מפרם בע"מ, מפרם פרויקטים בע"מ, מפרם סוכנויות בע"מ ואח' - י.ת. אחסון הליכים מבצעיים ושרותי ניהול, גרניט 92 בע"מ, פל עם פרוייקטים בע"מ ואח'

 
מפרם בע"מ, מפרם פרויקטים בע"מ, מפרם סוכנויות בע"מ ואח' - י.ת. אחסון הליכים מבצעיים ושרותי ניהול, גרניט 92 בע"מ, פל עם פרוייקטים בע"מ ואח'
תיקים נוספים על מפרם בע"מ, מפרם פרויקטים בע"מ, מפרם סוכנויות בע"מ ואח' | תיקים נוספים על י.ת. אחסון הליכים מבצעיים ושרותי ניהול, גרניט 92 בע"מ, פל עם פרוייקטים בע"מ ואח'

141/05 הפ     07/12/2005
הפ 141/05 מפרם בע"מ, מפרם פרויקטים בע"מ, מפרם סוכנויות בע"מ ואח' נ' י.ת. אחסון הליכים מבצעיים ושרותי ניהול, גרניט 92 בע"מ, פל עם פרוייקטים בע"מ ואח'
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום חדרה
הפ 000141/05


בפני
:
השופטת הדסה אסיף
תאריך:
07/12/2005בעניין
:
1 . מפרם בע"מ

2 . מפרם פרויקטים בע"מ
3 . מפרם סוכנויות בע"מ
4 . מפרם פרוייקטים ושינוע בע"מ
5 . מפרם שווק בע"מ
המבקשים


- נ
ג
ד -


1 . י.ת. אחסון הליכים מבצעיים ושרותי ניהול

2 . גרניט 92 בע"מ
3 . פל עם פרוייקטים בע"מ
4 . נערן עבד אל רחמן
5 . אבו איסמעיל עומר
6 . אזולאי עופר
7 . מטנאס ואסף
המשיבים
פסק דין


התובענה היא למתן

פסק דין
הצהרתי.

המבקשות, חמש חברות, מבקשות מבית המשפט סעד לפיו יצהיר ביהמ"ש כי כל הנכסים המצויים בכתובתן שברח' יוסף לוי 6 באזור התעשייה קרית ביאליק, הינם בבעלות בלעדית וייחודית שלהן, ואין למשיבה 1 ו/או למשיבים האחרים זכות בנכסים אלה.

המשיבה 1 גם היא חברה בע"מ, והיא חייבת בתיקי הוצל"פ שהמשיבים 2-7 הם הזוכים בהם.

המשיבים 2, 5 ו – 7 התייצבו לדיון והתנגדו למתן

פסק דין
הצהרתי כמבוקש בתובענה.

בדיון שהתקיים ביום 11.10.05, נחקרו המצהירים, הגב' אבו חצירה שנתנה תצהיר מטעם המבקשות, וכן מר יחזקאל שהוא מנהלה של המשיבה 2.

כעת מונחים בפני
י גם סיכומי המבקשות, וכן סיכומי המשיבה 2.

המשיבות האחרות לא הגישו סיכומים והמועד להגשתן סיכומיהן חלף.

לפיכך ניתן פסק הדין על סמך כתבי הטענות, התצהירים, הדיון מיום 11.10.05, והסיכומים שמונחים בתיק בית המשפט.

התובענה הוגשה, כאמור, בדרך של המרצת פתיחה, והסעד המבוקש בה הוא סעד הצהרתי.

סעד זה הוא סעד מן היושר, וככזה לא יעניק אותו בית המשפט למי שבא לביהמ"ש בחוסר תום לב ובהעדר נקיון כפיים.
ראה:
ע"א 109/87 חוות מקורה בע"מ נ' עלי יונס חסן, פד"י מ"ז (5) 1;
ת.א. 1198/01 עזבון המנוח אחמד עבד אלמג'יד עזאיזה ואח'

נ' עזבון המנוחה אמינה עבד אלמג'יד ואח'

, פדאור (לא פורסם) 04 (9) 664;
ה"פ
establissment mollet de dupont freres vadus
נ' בנק המזרחי בע"מ, מ"ט (2) 268;
ה"פ 998/79 אינטרדקו נ' החברה לשיווק והפצה ואח'

, מ"ב (2) 31, במחוזי ת"א השו' מלץ;
ה"פ (מחוזי ב"ש) 4063/04 נתנאל ברגמן נ' אונ' בן גוריון.

במקרה שבפני
י מעידה התנהגות המבקשות על חוסר נקיון כפיים ועל חוסר תום לב באופן שדי בו להביא לדחיית התובענה.

במה דברים אמורים?

המבקשות, שבשם כולן מופיע השם מפרם בע"מ
, מהוות כולן אשכול חברות אחד, כפי שהמבקשות מודות בס' 1 לתובענה.

למרות שמדובר בחמש חברות, עסקי כולן מתנהלים, לטענתן, באותה כתובת ובאותו מקום שברח' יוסף לוי 6 בקרית ביאליק.

המבקשות לא צרפו תדפיסי רשם החברות לביסוס טענתן כאילו כתובת זו היא כתובתן – ולענין זה עוד אתייחס בהרחבה להלן.

המבקשות טוענות בתביעתן כי הנכסים והמטלטלין הנמצאים בכתובת זו הן בבעלותן הבלעדית של המבקשות או מי מהן, ואילו למשיבים אין זכות במטלטלין הללו.

אין בתובענה או בתצהיר התומך בה התייחסות כלשהי למשיבה 1, למקום מושבה, ולקשר שבינה לבין המבקשות או לשאלה אם יש קשר כזה.

למעשה מדובר בתובענה סתמית ובתצהיר שהוא סתמי עוד יותר, וכפי שיתברר להלן, מדובר גם בתצהיר שניתן על ידי מי שכלל אינה בקיאה בשאלות שבמחלוקת.

המבקשות לא רק שהגישו תביעה שנוסחה בסתמיות, אלא שלא צרפו לה מסמכים כלשהם בנוגע לרישומן של המבקשות ברשם החברות, או לרישומה של המשיבה 1 אצל רשם החברות, ויותר מכך – המבקשות התנגדו באופן נחרץ לצירוף תדפיסים כאלה.

המבקשות, שכאמור, לא צרפו לתובענה תדפיסי רשם חברות הנוגעים למי מהן, ביקשו בדיון מיום 11.10.05, להגיש תדפיסי רשם החברות, כאשר בא כוחם הצהיר לפרוטוקול כי מדובר בתדפיסים שנוגעים למבקשות ולמשיבה 1 (ר' פרוט' עמ' 1 ש' 9).

למרות זאת, התברר בהמשך הדיון כי התדפיסים שהוגשו אינם כוללים את תדפיסי המבקשת 1 וגם לא את תדפיסי המשיבה 1, ובשל כך הוצאו כל התדפיסים כולם מתיק ביהמ"ש (ר' עמ' 8 ש' 3 ואילך).

חוסר תום ליבן של המבקשות מתבטא לא רק בכך שבקשתן להגיש תדפיסי החברות הועלתה בשלב מאוחר ואלה לא צורפו לתובענה עצמה, אלא גם בכך שניסו להעלים מבית המשפט את העובדה שהתדפיסים אינם כוללים את המבקשת 1 ואת המשיבה 1, וכאשר התבררה עובדה זו לבית המשפט, וב"כ המשיב 5 ביקש להגיש את תדפיסי רשם החברות למבקשת 1, התנגד לכך ב"כ המבקשות (ר' שם בעמ' 7 ש' 30 ובעמ' 8 ש' 3).

התנגדותן של המבקשות לכך שתדפיסי רשם החברות, הנוגעים למבקשות כולן ולמשיבה 1, יונחו בפני
ביהמ"ש, יש בה כדי להעיד על חוסר תום ליבן של המבקשות, אשר הבסיס לתביעתן הוא כי המשיבה 1 אינה קשורה למבקשות ואינה בעלים של הרכוש שנמצא ברח' יוסף לוי 6.

במיוחד יש חוסר תום לב בהתנגדות זו של המבקשות, בשים לב לכך שטענת המשיבות היא שהמשיבה 1 קשורה באופן הדוק למבקשות ומהווה חלק מאשכול החברות של המבקשות, וכתובתה הרשומה היא בכתובתן של המבקשות.

התנגדותן של המבקשות להציג בפני
ביהמ"ש את תדפיסי רשם החברות לכל הצדדים כולם, לא רק שהיא מלמדת על חוסר תום לב, אלא שהיא מעלה את החשד כי לא בכדי התנגדו המבקשות לצירוף המסמכים הללו, וככל הנראה צירופם, והנתונים המפורטים בהם היו תומכים דווקא בגירסת המשיבים, ובפרט כשהתברר בדיון כי גם לדברי העדה מטעם המבקשות – ישבה המשיבה 1 בכתובת שברח' יוסף לוי 6 וניהלה משם את עסקיה.

חוסר תום ליבן של המבקשות מתבטא גם בבחירת המצהירה שתצהירה תומך בתובענה.

המבקשות החליטו להביא כעדה מטעמן את הגב' שולה אבו חצירה, שהיא מנהלת חשבונות ראשית, ונמנעו מלהביא מטעמן את אחד ממנהלי החברות או את רואה החשבון של החברות.

לא מדובר בהימנעות סתם.

מעדותה של הגב' אבו חצירה בבית המשפט, מתברר כי העדה אינה יודעת דבר וחצי דבר באשר לשאלה מי מנהל את המבקשות, מי מנהל את המשיבה 1, מה הקשר בין המבקשות למשיבה 1, באיזו מסגרת ובאיזו זכות ישבה המשיבה 1 בכתובתן של המבקשות, ומה היתה מערכת ההתחשבנות שבין המבקשות למשיבה, אם היתה כזו.

די לעיין בעדותה של הגב' אבו חצירה, שלא ידעה לומר מה אחוז הבעלויות בכל אחת מהחברות, מי הדירקטור בכל אחת מהן, האם המשיבה 1 שכרה את המשרדים שישבה בהם במתחם המבקשות, האם שילמה שכירות, האם היו הסכמים בין המבקשות למשיבה 1 ומהם, ובסיכומו של דבר לא יכולה היתה כלל להסביר מה הקשר בין המבקשות למשיבה 1 (עמ' 4 לפרוט').

גם לשאלות נוספות השיבה העדה שאינה יודעת.

כך למשל, לשאלה אם אברהם רם, שעבד אצל המשיבה 1, הוא אחד הדירקטורים אצל המבקשות, לשאלה אילו עבודות עשתה משיבה 1 למבקשות, ולשאלות נוספות (עמ' 5 ש' 24 ואילך).

הסתבר גם כי העדה לא יכולה היתה להעיד מידיעה אישית על הדוחות שצורפו לתצהירה.

דוחות אלה נערכו על ידי רוה"ח של המבקשות, שאותו בחרו המבקשות שלא להביא כעד מטעמן.

העדה לא יכולה היתה איפוא לומר כיצד נערכו הדוחות שצורפו לתצהירה, והסתפקה בעדות לפיה הדוחות מבוססים על מסמכים שמעבירות המבקשות לרוה"ח מטעמן.

עם זאת, הודתה העדה כי היא עובדת אצל המבקשות רק משנת 2001, ומסמכים שהועברו אל רואה החשבון לפני התאריך הזה לא היא העבירה אותם והיא אינה יודעת מי העביר אותם (עמ' 8 ש' 18 ואילך).

יוצא, כי לא רק שאין בעדותה של הגב' אבו חצירה כדי להרים את הנטל המוטל על המבקשות ולהוכיח כי המטלטלין נשוא הבקשה הם בבעלותן, אלא שבחירת העדה, כמי שתצהירה יתמוך בתובענה וכמי שתחקר בחקירה נגדית בבית המשפט, מעיד על חוסר תום לב מובהק.

לא היה למבקשות כל הסבר מניח את הדעת לכך שהתצהיר התומך בתובענה לא ניתן על ידי אחד ממנהלי המבקשות, שחזקה עליו שיכול היה להשיב תשובה עניינית ליותר שאלות משעלה בידי הגב' אבו חצירה להשיב, ואני סבורה כי צודק ב"כ המשיבה 2 בטענותיו לפיהן בחירת העדה הזו מעידה על חוסר תום לב וחוסר נקיון כפיים מצידן של המבקשות.

