אלזיו פרויקטים (1993) בע"מ - מינהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז

 
אלזיו פרויקטים (1993) בע"מ - מינהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז
3721/00 עא     25/10/2000
עא 3721/00 אלזיו פרויקטים (1993) בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז
ב
בית המשפט העליוןע"א 3721/00
ערעור שכנגד


בפני
: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ

המערער

ת: אלזיו פרויקטים (1993) בע"מ


נגד

המשיב
ה: מינהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז

סיכומים בכתב


צ ו

על יסוד תקנה 448 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, אני מורה כי בעלי הדין יסכמו את טענותיהם בכתב וימציאו שלושה העתקים מהסיכומים לבית משפט זה, והעתק לצד שכנגד במישרין כנגד אישור.

היקף הסיכומים של כל בעל דין בשלושת שלבי הטיעון הראשונים לא יעלה על עשרה עמודים בגודל 4
a
. תשובות המערערת והמערערת שכנגד, כמפורט בסעיפים 3 ו4- להלן, לא יעלו על שלושה עמודים בגודל 4
a
. ההדפסה תהיה ברווח וחצי לפחות, גודל גופן 11, ותוך השארת שוליים מספיקים.

להלן הסדר להגשת הטענות:

1. המערער יגיש את טענותיו תוך שלושים יום מיום מסירת החלטה זו. לכתב הטענות יצורף עותק מפרוטוקול הדיון שהתקיים בבית משפט קמא;

2. המשיבה - המערערת בערעור שכנגד - תגיש את תשובתה לטענות המערערת ואת טענותיה בערעור שכנגד תוך שלושים יום מהיום שהומצאו לה טענות המערערת;

3. המערערת - המשיבה בערעור שכנגד - תגיש את תשובתה לערעור שכנגד תוך עשרים יום מהיום שבו הומצאו לה הטענות בערעור שכנגד, ורשאית היא, תוך אותה תקופה, להשיב לתשובת המשיבה בערעור, או תוך אותה תקופה להודיע לבית המשפט כי אין ברצונה להשיב כאמור. היעדר תשובה תוך התקופה האמורה ייראה כהודעה של המערערת כי אין ברצונה להשיב כאמור;

4. המערערת בערעור שכנגד רשאית להשיב לתשובת המשיבה בערעור שכנגד תוך חמישה-עשר יום מהיום שבו הומצאה לה התשובה, או תוך אותה תקופה להודיע לבית המשפט כי אין ברצונה להשיב כאמור. היעדר תשובה תוך התקופה האמורה ייראה כהודעה של המערער שכנגד כי אין ברצונה להשיב כאמור.

ניתנה היום, כו' בתשרי תשס"א (25.10.00).

חגית מאק-קלמנוביץ
ר ש מ ת
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00037210.
v01


עא בית המשפט העליון 3721/00 אלזיו פרויקטים (1993) בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז (פורסם ב-ֽ 25/10/2000)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על אלזיו פרויקטים (1993) בע"מ      דוח מידע משפטי על מינהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על אלזיו פרויקטים (1993) בע"מ      דוחות בדיקת רקע על מינהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז