ש"י גיל פרויקטים בע"מ - השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, דקר בנין והנדסה בע"מ

 
ש"י גיל פרויקטים בע"מ - השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, דקר בנין והנדסה בע"מ
4257/02 א     26/09/2005
א 4257/02 ש"י גיל פרויקטים בע"מ נ' השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, דקר בנין והנדסה בע"מ
בעניין:


30בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני: כב' השופט יצחק ענבר
א
004257/02
בעניין:
ש"י גיל פרויקטים בע"מ


ע"י עו"ד שריקי

התובעת (והנתבעת שכנגד)


- נ
ג
ד -1. השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ

2. דקר בנין והנדסה בע"מ


ע"י עו"ד פולמן

הנתבעות (נתבעת 1 – גם תובעת שכנגד)

פסק דין

1.
הצדדים הסכימו, שבית המשפט יכריע בתובענות ההדדיות בדרך של פשרה, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984.

2.
בחנתי את כל החומר שבתיק ושקלתי את טענותיהם המקיפות של ב"כ הצדדים. הוספתי ושאלתי את עצמי, מהו הסכם הפשרה אשר ראוי היה שהצדדים יגיעו אליו בכוחות עצמם. לאחר כל אלה, אני קובע כדלקמן:

א.
התובענות נדחות אהדדי, ללא צו להוצאות.

ב.
הנתבעת 1 (והתובעת שכנגד) תימנע ממימושה של ערבות הביצוע ותחזיר אותה לתובעת.

3.
נוכח ההסכמה לפסיקה בדרך של פשרה והואיל ולא נשמעו ראיות מטעם הצדדים, אני פוטר את הצדדים מתשלום המחצית השנייה של אגרת המשפט, וזאת הן בתביעה והן בתביעה שכנגד.

4.
אני מודה לב"כ הצדדים על הניהול היעיל של התיק.המזכירות תודיע לב"כ הצדדים על פסק הדין ותמציא להם העתק ממנו.ניתן היום כ"ב באלול תשס"ה (26 בספטמבר 2005) בהעדר הצדדים.יצחק ענבר
, שופט


א בית משפט מחוזי 4257/02 ש"י גיל פרויקטים בע"מ נ' השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, דקר בנין והנדסה בע"מ (פורסם ב-ֽ 26/09/2005)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על ש"י גיל פרויקטים בע"מ      דוח מידע משפטי על השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, דקר בנין והנדסה בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על ש"י גיל פרויקטים בע"מ      דוחות מידע עסקי על השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, דקר בנין והנדסה בע"מ