אבו דרפיל אבראהים - מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אבו דרפיל אבראהים מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ
 
אבו דרפיל אבראהים - מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ
תיקים נוספים על אבו דרפיל אבראהים | תיקים נוספים על מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ

317408
1123/04 עב     06/06/2005
עב 1123/04 אבו דרפיל אבראהים נ' מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ
בעניין:

1בתי הדין לעבודה


בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
עב 001123/04


בפני
:
כב' השופטת שפר ורד06/06/2005בעניין
:
אבו דרפיל אבראהיםע"י ב"כ עו"ד

יוספיה סמיר
התובע

נ
ג
ד


מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ

הנתבעת

החלטה


1.
מאחר והצדדים לא הודיעו עד היום מאומה, הנני מורה כי עליהם להגיש העדויות הראשיות שמטעם עדיהם באמצעות תצהירים.

2.
תצהירי התובע יוגשו בתוך 30 יום מהיום שבו יקבל ב"כ עותק החלטה זו.

עותק ישוגר ישירות בתוך המועד האמור לב"כ הנתבעת.

תצהירי הנתבעת יוגשו בתוך 30 יום מיום שיקבל ב"כ תצהירי התובע.

עותק ישוגר ישירות בתוך המועד האמור לב"כ התובע.
כל צד יצרף לתצהיריו כל מסמך שבכוונתו להציג כראייה, בין אם במישרין ובין אם בשלב חקירה נגדית של עדי הצד השני.
מסמך שלא יוצג כאמור, לא ניתן יהיה לעשות בו שימוש כראייה.

לענין החלטה זו, ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

3.
לא יוגשו תצהירי התובע במועד מוסמך ביה"ד למחוק התובענה על הסף על פי תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה [סדרי דין] תשנ"ב 1991 וזאת בלי אזהרה נוספת.

לא יוגשו תצהיר הנתבעת במועד מוסמך ביה"ד לתת פס"ד על יסוד תקנה 43 לתקנות הנ"ל.

4.
על התובע ועדיו להתייצב לחקירה שכנגד במועד שיקבע להוכחות אלא אם כן הודיעה הנתבעת בכתב שהיא מוותרת על חקירת אותו עד, והתצהיר של אותו עד יתקבל כאילו הודו בכל העובדות שפורטו בו.

אותו דין חל על הנתבעת ועדיה.

5.
סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני
ביה"ד במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד אותו עד שלא בתצהיר.

כן יפורטו העניינים לגביהם יתבקש אותו עד להתייחס בעדותו.

בקשה כאמור תומצא בתוך המועד שנקבע לעניין הגשת התצהירים.

6.
התיק נקבע לעיוני ביום 20/08/05.


ניתנה היום כ"ח באייר, תשס"ה (6 ביוני 2005) בהעדר הצדדים.
שפר ורד
– ש ו פ ט ת
עב בית דין אזורי לעבודה 1123/04 אבו דרפיל אבראהים נ' מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ (פורסם ב-ֽ 06/06/2005)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן