ארתור רובינוב - שלום ביתן, נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ

 
ארתור רובינוב - שלום ביתן, נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ
תיקים נוספים על ארתור רובינוב | תיקים נוספים על שלום ביתן, נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ

2757/03 עב     10/03/2004
עב 2757/03 ארתור רובינוב נ' שלום ביתן, נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ
בעניין:
1בתי הדין לעבודה

בית-הדין האזורי לעבודה
ב א ר- ש ב ע


עב 002757/03

בפני
:
כבוד השופט אילן סופר
נציגי ציבור: מר ציון חסן


18/01/2006


ארתור רובינוב


בעניין

:

ה ת ו ב ע

עו"ד מ. מימון (מאמו)
ע"י ב"כ
נ
ג
ד


1. שלום ביתן

2. נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ
(ח.פ. 511772139)

ה נ ת ב ע י ם

מר שלום ביתן
ע"יפסק דין

1.
הצדדים נענו להמלצתנו והסמיכו אותנו לפסוק לפשרה ללא הנמקה,
במסגרת הוראותיו של סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984, החל בבתי-הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית-הדין לעבודה, תשכ"ט-1969.

2.
בהביאנו בחשבון טיעוני הצדדים, ובשים לב למכלול נסיבות המקרה, אנו פוסקים כדלקמן:
לחיסול סופי ומוחלט של כל תביעותיו של התובע כלפי הנתבעת בתיק זה, תשלם הנתבעת לתובע סך של – 4,500 ₪.

סכום זה ישולם בתוך 30 יום מהיום.

3.
התביעה כנגד הנתבע 1, נדחית.

4.
אין צו להוצאות.


ניתן היום י"ז באדר, תשס"ד (10 במרץ 2004) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

________________


________________
נ.צ. –מר ציון חסן

אילן סופר

- שופט


עב בית דין אזורי לעבודה 2757/03 ארתור רובינוב נ' שלום ביתן, נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 10/03/2004)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על ארתור רובינוב      דוח מידע משפטי על שלום ביתן, נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על ארתור רובינוב      דוחות מידע עסקי על שלום ביתן, נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן