לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ - בפירוק , עו"ד י. אינסל - המפרק - לוקי בניה ופיתוח בע"מ , כונס הנכסים הרשמי , מינהל מקרקעי ישראל

 
לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ - בפירוק , עו"ד י. אינסל - המפרק - לוקי בניה ופיתוח בע"מ , כונס הנכסים הרשמי , מינהל מקרקעי ישראל
תיקים נוספים על לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ - בפירוק , עו"ד י. אינסל - המפרק | תיקים נוספים על לוקי בניה ופיתוח בע"מ , כונס הנכסים הרשמי , מינהל מקרקעי ישראל

8638/08 בשא     23/06/2008
בשא 8638/08 לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ - בפירוק , עו"ד י. אינסל - המפרק נ' לוקי בניה ופיתוח בע"מ , כונס הנכסים הרשמי , מינהל מקרקעי ישראל
בעניין:

1בתי המשפטבית משפט מחוזי חיפה
בש"א 008638/08

בתיק פשר 000905/05

בפני
:
כב' השופטת ב. גילאור
- נשיאה
תאריך:
23/06/2008


לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ - בפירוק

עו"ד י. אינסל - המפרק

בעניין
:

ובעניין:
המבקש- נ ג ד -


1. לוקי בניה ופיתוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד י. ברינט


2. כונס הנכסים הרשמי


מינהל מקרקעי ישראל


החלטה


בפני
בקשה שכותרתה תיקון טכני של צווי העיקול באופן שפורטו נכסי המקרקעין הרשומים אצל מינהל מקרקעי ישראל
לפי גוש חלקה ומספר תיק.
הבקשה הוגשה ב-25/5/08, הובאה בהעדרי לשופט זרנקין, שרשם שאין המדובר בבקשה לתיקון טכני גרידא ומשפורטו הנכסים ראוי כי תינתן למשיבה אפשרות להגיב ולהתייחס לעיקולם של נכסים אלו.
בהמשך להחלטתי שניתנה במהלך הדיון מה-15/6/08 בבש"א 7055/08 ו-7056/08, נדרשה המשיבה ליתן פרטים על החלקות שמתן צו עיקול גביהן לא יגרמו נזקים לחברה ולדיירים השונים שרכשו את הדירות. עוד נרשם כי ככל שהמשיבה מבקשת להמיר את העיקול או לצמצמו עליה להמציא הערכת שווי עם הסכמת הבנק לזכותו רשומה משכנתא, גבי כל אחת מהחלקות, נרשם שם שסכום העיקול כ-12 מליון ש"ח.

בתגובת המשיבה שהוגשה ב-22/6/08 היא מעלה מחדש את טענותיה גבי מהות העיקול, התנאים להטלת צו העיקול, מאזן הנוחות וכיוצ"ב טענות שכבר נדחו על ידי בהתייחסי לבקשה לעיון חוזר בעיקול בה רשמתי ואני שבה ורושמת שעוד לא יבשה העט מהחלטתי בבש"א 7056/08 מיום 11/5/08 והוגשה בקשה שכותרתה "בקשה בהולה לעיון חוזר...".

אין בתגובה ולו תיאור של חלקה אחת המתייחסת להחלטותי שפורטו לעיל גבי הערכת שווי או צמצום העיקול וכיוצ"ב.

המפרק נדרש לפירוט נכסי המקרקעין כדי לבצע את העיקול אצל המחזיק ולכך התייחסותו של השופט זרנקין שאין המדובר בבקשה לתיקון טכני גרידא, הכוונה היתה שהמשיבה תתייחס גבי כל חלקה וחלקה והעיקול לגביה.
אין בתגובת המשיבה התייחסות ספיציפית אלא שוב חזרה על טענותיה העקרוניות שנדחו כאמור.

אשר על כן אני נעתרת לבקשה ומורה על תיקון צווי העיקול באופן שיפורטו הנכסים כמתואר בעמ' 2 של הבקשה ובהתייחס למינהל מקרקעי ישראל
מחוז חיפה ומינהל מקרקעי ישראל
מחוז מרכז וירשם כי העיקולים הם עד לסך 12 מליון ש"ח.

ניתנה היום כ' בסיון, תשס"ח (23 ביוני 2008) בהעדר (נשלחה במנ"ת).


ב. גילאור
, שופטת
נשיאהבשא בית משפט מחוזי 8638/08 לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ - בפירוק , עו"ד י. אינסל - המפרק נ' לוקי בניה ופיתוח בע"מ , כונס הנכסים הרשמי , מינהל מקרקעי ישראל (פורסם ב-ֽ 23/06/2008)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ - בפירוק , עו"ד י. אינסל - המפרק      דוח מידע משפטי על לוקי בניה ופיתוח בע"מ , כונס הנכסים הרשמי , מינהל מקרקעי ישראל

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ - בפירוק , עו"ד י. אינסל - המפרק      דוחות מידע עסקי על לוקי בניה ופיתוח בע"מ , כונס הנכסים הרשמי , מינהל מקרקעי ישראל


להסרת פסק דין זה לחץ כאן