובעלי המניות נפגעים מצו הקפאת ההליכים שלא היה מקום להגיש את הבקשה. החברה הציבורית לא נזקקת להקפאת הליכים. בדו"ח שהוגש ערב הקפאת ההליכים לבורסה לניירות ערך אומר זאת במפורש.

לענין הטענות בקשר לפרוייקט ההונגרי מעולם לא ניתנה לנו האפשרות להשוות את ההצעה. עו"ד ורדי לא פנה אלינו ואמר שנוכל לרכוש את פרוייקט בהונגריה לפי הצעת אמבסדור.

לגבי הפרוייקט בארה"ב נוהל מו"מ והגענו להסכם עם הנאמן. הפרוייקט נמצא בסכנה מיידית. הגענו להסכמה ואז אמר הנאמן שההסכם לא יצא לפועל אם לא ינתן פטור לדירקטורים ולבעלי השליטה. בעל השליטה בחברה הוא שמואל רבוננקו. אני מחזיק ב- 8% ממניות החברה. אני לא בעל שליטה בחברה.
לענין פרוייקט ארה"ב כשהגענו להסכמה על הרכישה שלו אמר הנאמן שהוא מתנה זאת בכך שיובלים תוותר על תביעותיה נגד דירקטורים ובעלי השליטה. הוא לא מייצג אותם. צו ההקפאה לא חל על בעלי השליטה ובעלי משרה בחברה. במקום למכור לי את הפרוייקט כשהוא ראה שאני לא מוכן לוותר על תביעות עלה נושא יונה שאליו התייחסנו בתגובה לבית המשפט.

אין בדברי חברי התייחסות לחווה"ד של המומחה שהחברה לא זקוקה להקפאת הליכים. חברי בא בטרוניה לגבי מספר הבקשות שהוגשו אך הוא לא טורח להגיב עליהן. פנינו בבקשה לאפשר לעורכי הדין לרשום את השעבודים ורק ביום 27.1.03 כמעט בחלוף חודש קבלנו פקס ששלחו לעוה"ד בניו יורק שאמור היה לשתף איתנו פעולה כל זאת כאשר כבר אי אפשר לרשום את השעבודים.
ביחס לדו"ח שהוגש ערב הקפאת ההליכים. הקפאת ההליכים נפלה על החברה הציבורית כרעם ביום בהיר, הצורך בה. הנימוק הוא שהחברות הפרטיות הן מהותיות לחברה הציבורית. כל שנעשה פה וכל שניסינו לעשות זה להציל את הפרוייקט בארה"ב. ניהלנו מו"מ והגענו להסכמה וברגע שהודיעו לנו שרוצים להציל את הדירקטורים ובעלי השליטה הגשנו את הבקשה לביטול צו הקפאת ההליכים על מנת לאכוף את אגרת החוב. זאת רק לגבי החברה הציבורית.

לענין חרב השעבודים; השעבודים האלה נרשמו על פי הסכם מינואר 2001 ורק בעקבות הליכים משפטיים ממושכים שננקטו והחברה הציבורית סרבה לרשום את השעבודים רשמה אותם בעל כורחה. השעבודים היו צריכים להרשם זה מכבר. להציג שיובלים בעלת השליטה גרמה לרישום השעבודים לא נכונה. יובלים נאלצה להגיש תביעות לפני הקפאת ההליכים כדי לאפשר את רישום השעבודים. ההפרה של החלטת בית המשפט שמורה לאפשר לנו את רישום השעבודים חמורה במיוחד. אם הנאמן היה מאפשר לנו לרשום את השעבודים בשלהי חודש דצמבר היינו יכולים להעמיד את הסכומים שנדרשים על ידי הבנק המלווה בניו יורק. הסכומים שנדרשים על מנת להמחיש את הפגיעה בעצם קיום הליך הקפאת ההליכים ביחס לחברה הציבורית לשיטת הנאמן עצמו הבנק המלווה טוען שקיום הקפאת ההליכים מהווה הפרה של הסכם הליווי וכעת נדרשים הסכומים של בין 600,000$ ל- 1.2 מיליון דולר.

עו"ד שבלת: מייצגת שני נושים מובטחים בסכומים של מעל 2 מיליון ש"ח לגבי החברה הציבורית והחברה הפרטית בסכום של 3 מיליון ש"ח. נושים מובטחים לטובתם רשומים שעבודים בדרגה שניה לאחר הבנקים.
הגשנו לבית המשפט ב- 7.1 בקשה דחופה למימוש נכס בראשל"צ בנימוק של פגיעה בבטוחה מבחינת הנושים המובטחים. הגיב גם הנושה המובטח מדרגה ראשונה בנק המזרחי שגם הוא מודה בדחיפות מימוש הנכס בשל זכיה במקבץ דיור של משרד הקליטה.
גם אם ימומש הנכס הזה זה לא ישנה את העובדה שהוגשה תוכנית הפעלה גרעונית. על פי תוכנית ההפעלה הזו מבקש הנאמן ללוות כ- 750,000 ש"ח משלושה בנקים למימון ההפעלה כאשר לא ניתן לראות על פי נספח א.7 מהו מקור ההחזר של ההלוואה הזו אלא אם ימתינו נותני האשראי להיוותרות עודפים בפרוייקטים שמפורטים בנספח א.7 לדוח הנאמן 2.
באם לא יגבה החזר ההלוואה הזה מתוך העודפים המשמעות תהיה גביה מכספים אשר לגביהם חלים שעבודים לנושים מדרגה ראשונה או שניה, נושים מובטחים ותהיה פגיעה בבטוחות שלהם.
כפי שהבנתי מהנאמן בנק מרכנתיל ובנק מזרחי הסכימו לקבל החזר הלוואה שמתכוונים לתת לנאמן מתוך עודפים עתידיים בפרוייקטים ועם בנק לפיתוח התעשיה לא סוכם דבר בנושא.
אבקש גם אם בית המשפט יקבל תוכנית הבראה גרעונית של חברה שמכוסה באשראי בנקאי, שהדבר ינתן בתנאי שההחזר של האשראי הזה לא יפגע בכספים המובטחים לנושים המובטחים.
אצטט מהחלטת בית המשפט שניתנה בבקשה הראשונה להקפאת ההליכים במעמד צד אחד – הצעת הסדר לא ראינו עד היום ותוכנית הבראה הוגש מסמך שנושא את הכותרת הזו אך לא במועד שקבע בית המשפט. זו לא תוכנית הבראה אלא תוכנית איך לממן גרעון בהפעלה בשלושה חודשים הקרובים כאשר לאחר אותם חודשים אין פתרון בתוכנית. גם הבנקים אשר יסכימו, אם יסכימו, לתת אשראי להפעלה יצטרכו להמתין להחזר הלוואה כזו.

עו"ד ורדי: לענין דברי חברתי אציין את החלטת בית המשפט בבשא 23201/02 לפיה בית המשפט אישר לנאמן להאריך את המועד להגשת הצעת ההסדר.
לגבי דברי חברי, עו"ד פיגל, לגבי העובדה שהחברה רווחית או לא כדירקטור היה עליו להתנגד כחלק מחובת הזהירות להתנגד לבקשה להקפאת הליכים. הוא לא עשה כן. כמי שלא מתייצב לדיונים לאיכול לטעון זאת היום.
אני מסכים שסוגיית הפרוייקט בניו יורק דורש פתרון מיידי ובית המשפט צריך להורות לנאמן האם ללכת בהקשר לפרוייקט זה על המתווה של מכירת המניות מלמעלה תוך פרק זמן קצר.

עו"ד פינס: יש הבחנה וגם הנאמן הבחנה בין החברה הציבורית לבין החברות הפרטיות. הייתי רוצה לדעת אם יש חברות פרטיות שאינן צריכות את המשך הקפאת ההליכים.

רו"ח קמיל: לגבי מרשיה של עו"ד שבלת שהם נושים מובטחים מדרגה שניה בפרוייקט ראשל"צ נראה על פי הפניות הראשונות שפנו אלינו גם אותו גורם שיש לו אופציה לקבל חצי מהפרוייקט נראה שהמחיר שהפרוייקט עולה על בהרבה על החובות המובטחים בו לכן אני לא רואה בפרוייקט זה בעיה של הגנה הולמת.

לענין האשראי – הוא אמור להיות משולם מעודפים של פרוייקטים שונים של החברה. אמור להיות במעמד של הוצאות בדין קדימה. עודפים כאלה קיימים על פי הדוחות. מדובר בפרעון מתוך עודפים.

עו"ד טננבאום: בשם בנק לאומי – לענין העודפים – לכאורה ניתן להתרשם מנתוני הפרוייקטים בהוד השרון, אשדוד כאילו ישנם עודפים. אמנם הנאמן כתב זאת בבקשה אך אנו טוענים שגם אם יהיו עודפים הם ישמשו לנו כבטוחה ולכן אנו מתנגדים שהעודפים האלה יועברו לקופת הנאמן וישמשו משם לצורך סילוק ההוצאות בדין קדימה.

רו"ח קמיל: לבנק לאומי יש שלושה פרוייקטים. שניים מהם יכנסו להפעלה במסגרת ההקפאה ואחד מהם פרוייקט הדגל של החברה ממתין לפתרון היזמי. בין אם מדובר על מימוש אותו פרוייקט ואם מדובר בהעברת השליטה מהחברה הציבורית למשקיע. ההערכות לגבי בנק לאומי אומרות שסך כל הנכסים יותר גבוה מההתחייבות. כך שעודפים יהיו לאחר שיושלם כל מערכת ההתחייבויות כלפי בנק לאומי.

עו"ד ורדי: אנו לא מבקשים המשך ההקפאה לגבי חברות 6 ו- 7.

עו"ד כצמן: לאחר ששמענו את עמדות כל הנושים אני מבינה שיש כאן מתנגד אחד יובלים ולאחר שלגבי חברתי עו"ד שבלת הנושא בא על פתרונו
לגבי יובלים – צו ההקפאה ניתן ביום 26.11.02 קרי, לפני כחודשיים. כשניתן צו ההקפאה ובסמוך לתקופה זו לא הוגשה כל התנגדות מטעם יובלים וכמובן שלא הוגשה כל בקשה לביטול הקפאה. למעשה בקשת הביטול שבפני
בית המשפט היום לא מגלה פרטים חדשים אשר לא היו יכולים להיות ידועים בסמוך למתן הצו. קל וחומר כשמדובר בנושה שמחזיק גם בכובע של בעל מניות.
לפי הצעת הרכישה המונחת היום בפני
בית המשפט והוצגה על ידי הנאמן בבשא 2911/03 נראה שקיים סיכוי סביר שישולמו לכל הנושים כדי מלוא חובם והיום אנו לא יכולים לדעת אם לפני חודשיים אותו מהלך, תשלום 100% דיבידנד לנושים של החברה הציבורית גם היה קורה. כפי שאמרתי לפני כחודשיים לא הועלתה טענה שההקפאה מיותרת.
כאשר מדברים על נושה שמבקש לבטל הקפאה אנו צריכים לבדוק את המעמד שלו משקלו הסגולי בקבוצה לה הוא שייך ומידת הפגיעה בו.
במקרה שבפני
נו חברת יובלים הינה בעלת מניות בחברה הציבורית ושייכת לכאורה לקטגוריית הנושים המובטחים ומהווה נשיה של כ- 3.5 מיליון דולר מתוך סך הנשיה. כאשר מדובר סך כולל נישה מובטחת בסך כ- 230 מיליון ש"ח. מהדיון כאן היום לא שמעתי התנגדות של מי מהנושים המובטחים האחרים מכאן אני רואה יובלים מהווה נושה קטן בסך אותה קבוצה.
הנאמן טוען כי אם הכל יתממש לפי איך שהדברים נראים לו כיום החברה תוכל להציע 100% בחברה הציבורית לכן לא ברור לי כלל מידת הפגיעה שצפויה לחברת יובלים לא ברור במה ישתפר מצבה אם ההקפאה תבוטל.