לא רק שחוסר תום הלב של המבקשות וחוסר נקיון הכפיים מטעמן, די בו כדי להביא לדחיית התובענה, אלא שגם לגופה דין התובענה להידחות, מהטעם שהמבקשות לא הרימו את הנטל המוטל עליהן להראות כי הן הבעלים של המטלטלין.

המבקשות טענו אמנם כי הן יושבות בכתובת שברח' יוסף לוי 6, אולם בתובענה ובתצהיר התומך בה, לא נטען כי המשיבה 1 אינה יושבת בכתובת הזו.

כזכור, המבקשות לא רק שלא צרפו את תדפיס רשם החברות של המשיבה 1, שממנו ניתן היה, לכאורה, לראות את כתובתה של זו, אלא שגם התנגדו להגשת התדפיס על ידי מי מהמשיבות.

לפיכך אין לומר כי הנטל, שאליו מכוונות המבקשות מכח סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל, מוטל דווקא על המשיבות.

המבקשות, שהגישו את התובענה, הן שצריכות להוכיח את בעלותן במטלטלין, ולכל הפחות היה עליהן להוכיח כי המשיבה 1 אינה יושבת בכתובת נשוא התובענה, וזאת על מנת לבסס את טענתן בדבר היפוך הנטל מכח ס' 28 הנ"ל.

אמנם הגב' אבו חצירה שהעידה מטעם המבקשות, טענה כי המשיבה 1 אינה נמצאת בנכס מאז סוף שנת 2004, אולם לא ניתן לראות בעדות זו לבדה משום הרמת הנטל, וזאת לנוכח חוסר הידע הבולט של העדה בעניינים אחרים שנשאלה לגביהם.

העדה הזו, מסתבר, אינה מתמצאת כלל בעסקיה של המשיבה 1 או בקשרים שבינה לבין המבקשות, ואינה יכולה לכן להעיד היכן מקום מושבה של המשיבה 1, ועל כל פנים לא ניתן לסמוך על עדותה בענין זה.

כאמור, רואה החשבון שכביכול ערך את הדוחות שצורפו לתובענה לא הגיע להעיד מטעם המבקשות, ולא ניתן לכן לקבל את הדוחות האלה כראיה לאמיתות תוכנם.

מכל הנימוקים האלה אני קובעת כי לא עלה בידי המבקשות להרים את הנטל המוטל עליהן ולהוכיח את התובענה, וגם מן הטעם הזה יש לדחות את התובענה.

סוף דבר – שדין התובענה להידחות הן בשל חוסר נקיון הכפיים וחוסר תום הלב מצד המבקשות, והן לגופה.

המבקשות, ביחד ולחוד, ישאו בהוצאות המשיבים 2, 5 ו – 7 שהתייצבו לדיון, וזאת בסכומים הבאים:

למשיבים 5 ו – 7 שהתייצבו לדיון אך לא הגישו סיכומים – ישלמו המבקשות, ביחד ולחוד, סך של 2,000 ₪ ומע"מ לכל אחת מהן.

למשיבה 2 שהתייצבה לדיון והגישה סיכומים בתובענה – ישלמו המבקשות, ביחד ולחוד, סך של 4,500 ₪ ומע"מ.


המזכירות תעביר את פסק הדין לצדדים.


ניתן היום ו' בכסלו, תשס"ו (7 בדצמבר 2005) בהעדר.


הדסה אסיף
, שופטת


בתי.ב.


הפ בית משפט שלום 141/05 מפרם בע"מ, מפרם פרויקטים בע"מ, מפרם סוכנויות בע"מ ואח' נ' י.ת. אחסון הליכים מבצעיים ושרותי ניהול, גרניט 92 בע"מ, פל עם פרוייקטים בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 07/12/2005)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על מפרם בע"מ, מפרם פרויקטים בע"מ, מפרם סוכנויות בע"מ ואח'      דוח מידע משפטי על י.ת. אחסון הליכים מבצעיים ושרותי ניהול, גרניט 92 בע"מ, פל עם פרוייקטים בע"מ ואח'

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על מפרם בע"מ, מפרם פרויקטים בע"מ, מפרם סוכנויות בע"מ ואח'      דוחות מידע עסקי על י.ת. אחסון הליכים מבצעיים ושרותי ניהול, גרניט 92 בע"מ, פל עם פרוייקטים בע"מ ואח'


להסרת פסק דין זה לחץ כאן