התאחדות הקבלנים והבונים בישראל בע"מ - טל אר לבניה וניהול פרויקטים

 
התאחדות הקבלנים והבונים בישראל בע"מ - טל אר לבניה וניהול פרויקטים
3161/00 עב     24/11/2002
עב 3161/00 התאחדות הקבלנים והבונים בישראל בע"מ נ' טל אר לבניה וניהול פרויקטים
בעניין:

{behavior:url(#default#vml);}
{behavior:url(#default#vml);}
{behavior:url(#default#vml);}
{behavior:url(#default#vml);}

1
בתי הדין לעבודה


בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב - יפו
עב 003161/00


בפני
:
כב' השופטת ע. פוגל
– סגנית שופט ראשי
תאריך:
26/11/2002
התאחדות הקבלנים והבונים בישראל בע"מ
בעניין
:

התובעת
ירון
ע"י ב"כ עו"דנ
ג
דטל אר לבניה וניהול פרויקטיםהנתבע
החלטה
1.
ענינה של התביעה בתיק זה הוא גביית דמי טיפול ארגוני - מקצועי לידי ארגון מעבידים.

הנתבע הוא מעביד שמקום מושבו בירושלים, וכך גם ציינה התובעת בכותרת התביעה.

2.
על פי הוראות ת' 3 (א)(11) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב -1991, אין לבית דין זה הסמכות המקומית לדון בתביעה, ובית הדין המוסמך הוא בית הדין האזורי לעבודה בירושלים.

3.
ת' 3 (א)(11) הנ"ל דנה במקום השיפוט "בכל הליך אחר".

החלופות שהתקנה מציינת לצורך קביעת מקום השיפוט הן:

בית הדין האיזורי אשר באיזור שיפוטו נמצא מקום עבודתו או מקום מגוריו של התובע, או
מרכז מפעלו של הנתבע, ואם הנתבע הוא תאגיד - משרדו הרשום.

כיוון שמדובר בהליך שסוגו לא צויין, והוא בגדר "כל הליך אחר", כלומר - סוג הליך שיורי לאחר קביעת סוגי הליכים שונים בסעיפים הקודמים לתקנה, על בית הדין להפעיל את שיקול דעתו איזו חלופה מבין השתיים יש ליישם.

4.
החלופה הראשונה מכוונת בעיקר למקרה בו התובע הוא העובד, וכדי להקל עליו צויין מקום השיפוט בו נמצא מקום עבודתו או מקום מגוריו.

התובע, במקרה זה, הוא ארגון מעבידים, שאין לו "מקום עבודה", ועל כן - יש להחיל במקרה זה את החלופה השניה לתקנה והיא - מרכז מפעלו של הנתבע.

5.
ניתן להשוות תביעה מסוג זה, שהיא תביעה מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה,
לתביעה של קופת גמל נגד חבריה, כאמור בת' 3 (א)(6) לתקנות.

שם נקבע כי בית הדין המוסמך לדון בסוג זה של תביעה הוא בית הדין האיזורי שבתחומו נמצא מקום מגוריו של הנתבע, או שבתחומו שולמו או צריכים היו להשתלם דמי הביטוח לקופה.

6.
לאור כל האמור
לעיל, יועבר התיק לבית הדין האיזורי בירושלים, אשר לו הסמכות המקומית לדון בתביעה.


אין צו להוצאות.


ניתנה היום י"ט בכסלו, תשס"ג (24 בנובמבר 2002) בהעדר הצדדים


נציג ציבורנציג ציבורע. פוגל
, שופטת

סגנית שופט ראשי
עב בית דין אזורי לעבודה 3161/00 התאחדות הקבלנים והבונים בישראל בע"מ נ' טל אר לבניה וניהול פרויקטים (פורסם ב-ֽ 24/11/2002)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על התאחדות הקבלנים והבונים בישראל בע"מ      דוח מידע משפטי על טל אר לבניה וניהול פרויקטים

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על התאחדות הקבלנים והבונים בישראל בע"מ      דוחות בדיקת רקע על טל אר לבניה וניהול פרויקטים