לענין הפרוייקט בארה"ב – שמענו על מו"מ בין יובלים לבין הנאמן. אנו צריכים לשקול את אינטרס הכלל במסגרת הליך הקפאה. למעשה ענין הבעיה של הפרוייקט בניו יורק שחברת יובלים ביקשה לרכוש את הפרוייקט היא ביקשה להשאיר לעצמה את האפשרות לתבוע את הדירקטורים. כשהובהר לי הבוקר מפי הנאמן שלדירקטורים שי כתב שיפוי מטעם החברה, קרי, קיים סיכוי שיחזרו לחברה ובכך יגדל היקף הנשיה. כך שלא סביר שחברת יובלים תאחוז בחבל בשני קצותיו. תבקש לרכוש את הפרוייקט בניו יורק, תבקש להיות נושה מכח החזרה וגם תקבל דיבידנד.
אין לכנ"ר התנגדות בעיקר לאור עמדת הנושים להמשך הארכת ההקפאה. אבקש שהנאמן יפרסם מודעה כפי שהוא ביקש בבקשתו לענין נושא הגשת תביעות החוב כדי שתמונת הנשיה תהיה מושלמת.

החלטה

ביום 26.11.02 ניתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה הציבורית רובננקו שמואל אחזקות בע"מ

וכנגד 6 חברות פרטיות כולן שייכות לקבוצה שתקרא להלן: "רובננקו".

הונחו בפני
עד היום שני דוחות מטעם הנאמן, וזאת בפרק זמן של 60 יום. אתחיל אולי מהסוף ומתוך הסכמה של המבקשות יובהר כבר עתה כי המבקשות 6 ו- 7 הוחרגו מהבקשה להמשך הקפאת ההליכים ולגביהם אין הנאמן מבקש את הארכת הצו.

כיום להוציא הסתייגות אחת והתנגדות אחת יש הסכמה "מקיר לקיר" לפיה יש מקום להאריך את הקפאת ההליכים. הסתייגות הובאה על ידי באת כוחם של שני נושים מובטחים מתוך חשש כי ניתן ללמוד מתוך הדו"ח שהגיש הנאמן, הדו"ח השני, כי יתכן ובשל הלוואה אותה הוא מבקש ליטול תפגע ההגנה ההולמת לנושים המובטחים.
בענין זה הונחה דעתה של עו"ד שבלת וזאת בכפוף להצהרתו של הנאמן. בכך נותרה בקשתה של חברת יובלים שלא להאריך את צו הקפאת ההליכים לגבי החברה הציבורית. זאת על מנת שתוכל היא להציל פרוייקטים מקריסה.

כיוון שמדובר בבקשה להקפאת הליכים ובשאלה אם יש מקום להמשיך את הצו אם לאו, לא אתייחס בהרחבה יתרה לטענות שהושמעו הן בכתב והן בע"פ מטעם יובלים. ואומר רק כי אני מיצרה על חלק מהטענות שהועלו על ידי יובלים, לא היה להם מקום.
לענין זה אני יכולה לומר בשלב הנוכחי, כי אני מסכימה בכל טענותיה של ב"כ הכנ"ר בענין זה עם חלק מהדברים שהובאו על ידי ב"כ החברות והנאמן.

יחד עם זאת, אינני מתכוונת להתעלם מההתנגדות או מהבקשה ואני מוצאת עצמי להתייחס לחלק מן הדברים.

חברת יובלים "עלתה על הבמה" בשלב מאוחר מאוד. צו הקפאת ההליכים ניתן ביום 26.11.02. חברת יובלים לא התנגדה לצו ולא ביקשה את ביטולו עד לבקשה שמונחת היום בפני
. לדבר זה נפקות רבה בנסיבות המקרה, מעצם מהות ההליך בו עסקינן, קל וחומר נוכח הנזקים הנטענים והדחיפות הנטענות על-ידי יובלים עצמם, המגיעות לטענתה עד כדי כך כי היא מבקשת את הפסקת הקפאת ההליכים לאלתר, כבר בשלב מוקדם יחסית, חרף האפשרות לגבש הסדר ראוי, וחרף תמיכת רובם המכריע של הנושים בהארכת הצו!
עיינתי בבקשה עיין היטב ואחת התמיהות שעלתה בעיני היתה מה חדש בבקשה ואיזו מן העובדות לא היתה ידועה לחברת יובלים עד להגשת הבקשה. אופן זה, בה החשתה משך זמן רב כל-כך, עומדת לה כעת לרועץ.
אני יכולה רק להעלות אפשרות או מחשבה כי חברת יובלים ביקשה אולי לתמוך את התנגדותה בחוו"ד וזו צורפה לבקשה הנוכחית. יחד עם זאת, אני סבורה כי אם יש צורך בהתנגדות כל כך יסודית היה מקום להחיש את הדברים ולהגיש את ההתנגדות מלווה בחוו"ד הרבה הרבה קודם לכן.
יותר מכך, יובלים השמיעה את קולה כבר בעבר כאשר עלה על הפרק נושא הפרוייקט בהונגריה גם אז המחלוקת היתה נטושה לענין ספציפי זה בלבד. לא הושמעה ולו מילה אחת לענין צו הקפאת ההליכים ונחיצותו, וזאת למרות כי רוב הנימוקים אשר השמיעה יובלים היום היו ידועים לה היטב אף אז. באותה עת מן הדין היה להגיש את הבקשה האופרטיבית כנגד ההקפאה לאלתר. בכך לא עמדה יובלים, ואף דבר זה פועל כנגדה. אינני רוצה ואני בוחרת שלא להתייחס לאותן "ספקולציות" שהעלה עו"ד ורדי מהי המטרה של יובלים בהגשת ההתנגדות.

יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מהעובדה כי יובלים היא גם נושה ולה גם דירקטורים בחברה הציבורית ועתה היא מבקשת, בסופו של יום, לטפל בעצמה ברכישת נכס לעצמה.
כפי שאמרתי אינני מתכוונת להרחיב בענין זה אך אני חייבת להתייחס לזאת. מדובר בנושה שחובש מגבעת של בעל מניות. אין עסקינן בנושה מובטח "טיפוסי", המחזיק באחוזי נשיה ניכרים, והינו "צד זר" לחברה. כפי שאמרה ב"כ הכנ"ר על פי האמור בבקשה 2911/03 הוא הדו"ח שהגיש הנאמן, יש סיכוי שישולם לכל הנושים מלוא חובם ובהחלט קשה לדעת אם דבר זה או אפילו הצהרה כזו היתה מתאפשרת אם לא ניתן היה צו הקפאת ההליכים ואם הוא לא יוארך.

צודקת ב"כ הכנ"ר כאשר בצורה תמציתית העמידה את יובלים במקום הנכון מבחינת מעמדה. החוב הכולל הוא 230 מיליון ש"ח. יובלים נושה בסכום של כ- 15 מיליון ש"ח. האם אמנם האינטרס אותו מעלה יובלים צריך לעמוד אל מול הסיכוי שבסופו יש גם סיכון גדול לעמוד כנגד האינטרס של כלל הנושים. על פי דיווחו של הנאמן יש סיכוי כי בסופו של יום יחולק דיבידנד של 100% לנושים המובטחים ואם כך כיצד תפגע יובלים?! יותר מכך, לאור הצהרה זה במה ישתפר מצבה אם צו הקפאת ההליכים יבוטל?! לאור האמור לעיל אין מנוס מלקבוע, כי ניתנה ליובלים, לעת-עתה, הגנה הולמת, ואין לה על מה שתלין, למצער בשלב זה.

יובלים מבקשת למעשה לרכוש את הפרוייקט בניו יורק מחד גיסא, ומאידך גיסא להשאיר בידה זכות תביעה כנגד הדירקטורים. אותה זכות תביעה שבגינה גם יובלים וגם הנאמן מסכימים לא נחתם כנראה ההסכם בדבר הפרוייקט בניו יורק. זוהי כנראה ההסכמה היחידה ביניהם.
אני סבורה כי יש טעם בהתנגדות שהעלה הנאמן כאשר סירב לחתום על ההסכם מבלי לוותר על זכות התביעה כנגד הדירקטורים וכל כך למה? לחלק מהדירקטורים כתבי שיפוי. קרי, בסופו של יום גם אם יתבעו הדירקטורים וגם אם ימצאו חייבים בתשלום תעשה מעין "עיסקה סיבובית" והדבר יחזור לפתחה של החברה. ואז תגדל הנשיה והנזק לנושים יגדל. שכן הדיבידנד יהיה מסכום נשיה גבוה יותר. למעשה העולה מטענותיה של יובלים הוא רצון שמורכב משני ראשים. האחד, יובלים תקבל דיבידנד כמו כל הנושים, זהו ראש אחד. והראש השני, יובלים מבקשת לרכוש את הפרוייקט בניו יורק ובכך להפוך לנושה. הדברים שאמרתי כאן ביחס ליובלים הם בבחינת הערה בלבד כדי לסבר את האוזן גם לסיבה שבה אני דוחה את הטענות של יובלים. אין בכך למנוע מיובלים בכל בימה שתסבור לנכון, כנושה, או בכל מעמד אחר שתבחר בו, ויש לה כמה מעמדות כאלה בתיק הזה, לפנות לבית המשפט ולטעון כנגד פעולות כאלה ואחרות שמתבצעות או שתתבצענה. אך אינני רואה שום סיבה שלא להאריך את הקפאת ההליכים גם כנגד החברה הציבורית. וזאת למרות טענתה של יובלים כי נעשה שימוש במתן צו הקפאת הליכים כנגד חברה ציבורית למען החברות הפרטיות. מן הראוי לשוב ולציין כי לא היה מקום להעלות התנגדות בשלב זה, בו כל אשר נידון הינו הארכת הצו, להבדיל מקביעת זכויות מהותיות. מכל האמור לעיל גם ברור מדוע אני גם דוחה טענה זו.

סוף דבר, אני מחליטה להאריך את צו הקפאת ההליכים כנגד החברות להוציא המבקשות 6 ו- 7 עד ליום 1.4.03 שעה 9:30.

דבר הארכת הצו יפורסם בשני עיתונים יומיים נפוצים, אחד מהם כלכלי.
כמו כן הנאמן יפרסם באותה הודעה מועד סופי להגשת תביעות החוב שיהיה בתוך 30 יום מהיום.

תשומת ליבם של הצדדים מופנית לכך שהונחו בתיק בקשות אחדות שבהם נתבקשה תגובה של הכנ"ר ותגובות נוספות. טוב יעשו הצדדים אם יעמדו בלוח הזמנים שגם בית המשפט יוכל לכלכל צעדיו.

לאור האמור לעיל וכדי להסיר ספק, אני מאשרת את תוכנית ההפעלה כאשר אני מסבה את תשומת ליבו של הנאמן כי כל החובות וכל הסייגים לגבי דרך פעולתו ותפקידו ממשיכים לעמוד.

ניתנה היום כ"ו בשבט, תשס"ג (29 בינואר 2003) במעמד הצדדים.
אלשיך ורדה
, שופטת
13
בתי המשפט
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
פשר 002118/02
בשא 2774/03
בפני
:
כב' השופטת אלשיך ורדה

תאריך:
29/01/03

פשר בית משפט מחוזי 2118/02 רובננקו שמואל אחזקות בע"מ נ' רובננקו שמואל אחזקות בע"מ (פורסם ב-ֽ 29/01/2003)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן