חודאדאדי יאיר - ניצנים חב' לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ, איתורים חברה לכח אדם בע"מ, בן בסט ברוך ואח'

 
חודאדאדי יאיר - ניצנים חב' לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ, איתורים חברה לכח אדם בע"מ, בן בסט ברוך ואח'
תיקים נוספים על חודאדאדי יאיר | תיקים נוספים על ניצנים חב' לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ, איתורים חברה לכח אדם בע"מ, בן בסט ברוך ואח'

1256/05 עב     05/06/2006
עב 1256/05 חודאדאדי יאיר נ' ניצנים חב' לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ, איתורים חברה לכח אדם בע"מ, בן בסט ברוך ואח'
בעניין:

38בתי הדין לעבודה


בבית הדין האזורי לעבודה
ב ב א ר – ש ב ע
עב 001256/05

בפני
:
כב' השופטת אנגלברג-שהם יעל05/06/2006
בעניין:
חודאדאדי יאירע"י ב"כ עוה"ד
עו"ד אידלביץ רחל

התובע


נ
ג
ד


1 . ניצנים חב' לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ

2 . איתורים חברה לכח אדם בע"מ
3 . בן בסט ברוך
4 . בן בסט טובה


ע"י ב"כ עוה"ד
עו"ד חכמון מנחם

הנתבעים


נוכחים
:
התובע - ע"י ב"כ עו"ד אידלביץ רחל
הנתבעים - ע"י ב"כ עו"ד מנחם חכמון

פרוטוקול

ב"כ התובעים:
התובע 1 מסיים מבחן ויגיע. והתובע 2 לא התייצב היות ובלאו הכי הוא לא מבין כל כך את המתרחש באולם הוא הסמיך אותי שלא להסכים לשום פשרה.

ב"כ הנתבעים:
כדי לקצר אני מבקש למחוק מהתצהיר את סעיפים 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18 וכן הסביר את דבריי בכתב התביעה הוגשה התביעה נגד ארבעה נתבעים מתוך הנחה שלא נתממשה לקו העובד שראה בתיק הזה תיק עקרוני שכאילו הנתבעת שהעסיקה את העובדים בתיק הזה תכחיש את רציפות היחסים ותכחיש את חובת הנתבעים (להבדיל מבעלי המניות שנמחקו) בישיבה הקודמת את תקופת העבודה ואת הרציפות. אנו הבהרנו בכתב ההגנה בצורה חד משמעית שאנו מודים ברציפות היחסים אין לנו טענה של ניתוק יחסים באמצע אין לנו טענה שכאילו יש בהעברה של העובדים מחברה לחברה משום פגיעה בזכות התובעים אל מול החברות על פי הדין בהנחה שמדובר בעובדים שעבדו ברציפות. למרות הכל בא תצהיר שעוסק באיש עצמו שאיננו צד בהליך ומסביר סיפור שלם על ניתוק היחסים באמצעות בנו. גם האחרים בתיק הזה נגעו בכך. גם הבהרנו שגם בתקופה שקיבלו התובעים בתיק זה את שכרם באמצעות בן משפחה המשיכו להתקיים איתם. זוהי מציאות שחברה שסיימה את פעילותה והעבירה בהסכם את פעילותה לחברה אחרת. יועץ משפטי חשב שאפשר לשלם משכורת לבן משפחה ולהפטר מרציפות במעבר מחברה לחברה. זו הייתה שגיאה מוחלטת אנו בחנו זאת באספקלרייה של משפט העבודה נכון שעל פי חוק הגנת השכר אפשר לשלם לעובד באמצעות בן משפחה אבל זו היתה טעות ושגגה. ואנו מיד כאשר ראינו בכתב תביעה זה. אנו עוסקים בתביעה של שניים לגמול עבודה בשעות נוספות, חופשות, טענות ספציפיות נוכח העובדה שאישרנו בפני
בית הדין את רציפות היחסים, את העובדה שהחברות נושאות באחריות מוחלטת לאורך כל התקופות במצב הזה מיותרת לחלוטין גם העדות של העד הזה וגם של העד הבא. כאשר אדם תובע גמול עבודה בשעות נוספות ומגיע פלוני ואמרו לי שעשו לי רע אין זה רלוונטי לתביעה המתנהלת בבית הדין ולכן זה מיותר וצריך למחוק את זה. אילו העדות הזאת היתה נשמעת כאן הייתי מבקש לאסור את השאלה. אנא ראו את זה לא רלוונטי לאור ההבהרות שלי.

ב"כ התובעים:
אני מתנגדת לבקשה. התביעה הוגשה לא רק לזכויות מכוח משפט העבודה אך הוא תבע גם עוגמת נפש ופיצויי עונשין הטענה שלנו היא שהעברה מחברה לחברה והעסקה באמצעות מכר או בן משפחה נעשתה מחוסר תום לב על מנת לפגוע בתובעים בחבריהם לעבודה. מדובר בהתעשרות שלא כדין של הנתבעות. וזה כאן סלע המחלוקת הפגיעה בכבוד האדם. מדובר כאן בשיטתיות. הם אומרים שהכל נעשה בתום לב וכאן זו הפלוגתא ואנו רוצים להוכיח שהדברים נעשו בחוסר תום לב לפיכך תבענו עוד ראש נזק קרי, עוגמת נפש או פיצוי עונשי בשל קיום החוזה וחוסר תום לב.

ב"כ הנתבעים:
אין במשפט הישראלי פיצוי עונשי. אבל הסעיפים 10,11,12, לחוק החוזים
אין מושג של פיצוי עונשין בדיני חוזים.
לגבי עוגמת נפש כאשר אדם תובע גמול עבודה בשעות נוספות ותובע חופשות ושורה של זכויות מכוח הוראות הדין והסכם קיבוצי אם מוכחת התביעה, הזכות מוענקת ואין בצידה פיצוי עוגמת נפש.

החלטה


איני מוצאת בשלב זה מקום למחוק את התצהירים מטעם התובעים. איני סבורה כי בשלב הזה ניתן לומר שאמור בהם אינו רלוונטי קל וחומר כאשר הנתבעים מודים בחלק מן הדברים המפורטים שם.

ניתנה היום ט' בסיון, תשס"ו (5 ביוני 2006) במעמד הצדדים.יעל אנגלברג-שהם
שופטת

עד תביעה 1 מר אבי טטרואשווילי לאחר שהוזהר כדין:
חקירה נגדית:
ש.
כמה שנים עבדת בקניון?
ת.
דרך חברת ניצנים כשנתיים פלוס מינוס פלוס מאשר מינוס.
ש.
איך סיימת את עבודתך?
ת.
היתה תקופה שפיטרו אותי וחלק מן הזמן עזבתי את העבודה. אחרי עשרה חודשים פיטרו אותי ואחרי שמונה חודשים חזרתי לעבודה ואחר כך עבדתי עוד תקופה מעבר לשנה שהם העבירו את השם שלי לבן דודי. אני עבדתי עד עשרה חודשים עד לפני שפיטרו אותי והם אמרו לי שאתה צריך לסיים את תקופת העבודה ואתה צריך להביא שם של מישהו כדי שתוכל להמשיך לעבוד. אני המשכתי לעבוד על שם אחר. עשרה חודשים עבדתי פיטרו אותי והתחלתי עבודה אחרת. אחרי שמונה חודשים ביקשתי לחזור לעבודה עבדתי שנה פלוס. אם כתוב שעבדתי חמש שנים זה באופן כללי כל החברות שעבדתי שם.
ש.
אתה עבדת 10 חודשים ופוטרת היכן עבדת?
ת.
עבדתי בחברת ארזי.
ש.
אין לה שום קשר לחברות הנתבעות.
ת.
אני לא זוכר מתי זה היה.
ש.
אתה התחלת ב-19/10/99.
ת.
כן.
ש.
אחרי עשרה חודשים עברת לארזי.
ת.
כן. שם עבדתי שמונה חודשים.
ש.
למה לא רשמת את זה בתצהיר וזה עשה רושם שעבדת ברצף?

ב"כ התובעים:
לא כתוב בתצהיר שהעד עבד ברצף.

העד ממשיך:
ש.
בסוף התקופה השניה בחברות האחרות התפטרת להיכן עברת?
ת.
לחברת ארי ושם הציעו לי הצעה יותר טובה.
ש.
אחרי שעבדת בארזי עבדת במקום אחר פיזית?
ת.
עבדתי בעיריית באר-שבע.
ש.
כשעבדת בניצנים איפה שובצת לעבודה?
ת.
כסייר בכל הקומות בקניון.
ש.
בדרך כלל איזה משמרת היתה לך?
.
הייתי עובד שתי משמרות. פעם משמרת וחצי הייתי עובד בין 12 ל-16 שעות.
ש.
היו ימים שעבדת 8 שעות?
ת.
כן.
ש.
כמה סיירים היו בזמן העבודה שלך באותם שעות שאתה עבדת כמה סיירים היו?
ת.
בסה"כ 3 סיירים. סייר אחד עבד בקומת המזון באופן קבוע 12 שעות.
ש.
זה היה בתקופה הראשונה של העבודה שלך או בתקופה השנייה?
ת.
כל הזמן.
ש.
הסיירים בקומה השניה והשלישית כמה שעות הם עבדו?
ת.
בין 8 ל-12 ל-16 כל סייר כמה שהוא רצה.ץ
ש.
אתם הייתם פוגשים בסייר שהיה בקומת המזון?
ת.
לפעמים כן כשיש זמן או שיש תקריות.
ש.
האם הייתם יורדים לאכול בקומת המזון.
ת.
לחמש דקות כשאנחנו במהלך התפקיד ולא בהפסקה.
ש.
היית מתיישב לאכול שם?
ת.
הייתי אוכל בעמידה לא הייתי יושב שם כדי שלא יגידו לי למה עזבתי את הקומה בלי רשות.
ש.
האם באת עם אוכל לעבודה כשעבדת 16 שעות?
ת.
לא. הייתי קונה בקניון או בסופר שהיה שם. אין לי כסף לקנות כל יום.
ש.
כשהיית עובד 12 שעות או 16 שעות היית מפסיק את העבודה כדי לקנות אוכל ולאכול?
ת.
כן.
ש.
כך גם עשו האחרים?
ת.
אני לא יודע תשאל אותם.
ש.
למה אתה לא יודע?
ת.
אני לא יודע כי לא עקבתי אחריהם כל הזמן כל אחד היה במקום שלו.
ש.
היית עושה הפסקה. באילו שעות היית עושה בצהריים או בערב.
ת.
זאת לא הייתה אכילה כדי לסעוד אלא אכילה בחטף.
ש.
היית עושה הפסקות לאכול פעמיים שלוש ביום?
ת.
פעם אחת ביום גם כאשר עבדתי 16 שעות ביום.
ש.
גם האחרים היו עושים הפסקה אחת ביום?
ת.
לא יודע.
ש.
כשירדת לפעמים לאכול בקומת המזון האם אכלת שם יחד עם חודדי יאיר או עם איגור?
ת.
לא. אולי פעם או פעמיים והייתי אוכל בשער היה מקום שאפשר היה לעשות הפסקה היינו עומדים בעמדה אחת והיינו שולחים את אותו שומר שמחליף את השומרים האחרים והיינו אוכלים בעמדה.
ש.
השומרים קיבלו הפסקה.
ת.
הבנים קיבלו 5 דקות והבנות 7 דקות.
ש.
לכם אמרו שהפסקת הצהריים שלכם היא 5 דקות.
ת.
לא היתה הוראה, לא היה שום דבר. אם היינו קונים לחמניה או שוקו ואם היו קוראים לנו היינו צריכים לזרוק את האוכל כדי לטפל בבעיה.
ש.
מי היה ממונה עליך בקניון?
ת.
יוסי וקנין.
ש.
האם הוא ידע שאתה נכנס לסופר לקנות אוכל?
ת.
עשיתי את זה בהחבא לפעמים הוא היה יודע.
ש.
הוא ראה אותך נכנס לסופר עשרות פעמים?
ת.
יכול להיות שכן ויכול להיות שלא.
ש.
אתה יכול לאשר שלא קיבלת ממנו הוראה שאסור לך להיכנס לסופר?
ת.
לא קיבלתי הוראה.
ש.
אתה יכול לומר לי לגבי חודדי יאיר כמה ימים הוא עבד בחודש ינואר?
ת.
אל תשאל אותי את השאלה הזאת כי אני לא עוקב אחרי תלושים וזמני שעות של עובדים אחרים. אני יכול לומר שעבדתי איתו הרבה משמרות.
ש.
כמה שעות עבד חודדי בינואר 2001?
ת.
אני לא עוקב אחרי זמני השעות שלו. אני לא יכול לומר?
ש.
לגבי איגור אתה יכול לומר?
ת.
איגור עבד רוב הזמן בקומת המזון שם שעות העבודה הם לפחות 12 שעות. הוא עבד 12 שעות ביום גם אני הייתי עובד שם וכל יום עובדים 12 שעות. בימים שאני עבדתי שם הוא לא היה.
ש.
היו ימים באמצע השבוע שאיגור עבד 8 שעות?
ת.
אני לא יודע.
ש.
האם יש ימים בהם איגור עבד 9 שעות?
ת.
אני לא יודע.
ש.
באיזה שעה איגור מגיע לעבודה
ת.
7 בבוקר או 8 בבוקר או 9 בבוקר.
ש.
באמצע השבוע מתי הוא סיים את עבודתו (לא כולל שישי שבת).
ת.
בסביבות 7 או 8 בערב או 9 בערב.
אני לא יודע בדיוק.
ש.
יכול להיות שהוא עזב בשעה 6?
ת.
אני לא יודע. אני לא עוקב אחרי כל בן אדם מתי הוא עוזב את העבודה.

ב"כ התובעים:
העד מעיד שאינו יודע אין טעם להמשיך בכיוון זה.


העד ממשיך:
ש.
אני אומר לך שאין סייר לפני השעה 10 בבוקר בקומת המזון.
ת.
כשאני עבדתי בקניון הגעתי בשעה 6:30 ובקומת המזון הייתי מתחיל בשעה 8:00 אני לא הייתי קשור לאיגור.
ש.
מה זה פיקצייה?
ת.
אני לא יודע.
ש.
מה זה ליצור פיקצייה?
ת.
אני לא יודע.
ש.
מה זה מאן דהוא?
ת.
מאיפה אתה מביא את השאלה הזו?
ש.
מה זה נלוז?

ב"כ התובעים:
אני מתנגדת לשאלה מדובר בעניין של ניסוח ולא קשור לתוכן של התצהיר.

ב"כ הנתבעים:
השאלה עולה מסעיף 7 לתצהיר.
החלטה


אני מתירה את השאלה. מדובר בעניין שהעד הצהיר עליו.

ניתנה היום ט' בסיון, תשס"ו (5 ביוני 2006) במעמד הצדדים.יעל אנגלברג-שהם
שופטת

העד ממשיך:
ת.
אני באתי לעו"ד והיא ניסחה את המכתב אני לא אמרתי את המילים האלה דברים שאני לא מבין אני לא אומר. אני לא יודע מה זה נלוז.
ש.
בהגינות רבה אמרת שוקנין ראה אותך נכנס לקנות אוכל בקניון הוא אף פעם לא העיר לך הוא קיבל את זה כמובן מאליו שאדם צריך לאכול.
ת.
נכון.
ש.
בעצם היה ברור לך ולו שצריך כמה דקות לאכול ולכן צריך לעשות הפסקה כדי לקנות אוכל ולאכול.
ת.
אני אכלתי תוך כדי הליכה ולא הייתי מדומם את המכשיר.
ש.
אני חוזר על השאלה ומקריא אותה.
ת.
נכון שהיה ברור.
ש.
והאמור בשאלה נכון. העובדות נכונות שהוא איפשר לך לצאת לקנות אוכל ולאכול.
ת.
הוא היה רואה אותי אוכל והוא לא אמר לי כלום כי לא הייתה לו ברירה. היינו צריכים לאכול.
ש.
אתה מכיר את המונח גילגול?
ת.
כן. מדובר שמחליפים אדם לשרותים או להפסקות של 5 דקות של השומרים.
ש.
הגלגול הוא רק לשומרים או גם לסיירים?
ת.
הגלגול שייך רק לשומרים.
ש.
האם אי פעם הוזמנת לבירור על כך שהלכת לאכול בקניון?
ת.
לא.
ש.
האם אי פעם ננזפת על כך?
ת.
לא.
ש.
אתה בטוח שלא?
ת.
כן אני בטוח.
ש.
האם אי פעם ראית עובד אחר שהוזמן לבירור או ננזף על כך שהלך לקנות אוכל או אכל?
ת.
לא. גם אם זה היה קורה לא הייתי רואה את זה.
ש.
אני מקריא לך דבר שאמר משהו ותאשר שזה לא נכון. "הנני מצהיר כי במהלך העבודה באבטחת קניון הנגב היה אסור לשומרים ולסיירים לקחת הפסקות היה ואחראי משמרת היה תופס אחד מאיתנו בהפסקה במהלך יום עבודה, היה נוזף בנו".
ת.
יש בזה דברים נכון ויש דברים שלא. יוסי הקב"ט לא היה נוזף בנו אבל אחראי משמרת כן היה נוזף. מדובר
באחראי משמרת מסוים בשם שלמה ולא בכולם.
ש.
הייתם אומרים לו מותר לנו לעשות הפסקות לאכול ולקניות?
ת.
יכול להיות.
ש.
האם אי פעם ראית את אחראי המשמרת שלמה מעיר לחודדי יאיר שהוא הפסקות אוכל?
ת.
כן.
ש.
פעם פעמיים או מאה?
ת.
אני לא זוכר?
ש.
ולגבי איגור?
ת.
לא יודע גם לא שמעתי.
ש.
לגבי שומרים אחרים אתה יודע שהוא ננזף על כך שהוא הלך לאכול?
ת.
אני לא יודע. אני עצמי לפעמים ננזפתי על ידי שלמה כי ירדתי מהקומה לקומת המזון לקנות אוכל.
ש.
ראה סעיף 13 לתצהיר שלך ותסביר לי: "ההפסקות שניתנות בלי ניכוי משכר במשך שנים הם מבחינת נוהג" על איזה הפסקות שניתנות אתה מדבר? לשומרים ניתנות הפסקות.
ת.
איזה שכר יורידו על 5 דקות הפסקה. בכל מקרה אנשים היו צריכים לעשות את הצרכים שלהם ואת האוכל הם היו צריכים לאכול בעמדה במהלך העבודה.
ש.
פנו אליך בתקופה הראשונה או בתקופה השניה לעשות ביטוח?
ת.
כן.
ש.
אתה ראית את תנאי הביטוח?
ת.
כן.
ש.
אתה עשית ביטוח?
ת.
עשיתי ביטוח מתוך כפייה וחוסר ברירה זה היה בחברת ביטוח הראל דרך חברת ניצנים.
ש.
האם זה היה ביטוח מנהלים או תגמולים?
ת.
לא.
ש.
איזה ביטוח זה היה?
ת.
ביטוח של אובדן כושר עבודה או חסכון.
ש.
אתה עדיין בביטוח הזה?
ת.
כן.
ש.
דובר איתך על ביטוח פנסיוני?
ת.
לא.
ש.
בטוח?
ת.
כן.
ש.
האם ביקשת אי פעם ביטוח?
ת.
לא. כי הם כפו עלי. אם לא היה כופים עלי לא הייתי עושה את הביטוח כי אין לי סיבה לבזבז כסף.
ש.
האם אתה יודע האם לתובעים הוצע להיות מבוטחים בקרן מבטחים או בקרן פנסיונית אחרת או בתגמולים?
ת.
לא יודע.
ש.
האם אתה מלא כעס על ניצנים?
ת.
לא.
ש.
האם אתה יודע האם הציעו לשומרים אחרים את הביטוחים האלה?
ת.
לא.
ש.
אם אתה לא כועס מדוע אתה אומר שלא הוצע לאף אחד ביטוח פנסיוני במבטחים?
ת.
אני לא זוכר שאמרתי את הדברים האלה סעיף 17 לתצהיר לעו"ד. אני לא יודע לומר אם הם נכונים או לא.
ש.
האם איגור קיבל דמי הבראה?
ת.
לא יודע.
ש.
איזה שומרים לא קיבלו דמי הבראה?
ת.
אני לא יודע.
ש.
האם אי פעם דיברת עם העו"ד שהחתימה אותך על התצהיר על הנושא הזה?
ת.
לא זוכר.
ש.
האם אי פעם אמרת לעו"ד שלמיטב ידיעתך השומרים האחרים לא היו מקבלים קצובת דמי הבראה כדין?
ת.
לא. לא זוכר.
ש.
אתה לא יכולת לומר דבר כזה כי אתה לא יודע.
ת.
נכון.
ש.
אתה קורא עברית?
ת.
וודאי.
ש.
אתה זוכר באמת אם קראת את התצהיר לפני שחתמת עליו?
ת.
אני לא קראתי אותו כולו במלואו.
ש.
אתה קיימת שתי פגישות כדי להכין את התצהיר הזה?
ת.
פגישה אחת במשרדה ישבתי ודיברתי איתה התצהיר לא היה מוכן.
ש.
ואחר כך היא ניסחה אותו והדפיסה אותו?
ת.
כן. בנוכחותי.
ש.
אם היום היית קורא את המשפט הבא בתצהיר שהוכן עבורך "למיטב ידיעתי אף אחד מהעובדים לא היה מקבל קצובת הבראה כדין היום היית אומר שאתה מבקש למחוק כי אתה לא יכול לדעת את זה.
ת.
נכון. אני לא יכול לומר אם זה נכון שאף אחד לא קיבל אני לא יודע.

חקירה חוזרת:
ש.
אני מפנה אותך לסעיף 3 לתצהיר אתה יכול להרחיב על התקופה המדוברת?

ב"כ הנתבעים:
אני מתנגד לשאלה הזו בחקירה חוזרת. אין כאן מה להסביר.

המשך חקירה חוזרת:
ש.
אני מתקנת את השאלה אתה אמרת שעבדת תקופה של 10 חודשים.
ת.
אני עבדתי בין שנתיים לשנתיים וחצי פלוס. לא כולל תקופה שעבדתי בארזי. הבאתי את התלושים של ניצנים בלבד. אני הבאתי לעו"ד את התלושים שעבדתי בניצנים בלבד. עבדתי גם בהפסקות.
ש.
האם זה התלוש שלך מתי הייתה תחילת העבודה?
ת.
ב-19/10/1999.
ש.
תקרא את סעיף 7 ותגיד לי בעברית פשוטה איך אתה מבין את זה?
ת.
אני אמרתי שאין לי מקומות עבודה אחרים שהיו לי. אם הכוונה היא למשפט הראשון של סעיף 7 לתצהיר אני לא מבין את המשפט יש פה הרבה מילים שאני לא מבין.
ש.
עכשיו העדת שאתה לא יודע מה קיבלו השומרים האחרים דמי הבראה וכו' לגביך אתה יודע?
ת.
אני לא קיבלתי דמי חגים.

העד:
אני מוותר על הוצאותי.

ב"כ הנתבעים:
אני חוזר על הבקשה למחוק את התצהיר נוכח מה שטענתי לעיל.

ב"כ התובעים:
אני חוזרת על תגובתי.

החלטה

אין מקום למחיקת התצהיר. הבקשה נידחת.

ניתנה היום ט' בסיון, תשס"ו (5 ביוני 2006) במעמד הצדדים.יעל אנגלברג-שהם
שופטתעד תביעה 2 קליימן צבי לאחר שהוזהר כדין:


ש.
האם אתה קורא בעברית?
ת.
כן.
ש.
האם קראת את התצהיר לפני שחתמת עליו?
ת.
כן. הבנתי את כולו. אני יליד הארץ.
ש.
האם אתה מכיר את חודדי יאיר?
ת.
לא מכיר.
ש.
אתה בטוח שאתה לא מכיר אותו?
ת.
אני בטוח.
ש.
אתה מכיר את איגור טרופינצ'וק?
ת.
לא.
ש.
אתה יודע משהו על תנאי עבודתם של השניים האלה?
ת.
לא.
ש.
האם אי פעם עבדת בקניון?
ת.
לא.
ש.
אתה יכול להעיד משהו לגבי השניים האלו או שאתה לא יכול להעיד כלום?
ת.
אני לא יכול להעיד שום דבר עליהם.

ב"כ הנתבעים:
לאור דברי העד אני מבקש למחוק את התצהיר לרבות נספחיו לרבות תצהיר שצורף לתצהיר של העד.

ב"כ התובעים:
העד הועסק בנתבעות הוא לא העיד שהוא עבד בקניון כמו התובעים אבל הוא עסק בנתבעות. הטענות שהוא העלה בתצהיר הם כמעט זהות לאלה של התובעים והעד הנוסף. הטענות מתייחסות הן באשר לניתוק הוותק, השיטה של ניתוק הוותק, הן לגבי אי תשלום זכויות כתוצאה מכך. נסיבות פיטורים זהות כמעט לחלוטין לאלה של התובע מס' 2. הביטוח שנעשה בנסיבות זהות גם של העד וגם של התובעים ולכן עדותו מאוד רלוונטית לגבי העניינים השנויים במחלוקת בתיק זה. גם המכתב של עו"ד תג'ר מדבר על אותה שיטה.החלטה


לאור טענות התובעים איני מוחקת את תצהיר העד. אם זאת לנתבעת תשמרנה כל טענותיה בעניין.

באשר למכתבה של עו"ד תג'ר והתצהיר שצורף למכתב, משלא הובאה עו"ד תג'ר להעיד על מסמכים שנערכו על ידה איני מוצאת מקום לקבלם והם נמחקים בזה.

ניתנה היום ט' בסיון, תשס"ו (5 ביוני 2006) במעמד הצדדים.
יעל אנגלברג-שהם
שופטת
העד ממשיך:

