גבליקר רותי - סלע שירותי כח אדם בע"מ, מרץ שירותי כח אדם בינלאומי, מרץ כח אדם בישראל (2000) בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
גבליקר רותי סלע שירותי כח אדם בע"מ מרץ שירותי כח אדם בינלאומי מרץ כח אדם בישראל (2000) בע"מ
 
גבליקר רותי - סלע שירותי כח אדם בע"מ, מרץ שירותי כח אדם בינלאומי, מרץ כח אדם בישראל (2000) בע"מ ואח'

מידע על מרץ שירותי כח אדם בינלאומי   


2217/05 עב     27/02/2006תיקים נוספים על גבליקר רותי
תיקים נוספים על סלע שירותי כח אדם בע"מ
תיקים נוספים על מרץ שירותי כח אדם בינלאומי
תיקים נוספים על מרץ כח אדם בישראל (2000) בע"מ
עב 2217/05 גבליקר רותי נ' סלע שירותי כח אדם בע"מ, מרץ שירותי כח אדם בינלאומי, מרץ כח אדם בישראל (2000) בע"מ ואח'
בעניין:
1בתי המשפט


בית הדין האזורי לעבודה באר-שבע

עב 002217/05


בפני
:
כבוד השופטת יהודית גלטנר-הופמן

סגנית שופט ראשי

תאריך:
27/02/2006


גבליקר רותי
בעניין
:


התובעת
משעלי אבי
ע"י ב"כ עו"ד:

נ
ג
ד
1 . סלע שירותי כח אדם בע"מ
2 . מרץ שירותי כח אדם בינלאומי
3 . מרץ כח אדם בישראל (2000) בע"מ
4 . י.ע.ן נגב שירותים בע"מ
5 . (אזולאי זהבה )זוהרה
6 . נחמני יוסף
7 . נחמני אילנה
8 . אסתר ביטון


הנתבעים
דלומי נדב
, עינת קנפו


ע"י ב"כ עו"ד:התובעת ובא-כוחה
נתבעים 5, 6
באי-כח הנתבעים
נוכחים:

פרוטוקול
נציגי
ציבור הוזמנו כדין לדיון הקבוע להיום אולם לא הופיעו. לפיכך על מנת שלא לדחות הדיון, אני מחליטה לדון בהעדרם.

ניתנה היום כ"ט בשבט, תשס"ו (27 בפברואר 2006) במעמד הנ"ל.


י. גלטנר-הופמן, שופטת

סגנית שופט ראשי


1.
בהמלצת בית הדין הנכבד הגענו להסכמה ולפיה הנתבעות 4-1 תשלמנה לתובעת את זכויותיה כדלהלן בקשר לתקופת עבודתה מיום 1/3/1995 ועד 16/11/2004 וברציפות ובאותו מקום עבודה, ועל רקע הודאת הנתבעים כי קיימת רציפות וכי מדובר בחילוף מעבידים בלבד כאשר המעבידה האחרונה לוקחת על עצמה את כל הזכויות שנצברו החל מחודש 3/95:

א.
פיצויי פיטורים: על רקע העובדה שלתובעת לא שולמו פיצויי פיטורים ועל רקע העובדה שהיא פוטרה מעבודתה תהיה התובעת זכאית לפיצויי פיטורים בסך של 29,071 ₪ (ממוצע שעות העבודה בשנה האחרונה: 167 שעות. על פי פסה"ד בפרשת סנונית שכרה הקובע של התובעת הוא 2,994 ₪ (167
x
17.93 ₪ לשעה).

ב.
חלף הודעה מוקדמת: התובעת קיבלה הודעה של 12 ימים בלבד. בנסיבות אלה היא זכאית לתשלום חלף הודעה מוקדמת של 18 ימים נוספים. המדובר ב-16 ימי עבודה שעבורם היא זכאית לסך של 2288 ₪ (16
x
143.44 ₪).

ג.
דמי חג: התובעת לא קיבלה דמי חג בגין תקופת עבודתה ולכן, ובכפוף לתקופת התיישנות היא תהיה זכאית לסך של 9,029 ₪ (7 שנים
x
9 ימים לשנה
x
143.33 ₪ ליום).

ד.
חופשה שנתית: על רקע העובדה שדמי החופשה ששולמו לתובעת בשנות העבודה האחרונות הינו תשלום על חשבון שנים קודמות נערך חישוב ממנו עולה, כי התובעת זכאית לפדיון חופשה עבור 65 ימים בסך של 9,324 ₪ (65 ימים
x
143.33 ₪).

ה.
פדיון הבראה: דמי הבראה ששולמו בפברואר 2002, מרץ 2003
ומרץ 2004 שולמו על חשבון העבר. הואיל ועבור 3 השנים האחרונות היתה זכאית התובעת לדמי הבראה בגין 21 ימים בסך של 6,426 ₪ (21
x
306 ₪) על חשבון הסכום הנ"ל קיבלה התובעת סך של 3,200 ₪ (בחודשים 2/02, 3/03, 4/03). בנסיבות אלה זכאית התובעת לפדיון הבראה בסך של 3,226 ₪ שמתייחסים לשתי שנות עבודה אחרונות.
ו.
הפרשות לתגמולים: מוסכם כי התובעת זכאית להפרשות לתגמולים אשר לא הופרשו בפועל, לפיכך ובכפוף לתקופת ההתיישנות תהיה זכאית התובעת לסך של 12,574 ₪ (7 שנים
x
12 חודשים
x
5%
x
2,994 ₪
- שכרה הממוצע של התובעת).


ז.
מובהר בזאת ומוסכם, כי הנתבעת 4, על רקע היותה המעביד האחרון היא זו אשר תישא בחבויות כמפורט לעיל.


2.
תביעות התובעת כנגד הנתבעים
8-5 בקשר לתקופת עבודתה של התובעת וסיומה, נדחות בכפוף לתשלום הוצאות בסך של -.5,000 ₪ אשר ישולמו תוך 45 יום מהיום.


3.
ההסכמות דלעיל הינן לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת כמפורט בתביעתה ואין ולא יהיו לה כל טענות ו/או דרישות בעניין.


4.
בית הדין הנכבד מתבקש להורות על החזרת האגרה לפקודת ב"כ התובעת על פי התקנות.


5.
אנו מבקשים ליתן תוקף של פסק-דין להסכם
דלעיל.


________________

_________________

התובעת ובא-כוחה

הנתבעים ובאי-כוחם

פסק-דין


1.
ניתן בזה תוקף של פסק-דין להסכם דלעיל.
2.
האגרה תוחזר לתובעת על פי התקנות.


ניתן היום כ"ט בשבט, תשס"ו (27 בפברואר 2006) במעמד הנ"ל.


י. גלטנר-הופמן, שופטת

סגנית שופט ראשי
002217/05עב 734 ויקי גוטפלייש


עב בית דין אזורי לעבודה 2217/05 גבליקר רותי נ' סלע שירותי כח אדם בע"מ, מרץ שירותי כח אדם בינלאומי, מרץ כח אדם בישראל (2000) בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 27/02/2006)תיקים נוספים על גבליקר רותי
תיקים נוספים על סלע שירותי כח אדם בע"מ
תיקים נוספים על מרץ שירותי כח אדם בינלאומי
תיקים נוספים על מרץ כח אדם בישראל (2000) בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט