נציג היועץ המשפטי לממשלה - נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים בע"מ

 
נציג היועץ המשפטי לממשלה - נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים בע"מ
תיקים נוספים על נציג היועץ המשפטי לממשלה | תיקים נוספים על נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים בע"מ

1024/05 פ     11/05/2006
פ 1024/05 נציג היועץ המשפטי לממשלה נ' נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים בע"מ
בעניין:

3בתי הדין לעבודה


בית הדין האזורי לעבודה
ב ב א ר - ש ב ע
פ
001024/05בפני

כב' השופט אילן סופר


11/05/2006בעניין
:
נציג היועץ המשפטי לממשלהע"י ב"כ
עו"ד מיכל מרקוביץ'

המאשימה

נ
ג
ד


נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים בע"מ


הנאשמת


פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
הגענו להסדר טיעון עם הנאשמת, לפי ימחק האישום השלישי מכתב האישום. הנאשמת תודה באמצעות נציגה בעובדות כתב האישום המתוקן.

מר אלי גבאי:
אני מנהל לוגיסטי של החברה, אני מציג אישור מטעם ב"כ הנאשמת.
אני מסכים לדברי ב"כ המאשימה, ומודה בעובדות כתב האישום - האישום הראשון והאישום השני והאישום הרביעי.

החלטה

כתב האישום מתוקן בזאת באופן שהאישום השלישי נמחק ממנו.

ניתנה היום י"ג באייר, תשס"ו (11 במאי 2006) במעמד הצדדים.אילן סופר
- שופט

הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשמת, הריני מרשיעה בעבירות נשוא כתב האישום.

ניתן היום י"ג באייר, תשס"ו (11 במאי 2006) במעמד הצדדים.


אילן סופר
- שופט

ב"כ המאשימה:

הקנס המירבי בגין כל עבירה הוא 26,100 ₪, ובסך הכל הנאשמת הורשעה בביצוע 4 עבירות. הגענו להסכמה עם הנאשמת שיוטל עליה קנס בסכום 26,100 ₪ שישולם ב- 10 תשלומים. כמו כן, הנאשמת תיתן התחייבות כספית בסך 26,000 ₪ לתקופה של 3 שנים להימנע מלעבור עבירה לפי פקודת הבטיחות ותקנותיה וחוק ארגון פיקוח העבודה.

נציג הנאשמת:
אני מסכים.

גזר דין

1.
על יסוד הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים, הריני גוזר על הנאשמת קנס בסך 26,100 ₪ אשר ישולם ב- 10 תשלומים חודשיים שווים ועוקבים שהראשון בהם יהיה ב- 1.6.06 ומדי אחד לכל חודש.

2.
הנאשמת תחתום על התחייבות כספית בסך 26,000 ₪ להימנע במשך 3 שנים מהיום מביצוע עבירות נשוא כתב האישום, וכל עבירה אחרת בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד- 1954, וכן עבירות בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל- 1970 והתקנות שהוצאו בהתאם לפקודה.

3.
הנאשמת תפנה למזכירות לקבלת שוברי תשלום, וכן תחתום על ההתחייבות.

ניתן היום י"ג באייר, תשס"ו (11 במאי 2006) במעמד הצדדים.אילן סופר
- שופטפ בית דין אזורי לעבודה 1024/05 נציג היועץ המשפטי לממשלה נ' נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 11/05/2006)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על נציג היועץ המשפטי לממשלה      דוח מידע משפטי על נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על נציג היועץ המשפטי לממשלה      דוחות מידע עסקי על נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן