חברת מוניות מלאבס קו 88 בע"מ - מדינת ישראל- משרד התחבורה

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
חברת מוניות מלאבס קו 88 בע"מ
 
חברת מוניות מלאבס קו 88 בע"מ - מדינת ישראל- משרד התחבורה30784/02 בשא     09/01/2003תיקים נוספים על חברת מוניות מלאבס קו 88 בע"מ
בשא 30784/02 חברת מוניות מלאבס קו 88 בע"מ נ' מדינת ישראל- משרד התחבורה
1
בתי המשפט
בשא 30784/02
עתמ001597/02
בבית המשפט המחוזי תל - אביב יפו
בשבתו כבית משפט לעניניים מנהליים
בפני
כב' השופט עוזי פוגלמן
חברת מוניות מלאבס קו 88 בע"מ

בעניין:
המבקשת

ע"י ב"כ עו"ד צבי ריש
נ ג ד
1. מדינת ישראל- משרד התחבורה
- הממונה על תכנון תח"צ
2. מדינת ישראל- משרד התחבורה
- המפקח על התעבורה

המשיבים

ע"י ב"כ עו"ד אבי טל שלומי

החלטה

1. המבקשת מחזיקה ברשיון להפעלת קו שירות במוניות לפי תקנה 495 לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961, ומפעילה קו שירות מוניות במסלול שתחילתו במרכז פתח תקוה וסופו בבית חולים השרון. עתירתה מכוונת להארכת מסלול קו השירות עד בית החולים בילינסון.
בגדר עתירה זו הגישה בקשה למתן צו ביניים במסגרתה מבוקש להורות למשיב 1 לא לנקוט בכל פעולה אשר תשלול מהמבקשת את רשיון ההפעלה של קו השירות שבידה, וזאת עד למתן הכרעה בעתירה.
בקשה זו מונחת בפני
.

2. המשיבים טוענים כי דין הבקשה להדחות על הסף, בהיותה בקשה מוקדמת ובשל אי מיצוי הליכים. למבקשת נערך שימוע בנושא שלילת רשיון קו השירות. טרם נפלה החלטה בנושא זה, וככל שיוחלט על שלילת הרשיון, תהיה למבקשת שהות מספקת לפנות לערכאות, שכן הרשיון הקיים יעמוד בתקפו עד ליום 28.2.03.

3. יש ממש בעמדתם זו של המשיבים.
ככלל, עתירה שהוגשה לפני שהרשות המוסמכת לכך קיבלה החלטה לגופו של הענין הנדון, דינה להדחות על הסף מחמת היותה מוקדמת: ע"א 524/98 מדינת ישראל, משרד האוצר נ' ציון חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נב(3) 145, 151.
בענייננו טרם נתקבלה החלטה בנושא שלילת רשיונה של המבקשת, וגם העתירה עצמה - להבדיל מהבקשה למתן צו ביניים - כלל אינה מכוונת להחלטה שטרם התקבלה, כי אם להארכת מסלול קו השירות כאמור.
אם תתקבל החלטה על שלילת רשיונה של העותרת, תהיה המבקשת רשאית להגיש עתירה בנושא זה (או להגיש בקשה לתיקון העתירה). במסגרת זו תוכל אף להגיש בקשה למתן צו ביניים, אם תהיה עילה לכך. כפי שלמדים אנו מתגובת המשיבים תהא לעותרת שהות מספיקה לכך, שכן בכל מקרה הרשיון הקיים יעמוד בתקפו עד ליום 28.2.03.

מטעם זה אני דוחה את הבקשה למתן צו ביניים, בהיותה בקשה מוקדמת.

המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים.
ניתנה היום ו' בשבט תשס"ג, 9 בינואר 2003.

עוזי פוגלמן
, שופט

בשא בית משפט לעניינים מנהליים 30784/02 חברת מוניות מלאבס קו 88 בע"מ נ' מדינת ישראל- משרד התחבורה (פורסם ב-ֽ 09/01/2003)תיקים נוספים על חברת מוניות מלאבס קו 88 בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט