גוזלנד מורן - חברת כפיר פרויקטים בע"מ

 
גוזלנד מורן - חברת כפיר פרויקטים בע"מ
4972/05 דמ     20/03/2006
דמ 4972/05 גוזלנד מורן נ' חברת כפיר פרויקטים בע"מ
בעניין:
בתי הדין לעבודה


בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה
דמ 004972/05

בפני
:כבוד הרשם נוהאד חסן

20/03/2006בעניין שבין:
גוזלנד מורן


התובעת


נ
ג
ד


חברת כפיר פרויקטים בע"מע"י ב"כ עו"ד
נטע עופר
הנתבעת


נוכחים
:
מטעם התובעת: בעצמה בלוויית אמה
מטעם הנתבעת: מר שלמה מורד - מנהל אזור

פרוטוקול

מר מורד:
עו"ד נטע עופר
-ב"כ הנתבעת, לא יכל להתייצב לדיון היום ואני מוסמך לייצג את הנתבעת.
התובעת לא עבדה שעות נוספות ואני מציג תדפיס שעות עבודתה של התובעת.
לפי ההסכם הקיבוצי, עד 10 שעות עבודה יש לחשבן כשעות רגילות ולא כשעות נוספות, ואילו התובעת ביקשה בתביעתה לקבל בגין אותן שעות תגמול שעות נוספות.

התובעת:
לעניין סעיפים 3א' ו- 3ב' לכתב התביעה בכל הקשור לשעות העבודה, יש ימים שעבדתי 15 שעות ואם 10 שעות ראשונות הן שעות רגילות עדיין ישנה יתרה של 5 שעות כשעות נוספות.
החישוב בסעיף 3א אינו נכון ויש להוריד את התוספת וזה נותן סך של 1,972 ש"ח.
בסעיף 3ב' לכתב התביעה יש לשלם לי 7 שעות נוספות לפי תעריף של 22 ש"ח לשעה. מדובר ב-7 שעות בהן עבדתי בנשר והנתבעת לא החשיבה לי אותן כלל.

מר מורד:
התובעת קיבלה שכר בסך של 1,541 ש"ח וזאת על פי השעות המופיעות ברישום שאני מציגו לבית הדין. 7 השעות אותן טוענת התובעת שהיא עבדה אינן מופיעות בתדפיס השעות.
אני מפנה את בית הדין לתלוש השכר לחודש 9/05 שצורף לכתב התביעה ואשר ממנו עולה כי אנו מאשרים כי התובעת עבדה 110 שעות לפי חישוב של 17.93 ש"ח לשעה, כך שהסך המגיע לה הוא 1,951.90 ש"ח (נטו) ובניכוי סך של 410 ש"ח בגין מתנות, פיקדון ביגוד וקנס, כך שיתרה לתשלום נטו הינה בסך של 1,541.90 ש"ח.

התובעת:
אני מאשרת כי קיבלתי את הסך של 1,541.90 ש"ח ביום 21.11.05 במקום ב- 10.10.05,
אך לא קיבלתי תשלום בגין עבודתי במשך 7 שעות בנשר ואם הן לא מופיעות בתדפיס זה מאחר ונתבקשתי לא להדפיס כרטיס.

מר מורד:
7 השעות להן טוענת התובעת לא מופיעות בתדפיס השעות, היא לא עבדה מבחינתנו וזאת מאחר וברגע שעובד לא מדפיס כרטיס נוכחות, הוא לא עבד.
בתדפיס מופיעות 110 שעות וזאת לאחר הורדה של חצי שעה הפסקה ביום והעובדים מקבלים הפסקות בצורה מסודרת, קבועה ומחוייבת, אנו מחוייבים כלפי הריבוע הכחול לתת לעובדים הפסקות ולא קורה שהם לא יוצאים להפסקות.
תלוש השכר נערך על סמך תדפיס מחשב שלנו ואין לי אותו ברשותי.

התובעת:
בזמן שעבדתי את ה- 7 השעות בנשר מר מורד לא היה בארץ ומי שנכח היה מר דוד שהיה אחראי עלינו. הכרטיס נוכחות שברשותי הדפסתי איתו רק ב"מגה חוצות המפרץ" ובנשר הקב"ט אמר לי שהוא ירשום את השעות שעבדתי ולכן לא הדפסתי כרטיס ולכן זה לא מופיע בתדפיס השעות של הנתבעת. עבדתי בנשר ב- 16.9.05 מ- 07:00 עד 16:30, זה היה ביום ו'.

