רובין ז - נ' כפיר גולן פרויקטים בע"מ

 
רובין ז - נ' כפיר גולן פרויקטים בע"מ
1487/05 עב     05/04/2006
עב 1487/05 רובין זנ'ט נ' כפיר גולן פרויקטים בע"מ
בעניין:

2בתי המשפט
בית הדין האזורי לעבודה

בבאר שבע


עב 1487/05

בפני
:
כב' השופט הראשי מיכאל שפיצר
נציג עובדים - שמואל משה
נציג מעבידים - עזרא משה
תאריך:
05/04/2006
רובין זנ'ט
בעניין
:

תובעת

מקלר חיים
ע"י ב"כ עו"ד:
נ
ג
דכפיר גולן פרויקטים בע"מנתבעת

נטע עופר
ע"י ב"כ עו"ד:

התובעת וב"כ
ב"כ הנתבעת
מנהל לשעבר של סניף הנתבעת בב"ש - יהודה יהלומי

נוכחים:


פרוטוקול


הצדדים מודיעים לבית הדין, כי קיבלו את המלצתו הגיעו להסכם פשרה כדלקמן:1.
מבלי להודות בחבות כלשהי מצידה תשלם הנתבעת לתובע בפשרה סכום של -.6,500 ₪ כפיצויי פיטורים.

2.
הסכום ישולם תוך 15 יום, שאם לא כן, ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל, בשיק שירשם לפקודת התובעת וישלח לכתובתה - מגידו 4/34 אשקלון.

3.
עם מתן תוקף של

פסק דין
להסכם שבין הצדדים, אין לצדדים תביעות כלשהן זה כלפי זה הנובעים מיחסי עובד ומעביד שביניהם, ומסיומם.

4.
הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן להסכם פשרה זה תוקף של

פסק דין
.

5.
כל צד ישא בהוצאותיו.


________________________
_______________________

התובעת וב"כ
ב"כ הנתבעת


פסק דין

1.
הנני מאשר את הסכם הפשרה דלעיל ונותן לו תוקף של

פסק דין
.

2.
אין צו להוצאות.

3.
האגרה תוחזר על פי התקנות.


ניתנה היום 05 באפריל, 2006 (ז' בניסן תשס"ו) במעמד הצדדים.נציג עובדים

שמואל משהנציגת מעבידים

עזרא משהמיכאל שפיצר
, שופט ראשי

001486/05עב 734 שירה אלון


עב בית דין אזורי לעבודה 1487/05 רובין זנ'ט נ' כפיר גולן פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 05/04/2006)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על רובין ז      דוח מידע משפטי על נ' כפיר גולן פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על רובין ז      דוחות מידע עסקי על נ' כפיר גולן פרויקטים בע"מ