סלים סואעד - "מ.אמסלם-ייזום פרויקטים בנייה ופיתוח בע

 
סלים סואעד - "מ.אמסלם-ייזום פרויקטים בנייה ופיתוח בע
1575/08 דמ     19/06/2008
דמ 1575/08 סלים סואעד נ' "מ.אמסלם-ייזום פרויקטים בנייה ופיתוח בע
בעניין:

1בתי הדין לעבודה


בית דין א.לעבודה ב"ש
דמ 001575/08


בפני
:
כב' הרשם יוחנן כהן
תאריך:
19/06/2008
בעניין
:
סלים סואעדע"י ב"כ עוה"ד


סעדיה סלימאן

התובע


נ
ג
ד"מ.אמסלם-ייזום פרויקטים בנייה ופיתוח בע


הנתבעת


נוכחים:
התובע וב"כ
מנהל הנתבעת

פרוטוקול


הצדדים מודיעים לבית הדין כי הגיעו להסדר פשרה כדלקמן:

1.
לסילוק סופי ומלא של תביעת התובע, תשלם הנתבעת סך כולל של 7,000 ₪ נטו בשלושה תשלומים שווים ורצופים.

2.
הסכומים ישולמו במועדים כדלקמן:
תשלום ראשון לא יאוחר מיום 10/7/08 והתשלומים הבאים בכל 10 לחודש שלאחר מכן. כל התשלומים יועברו בהמחאות עד ליום 10.7.08 למשרדו ולפקודתו של ב"כ התובע ת.ד. 6321 בסמת טבעון מיקוד 36008.

3.
במידה ואלו מהתשלומים לא יפרע, ישא סכום הפשרה פיצויי הלנה מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

4.
עם מתן תוקף של

פסק דין
להסכם שבין הצדדים, אין לצדדים תביעות כלשהן זה כלפי זה הנובעים מיחסי עובד ומעביד שביניהם, ומסיומם.

5.
הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן להסכם פשרה זה תוקף של

פסק דין
.

6.
כל צד יישא בהוצאותיו.

_________________
___________________

התובע וב"כ

מנהל הנתבעת


פסק-דין

1.
הנני מאשר את הסכם הפשרה דלעיל ונותן לו תוקף של

פסק דין
.

2.
האגרה ככל ששולמה תוחזר לתובע בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות).

3.
אין צו להוצאות.

ניתנה היום 19 ביוני, 2008 (ט"ז בסיון תשס"ח) במעמד הצדדים.
יוחנן כהן
- רשם

001575/08דמ 734 בתיה כהן


דמ בית דין אזורי לעבודה 1575/08 סלים סואעד נ' "מ.אמסלם-ייזום פרויקטים בנייה ופיתוח בע (פורסם ב-ֽ 19/06/2008)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על סלים סואעד      דוח מידע משפטי על "מ.אמסלם-ייזום פרויקטים בנייה ופיתוח בע

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על סלים סואעד      דוחות בדיקת רקע על "מ.אמסלם-ייזום פרויקטים בנייה ופיתוח בע