מר מורד:
לטענת התובעת שלא קיבלה את שכרה בזמן, אנו הוצאנו עבורה מכתב ביום 23.10.05, בו רשמנו כי התובעת סירבה לקבל את שכרה ולהחזיר את הביגוד שברשותה והתובעת אף טענה כי לא קיבלה את כל הסך המגיע לה. מכתב זה הוצא בעקבות כך שהתובעת סירבה לקבל את משכורתה בגלל טענתה לחוסר בשכר ונאמר לה שקודם תקבל את השכר ואנו נבדוק את כל טענותיה ואף נאמר לה שתלוש השכר נמצא אצל הפקידה והיא רשאית לקבלו מתי שתרצה.
לעניין הקיזוז בשכרה של התובעת, טענתנו היא כי התובעת לא החזירה את הביגוד, אך כעת אחרי שהתובעת מציגה בפני
את האישור להחזרת הביגוד, אני מאשר עובדה זו והיא תקבל את ההחזר.
קרן מתנות
, זה סך המקוזז משכר העובד, התובעת חתומה על חוזה בו רכיב זה מצויין, כמו כן מקזזים סל ביטוח. אם בית הדין יחליט להחזיר לתובעת סך זה, אנו נחזירו לתובעת.
לעניין הקנס, בוצע תרגיל משטרתי להחדרת חומר נפץ לסופר, התובעת בדקה את התיק ולא גילתה את המטען והוחלט ע"י מנהל הריבוע הכחול לשחררה מהעבודה ואני מציג לבית הדין את מכתב הפסקת העבודה וכן התובעת קיבלה קנס בגין תרגיל כושל זה. הקנס הוא מרשת הריבוע הכחול כנגד הנתבעת.

התובעת:
אני לא לקחתי את השכר, מאחר וב- 16.10.05 כשהגעתי למשרדי הנתבעת מר מורד אמר לי לצאת משם ולהניח את הביגוד "עבדת בסך הכל יומיים על מה את עושה רעש"? אם כל כך לא הייתי רוצה לקבל את השכר ולא להגיע לבית הדין, לא הייתי מגיעה ביום 21.11.05 למר משה בן עמי שדיברתי איתו והוא אמר שאני לא אקבל דבר ואם אני אפנה לבית הדין, "תיזהרי ממני את לא יודעת מה אני מסוגל לעשות לך", לאחר מכן פניתי להסתדרות והם ניסו להגיע עם הנתבעת להסכם, הגענו לכך שחסר הסך של 600 ש"ח לערך, הגעתי לקחת את המשכורת ביום 21.11.05 ועדיין לא התווסף הסך של 600 ש"ח, בהתייעצות עם ההסתדרות נאמר לי לקחת את השיק.
ביום התרגיל התרגיל כשל וטענתי, כי הנתבעת לא הכשירה אותנו לגלות איך נראה מטען חבלה. באותו רגע היו סביבי 10 שוטרים וצעקות ואני מאוד נבהלתי והקב"ט אמר לי "רק מתומתם לא יודע לזהות מטען חבלה" לא עשו לי שום הכשרה וזה מסוכן.

בעלי הדין מודיעים לבית הדין, כי הם מקבלים את הצעת הפשרה כדלקמן:

1.
מבלי להודות באמור בכתב התביעה ולסילוק מלא סופי ומוחלט של כל תביעת התובעת כנגד הנתבעת ו/או מי מטעמה, תשלם הנתבעת לתובעת סך של 800 ש"ח (נטו).

2.
הסכום הנ"ל ישולם תוך 14ו יום מהיום, באמצעות שיק משוך לפקודת התובעת שישלח בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובתה: ברח' קצנלסון 30 קריית אתא.

3.
באם לא ישולם הסכום הנ"ל במועדו, ישא ריבית והצמדה מיום 1.10.05 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

4.
עם ביצוע התשלום כאמור לעיל, מצהירים הצדדים שאין ולא תהיינה להם יותר טענות ותביעות כלשהן, זה כנגד זה ו/או מי מטעמו, בגין כל תקופת העבודה ו/או סיומה.

5.
הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן תוקף של

פסק דין
להסכם הפשרה דלעיל, ללא צו להוצאות.


______________________
_______________________

התובעת
הנתבעת באמצעות מנהל האזור

פסק - דין

אני מאשר את הסכמת הצדדים דלעיל ונותן לה תוקף של

פסק דין
.

הסכמת הצדדים דלעיל מהווה חלק בלתי נפרד מ

פסק דין
זה.

אין צו להוצאות.

ניתן היום כ' באדר, תשס"ו (20 במרץ 2006) במעמד הצדדים.
נוהאד חסן
, רשם

004972/05דמ 710 שושי כהן


דמ בית דין אזורי לעבודה 4972/05 גוזלנד מורן נ' חברת כפיר פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 20/03/2006)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על גוזלנד מורן      דוח מידע משפטי על חברת כפיר פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על גוזלנד מורן      דוחות מידע עסקי על חברת כפיר פרויקטים בע"מ