ברסל - קור בע"מ, סלע יעקב, בר חן עזרא - ב.פ.בידוד פרויקטים בע"מ

 
ברסל - קור בע"מ, סלע יעקב, בר חן עזרא - ב.פ.בידוד פרויקטים בע"מ
8837/03 בשא     04/05/2004
בשא 8837/03 ברסל - קור בע"מ, סלע יעקב, בר חן עזרא נ' ב.פ.בידוד פרויקטים בע"מ
בעניין:

6בתי המשפטבית משפט השלום חיפה
בשא 008837/03
בש"א 15339/02
ת. הוצל"פ 8-03-44727-01

בתיק עיקרי: א
016257/02
בפני
:
כב' הרשמת ש. פומרנץ
תאריך:
04/05/2004בעניין
:
1 . ברסל - קור בע"מ


2 . סלע יעקב
3 . בר חן עזרא


ע"י ב"כ עוה"ד
נשר
, ארדמן


מבקש


- נ ג ד -


ב.פ.בידוד פרויקטים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד
חלפון

משיב


החלטה

זוהי בקשה לביטול פסק - דין שניתן נגד המבקשים ביום 15.4.03 בהעדר התייצבות מטעמם לדיון בבקשתם למתן רשות להתגונן ביום 26.3.03.

כפי שנרשם בפרוטוקול הדיון דאז, נשלחה ההזמנה למצהיר, מר סלע, לכתובת שנמסרה מטעמו בבקשתו למתן רשות להגן, וחזרה בציון "לא נדרש".

אי לכך נדחתה בקשת הרשות להגן בהעדר המצהיר, וניתן פסק - דין.

בתצהירו החדש התומך בבקשתו לביטול פסה"ד טוען המבקש כי נודע לו על פסה"ד כ"רעם ביום בהיר".

נשאלת השאלה: הכיצד ומדוע?

המבקש הגיש בשמו ובשם הנתבעים האחרים בקשת רשות להתגונן ביום 30.9.02 לאחר שקיבל את כתב - התביעה לכתובת המצויינת בו: רח' פרויד 31, חיפה. גם על בקשת הרשות להתגונן, הוא ציין את אותה כתובת, והריהו יושב וממתין לתאריך הדיון שיישלח אליו מבית - המשפט.

עברה חצי שנה. האם לא טרח המבקש לברר למתי נקבע הדיון בבקשת הרשות להגן שהוא עצמו הגיש?

מקובלת עלי לחלוטין טענת ב"כ המשיבה כי "האחריות לציון הכתובת הנכונה מוטלת על המבקשים", שכן "מסירת מסמך לפי כתובת המסירה - הינה חוקית, ובתי - המשפט יפעלו לפי זה, אלא אם כן הודיע המתדיין בעוד מועד על שינוי כתובת זו; לא עשה כן - האחריות חלה על המתדיין". {ע"א 27/50 כהן נ' קרית יוסף, אגודה הדדית לשיכון בע"מ ,פד"י ח'(1) 336}.

עד כאן לענין זימון המבקישם לדיון על פי הכתובות שנמסרו על ידם.

אשר לסיכויי הגנתם של המבקשים: נספח 1 לכתב - התביעה (מכתב המבקשים מיום 11.4.02) מדבר בעד עצמו. בשל חשיבותו אצטט אותו ככתבו וכלשונו:

"לכב' בידוד פרוייקטים בע"מ .... לידי מר אמנון". הנדון: גמר חשבון בה"ד 1. "אני יודע שאתה מחפש אותי, לצערי מצב הרוח ירוד עקב המצב הכלכלי / בטחוני.

יתרת התשלום המגיעה לחברתכם תשולם בהקדם, אני עושה מאמצים לגביה אצל לקוחות שמתחמקים. כמו כן אנו פועלים להגדלת האשראי בבנק. אבקש להתאזר בסבלנות - כל שקל ישולם עד סופו".


בכבוד רב,

סלע יעקב

מנכ"ל".

זוהי הודאת בעל דין לכל דבר ועניין.

לא די בטענת המבקשים בדיעבד על "פגמים נכבדים ביותר שיש להשקיע רבות בתיקונם"(ר' סעיף 6 לתצהיר בבקשת הרשות להגן), כדי להעמיד הגנה טובה כנגד התביעה.

זוהי טענה סתמית וכללית, בלתי - מפורטת מאין - כמותה, שאינה מתיישבת עם נוסחו הברור כל כך של מכתבו של מר סלע למשיבה מיום 11.4.02 , מכתב שאין בו זכר לפגמים כלשהם בעבודת המשיבה.

אין למבקשים הגנה בפני
התביעה, ואין מקום לבטל את פסק - הדין, אשר ניתן כדין.

אי לכך אני דוחה את הבקשה.

פסה"ד מיום 15.4.03 יעמוד על כנו.

הליכי הוצל"פ יימשכו כסידרם נגד המבקשים ע"י המשיבה.

הפקדון בסך 7,500 ₪ שהופקד ע"י המבקשים בקופת ביהמ"ש כתנאי לעיכוב הליכי הוצל"פ בבש"א 9712/03 יועבר על פירותיו לידי ב"כ המשיבה.

המבקשים יישאו בהוצאות המשיבה בסך 1,000 ₪ + מע"מ.

סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום י"ג באייר, תשס"ד (4 במאי 2004) בהעדר הצדדים.
_________________


ש. פומרנץ
, רשמת
הקלדנית: שושי שוורץ


בשא בית משפט שלום 8837/03 ברסל - קור בע"מ, סלע יעקב, בר חן עזרא נ' ב.פ.בידוד פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 04/05/2004)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על ברסל - קור בע"מ, סלע יעקב, בר חן עזרא      דוח מידע משפטי על ב.פ.בידוד פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על ברסל - קור בע"מ, סלע יעקב, בר חן עזרא      דוחות מידע עסקי על ב.פ.בידוד פרויקטים בע"מ