ש.
האם אתה יודע כמה עובדים מועסקים בניצנים?
ת.
אין לי מושג.
ש.
האם אתה יודע כמה עובדים עבדו באיתורים?
ת.
לא.
ש.
האם אתה יודע האם עבדו עשרות או מאות או אלפים.
ת.
לא יודע.
ש.
האם אתה יודע את תנאי העבודה של האחרים בחברות האלו?
ת.
לא.
ש.
מה שם משפחתו של מוריס?
ת.
לא זוכר. הוא היה אחראי עלי הוא זה שנתן לי את העבודות.
ש.
איפה עבדת?
ת.
עבדתי במוסדות חינוך. אחרי חצי שנה שעבדתי היה חופש הגדול והעבירו אותי לאבטחת טיולים ממקום למקום.
ש.
בחברה הראשונה שהועסקת בה היא ניצנים?
ת.
כן. ובספטמבר התחלתי לעבוד באיתורים.
ש.
איפה עבדת בניצנים?
ת.
בבי"ס יסודי אשכול.
ש.
עבדת שם עד אוגוסט 2002 ואחר כך היכן עבדת פיזית?
ת.
עבדתי באבטחה בקייטנה בבריכה בבית מלון.
ש.
מספטמבר להיכן עברת לעבוד?
ת.
התחלתי לעבוד באבטחת טיולים. זו היתה קבוצה של תיירים והייתי מצטרף אליהם לטיולים.
ש.
עד לאוגוסט 2002 אתה עבדת חודש מלא ובמשרה מלאה.
ת.
נכון.
ש.
מספטמבר 2002 עבדת כבר במקום אחר פיזית ובמקום אחר על פי קריאה?
ת.
נכון.
ש.
כמה ימים בחודש עבדת בספטמבר? 8 ימים, 7 ימים?
ת.
אני לא זוכר. היו תקופות שגם לא עבדתי.
ש.
מדובר בעבודה לפי הזמנה לפעמים עבדת פעמיים בחודש או לפעמים כלום.
ת.
נכון.
ש.
כאשר כתוב בסעיף 2 לתצהיר שלך שהיית שומר ברצף זאת פשוט טעות בכתיבה כי מספטמבר לא עבדת ברצף ולא עבדת כשומר?
ת.
נכון.
ש.
עד חודש יולי בבית ספר אשכול היית לבוש במדי ניצנים. כשעבדת בקייטנה גם לבשת את המדים האלו?
ת.
נכון.
ש.
כאשר התחלת לעבוד כמאבטח טיולים על בסיס קריאה אז היית בא במדים אזרחיים?
ת.
היה לנו טישרט כחול עם סמל של ניצנים.
ש.
האם אלו היו הבגדים שקיבלת כשעבדת בניצנים?
ת.
כן. רק עם הבגדים האלה עבדתי.
ש.
מה שסיפרת שעברת ממקום עבודה אחד לאחר סיפרת גם למועצת פועלי באר-שבע?
ת.
נכון.
ש.
גם סיפרת לעו"ד שהחתים אותך על התצהיר?
ת.
נכון.
ש.
במועצת הפועלים אמרו לך שלפי הסיפור שלך לא מגיע לך פיצויים.
ת.
אמרו שאפשר לתבוע אבל זה תהליך ארוך. אמר לי את זה עו"ד מטעם ההסתדרות. הוא אמר לי שזו חברה פרטית והיא יכולה לעשות את זה.
הוא אמר שזה תהליך אפשרי לקבל פיצויים אבל זה תהליך ארוך ויש סכנה שלא אקבל כלום.
ש.
למה לא עמדת על כך שזה ירשם בתצהיר שעבדת במקומות שונים בתנאים אחרים?
ת.
לדעתי זה רשום. כל מה שאמרתי רשום.
ש.
למה לא ביקשת שימחקו את המילה ברצף אם לא עבדת ברצף בחברת איתורים.
ת.
משום שלא ידעתי שהעבירו אותי בכלל. עשו זאת בלי ידיעתי.
ש.
כשאתה כותב בסעיף 5 בתצהיר שלך שלא ייחסתי חשיבות שהועברת אני למד שידעת שהועברת לחברה אחרת. אתה גם קורא את התלושים שלך.
ת.
זה קרה לאחר שפוטרתי שמתי לב למילה איתורים על גבי התלוש ועל מכתב הפיטורים. כששאלתי לפשר הדבר נאמר לי שנעשתה סלקצייה מסוימת לגבי שומרים מסוימים לגבי סוג עבודה מסויים.
ש.
בחודש אוגוסט פוטרת מעבודתך בניצנים?
ת.
לא הודיעו לי כלום העבירו אותי ללא ידיעתי וזאת הסיבה שרשמתי ברצף כי לא ידעתי.
ש.
בחודש אוגוסט וגם בחודשים לפני כן אתה עבדת בהיקף מלא. באוגוסט אתה עבדת בסה"כ יומיים?
ת.
כן.
ש.
כשאתה סיימת את עבודתך בבית ספר אשכול אמרו לך שעבודתך מופסקת?
ת.
לא. אמרו לי שיהיו איתי בקשר הייתי חתום על הנשק ועל הכול.
ש.
אמרו לך שב בבית ותמתין.
ת.
כן.
ש.
מה זה ניסיון נלוז?
ת.
אני לא יודע מה זה נלוז? אני לא יודע מה זה ניסיון נלוז?
ש.
למה את כותב בסעיף 15 שנהגו איתך כמו שנהגו עם שומרים אחרים?
ת.
אני יודע את זה בגלל שאנשים מדברים ביניהם וזה עובר מפה לאוזן גם מחברות אחרות.
ש.
לגבי שומרים של איתורים וניצנים אתה יודע משהו ספציפי?
ת.
לא. גם לא יצא לי לדבר על זה עם אף אחד.
ש.
האם אתה יודע כמה אנשים צעירים או מבוגרים עבדו בניצנים או באיתורים?
ת.
לא.
ש.
אתה יודע כמה מהם עשו שרות צבאי או לא?
ת.
לא יודע.
ש.
למה בסעיף 19 אתה כותב שעסקת בנתבעות במשרה מלאה מדוע אינך קורא את התצהיר שלך לפני שאתה חותם עליו?
ת.
אני לא ידעתי שהעבירו אותי. אני לא יודע אם עבדתי משרה מלאה באיתורים אני לא יודע מה זה משרה מלאה.
ש.
אתה לא יודע שמשרה מלאה זו משרה שעובדים יום יום בהיקף של 8 שעות ביום.
ת.
נכון.
ש.
אז אתה יודע שלא עבדת באיתורים 8 שעות ביום יום יום?
ת.
נכון אבל העבירו אותי באופן קבוע. אחרי הטיולים התחלתי לעבוד במקום קבוע במשרה מלאה. העבירו אותי לעבוד באולם שמחות. הפסקתי לעבוד באבטחת טיולים והעבירו אותי לעבוד באופן קבוע באולם שמחות.
ש.
גם אז לא עבדת בהיקף מלא?
ת.
אני עבדתי קבוע שם.
ש.
אני מתכוון למשרה מלאה לא לעבודה קבועה?
ת.
אני עבדתי לפי מה שכתוב בתלושים.
ש.
יוצא אם כך שמה שכתוב בסעיף 19 שהועסקתי במשרה מלאה זאת טעות.
ת.
נכון. זו טעות לא עבדתי משרה מלאה.
ש.
אתה יודע מה היה שכר המינימום אז? אתה בדקת את זה לפני שחתמת על התצהיר?
ת.
לא בדקתי.
ש.
אתה חתמת על התצהיר בלי לשים לב לפרטים שבו.
ת.
נכון.
ש.
אתה יודע מה זה חוקי מגן?
ת.
לא.
ש.
אתה אי פעם ראית את ההסכם הקיבוצי בענף השמירה?
ת.
לא.
אין לי מושג.
ש.
האם אי פעם ראית את צו ההרחבה?
ת.
לא. אין לי מושג מה זה .
ש.
למה אתה חתום בסעיף 20 שאתה אומר שהנתבעות לא קיימו חוקי מגן כשאתה לא יודע את החוקים?
ת.
זוהי שגגה שלי.
ש.
אתה סיפרת לבית הדין שתלושי השכר משקפים נאמנה את היקף שעות עבודתך?
ת.
נכון.
ש.
אם כתוב בחודש מאי 2002 שעבדת 127 וכן 20 שעות האם זה נכון?
ת.
כן.
ש.
היו מקרה או שניים שאתה עבדת יותר מאשר 10 שעות עבודה?
ת.
היו מצבים בבית ספר שעבדתי יותר מ-10 שעות.
ש.
באיזה חודש?
ת.
היינו מתחלקים בבית ספר יום אחד אני עבדתי יותר מ-10 שעות ויום אחד השומר השני עבד יותר מ-10 שעות. מתחילים בשעה 7 בבוקר ומסיימים ב-16:00.
ש.
לא היה אף פעם שעבדת 10 שעות.
ת.
אני עבדתי 9 שעות.
ש.
אתה יודע שיכולים להעסיק שומר 10 שעות ביום?
ת.
מבחינתי עבודה של 9 שעות הינה עבודה בשעות נוספות.
ש.
אתה הגעת לעבודה בשעה 7 או בשעה 7:30 ?
ת.
אנו אמורים להיות בשעה 07:00 בעבודה. בבית הספר יש בין שומר אחד לשניים.

בדרך כלל שניים.
ש.
היכן הייתם עומדים?
ת.
אחד בכניסה האחורית ואחד בכניסה הקדמית.
ש.
מתי סיימתם את העבודה?
ת.
זה יכל להסתיים ב-16:00 וזה יכל להסתיים לפני הכל תלוי בפעילות של הילדים.
ש.
בדרך כלל סיימתם את העבודה בשעה 15:00?
ת.
בכללי כן.
ש.
אתה אומר שהיית במועצת הפועלים ואמרו לך שיש סיכוי
לתביעה אבל זה עניין של זמן אבל יש סכנה אבל תסביר לי למה בסעיף 27 לתצהירך אתה מכפיש את מועצת הפועלים כאשר אמרת בבית הדין שיש סיכוי? למה אתה רושם שאין סיכוי.
ת.
כי אחר כך אמרו לי שאין סיכוי.
ש.
ואז פנית לקו לעובד?
ת.
נכון.
ש.
ואתה צפוי להגיש תביעה באמצעות קו לעובד?
ת.
כן.

ב"כ הנתבעים:
נוכח העובדה שיש הרבה מאוד סעיפים לא רלוונטיים לטענתי ונוכח העובדה שבחקירה נתגלו סתירות רבות ונוכח הערת בית הדין על צמצום השאלות אני מסתפק ומסיים את חקירתי מבלי שיראו בכך וויתור על כל טענה.

חקירה חוזרת:
ש.
אתה העדת שעברת כל מיני תפקידים אתה יכול להבהיר מה היה האופי הכללי של התפקידים?
ת.
הכל היה אבטחה.
ש.
נחקרת על חוקי מגן אמרת שאתה לא יודע מה זה?
ת.
חוק אני יודע מה זה.
ש.
חוק פיצויי פיטורים אתה יודע מה זה?
ת.
אני יודע מה זה.
ש.
אתה אמרת שאבטחת גם טיולים אתה יכול להגדיר מה הייתה מסגרת העבודה?
ת.
לפי יום או לפי שעות.
ש.
נחקרת לגבי אבטחה בבית הספר אתה יכול להגדיר מה היתה מסגרת העבודה שלך?
ת.
עבדתי כל יום כולל שישי. ביום שישי עבדתי עד השעהנ 13:00.

ב"כ התובעים
אלה עדיי.

העד:
אני מבקש את הוצאותיי.

החלטה


התובעים ישאו בהוצאות העד בסך של 200 ש"ח.

ניתנה היום ט' בסיון, תשס"ו (5 ביוני 2006) במעמד הצדדים.
יעל אנגלברג-שהם
שופטת
ב"כ הנתבעים:

נוכח העובדה שברוך בן בסט וטובה בן בסט נמחקו כנתבעים אנו מושכים את תצהיריהם.

עד הגנה 1 מר ארמן מרק לאחר שהוזהר כדין:

ש.
אתה עובד בנתבעת?
ת.
כן.
ש.
כמה שומרים מועסקים בקניון מטעם ניצנים?
ת.
אני צריך לספור. יש שתי משמרות מלאות ובכל משמרת בין 20 ל-25 שומרים. אני לא מתעסק עם השומרים אני לא יכול להגיד במדויק.
ש.
כמה עובדים בקניון?
ת.
אני לא יכול להגיד.
ש.
יש הרבה שומרים בקניון?
ת.
יש. יש שתי משמרות מלאות. ויש משמרת לילה. אבי עובד בניצנים בתור נהג והוא גם אחראי על מספר עובדים במפעל בבית קמה מטעם ניצנים.
ש.
זה תפקיד ניהולי?
ת.
אפשר להגדיר את זה כך. גם בקניון הוא עבד בתפקיד ניהולי מטעם ניצנים. זה היה לפני שבאתי.
ש.
כמה זמן הוא עובד בניצנים?
ת.
משנת 1996 או 1997.
ש.
מכל השומרים שבקניון הביאו דווקא אותך להעיד?
ת.
כן. כי אני וותיק. יש עוד עובדים וותיקים בקניון.
ש.
אתה עובד גם בתור שומר וגם בתור מסיע?
ת.
לא אני עובד כסייר.
אני עזרתי לאבא שלי להסיע עובדים זאת לא העבודה שלי.
ש.
אתה מכיר את רוב השומרים בקניון?
ת.
כן.
ש.
את אבי טטרואשווילי אתה מכיר?
ת.
כן.
ש.
את בני ארונשווילי אתה מכיר.
ת.
לא מכיר.
ש.
איגור טרופינצ'וק אתה מכיר?
ת.
מכיר.
ש.
את אוקסנה טרופינצ'וק אתה מכיר?
ת.
אני לא מכיר?
ש.
כמה סיירים היו בקניון במשמרת?
ת.
במשמרת בוקר בקומת המזון זה מתחיל בשעה 10:00. מ-6:30 יש שני סיירים אחד בכל קומה וזה עד 14:30 ואז מגיע משמרת ערב מגיעים שניים יש אחד בקומת המזון ואחד בבזאר הדרום ששומר על המגדל.
ש.
מה תפקיד של הסייר?
ת.
הוא מסייר בקניון. יש סיירים של קומות. אני מסייר בקומה א'. יש מעברים, צריך להכנס לשירותים צריך לבדוק חנויות אלה הנוהלים שבקניון. צריך לבדוק אם אין חפצים חשודים. וצריך לבדוק אם עובדי הניקיון הכול בסדר. תפקיד הסייר הוא להסתובב. השומר נמצא בעמדה אחת.
ש.
השומר צריך להיות בעמדה אחת הוא לא עוזב ?
ת.
כן.
ש.
הוא פטרול הוא מסתובב כל הזמן.
ת.
נכון.
ש.
זה נכון שמסגרת העבודה היה לך מכשיר קשר ואחר כך מירס?
ת.
נכון.
ש.
המירס היה תמיד צריך להיות איתך?
ת.
כן.
ש.
האם אתה הולך לשרותים איתו?
ת.
אני לא זורק אותו. אני מתפנה בזמן שאני מסייר בשרותים.
ש.
אין מצב שאתה משאיר את המכשיר אצל אחראי משמרת ויוצא מהקניון?
ת.
אין מצב כזה. גם שאני הולך לשירותים אני מודיע לאחראי משמרת.
ש.
האם היית יכול לצאת לאכול בתחנה המרכזית?
ת.
יש לי קומת מזון שלמה בקניון.
ש.
האם עשית סידורים באמצע המשמרת?
ת.
אסור לצאת. מה פתאום.
אם יש אירוע של חפץ חשוד אנו סוגרים ויוצאים מהקניון אבל בלי להגיד אנו לא עוזבים.
ש.
מה זה גילגול?
ת.
החלפה להפסקה.
ש.
נכון ש-5 דקות לבן ו-7 דקות לב?
ת.
אין לנו הגדרה לזה. הפסקה זה לאכול אני פונה לאחראי משמרת ומבקש הפסקה. אם אין אירוע אז הוא נותן לנו הפסקה. אני יכול ללכת לאכול, לשירותים ולעשן. זה בערך 20 דקות עד חצי שעה.
ש.
אתה יכול לעשן תוך כדי בדיקה?
ת.
לא בתוך הקניון אלא רק במעברים.
ש.
השומרים בדרך כלל מגיעים עם מדים למשמרת?
ת.
כן.
ש.
מתי מתחילה המשמרת?
ת.
משמרת של הסיירים היא מ-6:30 עד 14:30 ומשמרת צהריים מ-14:30 עד 10:30 ומשמרת לילה מ-10:30 עד 06:30 חוץ מזה שיש עוד פטרול שעובד בקומת המזון ופטרול מגדל שהזמנים שונים.
ש.
יכול להיות תאורטית מצב ששומר מגיע במדים ואוכל בקומת המזון לפני תחילת המשמרת?
ת.
אם הוא מגיע מוקדם או שלאחר שהוא מסיים. לאחר המשמרת בדרך כלל הולכים ישר הביתה.
ש.
אתה אומר שכל משמרת היא 8 שעות. אתה יודע שיש שעושים כפולות או משמרת וחצי?
ת.
אני לא עושה. אני לא יודע אם אחרים עושים.
ש.
אתה מצהיר בתצהירך בסעיף 11 הנני עובד שנים רבות בנתבעת ומעולם לא היתה לי כל בעיה? מה הכוונה לא היתה בעיה?
ת.
רשום בסעיף 12 שלא היו לי בעיות עם תלושי השכר שאלו אותי אם יש לי בעיה ואמרתי שלא.
ש.
כאשר יש יום חג הקניון סגור אתה עובד?
ת.
אני מבקש משמרות שבת ומשמרות חגים אני מבקש לעבוד?
ש.
יש מצב שאתה לא עובד בחג?
ת.
בדרך כלל אני עובד כל החגים כי אני מבקש.
ש.
וכמה משלמים?
ת.
150% עד 200% תלוי איזה חג.
ש.
אתה מקבל דמי חגים?
ת.
פעם ראשונה שאני שומע על זה.
ש.
אתה יודע מה זה מבטחים?
ת.
כן. זה ביטוח. אני לא יודע אם אני מקבל מבטחים.
ש.
אתה יודע מה זה פנסייה?
ת.
שצוברים עם השנים. אין לי מושג אם יש לי ביטוח פנסיוני. אני לא זוכר אם עשיתי בכלל ביטוח. אני יודע מה זה דמי הבראה.
ש.
האם קיבלת דמי הבראה?
ת.
כל שנה אני מקבל בחודש


יולי.
ש.
מדוע בתצהיר שלך לא צירפת תלושי שכר?
ת.
אף אחד לא ביקש ממני להביא תלושי שכר.
ש.
איך נקבעו המשמרות מי קבע את המשמרות.
ת.
אנו מכינים סידור שבוע לפני כן. אנו מקבלים ביום חמישי סידור למשך השבוע הבא.
ש.
אתה לא מדווח על השעות?
ת.
אני נכנס למוקד בתחילה ובסוף משמרת.
ש.
אתה אומר שמשמרת היא 8 שעות. בנספח ט' לכתב התביעה עמ' השני לנספח ט' האם הוא מוכר לך?
ת.
אני מכיר טופס מהסוג הזה לא את של איגור אלא את שלי.
ש.
מי ממלא את זה?
ת.
המוקדנית. אני לא יודע בדיוק מי ממלא את זה. אני לא יודע מי חותם. אני לא חתמתי.
ש.
בתצהיר טענת שעובדים 8 שעות ובתצהיר של איגור רשום שרוב המשמרות הם 10 שעות למה אתה כותב שהמשמרת היא 8 שעות?
ת.
אני עבדתי לפי 8 שעות. איגור עבד בקומת המזון אני לא יודע כמה שעות הוא עבד.
ש.
אני מציגה את דו"ח הנוכחות של יאיר המצ"ב לכתב התביעה.
ת.
הטופס מוכר לי, אך לא התוכן עצמו. אני עבדתי 8 שעות, אני לא יודע איך עבד יאיר.

חקירה חוזרת
ש.
אתה אמרת ששומר לא עוזב את עמדת השמירה שלו ומצד שני אמרת ששומר יוצא לאכול 25 דקות או חצי שעה, תסביר את הסתירה , אם זו קיימת
ת.
יש פטרול שמחליף אותנו, הוא מחליף את הבחורים שבמשמרת, את הסייר הוא לא מחליף. אני לא מחליף. כשאין לחץ עבודה, אין בעיה לבוא ולבקש מאחראי המשמרת את ההפסקה ואז הוא נותן הפסקה.
ש.
מתי בדרך כלל הסיירים עושים את הפסקת האוכל?
ת.
כשאני רוצה אני מבקש הפסקה, אני לוקח כשאין לחץ. בערך בשעות - 10, 11 12
ש.
מה שאמרת לגבי הפסקת האוכל זה גם לגבי ויטלי ואיגור?
ת.
כן.


העד עונה לשאלת ב"כ התובע:
ש.
האם נוכו אותן הפסקות מהשכר של מישהו?
ת.
לא.

החלטה


1.
נקבע להמשך הוכחות ליום 8/11/06 בשעה 09:00.

2.
לדיון יתייצבו כל עדי הנתבעת.


ניתנה היום ט' בסיון, תשס"ו (5 ביוני 2006) במעמד הצדדים.
יעל אנגלברג-שהם
שופטת

עב בית דין אזורי לעבודה 1256/05 חודאדאדי יאיר נ' ניצנים חב' לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ, איתורים חברה לכח אדם בע"מ, בן בסט ברוך ואח' (פורסם ב-ֽ 05/06/2006)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על חודאדאדי יאיר      דוח מידע משפטי על ניצנים חב' לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ, איתורים חברה לכח אדם בע"מ, בן בסט ברוך ואח'

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על חודאדאדי יאיר      דוחות מידע עסקי על ניצנים חב' לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ, איתורים חברה לכח אדם בע"מ, בן בסט ברוך ואח'


להסרת פסק דין זה לחץ כאן