התאחדות הקבלנים והבונים בישראל - נחל הירדן בניה 1998 בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נחל הירדן בניה 1998 בע"מ
 
התאחדות הקבלנים והבונים בישראל - נחל הירדן בניה 1998 בע"מ
תיקים נוספים על התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | תיקים נוספים על נחל הירדן בניה 1998 בע"מ

306049
4689/00 עב     17/07/2002
עב 4689/00 התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נ' נחל הירדן בניה 1998 בע"מ
בעניין:

1בתי
הדין
לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א
עב 004689/00


בפני
:
כב' השופטת ע. פוגל
– סגנית שופט ראשי
תאריך:
17/07/2002


התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

בעניין
:

התובעת
ירון
ע"י ב"כ עו"דנ
ג
דנחל הירדן בניה 1998 בע"מהנתבעת
החלטה
1.
ענינה של התביעה בתיק זה הוא גביית דמי טיפול ארגוני - מקצועי לידי ארגון מעבידים.

הנתבע הוא מעביד שמקום מושבו בנצרת, וכך גם ציינה התובעת בכותרת התביעה.

2.
על פי הוראות ת' 3 (א)(11) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב -1991, אין לבית דין זה הסמכות המקומית לדון בתביעה, ובית הדין המוסמך הוא בית הדין האזורי לעבודה בנצרת.

3.
ת' 3 (א)(11) הנ"ל דנה במקום השיפוט "בכל הליך אחר".

החלופות שהתקנה מציינת לצורך קביעת מקום השיפוט הן:

בית הדין האיזורי אשר באיזור שיפוטו נמצא מקום עבודתו או מקום מגוריו של התובע, או
מרכז מפעלו של הנתבע, ואם הנתבע הוא תאגיד - משרדו הרשום.

כיוון שמדובר בהליך שסוגו לא צויין, והוא בגדר "כל הליך אחר", כלומר - סוג הליך שיורי לאחר קביעת סוגי הליכים שונים בסעיפים הקודמים לתקנה, על בית הדין להפעיל את שיקול דעתו איזו חלופה מבין השתיים יש ליישם.

4.
החלופה הראשונה מכוונת בעיקר למקרה בו התובע הוא העובד, וכדי להקל עליו צויין מקום השיפוט בו נמצא מקום עבודתו או מקום מגוריו.

התובע, במקרה זה, הוא ארגון מעבידים, שאין לו "מקום עבודה", ועל כן - יש להחיל במקרה זה את החלופה השניה לתקנה והיא - מרכז מפעלו של הנתבע.

5.
ניתן להשוות תביעה מסוג זה, שהיא תביעה מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה,
לתביעה של קופת גמל נגד חבריה, כאמור בת' 3 (א)(6) לתקנות.

שם נקבע כי בית הדין המוסמך לדון בסוג זה של תביעה הוא בית הדין האיזורי שבתחומו נמצא מקום מגוריו של הנתבע, או שבתחומו שולמו או צריכים היו להשתלם דמי הביטוח לקופה.

6.
לאור כל האמור
לעיל, יועבר התיק לבית הדין האיזורי בנצרת, אשר לו הסמכות המקומית לדון בתביעה.


אין צו להוצאות.


ניתנה היום ח' באב, תשס"ב (17 ביולי 2002) בהיעדר הצדדים.


נציג ציבורנציג ציבורע. פוגל
, שופטת

סגנית שופט ראשי
עב בית דין אזורי לעבודה 4689/00 התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נ' נחל הירדן בניה 1998 בע"מ (פורסם ב-ֽ 17/07/2002)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן