מיכאל וניצקי - קבוצת א.ד.א.מ.-מ.ד.ר עפר בניה ופיתוח, קבוצת א.ד.א.מ. פרויקטים בע"מ, אליהו בדלי ואח'

 
מיכאל וניצקי - קבוצת א.ד.א.מ.-מ.ד.ר עפר בניה ופיתוח, קבוצת א.ד.א.מ. פרויקטים בע"מ, אליהו בדלי ואח'
תיקים נוספים על מיכאל וניצקי | תיקים נוספים על קבוצת א.ד.א.מ.-מ.ד.ר עפר בניה ופיתוח, קבוצת א.ד.א.מ. פרויקטים בע"מ, אליהו בדלי ואח'

5871/03 עב     12/07/2006
עב 5871/03 מיכאל וניצקי נ' קבוצת א.ד.א.מ.-מ.ד.ר עפר בניה ופיתוח, קבוצת א.ד.א.מ. פרויקטים בע"מ, אליהו בדלי ואח'
בעניין:

1בתי הדין לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א
עב 005871/03


בפני
:
כבוד השופטת יהלום הדס


13/07/2006
בעניין
:
מיכאל וניצקיע"י ב"כ עו"ד
שחם יוסף
התובע


נ
ג
ד


1 . קבוצת א.ד.א.מ.-מ.ד.ר עפר בניה ופיתוח

2 . קבוצת א.ד.א.מ. פרויקטים בע"מ

3 . אליהו בדלי
4 . מ.ד.ר דניאל עבודות עפר ופיתוח בע"מ
5 . רז פשרל


ע"י ב"כ עו"ד
לוי גולן
הנתבעים

החלטה

1.
בישיבת 10/7/06 ביקש ב"כ התובע ליתן

פסק דין
, בהעדר הגנה, כנגד נתבעת 1 ו- 2.

2.
להלן החלטה בבקשה.

3.
ביום 21/12/04 הגיש התובע בקשה למתן

פסק דין
בהעדר הגנה, כנגד הנתבעים.

לבקשה צורף מכתבו של עו"ד ארגז, מיום 11/5/04, כדלקמן:

"הנדון: כתב התביעה שהוגש כנגד מרשתי א.ד.א.מ. – מ.ד.ר. עפר בניה ופיתוח.

...
1.
ביום 6/5/04 נשלח למשרדי על ידך כתב תביעה כנגד מרשתי דלעיל.
...
2.
אבקשך לשלוח למשרדי את נספחי כתב התביעה, וכל חומר אחר אשר מצוי ברשותך ואשר הינו רלבנטי לתביעה שהוגשה כנגד מרשתי.
....".

4.
ביום 5/1/05 הגיש התובע בקשה למתן

פסק דין
כנגד הנתבעות.

לבקשה צירף מכתב נוסף של עו"ד ארגז, מיום 22/12/04, בו הוא מודיע לב"כ התובע כי אינו מייצג את הנתבעים או מי מהם וכי הקשר שלו עם המנהל מ.ד.ר. דניאל, נותק.

בסעיף 3 למכתב נאמר:

"לידיעתך, העברת כתב התביעה התבקשה אך ורק מטעם חברת מ.ד.ר. דניאל עבודות עפר ופיתוח בע"מ ולא מטעם הנתבעים האחרים ומעולם לא הוסמכתי ע"י מי מהנתבעים האחרים לקבל כתבי בי-דין בשמם ועבורם ...".

5.
ביום 4/1/05 הגיש עו"ד ארגז לתיק בית הדין הודעה, בה הודיע כי אינו מייצג מי מהנתבעים וכי הקשר עם נתבע 5, מנהל נתבעת 4, נותק.

6.
ביום 19/1/05 ניתנה החלטת כב' השופט טננבוים:

"בנסיבות המפורטות בבקשה ... עו"ד ארגז משוחרר מייצוג הנתבעות. כתבי בי-דין יועברו ישירות לנתבעים ...".

7.
ב"כ התובע הגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה הנ"ל, ובקשתו נדחתה.

8.
ביום 5/7/05 הוגשה בקשה למתן ארכה להגשת כתב הגנה ע"י נתבעת 2. הבקשה הוגשה ע"י עו"ד שרון חזות.

בקשה נוספת הוגשה מטעם נתבעת 2, ביום 21/7/05.

9.
בהחלטת כב' השופט טננבוים, נקבע כי כתב הגנה מטעם נתבעת 2 יוגש עד 2/9/05.

10.
עד היום לא הגישה הנתבעת 2 כתב הגנה, על אף ארכות שהתבקשו וניתנו.

11.
בנסיבות אלה יש לקבל את הבקשה למתן

פסק דין
, ככל שהיא נוגעת לנתבעת 2.

באשר לנתבעת 1, לא הוכח כי בוצעה מסירה כדין של כתב התביעה ודרישה להגשת כתב הגנה, לנתבעת זו, ולכן לא ניתן בשלב זה ליתן נגדה

פסק דין
.

12.
לאור האמור לעיל, זכאי התובע ליטול

פסק דין
בהעדר הגנה כנגד נתבעת 2.

13.
התובע יגיש פסיקתא בעניין זה בתוך 15 יום מהיום.

14.
התיק יובא לעיוני ביום 1/8/06.

15.
מועד לישיבת קד"מ בקשר עם נתבעים 3 – 5 יקבע ע"י המזכירות והודעה תשלח לצדדים.

ניתנה היום ט"ז בתמוז, תשס"ו (12 ביולי 2006) בהעדר הצדדים


יהלום הדס
, שופטת
תשובה חן-קלדנית.


עב בית דין אזורי לעבודה 5871/03 מיכאל וניצקי נ' קבוצת א.ד.א.מ.-מ.ד.ר עפר בניה ופיתוח, קבוצת א.ד.א.מ. פרויקטים בע"מ, אליהו בדלי ואח' (פורסם ב-ֽ 12/07/2006)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על מיכאל וניצקי      דוח מידע משפטי על קבוצת א.ד.א.מ.-מ.ד.ר עפר בניה ופיתוח, קבוצת א.ד.א.מ. פרויקטים בע"מ, אליהו בדלי ואח'

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על מיכאל וניצקי      דוחות מידע עסקי על קבוצת א.ד.א.מ.-מ.ד.ר עפר בניה ופיתוח, קבוצת א.ד.א.מ. פרויקטים בע"מ, אליהו בדלי ואח'


להסרת פסק דין זה לחץ כאן