ניסים וייס , ניסים וייס אחזקות בע"מ - יהודה בר ששת , יהודה בר ששת אחזקות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ניסים וייס ניסים וייס אחזקות בע"מ יהודה בר ששת יהודה בר ששת אחזקות בע"מ
 
ניסים וייס , ניסים וייס אחזקות בע"מ - יהודה בר ששת , יהודה בר ששת אחזקות בע"מ
תיקים נוספים על ניסים וייס | תיקים נוספים על ניסים וייס אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על יהודה בר ששת | תיקים נוספים על יהודה בר ששת אחזקות בע"מ |

312244
1025/07 א     30/06/2008
א 1025/07 ניסים וייס , ניסים וייס אחזקות בע"מ נ' יהודה בר ששת , יהודה בר ששת אחזקות בע"מ
בעניין:

34בתי המשפט


בית משפט מחוזי חיפה


מאוחד עם
א
001025/07
א 1174/07
בשא 10595/08

בפני
כבוד השופטת

ס' נשיאה ש' וסרקרוג
תאריך:
30/06/2008תא 1025/07
1. ניסים וייס
, ת"ז 050097419
2. ניסים וייס אחזקות בע"מ

, ח"פ 512415696
התובעים- נ ג ד -


1. יהודה בר ששת
, ת"ז 061969655
2. יהודה בר ששת אחזקות בע"מ

, ח"פ 512415696

הנתבעים


תא 1174/07
1. יהודה בר ששת
, ת"ז 061969655
2. יהודה בר ששת אחזקות בע"מ

, ח"פ 512415696
3. קומפקס כימיקלים, ח"פ 512560111
4. תפודי וולדן אילת בע"מ, ח"פ 511401671
5. אחזקות נ.י. אביב בע"מ, ח"פ 5136223322
6. תרדיון שיווק ומסחר בע"מ, ח"פ 5135727411
התובעים- נ ג ד -


1. ניסים וייס
, ת"ז 050097419
2. ניסים וייס אחזקות בע"מ

, ח"פ 512415696
הנתבעים

בשם מר ניסים וייס
וחב' ניסים וייס אחזקות בע"מ

: עו"ד יריב שפרונג
בשם המר יהודה בר ששת
וכן כל התובעים בת"א 1174/07: עו"ד דרוד גולדשטיין ועו"ד יובל אדלר


פסק דין

1.
בת"א 1174/07 הגישו התובעים בקשה לאישור פסקי בוררות, בנוגע להחלטות שניתנו ע"י הבורר מר ציון לנקרי בתאריכים הבאים:
החלטה מיום 30/7/07 (נספח א'); החלטה מיום 10/8/07 (נספח ב'); החלטה מיום 12/8/07 (נספח ג'); החלטה מיום 19/8/07 (נספח ד'); והחלטת הבורר מיום 5/9/07 (נספח ה').
ההחלטות הנ"ל יחדיו יהיו חלק בלתי נפרד מ

פסק דין
זה ויכונו להלן – פסק הבוררות.

בת"א 1025/07 הוגשה בקשה ע"י מר וייס וחב' וייס אחזקות בע"מ (להלן: הנתבעים) לביטולו של פסק הבוררות.

2.
הטענה העיקרית של
הנתבעים, כמצדיקה את ביטולו של פסק הבוררות הייתה, כי הבורר השמיע איומים על "כדאיות" לסיים את המחלוקת בגין קשר אפשרי עם עולם עבריינות.

הוצגו בפני
ביהמ"ש תמלולים מקלטות שונות.

על פי החלטת ביהמ"ש אף נתקבלה תגובת הבורר עצמו בנושא זה (התגובה משתרעת על 7 עמודים - סומן על-ידי נספח ו' המהווה חלק בלתי נפרד מפסק הדין).

הבורר הכחיש באופן מפורש את טענות הנתבעים. הודעת הבורר, לפחות לכאורה, לא עמדה בסתירה לתמלילים שהוצגו.
יחד עם זאת, התיק נקבע להמשך דיון ליום 2/7/08, לצורך בירור התנגדות הנתבעים לאישור פסק הבוררות.

3.
ביום 30/6/08, במסגרת תיק בש"א 10595/08 הודיעו הנתבעים, כי הם מבקשים למחוק את בקשתם לביטול פסק הבוררות, וזאת בשל מצבו הרפואי של מר וייס, וכדי למנוע הליכים משפטיים אינטנסיביים נוספים (לבקשה צורף אישור רפואי).

4.
לאור המפורט בסעיף 2 לעיל ולאור הבקשה שהוגשה על-ידי הנתבעים לפיה הם חוזרים בהם מן הבקשה לביטול פסק בוררות, אני נעתרת לבקשה ומורה על מחיקתה של התובענה בת"א 1025/07.

בהסתמך על סעיפים 28 ו- 23 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968, ניתן בזה

פסק דין
המאשר את פסק הבוררות הנ"ל.


בנסיבות העניין, ישא כל צד בהוצאותיו.


המועד שהיה קבוע להמשך דיון ליום 2/7/08, בטל.
כמו כן, על בעלי הדין באמצעות באי-כוחם, להודיע מיידית על ביטול הישיבה הנ"ל וכן ביטול הזימונים לכל מי שהוזמן לאותה ישיבה, ובמיוחד ביטול זימונם של עו"ד פלר ושל הבורר.

המזכירות תמציא העתק פסק-הדין לב"כ הצדדים.


ניתן היום כ"ז בסיון, תשס"ח (30 ביוני 2008) בהעדר הצדדים.

ש' וסרקרוג
, שופטת
ס' נשיאה
קלדנית רימונדה ח'
א בית משפט מחוזי 1025/07 ניסים וייס , ניסים וייס אחזקות בע"מ נ' יהודה בר ששת , יהודה בר ששת אחזקות בע"מ (פורסם ב-ֽ 30/06/2008)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן